1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  "17-tka"
  KRS 0000067168

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomagamy! Działamy! Jesteśmy!

Stowarzyszenie "17-tka" jest organizacją zajmującą się prowadzeniem i koordynacją działań pomocowych skierowanych zarówno do dzieci jak i ludzi dorosłych. Aktualnie prowadzimy szerokie działania pomocowe, realizowane w mieście Rybnik, skupiając się głównie na obszarach defaworyzowanych społecznie.

 1. Wspieramy dzieci prowadząc placówki wsparcia dziennego dla dzieci w wieku do 13 lat. Aktualnie prowadzimy cztery takie świetlicy.  
 2. Wspieramy młodzież, organizując działania animacyjne, wychowawcze i terapeutyczne. Aktualnie prowadzimy jeden klub młodzieżowy. 
 3. Wspieramy dzieci ulicy, Nasi streetworkerzy pracują aktualnie w 3 dzielnicach, prowadząc grupy młodzieżowe i "Szkołę Podwórkową".
 4. Wspieramy osoby dorosłe - jako jedyni prowadzimy w mieście Klub Integracji Społecznej.
 5. Wspieramy rodziny w kryzysie, razem z innymi partnerami, prowadzimy Rybnicką Akademie Rodzin, w ramach której udzielamy wsparcia terapeutycznego i psychologicznego mieszkańcom Rybnika.
 6. Wspieramy seniorów - prowadzimy klub seniora i działania na rzecz osób starszych. 
 7. Wspieramy całe społeczności lokalne, prowadzimy działania rewitalizacyjne w trzech dzielnicach Miasta Rybnika i "Rybnicki Bank Drugiej Ręki" - program w ramach którego prowadzimy redystrybucję używanych mebli i sprzętów, które przekazujemy osobom potrzebującym. 

Jak wykorzystamy 1%

Pieniądze z 1% planujemy przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenie placówek wsparcia dziennego i klubu seniora prowadzonych przez Nasze Stowarzyszenie. 

Więcej o nas

Stowarzyszenie "17-tka" jest organizacją zajmującą się prowadzeniem i koordynacją działań pomocowych skierowanych zarówno do dzieci jak i ludzi dorosłych. Aktualnie prowadzimy szerokie działania pomocowe, realizowane w mieście Rybnik, skupiając się głównie na obszarach defaworyzowanych społecznie.

 1. Wspieramy dzieci prowadząc placówki wsparcia dziennego dla dzieci w wieku do 13 lat. Aktualnie prowadzimy cztery takie świetlicy.  
 2. Wspieramy młodzież, organizując działania animacyjne, wychowawcze i terapeutyczne. Aktualnie prowadzimy jeden klub młodzieżowy. 
 3. Wspieramy dzieci ulicy, Nasi streetworkerzy pracują aktualnie w 3 dzielnicach, prowadząc grupy młodzieżowe i "Szkołę Podwórkową".
 4. Wspieramy osoby dorosłe - jako jedyni prowadzimy w mieście Klub Integracji Społecznej.
 5. Wspieramy rodziny w kryzysie, razem z innymi partnerami, prowadzimy Rybnicką Akademie Rodzin, w ramach której udzielamy wsparcia terapeutycznego i psychologicznego mieszkańcom Rybnika.
 6. Wspieramy seniorów - prowadzimy klub seniora i działania na rzecz osób starszych. 
 7. Wspieramy całe społeczności lokalne, prowadzimy działania rewitalizacyjne w trzech dzielnicach Miasta Rybnika i "Rybnicki Bank Drugiej Ręki" - program w ramach którego prowadzimy redystrybucję używanych mebli i sprzętów, które przekazujemy osobom potrzebującym. 

Realizujemy lub współrealizujemy również projektu finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020), aktualnie realizujemy trzy duże projekty:

 • Jesteśmy liderem projektu "Rybnicka Akademia Rodziny" realizowanego wespół z Miastem Rybnik, Ośrodkiem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Stowarzyszeniem RAZEM i Stowarzyszeniem Serduchowo. Projekt zakłada wsparcie specjalistyczne na rzecz rodzin w kryzysie z terenów Rybnika.
 • Jesteśmy partnerem w projekcie rewitalizacji "reWITA", który jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej z Rybnika. Stowarzyszenie 17-tka razem i Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych odpowiedzialne są za działania animacyjne realizowane na rzecz społeczności lokalnych i działania z zakresu aktywizacji zawodowej. 
 • Jesteśmy partnerem w projekcie "Alternatywa II" który jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej z Rybnika. W ramach projektu prowadzimy Klub Integracji Społecznej "SR", skupiając się na osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie, którym oferujemy wsparcie indywidualne, grupowe i działania animacyjne. 

Dodatkowo podejmujemy wiele dodatkowych przedsięwzięć, w ramach których staramy się rozwiązywać bieżące problemy Naszych podopiecznych. Prowadzimy działania mentoringowe, animacyjne, realizujemy również szkolenia wspierając inne organizacje pozarządowe i osoby, któe rozpoczynają swoją aktywność społeczną. 

Stowarzyszenie "17-tka" jest członkiem Federacji Organizacji Streetworkeskich (FOS) a także Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Streetworkerskich (OSOS), w ramach tej aktywności poszerzamy swoje umiejętności, a także wspieramy młodsze organizacje w zakresie pracy przy wykorzystaniu metod outreach.

Stowarzyszenie "17-tka" na potrzeby realizacji swoich podstawowych celów statutowych zatrudnia 40 pracowników merytorycznych (pedagogów, psychologów, terapeutę, psychologa i innych). 

W tym roku obchodzimy swoje siedemnaste urodziny - Mamy 17-tkę 17-tki! Organizacja została zarejestrowana w 2001 roku, pierwszą placówkę uruchomiliśmy w 2002 roku. Wsparciem bezpośrednim w ramach podejmowanych przez Naszą organizację działań obejmujemy łącznie grupę ok. 500 osób. 

 


 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000067168
 • Konto:07 203 0 00 45 1 110 0000 027 1 91 80
 • Adres:Osiedle Południe 17b/2, 44-253 Rybnik
 • WWW:http://17-tka.pl/pl/ss/33/procent
 • E-mail:stowarzyszenie@17-tka.pl
 • Telefon:32 4214593 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  "17-tka"

  KRS 0000067168

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

"17-tka"

 • Pomagamy! Działamy! Jesteśmy!

  Stowarzyszenie "17-tka" jest organizacją zajmującą się prowadzeniem i koordynacją działań pomocowych skierowanych zarówno do dzieci jak i ludzi dorosłych. Aktualnie prowadzimy szerokie działania pomocowe, realizowane w mieście Rybnik, skupiając się głównie na obszarach defaworyzowanych społecznie.

  1. Wspieramy dzieci prowadząc placówki wsparcia dziennego dla dzieci w wieku do 13 lat. Aktualnie prowadzimy cztery takie świetlicy.  
  2. Wspieramy młodzież, organizując działania animacyjne, wychowawcze i terapeutyczne. Aktualnie prowadzimy jeden klub młodzieżowy. 
  3. Wspieramy dzieci ulicy, Nasi streetworkerzy pracują aktualnie w 3 dzielnicach, prowadząc grupy młodzieżowe i "Szkołę Podwórkową".
  4. Wspieramy osoby dorosłe - jako jedyni prowadzimy w mieście Klub Integracji Społecznej.
  5. Wspieramy rodziny w kryzysie, razem z innymi partnerami, prowadzimy Rybnicką Akademie Rodzin, w ramach której udzielamy wsparcia terapeutycznego i psychologicznego mieszkańcom Rybnika.
  6. Wspieramy seniorów - prowadzimy klub seniora i działania na rzecz osób starszych. 
  7. Wspieramy całe społeczności lokalne, prowadzimy działania rewitalizacyjne w trzech dzielnicach Miasta Rybnika i "Rybnicki Bank Drugiej Ręki" - program w ramach którego prowadzimy redystrybucję używanych mebli i sprzętów, które przekazujemy osobom potrzebującym. 
 • Jak wykorzystamy 1%

  Pieniądze z 1% planujemy przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenie placówek wsparcia dziennego i klubu seniora prowadzonych przez Nasze Stowarzyszenie. 

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie "17-tka" jest organizacją zajmującą się prowadzeniem i koordynacją działań pomocowych skierowanych zarówno do dzieci jak i ludzi dorosłych. Aktualnie prowadzimy szerokie działania pomocowe, realizowane w mieście Rybnik, skupiając się głównie na obszarach defaworyzowanych społecznie.

  1. Wspieramy dzieci prowadząc placówki wsparcia dziennego dla dzieci w wieku do 13 lat. Aktualnie prowadzimy cztery takie świetlicy.  
  2. Wspieramy młodzież, organizując działania animacyjne, wychowawcze i terapeutyczne. Aktualnie prowadzimy jeden klub młodzieżowy. 
  3. Wspieramy dzieci ulicy, Nasi streetworkerzy pracują aktualnie w 3 dzielnicach, prowadząc grupy młodzieżowe i "Szkołę Podwórkową".
  4. Wspieramy osoby dorosłe - jako jedyni prowadzimy w mieście Klub Integracji Społecznej.
  5. Wspieramy rodziny w kryzysie, razem z innymi partnerami, prowadzimy Rybnicką Akademie Rodzin, w ramach której udzielamy wsparcia terapeutycznego i psychologicznego mieszkańcom Rybnika.
  6. Wspieramy seniorów - prowadzimy klub seniora i działania na rzecz osób starszych. 
  7. Wspieramy całe społeczności lokalne, prowadzimy działania rewitalizacyjne w trzech dzielnicach Miasta Rybnika i "Rybnicki Bank Drugiej Ręki" - program w ramach którego prowadzimy redystrybucję używanych mebli i sprzętów, które przekazujemy osobom potrzebującym. 

  Realizujemy lub współrealizujemy również projektu finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020), aktualnie realizujemy trzy duże projekty:

  • Jesteśmy liderem projektu "Rybnicka Akademia Rodziny" realizowanego wespół z Miastem Rybnik, Ośrodkiem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Stowarzyszeniem RAZEM i Stowarzyszeniem Serduchowo. Projekt zakłada wsparcie specjalistyczne na rzecz rodzin w kryzysie z terenów Rybnika.
  • Jesteśmy partnerem w projekcie rewitalizacji "reWITA", który jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej z Rybnika. Stowarzyszenie 17-tka razem i Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych odpowiedzialne są za działania animacyjne realizowane na rzecz społeczności lokalnych i działania z zakresu aktywizacji zawodowej. 
  • Jesteśmy partnerem w projekcie "Alternatywa II" który jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej z Rybnika. W ramach projektu prowadzimy Klub Integracji Społecznej "SR", skupiając się na osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie, którym oferujemy wsparcie indywidualne, grupowe i działania animacyjne. 

  Dodatkowo podejmujemy wiele dodatkowych przedsięwzięć, w ramach których staramy się rozwiązywać bieżące problemy Naszych podopiecznych. Prowadzimy działania mentoringowe, animacyjne, realizujemy również szkolenia wspierając inne organizacje pozarządowe i osoby, któe rozpoczynają swoją aktywność społeczną. 

  Stowarzyszenie "17-tka" jest członkiem Federacji Organizacji Streetworkeskich (FOS) a także Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Streetworkerskich (OSOS), w ramach tej aktywności poszerzamy swoje umiejętności, a także wspieramy młodsze organizacje w zakresie pracy przy wykorzystaniu metod outreach.

  Stowarzyszenie "17-tka" na potrzeby realizacji swoich podstawowych celów statutowych zatrudnia 40 pracowników merytorycznych (pedagogów, psychologów, terapeutę, psychologa i innych). 

  W tym roku obchodzimy swoje siedemnaste urodziny - Mamy 17-tkę 17-tki! Organizacja została zarejestrowana w 2001 roku, pierwszą placówkę uruchomiliśmy w 2002 roku. Wsparciem bezpośrednim w ramach podejmowanych przez Naszą organizację działań obejmujemy łącznie grupę ok. 500 osób. 

   

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000067168
 • Konto:07 203 0 00 45 1 110 0000 027 1 91 80
 • Adres:Osiedle Południe 17b/2, 44-253 Rybnik
 • WWW:http://17-tka.pl/pl/ss/33/procent
 • E-mail:stowarzyszenie@17-tka.pl
 • Telefon:32 4214593
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00