1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku
KRS 0000063162

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Pracujemy dla dzieci, ich rozwoju, bezpieczeństwa i dobrej przyszłości.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku powstało w 2000 r  w maleńkiej wiosce położonej w Beskidzie Śląskim . Od zawsze pracujemy na rzecz dzieci. Inicjatywą dla której powstaliśmy była likwidacja małej wiejskiej szkoły w 2000 r , szkoły która posiadała ponad 120 letnią tradycję  i jak to w takich miejscowościach jest sercem wsi.  Wszyscy mieszkańcy zakasali rękawy, odremontowaliśmy budynek i  zaczęliśmy prowadzić samodzielnie szkołę publiczną, czyli taką w której nie pobiera się czesnego. Nie pobieramy opłat, ponieważ nie wszystkich byłoby stać posyłać dzieci do naszej szkoły, a taka jest nasza idea, by wszystkie dzieci miały takie same szanse na rozwój.

Nasza szkołą liczy ok  30 dzieci w wieku od 3 lat do III klasy szkoły podstawowej, tak struktura była od zawsze, starsze dzieci i bardziej samodzielne dzieci  uczęszczają  do innej miejscowości i kontynuują naukę. Co roku uczestniczymy w wielu konkursach pozyskując dotację na zajęcia pozalekcyjne, półkolonie czy projekty dbające o ochronę środowiska. Na zajęcia pozalekcyjne zapraszamy również absolwentów naszej szkoły czy dzieli z okolicy. Dzieci uczestniczyły w zajęciach na basenie, lodowisku, olimpiadach sportowych, udało nam się powołać dziecięcą drużynę piłki nożnej „Rudnickie Żaki”, dzieci jeżdżą na piesze wycieczki górskie, do kina, teatru, na koncerty, uczestniczą w niezliczonej ilości zajęciach plastycznych czy teatralnych. Kilka razy w roku organizowany jest pokaz dla naszych mieszkańców np. Jasełka, koncert kolęd  czy artystyczna oprawa uroczystości .

Zdajemy sobie sprawę, że im bardziej ułatwimy małemu człowiekowi rozwój w początkowym etapie, tym mocniej włożona praca będzie pomocna w przyszłości. Środków finansowych mamy niewiele, lecz są one wydawane w sposób bardzo gospodarny. Wiele czynności wykonujemy w wolontariacie, jak kadry , płace, remonty drobne. Jest to olbrzymie wyzwanie, bo prowadzenie szkoły przez mieszkańców samodzielnie to olbrzymia odpowiedzialność i ogrom pracy porównywalny do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

Pozyskiwany 1% przekazujemy na rozwój dzieci, na doposażenie placówki, na wkład własny w kolejnych projektach które realizujemy. Budynek szkoły traktujemy jak własny dom, ciągle w nim jest coś do zrobienia, rodzinna panuje również u nas atmosfera, gdzie każdy człowiek jest tak samo ważny.

Zatrudniamy wysoko wyspecjalizowaną kadrę nauczycieli dwuzawodowców , u nas każde dziecko jest wyjątkowo traktowane, zauważamy i rozwijamy talenty, jednocześnie uzupełniając różnego rodzaju dysfunkcje rozwojowe. 

Przez 18 lat prowadzenia Powszechnej Szkoły Podstawowej w Rudniku zyskaliśmy już mocną pozycję w lokalnym społeczeństwie, we władzach samorządowych. Jesteśmy godnym zaufania partnerem w wielu działaniach , Władze Gminy Hażlach obdarzyły nas zaufaniem za rzetelność, lokalne partnerstwo, działania promocyjne na rzecz własnego regionu. 

Współpracujemy również z Federacją Inicjatyw Oświatowych w Warszawie, gdzie dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem na rzecz poprawy jakości życia na wsi, rozwoju edukacji, pozytywnej zmiany regulacji prawnych w tym zakresie. 

Do tej pory zrealizowaliśmy min.  następujące projekty : 

1. Cudze chwalicie- swego nie znacie - regionalne warsztaty letnie , współfinansowane przez LGD Cieszyńska Kraina . 

2. Rudnickie Żaki - utworzenie małej drużyny piłki nożnej, którą do dalszego prowadzenia przekazaliśmy do LKS Rudnik. Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. 

3. Projekty : Dotyk Dźwięków, Piaskownica, Męskie Sprawy - współfinansowane z programu grantowego  „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, wdrażany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej .

4.Projekty : Siedmiomilowe buty, Jak ryba w wodzie, Dzieciaki i Piłka - współfinansowane z Urzędu Gminy Hażlach.

5. Projekt Z PZU PO LEKCJACH - Sportowe Rudki - współfinansowany przez PZU. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Pozyskiwany 1% przekazujemy na rozwój dzieci, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, nieodpłatny dostęp do warsztatów, półkolonii, wycieczek górskich, zajęć  kulturalnych i sportowych. Wyrównujemy szanse pomiędzy miastem, a wsią- zwłaszcza , że w naszej miejscowości brak tego typu placówek, a dojazd środkami transportu publicznego nie istnieje. Pozyskane środki przekazujemy również  na doposażenie budynku szkoły podstawowej,  na wkład własny w kolejnych projektach które realizujemy. Budynek szkoły traktujemy jak własny dom, ciągle w nim jest coś do zrobienia, rodzinna panuje również u nas atmosfera, gdzie każdy człowiek jest tak samo ważny. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku powstało w 2000 r  w maleńkiej wiosce położonej w Beskidzie Śląskim . Od zawsze pracujemy na rzecz dzieci. Inicjatywą dla której powstaliśmy była likwidacja małej wiejskiej szkoły w 2000 r , szkoły która posiadała ponad 120 letnią tradycję  i jak to w takich miejscowościach jest sercem wsi.  Wszyscy mieszkańcy zakasali rękawy, odremontowaliśmy budynek i  zaczęliśmy prowadzić samodzielnie szkołę publiczną, czyli taką w której nie pobiera się czesnego. Nie pobieramy opłat, ponieważ nie wszystkich byłoby stać posyłać dzieci do naszej szkoły, a taka jest nasza idea, by wszystkie dzieci miały takie same szanse na rozwój.

Nasza szkołą liczy ok  30 dzieci w wieku od 3 lat do III klasy szkoły podstawowej, tak struktura była od zawsze, starsze dzieci i bardziej samodzielne dzieci  uczęszczają  do innej miejscowości i kontynuują naukę. Co roku uczestniczymy w wielu konkursach pozyskując dotację na zajęcia pozalekcyjne, półkolonie czy projekty dbające o ochronę środowiska. Na zajęcia pozalekcyjne zapraszamy również absolwentów naszej szkoły czy dzieli z okolicy. Dzieci uczestniczyły w zajęciach na basenie, lodowisku, olimpiadach sportowych, udało nam się powołać dziecięcą drużynę piłki nożnej „Rudnickie Żaki”, dzieci jeżdżą na piesze wycieczki górskie, do kina, teatru, na koncerty, uczestniczą w niezliczonej ilości zajęciach plastycznych czy teatralnych. Kilka razy w roku organizowany jest pokaz dla naszych mieszkańców np. Jasełka, koncert kolęd  czy artystyczna oprawa uroczystości .

Zdajemy sobie sprawę, że im bardziej ułatwimy małemu człowiekowi rozwój w początkowym etapie, tym mocniej włożona praca będzie pomocna w przyszłości. Środków finansowych mamy niewiele, lecz są one wydawane w sposób bardzo gospodarny. Wiele czynności wykonujemy w wolontariacie, jak kadry , płace, remonty drobne. Jest to olbrzymie wyzwanie, bo prowadzenie szkoły przez mieszkańców samodzielnie to olbrzymia odpowiedzialność i ogrom pracy porównywalny do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

Pozyskiwany 1% przekazujemy na rozwój dzieci, na doposażenie placówki, na wkład własny w kolejnych projektach które realizujemy. Budynek szkoły traktujemy jak własny dom, ciągle w nim jest coś do zrobienia, rodzinna panuje również u nas atmosfera, gdzie każdy człowiek jest tak samo ważny.

Zatrudniamy wysoko wyspecjalizowaną kadrę nauczycieli dwuzawodowców , u nas każde dziecko jest wyjątkowo traktowane, zauważamy i rozwijamy talenty, jednocześnie uzupełniając różnego rodzaju dysfunkcje rozwojowe. 

Przez 18 lat prowadzenia Powszechnej Szkoły Podstawowej w Rudniku zyskaliśmy już mocną pozycję w lokalnym społeczeństwie, we władzach samorządowych. Jesteśmy godnym zaufania partnerem w wielu działaniach , Władze Gminy Hażlach obdarzyły nas zaufaniem za rzetelność, lokalne partnerstwo, działania promocyjne na rzecz własnego regionu. 

Współpracujemy również z Federacją Inicjatyw Oświatowych w Warszawie, gdzie dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem na rzecz poprawy jakości życia na wsi, rozwoju edukacji, pozytywnej zmiany regulacji prawnych w tym zakresie. 

Do tej pory zrealizowaliśmy min.  następujące projekty : 

1. Cudze chwalicie- swego nie znacie - regionalne warsztaty letnie , współfinansowane przez LGD Cieszyńska Kraina . 

2. Rudnickie Żaki - utworzenie małej drużyny piłki nożnej, którą do dalszego prowadzenia przekazaliśmy do LKS Rudnik. Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. 

3. Projekty : Dotyk Dźwięków, Piaskownica, Męskie Sprawy - współfinansowane z programu grantowego  „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, wdrażany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej .

4.Projekty : Siedmiomilowe buty, Jak ryba w wodzie, Dzieciaki i Piłka - współfinansowane z Urzędu Gminy Hażlach.

5. Projekt Z PZU PO LEKCJACH - Sportowe Rudki - współfinansowany przez PZU. 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000063162
 • Konto:35 1090 1782 0000 0000 7702 5365
 • Adres:43-419 Rudnik ul.Kręta 1
 • WWW:https://psprudnik.ovh/
 • E-mail:sylwia.grzebien@onet.eu
 • Telefon:603192322

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2020/2021 dla
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku

KRS 0000063162

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku

 • Pracujemy dla dzieci, ich rozwoju, bezpieczeństwa i dobrej przyszłości.

  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku powstało w 2000 r  w maleńkiej wiosce położonej w Beskidzie Śląskim . Od zawsze pracujemy na rzecz dzieci. Inicjatywą dla której powstaliśmy była likwidacja małej wiejskiej szkoły w 2000 r , szkoły która posiadała ponad 120 letnią tradycję  i jak to w takich miejscowościach jest sercem wsi.  Wszyscy mieszkańcy zakasali rękawy, odremontowaliśmy budynek i  zaczęliśmy prowadzić samodzielnie szkołę publiczną, czyli taką w której nie pobiera się czesnego. Nie pobieramy opłat, ponieważ nie wszystkich byłoby stać posyłać dzieci do naszej szkoły, a taka jest nasza idea, by wszystkie dzieci miały takie same szanse na rozwój.

  Nasza szkołą liczy ok  30 dzieci w wieku od 3 lat do III klasy szkoły podstawowej, tak struktura była od zawsze, starsze dzieci i bardziej samodzielne dzieci  uczęszczają  do innej miejscowości i kontynuują naukę. Co roku uczestniczymy w wielu konkursach pozyskując dotację na zajęcia pozalekcyjne, półkolonie czy projekty dbające o ochronę środowiska. Na zajęcia pozalekcyjne zapraszamy również absolwentów naszej szkoły czy dzieli z okolicy. Dzieci uczestniczyły w zajęciach na basenie, lodowisku, olimpiadach sportowych, udało nam się powołać dziecięcą drużynę piłki nożnej „Rudnickie Żaki”, dzieci jeżdżą na piesze wycieczki górskie, do kina, teatru, na koncerty, uczestniczą w niezliczonej ilości zajęciach plastycznych czy teatralnych. Kilka razy w roku organizowany jest pokaz dla naszych mieszkańców np. Jasełka, koncert kolęd  czy artystyczna oprawa uroczystości .

  Zdajemy sobie sprawę, że im bardziej ułatwimy małemu człowiekowi rozwój w początkowym etapie, tym mocniej włożona praca będzie pomocna w przyszłości. Środków finansowych mamy niewiele, lecz są one wydawane w sposób bardzo gospodarny. Wiele czynności wykonujemy w wolontariacie, jak kadry , płace, remonty drobne. Jest to olbrzymie wyzwanie, bo prowadzenie szkoły przez mieszkańców samodzielnie to olbrzymia odpowiedzialność i ogrom pracy porównywalny do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

  Pozyskiwany 1% przekazujemy na rozwój dzieci, na doposażenie placówki, na wkład własny w kolejnych projektach które realizujemy. Budynek szkoły traktujemy jak własny dom, ciągle w nim jest coś do zrobienia, rodzinna panuje również u nas atmosfera, gdzie każdy człowiek jest tak samo ważny.

  Zatrudniamy wysoko wyspecjalizowaną kadrę nauczycieli dwuzawodowców , u nas każde dziecko jest wyjątkowo traktowane, zauważamy i rozwijamy talenty, jednocześnie uzupełniając różnego rodzaju dysfunkcje rozwojowe. 

  Przez 18 lat prowadzenia Powszechnej Szkoły Podstawowej w Rudniku zyskaliśmy już mocną pozycję w lokalnym społeczeństwie, we władzach samorządowych. Jesteśmy godnym zaufania partnerem w wielu działaniach , Władze Gminy Hażlach obdarzyły nas zaufaniem za rzetelność, lokalne partnerstwo, działania promocyjne na rzecz własnego regionu. 

  Współpracujemy również z Federacją Inicjatyw Oświatowych w Warszawie, gdzie dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem na rzecz poprawy jakości życia na wsi, rozwoju edukacji, pozytywnej zmiany regulacji prawnych w tym zakresie. 

  Do tej pory zrealizowaliśmy min.  następujące projekty : 

  1. Cudze chwalicie- swego nie znacie - regionalne warsztaty letnie , współfinansowane przez LGD Cieszyńska Kraina . 

  2. Rudnickie Żaki - utworzenie małej drużyny piłki nożnej, którą do dalszego prowadzenia przekazaliśmy do LKS Rudnik. Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. 

  3. Projekty : Dotyk Dźwięków, Piaskownica, Męskie Sprawy - współfinansowane z programu grantowego  „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, wdrażany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej .

  4.Projekty : Siedmiomilowe buty, Jak ryba w wodzie, Dzieciaki i Piłka - współfinansowane z Urzędu Gminy Hażlach.

  5. Projekt Z PZU PO LEKCJACH - Sportowe Rudki - współfinansowany przez PZU. 

 • Jak wykorzystamy 1%

  Pozyskiwany 1% przekazujemy na rozwój dzieci, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, nieodpłatny dostęp do warsztatów, półkolonii, wycieczek górskich, zajęć  kulturalnych i sportowych. Wyrównujemy szanse pomiędzy miastem, a wsią- zwłaszcza , że w naszej miejscowości brak tego typu placówek, a dojazd środkami transportu publicznego nie istnieje. Pozyskane środki przekazujemy również  na doposażenie budynku szkoły podstawowej,  na wkład własny w kolejnych projektach które realizujemy. Budynek szkoły traktujemy jak własny dom, ciągle w nim jest coś do zrobienia, rodzinna panuje również u nas atmosfera, gdzie każdy człowiek jest tak samo ważny. 

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku powstało w 2000 r  w maleńkiej wiosce położonej w Beskidzie Śląskim . Od zawsze pracujemy na rzecz dzieci. Inicjatywą dla której powstaliśmy była likwidacja małej wiejskiej szkoły w 2000 r , szkoły która posiadała ponad 120 letnią tradycję  i jak to w takich miejscowościach jest sercem wsi.  Wszyscy mieszkańcy zakasali rękawy, odremontowaliśmy budynek i  zaczęliśmy prowadzić samodzielnie szkołę publiczną, czyli taką w której nie pobiera się czesnego. Nie pobieramy opłat, ponieważ nie wszystkich byłoby stać posyłać dzieci do naszej szkoły, a taka jest nasza idea, by wszystkie dzieci miały takie same szanse na rozwój.

  Nasza szkołą liczy ok  30 dzieci w wieku od 3 lat do III klasy szkoły podstawowej, tak struktura była od zawsze, starsze dzieci i bardziej samodzielne dzieci  uczęszczają  do innej miejscowości i kontynuują naukę. Co roku uczestniczymy w wielu konkursach pozyskując dotację na zajęcia pozalekcyjne, półkolonie czy projekty dbające o ochronę środowiska. Na zajęcia pozalekcyjne zapraszamy również absolwentów naszej szkoły czy dzieli z okolicy. Dzieci uczestniczyły w zajęciach na basenie, lodowisku, olimpiadach sportowych, udało nam się powołać dziecięcą drużynę piłki nożnej „Rudnickie Żaki”, dzieci jeżdżą na piesze wycieczki górskie, do kina, teatru, na koncerty, uczestniczą w niezliczonej ilości zajęciach plastycznych czy teatralnych. Kilka razy w roku organizowany jest pokaz dla naszych mieszkańców np. Jasełka, koncert kolęd  czy artystyczna oprawa uroczystości .

  Zdajemy sobie sprawę, że im bardziej ułatwimy małemu człowiekowi rozwój w początkowym etapie, tym mocniej włożona praca będzie pomocna w przyszłości. Środków finansowych mamy niewiele, lecz są one wydawane w sposób bardzo gospodarny. Wiele czynności wykonujemy w wolontariacie, jak kadry , płace, remonty drobne. Jest to olbrzymie wyzwanie, bo prowadzenie szkoły przez mieszkańców samodzielnie to olbrzymia odpowiedzialność i ogrom pracy porównywalny do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

  Pozyskiwany 1% przekazujemy na rozwój dzieci, na doposażenie placówki, na wkład własny w kolejnych projektach które realizujemy. Budynek szkoły traktujemy jak własny dom, ciągle w nim jest coś do zrobienia, rodzinna panuje również u nas atmosfera, gdzie każdy człowiek jest tak samo ważny.

  Zatrudniamy wysoko wyspecjalizowaną kadrę nauczycieli dwuzawodowców , u nas każde dziecko jest wyjątkowo traktowane, zauważamy i rozwijamy talenty, jednocześnie uzupełniając różnego rodzaju dysfunkcje rozwojowe. 

  Przez 18 lat prowadzenia Powszechnej Szkoły Podstawowej w Rudniku zyskaliśmy już mocną pozycję w lokalnym społeczeństwie, we władzach samorządowych. Jesteśmy godnym zaufania partnerem w wielu działaniach , Władze Gminy Hażlach obdarzyły nas zaufaniem za rzetelność, lokalne partnerstwo, działania promocyjne na rzecz własnego regionu. 

  Współpracujemy również z Federacją Inicjatyw Oświatowych w Warszawie, gdzie dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem na rzecz poprawy jakości życia na wsi, rozwoju edukacji, pozytywnej zmiany regulacji prawnych w tym zakresie. 

  Do tej pory zrealizowaliśmy min.  następujące projekty : 

  1. Cudze chwalicie- swego nie znacie - regionalne warsztaty letnie , współfinansowane przez LGD Cieszyńska Kraina . 

  2. Rudnickie Żaki - utworzenie małej drużyny piłki nożnej, którą do dalszego prowadzenia przekazaliśmy do LKS Rudnik. Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. 

  3. Projekty : Dotyk Dźwięków, Piaskownica, Męskie Sprawy - współfinansowane z programu grantowego  „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, wdrażany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej .

  4.Projekty : Siedmiomilowe buty, Jak ryba w wodzie, Dzieciaki i Piłka - współfinansowane z Urzędu Gminy Hażlach.

  5. Projekt Z PZU PO LEKCJACH - Sportowe Rudki - współfinansowany przez PZU. 

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000063162
 • Konto:35 1090 1782 0000 0000 7702 5365
 • Adres:43-419 Rudnik ul.Kręta 1
 • WWW:https://psprudnik.ovh/
 • E-mail:sylwia.grzebien@onet.eu
 • Telefon:603192322
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00