1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Dać Pomoc

KRS 0000064865

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Dać Pomoc

KRS 0000064865

Prezent OPP

Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś.

Stowarzyszenie Dać Pomoc działa od 1999r a jego siedziba znajduje się w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie. Naszym celem od początku istnienia jest niesienie pomocy tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, stracili nadzieję na rozwiązanie swoich problemów, borykają się z niepełnosprawnością swoją lub swoich dzieci.

Pomagamy podopiecznym Ośrodka Rehabilitacyjnego refundując ich pobyt w ośrodku, finansując środki transportu, leczenie czy turnusy rehabilitacyjne. Chcemy dać uśmiech i nadzieję tym, którzy ją stracili, dać wiarę, że rzeczy niemożliwe stają się realne, pokazać, że słowo pomoc nie jest tylko sloganem, współpracować z ludźmi dobrej woli, którzy pomogą nam działać.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Chcemy wykorzystać pozyskane środki zgodnie z naszą filozofią pomagania i zgodnie ze statutem nasze organizacji.

Więcej o nas

Więcej o nas

Od momentu powstania Stowarzyszenia Dać Pomoc poznajemy trudne aspekty życia jakimi są niepełnosprawność, ubóstwo, wykluczenie społeczne, brak nadziei i niespełnione marzenia. Mając codzienny kontakt z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie, przekonujemy się jak wiele problemów związanych ze swoją niepełnosprawnością napotykają na swojej drodze.

Wśród naszych podopiecznych znajdujemy dzieci i młodzież, którzy bardzo często wymagają stałej, kompleksowej opieki i nie są zdolni do samodzielnego życia bez pomocy najbliższych i osób trzecich.

W pośpiechu codziennego życia łatwo jest zapomnieć o rzeczach małych, które dla drugiego, potrzebującego pomocy człowieka stają się często rzeczami wielkiej wagi. Podejmując nasze działania pragniemy zaspokoić potrzeby, które różnią się ze względu na stopień niepełnosprawności, począwszy od środków higienicznych i czystości poprzez specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny a skończywszy na adaptacji mieszkań i najbliższego otoczenia.

Staramy się również pamiętać o uczestniczeniu osób niepełnosprawnych w życiu kulturowym społeczenstwa. Dlatego oprócz działania związanego z zakupem środków i sprzętu potrzebnego do likwidacji barier, czynnie działamy na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, współorganizując coroczne obchody "Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych".

Wspieramy naszych podopiecznych a także osoby, które z różnych przyczyn znalazły sie w trudnej sytuacji materialnej czy zdrowotnej.

Celem działalności Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym. Używając języka bardzo oficjalnego i fachowego można powiedzieć, że stowarzyszenie podejmuje zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Od maja 2001 roku, dzięki pozyskaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do 2008 roku, Stowarzyszenie finansowało dowóz do Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie około 50 pacjentów z 8 gmin województwa wielkopolskiego na zajęcia rehabilitacyjne (kinezyterapia, masaż, terapia zajęciowa, psychologiczna, logopedyczna, zajęcia pedagogiczne) i lekcyjne.

Podopieczni świetlicy środowiskowej, prowadzonej przez Stowarzyszenie „Dać Pomoc" niejednokrotnie korzystali z organizowanych przez członków Stowarzyszenia wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz z wczasów rehabilitacyjno-wypoczynkowych.

W ramach działalności świetlicy środowiskowej organizowane są spotkania opłatkowe połączone z wręczaniem podopiecznym świetlicy prezentów gwiazdkowych.

W 2002 roku Stowarzyszenie „Dać Pomoc" dzięki pomocy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu sfinansowało działalność Ośrodka Wczesnej Interwencji dla najmłodszych, niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością, pacjentów.

W roku 2004, po uzyskaniu środków ze Starostwa Powiatowego w Kościanie, Stowarzyszenie stworzyło „Szkołę Matek", której zadaniem było wspieranie rodzin dzieci niepełnosprawnych oraz szeroko rozumiana pomoc skierowana do tych rodzin.

Również w roku 2004 Stowarzyszenie zorganizowało festyn sportowo-rekreacyjny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, którego uczestnikami byli podopieczni Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie i osoby nie zrzeszone.

Przy wydatnej pomocy sponsorów i Banku Żywności, Stowarzyszenie zorganizowało dla 10 rodzin pomoc rzeczową i pomoc żywnościową dla 25 rodzin.

Dzięki wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu dwukrotnie (w 2005 i 2006 roku) udało się zorganizować paczki gwiazdkowe dla najbardziej potrzebujących, najuboższych podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Kościanie i ich rodzin.

15 styczna 2009 Stowarzyszenie "Dać Pomoc" uzyskało status organizacji pożytku publicznego i zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000064865.

Od tego czasu Stowarzyszenie Dać Pomoc udzieliło szeroko pojętej pomocy (zgodnie z obszarem działania i ze statutem organizacji)

na kwotę blisko 500 tyś zł.

Reasumując, do głównych obszarów działań i pomocy jaką kierujemy do potrzebujących należą:

- wspieranie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

- wsparcie podopiecznych (pacjentów Ośrdoka Rehabilitacyjnego w Kościania),

- finansowanie pobytu, transportu i wyżywienia podopiecznych,

- pomoc dzieciom z rodzin niewydolnych  wychowawczo i ekonomicznie,

- działanie na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem społecznym,

- pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej,

- zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, aparatury medycznej,

- finasowanie leczenia, rehabilitaci, turnusów rehabilitacyjnych dzieci i młodzieży a także dorosłych.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000064865
 • Konto:37 8666 0004 0111 6513 2000 0001
 • Adres:Ul.Bączkowskiego 11a, 64-000 Kościan
 • WWW:www.dacpomoc.pl
 • E-mail:piontas2@o2.pl
 • Telefon:65512 12 70

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Dać Pomoc” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie Dać Pomoc

KRS 0000064865

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00