1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Inicjatyw Kulturalnych
  KRS 0000064325

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Nie gubić diamentów

Radomszczańska Fundacja Inicjatyw Kulturalnych, organizacja pożytku publicznego,  od blisko 30 lat wspiera młode talenty. To jedyna tego typu organizacja w regionie. Stypendystami Fundacji Inicjatyw Kulturalnych są uzdolnieni  młodzi ludzie z niezamożnych rodzin, w wielu przypadkach uczniowie szkół artystycznych. Wśród byłych stypendystów odnajdziemy uznanych dziś twórców m.in. pianistę Łukasza Trepczyńskiego - pracownika naukowego Katowickiej Akademii Muzycznej; skrzypka Szymona Teleckiego doktoryzującego się na Uniwesytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie, sopranistkę Karolinę Sambor koncertująca m.in. w słynnej La Scali czy baletnicę Emilię Sambor - absolwentkę prestiżowej szkoły baletowej w Paryżu i wielu, wielu innych.

Fundacja Inicjatyw Kulturalnych odnajduje artystów, wspiera ich pasje i zainteresowania. FIK jest też organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych, tworzonych z udziałem stypendystów. To działania wyróżniające się nie tylko w mieście, ale również w regionie. Tylko w ostatnich latach FIK zorganizowała m.in. koncert "Ocalić od zapomnienia" dedykowany pamięci zmarłego przed 50 laty radomszczanina - artysty Jerzego Fotygi. To dowód, że ważną częścią działalności Fundacji jest pielęgnowanie lokalnej historii i tożsamości. W 2018 roku stypendyści Fundacji wzięli  z kolei udział w przedsięwzięciach zrealizowanych w ramach Programu Dotacyjnego Niepodległa w projekcie ph.  "Wyśniona, wywalczona, wreszcie Niepodległa". A to tylko niektóre przykłady.

Fundacja działa dzięki pracy wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas, aby pomagać innym. Przez wszystkie lata działalności udało się ufundować m.in 468 indywidualnych stypendiów artystycznych, 31 stypendiów pomostowych, 6 stypendiów grupowych. Wciąż jednak jest wiele nieodkrytych talentów, które dzięki działalności FIK mogą rozbłysnąć pełnym światłem.

Jak wykorzystamy 1%

Pieniądze z 1 proc. wzbogacą fundusz stypendialny. Dzięki tym środkom uda się wesprzeć materialnie młodych artystów. Wielu z nich otrzymane w ten sposób pieniądze przeznacza m.in na zakup materiałów potrzebnych w szkołach artystycznych czy opłacanie dojazdów do szkoły. Stypendia fundowane przez FIK to nie tylko wsparcie finansowe, to również prestiż i uznanie. Kolejne pokolenia stypendystów udowadaniają, że ziemia radomszczańska jest prawdziwą kuźnią talentów, w które warto inwestować.

Więcej o nas

Misja
Inicjowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw kulturalnych w Radomsku i okolicy.
Udzielanie pomocy niezamożnej, uzdolnionej artystycznie młodzieży poprzez przyznawanie stypendiów.
Organizacja imprez kulturalnych

Prowadzone działania
Wyszukiwanie twórców działających na terenie Radomska i okolic. Prezentowanie ich na łamach "Gazety Radomszczańskiej", organizowanie im wystaw, koncertów itp. Wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną utworzenie grupy literackiej "Ponad". Udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej Towarzystwu Śpiewaczemu im. S. Moniuszki. Wyszukiwanie uzdolnionej, niezamożnej młodzieży i przyznawanie jej stypendiów, organizowanie wystaw i koncertów. Wydawanie broszur i publikacji książkowych, związanych z historią i kulturą Radomska i okolic. Organizowanie imprez kulturalnych. Realizowanie programów edukacyjnych dla młodzieży. Fundacja Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku jest najlepszym przykładem na to, że warto wspierać sztukę, a w pierwszej kolejności lokalną i młodą. Blisko 30 lat zajmuje się udzielaniem pomocy materialnej uzdolnionej artystycznie młodzieży znajdującej się w trudnych warunkach materialnych lub życiowych pochodzącej z Radomska i okolic. Tworzący fundację wolontariusze wyznają zasadę, że sztuka łączy ludzi. Nie jest dodatkiem, ani ozdobnikiem, lecz tym, co w żywy sposób kształtuje zarówno twórcę jak i odbiorcę. Dotychczasowa działalność FIK to dowód, że Radomsko nie przestaje być prawdziwą kuźnią talentów. Spod skrzydeł Fundacji w dorosły świat sztuki wkroczyło już mnóstwo muzyków - śpiewaków, instrumentalistów i kompozytorów, plastyków- malarzy, projektantów, grafików i rzeźbiarzy, a także tancerzy, aktorów, czy literatów. Lata pracy FIK zaowocowały liczbą 158 imponujących biografii stypendystów. Wielu podopiecznych może poszczycić się światową lub krajową karierą. Wielu z nich to osoby, które po latach edukacji wróciły do rodzinnego miasta, by wspólnie z nami troszczyć się o krzewienie kultury w regionie. Niektórzy to nauczyciele zarażający swoją pasją najmłodszych. Są wśród nich także dziennikarze, czy bibliotekarze, a wszystkich łączy jeden wspólny cel - sprawiać by świat stawał się lepszy i piękniejszy. Fundacja Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku pomaga najmłodszym w realizacji marzeń, jednak aby kontynuować swoją pracę na rzecz uzdolnionej artystycznie młodzieży potrzebuje pomocy ludzi dobrej woli. To dzieki nim może rozwijać się i realizować swoją misję. Przykłady wspaniale rozwijających się talentów młodych ludzi pochodzących na ziemi radomszczańskiej można mnożyć. Nie chodzi o chwalenie się, lecz o to by możliwa była dalsza działalność wspierająca rozwój utalentowanych dzieci pochodzących z rodzin, które same nie są w stanie sprostać wydatkom związanym z edukacją artystyczną, zakupieniem instrumentów czy wyjazdami na konkursy lub zamieszkaniem i utrzymaniem się poza domem rodzinnym.

Radomszczańska Fundacja Inicjatyw Kulturalnych prowadzi następujące programy stypendialne:

1. Program stypendiów artystycznych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych "Nie gubić diamentów"; program

2. Program "Stypendia pomostowe" dla studentów pierwszego roku we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości

3. Program stypendiów artystycznych dla uczniów szkół podstawowych i studentów kierunków artystycznych

Fundacja Inicjatyw Kulturalnych systematycznie organizauje duże wydarzenia artystyczne, w których biorą udział stypendyści.

Główne źródła finansowania Fundacji Inicjatyw Kulturalnych to wpłaty darczyńców i pozyskiwanie dotacji

 


 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000064325
 • Konto:37 898 0 00 09 2 001 0072 705 3 00 01
 • Adres:97-500 Radomsko ul.Przedborska 2
 • WWW:http://fik.com.pl/wordpress/
 • E-mail:krzyimi@interia.pl
 • Telefon:502073180 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Fundacja Inicjatyw Kulturalnych

  KRS 0000064325

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Inicjatyw Kulturalnych

 • Nie gubić diamentów

  Radomszczańska Fundacja Inicjatyw Kulturalnych, organizacja pożytku publicznego,  od blisko 30 lat wspiera młode talenty. To jedyna tego typu organizacja w regionie. Stypendystami Fundacji Inicjatyw Kulturalnych są uzdolnieni  młodzi ludzie z niezamożnych rodzin, w wielu przypadkach uczniowie szkół artystycznych. Wśród byłych stypendystów odnajdziemy uznanych dziś twórców m.in. pianistę Łukasza Trepczyńskiego - pracownika naukowego Katowickiej Akademii Muzycznej; skrzypka Szymona Teleckiego doktoryzującego się na Uniwesytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie, sopranistkę Karolinę Sambor koncertująca m.in. w słynnej La Scali czy baletnicę Emilię Sambor - absolwentkę prestiżowej szkoły baletowej w Paryżu i wielu, wielu innych.

  Fundacja Inicjatyw Kulturalnych odnajduje artystów, wspiera ich pasje i zainteresowania. FIK jest też organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych, tworzonych z udziałem stypendystów. To działania wyróżniające się nie tylko w mieście, ale również w regionie. Tylko w ostatnich latach FIK zorganizowała m.in. koncert "Ocalić od zapomnienia" dedykowany pamięci zmarłego przed 50 laty radomszczanina - artysty Jerzego Fotygi. To dowód, że ważną częścią działalności Fundacji jest pielęgnowanie lokalnej historii i tożsamości. W 2018 roku stypendyści Fundacji wzięli  z kolei udział w przedsięwzięciach zrealizowanych w ramach Programu Dotacyjnego Niepodległa w projekcie ph.  "Wyśniona, wywalczona, wreszcie Niepodległa". A to tylko niektóre przykłady.

  Fundacja działa dzięki pracy wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas, aby pomagać innym. Przez wszystkie lata działalności udało się ufundować m.in 468 indywidualnych stypendiów artystycznych, 31 stypendiów pomostowych, 6 stypendiów grupowych. Wciąż jednak jest wiele nieodkrytych talentów, które dzięki działalności FIK mogą rozbłysnąć pełnym światłem.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Pieniądze z 1 proc. wzbogacą fundusz stypendialny. Dzięki tym środkom uda się wesprzeć materialnie młodych artystów. Wielu z nich otrzymane w ten sposób pieniądze przeznacza m.in na zakup materiałów potrzebnych w szkołach artystycznych czy opłacanie dojazdów do szkoły. Stypendia fundowane przez FIK to nie tylko wsparcie finansowe, to również prestiż i uznanie. Kolejne pokolenia stypendystów udowadaniają, że ziemia radomszczańska jest prawdziwą kuźnią talentów, w które warto inwestować.

 • Więcej o nas

  Misja
  Inicjowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw kulturalnych w Radomsku i okolicy.
  Udzielanie pomocy niezamożnej, uzdolnionej artystycznie młodzieży poprzez przyznawanie stypendiów.
  Organizacja imprez kulturalnych

  Prowadzone działania
  Wyszukiwanie twórców działających na terenie Radomska i okolic. Prezentowanie ich na łamach "Gazety Radomszczańskiej", organizowanie im wystaw, koncertów itp. Wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną utworzenie grupy literackiej "Ponad". Udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej Towarzystwu Śpiewaczemu im. S. Moniuszki. Wyszukiwanie uzdolnionej, niezamożnej młodzieży i przyznawanie jej stypendiów, organizowanie wystaw i koncertów. Wydawanie broszur i publikacji książkowych, związanych z historią i kulturą Radomska i okolic. Organizowanie imprez kulturalnych. Realizowanie programów edukacyjnych dla młodzieży. Fundacja Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku jest najlepszym przykładem na to, że warto wspierać sztukę, a w pierwszej kolejności lokalną i młodą. Blisko 30 lat zajmuje się udzielaniem pomocy materialnej uzdolnionej artystycznie młodzieży znajdującej się w trudnych warunkach materialnych lub życiowych pochodzącej z Radomska i okolic. Tworzący fundację wolontariusze wyznają zasadę, że sztuka łączy ludzi. Nie jest dodatkiem, ani ozdobnikiem, lecz tym, co w żywy sposób kształtuje zarówno twórcę jak i odbiorcę. Dotychczasowa działalność FIK to dowód, że Radomsko nie przestaje być prawdziwą kuźnią talentów. Spod skrzydeł Fundacji w dorosły świat sztuki wkroczyło już mnóstwo muzyków - śpiewaków, instrumentalistów i kompozytorów, plastyków- malarzy, projektantów, grafików i rzeźbiarzy, a także tancerzy, aktorów, czy literatów. Lata pracy FIK zaowocowały liczbą 158 imponujących biografii stypendystów. Wielu podopiecznych może poszczycić się światową lub krajową karierą. Wielu z nich to osoby, które po latach edukacji wróciły do rodzinnego miasta, by wspólnie z nami troszczyć się o krzewienie kultury w regionie. Niektórzy to nauczyciele zarażający swoją pasją najmłodszych. Są wśród nich także dziennikarze, czy bibliotekarze, a wszystkich łączy jeden wspólny cel - sprawiać by świat stawał się lepszy i piękniejszy. Fundacja Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku pomaga najmłodszym w realizacji marzeń, jednak aby kontynuować swoją pracę na rzecz uzdolnionej artystycznie młodzieży potrzebuje pomocy ludzi dobrej woli. To dzieki nim może rozwijać się i realizować swoją misję. Przykłady wspaniale rozwijających się talentów młodych ludzi pochodzących na ziemi radomszczańskiej można mnożyć. Nie chodzi o chwalenie się, lecz o to by możliwa była dalsza działalność wspierająca rozwój utalentowanych dzieci pochodzących z rodzin, które same nie są w stanie sprostać wydatkom związanym z edukacją artystyczną, zakupieniem instrumentów czy wyjazdami na konkursy lub zamieszkaniem i utrzymaniem się poza domem rodzinnym.

  Radomszczańska Fundacja Inicjatyw Kulturalnych prowadzi następujące programy stypendialne:

  1. Program stypendiów artystycznych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych "Nie gubić diamentów"; program

  2. Program "Stypendia pomostowe" dla studentów pierwszego roku we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości

  3. Program stypendiów artystycznych dla uczniów szkół podstawowych i studentów kierunków artystycznych

  Fundacja Inicjatyw Kulturalnych systematycznie organizauje duże wydarzenia artystyczne, w których biorą udział stypendyści.

  Główne źródła finansowania Fundacji Inicjatyw Kulturalnych to wpłaty darczyńców i pozyskiwanie dotacji

   

 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000064325
 • Konto:37 898 0 00 09 2 001 0072 705 3 00 01
 • Adres:97-500 Radomsko ul.Przedborska 2
 • WWW:http://fik.com.pl/wordpress/
 • E-mail:krzyimi@interia.pl
 • Telefon:502073180
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00