1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”

KRS 0000064101

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”

KRS 0000064101

Prezent OPP

„Unitis viribus”, czyli „wspólnymi siłami” dbamy o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe.

Jesteśmy organizacją zrzeszającą mieszkańców i sympatyków Słońska.

Wspólnymi siłami (unitis viribus) staramy się zmieniać na lepsze nasze otoczenie. Marzyliśmy o utworzeniu wystawy, na której można by prezentować skarby przeszłości znalezione w naszych domach. Udało się, powstała Wystawa Pamiątek Regionalnych. Chcieliśmy by Słońsk stał się miejscem znanym ludziom kochającym przyrodę i ptaki. Utworzyliśmy więc Rzeczpospolitą Ptasią, „państwo” bez granic, ale za to z paszportami i radującymi obywateli eventami. Na obszarze Rzeczpospolitej Ptasiej wyznakowaliśmy sześć tras turystycznych: szlaki gęgawy, derkacza, dzięcioła, kani i dudka oraz ścieżkę edukacyjno - przyrodniczą „Szlak dzięcioła”.Wydaliśmy książki które przybliżają dzieje Słońska i regionu. Opracowaliśmy także ulotki i materiały edukacyjne, które pozwalają lepiej poznać atrakcje ptasiego państwa. Dbamy o historię ale i o teraźniejszość naszej okolicy. Walczymy o nowe nasadzenia i zachowanie starych drzew. Bo nasza przyszłość dzieje się dziś.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus” od roku 2005 ma status organizacji pożytku publicznego. W ostatnich latach środki przekazane nam przez urzędy skarbowe jako 1 % podatku dochodowego wykorzystaliśmy głównie na organizację rajdów pieszo-rowerowych o tematyce przyrodniczej i historycznej. Tegoroczne 1,5% planujemy przeznaczyć na:

- działalność wydawniczą

- organizację konkursu plastycznego

- odnowienie oznakowania szlaków turystycznych

- pielęgnację i odtwarzanie nasadzeń

- odnowienie istniejących witaczy i wykonanie nowych rzeźb lub mozaik o ptasiej tematyce.

Wszystkie z planowanych działań mają związek z głównymi celami naszego stowarzyszenia, czyli edukacją, ochroną dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz rozwojem ekoturystyki. W zakresie działalności wydawniczej planujemy wznowić dwa tytuły „Dawno temu w Sonnenburgu i na Warciańskich Błotach” oraz „Westminster Ziemi Lubuskiej”. Wyznakowane szlaki turystyczne wymagają konserwacji, aby turyści bezpiecznie mogli nimi wędrować. Ważną sprawą jest dla nas także estetyka otoczenia, stąd pomysł na „ptasie” rzeźby.

Wszystkie rozliczenia naszych kosztów pokrytych z 1% zamieszczane są na naszej stronie internetowej www.tps-unitisviribus.org.pl/darowizny. Pokazuje to, że otrzymując stosunkowo niewielkie darowizny potrafimy wykorzystać je w sposób racjonalny, przynoszący korzyści naszej miejscowości i jej mieszkańcom.

Więcej o nas

Więcej o nas

Pomysł utworzenia TPS pojawił się w maju 2001, kiedy w Słońsku powstała pierwsza Wystawa Pamiątek Regionalnych. Jej organizatorzy wystąpili z inicjatywą założenia Towarzystwa Przyjaciół Słońska, z nadzieją, że stowarzyszeniu łatwiej będzie zorganizować w przyszłości prawdziwe muzeum. Wkrótce okazało się, że celów działania Towarzystwa jest znacznie więcej. Na pierwszym zebraniu członków - założycieli Towarzystwa w dniu 07.06.2001 r. uchwalony został statut, m.in. określający cele działania TPS.

Są to:

- inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ratowania i zachowania regionalnego dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem Słońska i okolic,

- przyczynianie się do podniesienia świadomości historycznej, kulturowej i ekologicznej społeczności lokalnej,

- kształtowanie postawy otwartości na innych ludzi, ich obyczaje i kulturę,

- inspirowanie mieszkańców do twórczych działań na rzecz środowiska lokalnego,

- budzenie szacunku dla osiągnięć innych i dumy z własnych dokonań,

- integracja społeczności lokalnej wokół kultywowanych w Towarzystwie wyżej wymienionych wartości,

- współpraca ze środowiskami pokrewnymi w kraju i zagranicą.

W swoich działaniach opieramy się na pracy społecznej naszych członków i sympatyków. Jesteśmy w naszej miejscowości jedyną organizacją dbająca o zachowanie dziedzictwa kulturowego i ochronę przyrody. Przez lata zrealizowaliśmy wiele ciekawych projektów znajdujących uznanie, o czym zdobyte nagrody www.tps-unitisviribus.org.pl/osiagniecia.

Efekty naszej pracy doceniają również mieszkańcy, a także coraz liczniej odwiedzający Słońsk turyści.

Przykłady naszych działań

1. Rzeczpospolita Ptasia

Rzeczpospolita Ptasia - to demokratyczne państwo bez wiz i granic, za to z prezydentem, flagą i własną konstytucją oraz zbiorem przepisów zebranych w kodeksie obserwatora ptaków. Państwo, którego obywatelem może zostać każdy, dla kogo ważne są ptaki i ich środowisko. Przyznawane jest też „obywatelstwo honorowe” oraz powoływani są ambasadorzy. Obywatel ptasiej republiki otrzymuje paszport, w którym zbiera pieczątki z wizerunkiem ptaka roku potwierdzające pobyt w Rzeczpospolitej Ptasiej. Każdy rok bowiem poświęcony jest innemu gatunkowi ptaka, wybranemu spośród rzadkich lub zagrożonych, występujących na nadwarciańskich rozlewiskach. 
Co roku w kwietniu odbywają się Zloty Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej, podczas których zlotowicze obserwują ptaki, biorą udział w pokazach, konkursach i warsztatach, wybierają Ptaka Roku. Ten ptak jest motywem przewodnim konkursu plastycznego i ozdabia kalendarz Rzeczpospolitej Ptasiej wydawany przez TPS.

2. Szlaki turystyczne

Nasze szlaki prowadzą przez malownicze i dość odludne tereny Parku Krajobrazowego Ujście Warty. Otwarte przestrzenie łąk i pastwisk, poprzecinanych kanałami i starorzeczami, pasące się stada krów i koni oraz niewielkie kępy zadrzewień, często będące jedynymi śladami po starych osadach, to typowe elementy krajobrazu doliny dolnej Warty. Wyznaczone są tak, aby zarówno młodszy, jak i dojrzały miłośnik przyrody przebył je bez większego trudu. W zaroślach łatwo się ukryć, co umożliwia ciekawe obserwacje przyrodnicze, warto więc zabrać ze sobą lornetkę.

Na terenie Rzeczpospolitej Ptasiej wyznaczyliśmy 6 tras o łącznej długości 72 km. Każdy szlak nosi nazwę gatunku ptaka, którego można spotkać, wędrując daną trasą.

Szlaki gęgawy, derkacza, kani i dudka oznakowane jako piesze, nie wszystkie dostępne są dla rowerzystów.

Szlak dzięcioła to ścieżka przyrodniczo-edukacyjna prowadząca przez leśne rezerwaty przyrody, Szlak zimorodka jest trasą kajakową po Postomi i starorzeczach Warty. Zapewne uda Ci się zobaczyć lub usłyszeć oprócz ptaków „szlakowych” także bociany, łabędzie, bieliki, czajki, żurawie, słowiki i mnóstwo innych.

Ulotki z mapą tras dostępne są w biurach paszportowych i informacji turystycznej w Słońsku. Jeśli jednak ktoś lubi zaplanować wycieczkę, korzystając z aplikacji, to polecamy Mapę turystyczną, na której oprócz „ptasich szlaków” są ścieżki edukacyjne w Parku Narodowym Ujście Warty.

3. Wydawnictwa

TPS wydaje publikacje, których tematem jest historia i przyroda najbliższej okolicy oraz losy mieszkańców Słońska.

Dotychczas z naszym logo ukazały się:

- „Tego świata już nie ma. Rozmowy z moją Mamą o rodzinie i Słońsku”

- „Dawno temu w Sonnenburgu i na Warciańskich Błotach”

- „Od derkacza do bączka”

- „Lira i sten”

- „Zapomniane bogactwo Kresów Wschodnich”

- „Westminster Ziemi Lubuskiej

4. Wystawa Pamiątek Regionalnych

Wystawa Pamiątek Regionalnych znajduje się w dwóch izbach osiemnastowiecznego budynku dawnej szkoły. Można tu poznać historię Słońska – Sonnenburga – stolicy brandenburskiego baliwatu zakonu joannitów. Zgromadzone na wystawie fotogramy zawierają unikalne zdjęcia przedstawiające najważniejsze budowle naszej miejscowości oraz dokumentujące ważne wydarzenia z jej dziejów. Z czasem, do przedwojennych fotografii, dołączono eksponaty gromadzone przez mieszkańców Słońska. Dzięki temu na wystawie zobaczyć można rzeczy pozostawione przez dawnych mieszkańców miejscowości i przedmioty przywiezione przez Polaków, a także znaleziska archeologiczne świadczące o początkach osadnictwa. Wyeksponowane zostały obok siebie dokumenty i pamiątki poniemieckie oraz polskie, aby podkreślić, że zarówno to co było tu przed II wojną, jak i dobytek osadników to elementy dziedzictwa kulturowego tych ziem.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Ochrona przyrody
 • Obszar działania:województwo lubuskie
 • KRS:0000064101
 • Konto:29 8355 0009 0035 0411 2000 0001
 • Adres:66-436 Słońsk, Puszkina 44
 • E-mail:tps@tps-unitisviribus.org.pl
 • Telefon:48 607 081 317

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”

KRS 0000064101

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00