1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II "WZRASTANIE"

KRS 0000065901

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II "WZRASTANIE"

KRS 0000065901

Prezent OPP

Wszechstronna pomoc osobom potrzebującym

Fundacja WZRASTANIE działa od ponad 30 lat. Prowadzimy 4 Domy dla dzieci, 2 Świetlice, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Hospicjum, Schronisko dla bezdomnych oraz Ośrodek Formacyjno-Szkoleniowy.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki zostaną wykorzystane nanajpilniejsze potrzeby działalności statutowej Fundacji.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja WZRASTANIE działa od ponad 30 lat.

Misją Fundacji Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II "Wzrastanie" jest wszechstronna pomoc młodzieży i osobom potrzebującym  we wzrastaniu wewnętrznym oraz w coraz pełniejszym przyjmowaniu chrześcijańskiego systemu wartości, którą realizuje poprzez:
- świadomą troskę o kształtowanie w młodzieży dojrzałej osobowości,
- przygotowanie do małżeństwa i życia w rodzinie,
- wychowanie społeczne i praktyczną realizację w życiu publicznym katolickiej nauki społecznej,
- wychowanie narodowo - patriotyczne pogłębiające i uzupełniające formację, którą młodzież otrzymuje w szkole i w innych placówkach wychowawczych,
- tworzenie więzi międzyludzkich i budowanie wspólnot,
- szeroką pomoc socjalną i ekonomiczną.

Dla osiągnięcia celów Fundacja prowadzi działalność:
1. społeczną, charytatywną i samopomocową,
2. kulturalną,
3. organizacyjną grup studyjnych, rekolekcyjnych i spotkań ekumenicznych,
4. turystyczną i sportową,
5. opiekuńczą i wychowawczo - oświatową w domach dla dzieci, świetlicach profilaktyczno - wychowawczych, domach dla dzieci, klubach dla młodzieży i ośrodkach przedszkolnych,
6. z zakresu rehabilitacji i terapii osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej,
7. z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie,
8. z zakresu pomoc społecznej w schroniskach dla bezdomnych,
9. paliatywną w hospicjach,
10. z zakresu pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II "Wzrastanie" w zorganizowanych i prowadzonych placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz świetlicach zapewnia dzieciom i młodzieży wszechstronną pomoc i opiekę, a poprzez swą wielopłaszczyznową działalność w znacznej mierze rozwiązuje część problemów Podkarpacia.

Obejmujemy opieką ponad 100 dzieci i młodzieży, oraz około 400 osób objętych stałą pomocą.

W Jarosławiu posiadamy również Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy NZOZ Kolgmed oraz Hospicjum.

Zatrudnia ponad 140 pracowników etatowych, pomaga nam wielu wolontariuszy.

Fundacja zorganizowała i prowadzi:
1. Domy dla Dzieci w Łopuszce Małej, Dynowie, Rakszawie i Przeworsku. Obecnie w każdym z 4 Domów dla Dzieci mieszka po czternaścioro dzieci, którymi opiekuje się Koordynator oraz 5-7 wychowawców. Całość działalności koordynuje Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych naszych domów, którym kieruje Pani Dyrektor, pracują w nim również   konserwatorzy, księgowe i kadrowa. W każdej placówce pracuje również kucharka.
2. Dwie świetlice w Rzeszowie- kilka zdań o świetlicach :  W świetlicach, głównie mali lokatorzy bloków, mogą uczyć się rozwijać i bawić w przestrzennych dobrze wyposażonych pokojach. Dzieci od czwartego roku życia do końca szkoły podstawowej  przebywają w świetlicy od godz.13.00 do 18.00. Natomiast młodzież z szkoły średniej po świetlicy uczęszcza na zajęcia do Klubu Młodzieżowego od godz.17.30-21.30.
     Zajęcia odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku. W tym czasie dzieci i młodzież odrabiają zadania , uczą się, spożywają ciepły posiłek oraz uczestniczą w różnych zajęciach; profilaktycznych, terapeutycznych, reedukacyjnych, plastycznych, sportowych, komputerowych.

​3. Klub dla młodzieży w Rzeszowie.
4. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Przeworsku - o warsztatach w kilku zdaniach:

Działamy od 2000 roku, obejmując rehabilitacją społeczną i zawodową 50 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu przeworskiego i łańcuckiego. W naszej placówce stwarzamy uczestnikom warunki rozwoju, doskonalenia się, a nawet zdobycia zawodu i podjęcia pracy.

Eliminujemy, zmniejszamy, kompensujemy bariery środowiskowe, ekonomiczne i społeczne, aby każdy uczestnik mógł brać udział w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym i sportowym, by każdy miał prawo do wypoczynku i rehabilitacji.

Do zadań warsztatów należy:

– ogólne usprawnianie,
– rozwijanie umiejętności,
– przygotowanie do życia w środowisku społecznym,
– rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
– rozwijanie umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy

Terapia zajęciowa przeplatana jest rehabilitacją leczniczą, a proces rehabilitacji wspomaga fizjoterapeuta.

Uczestnicy Warsztatów biorą udział w różnych formach rehabilitacji, edukacji, wypoczynku i integracji. Wycieczki, rajdy rowerowe, obozy, także o charakterze artystycznym są wspaniałą ku temu okazją.

​W ramach arterapii w naszej placówce działa zespół teatralny ”My, z Kasztanowej” i prowadzone są zajęcia  muzykoterapii.

Osoby niepełnosprawne pod okiem instruktorów terapii zajęciowej pracują w następujących pracowniach: tkackiej, rękodzieła sztuki religijnej, gospodarstwa domowego, plastycznej, malarstwa, zagospodarowania terenów zielonych, stolarstwa, ceramiki i krawiectwa.

5. W oddziale w Jarosławiu WZRASTANIE prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, Schronisko z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn oraz placówkę Bezpieczne Schronienie.

6. Zakład Pielegnacyjno- Opiekuńczo w Jarosławiu wraz z Hospicjum

7. Dom Formacyjno Szkoleniowy im. św. Jana Pawła II w Lipniku

W chwili obecnej realizujemy wiele projektów współfinansowanych ze środków europejskich skierowanych m.in. do osób starszych czy też osób z niepełnosprawnością.
W naszych działaniach wspierają nas aktywnie 2 stowarzyszenia: Stowarzyszenie Przyjaciół Hospicjum w Jarosławiu oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Przeworsku.
Posumowując nasze działania można śmiało powiedzieć, że przekrój naszej działalności obejmuje cykl życia człowieka od dzieciństwa do ostatnich chwil życia.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo podkarpackie
 • KRS:0000065901
 • Konto:56 9106 0008 2002 0015 8512 0001
 • Adres:ul. Kasztanowa 1, 37-200 Przeworsk
 • WWW:www.wzrastanie.com.pl
 • E-mail:jan.wygnaniec@wzrastanie.com.pl
 • Telefon:579470867

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II "WZRASTANIE"” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II "WZRASTANIE"

KRS 0000065901

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00