1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski

KRS 0000067813Okręg Opolski

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski

KRS 0000067813Okręg Opolski

Prezent OPP

Pomóż nam wyjść z ciemności i zrobić krok do przodu

Prowadzenie rehabilitacji podstawowej, społecznej i zawodowej na rzecz środowiska oraz wyznaczanie standardów funkcjonowania osób niewidomych i słabo widzących w Polsce. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki z 1% przeznaczamy głównie na wkład własny do realizowanych przez nas projektów. Finansujemy z nich także działalność statutową biura naszego Okręgu w Opolu i 12 Kół w województwie opolskim. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Polski Związek Niewidomych (PZN) został utworzony w 1951 r. Jest stowarzyszeniem ogólnopolskim, organizacją samopomocową, zarejestrowaną w Sądzie Okręgowym w Warszawie i posiadająca status organizacji pożytku publicznego. Dnia 10 czerwca 1956 r. powstało samodzielne Koło wojewódzkie Polskiego Związku Niewidomych w Opolu, a w pierwszym kwartale 1957 r. powstał Odział (obecnie Okręg) Opolski PZN, który od 2001 r. posiada osobowość prawną, a w 2004 r. uzyskał status organizacji pożytku publicznego.
W skład struktury Okręgu Opolskiego PZN wchodzi 12 Kół terenowych, mających swoje placówki we wszystkich miastach powiatowych województwa opolskiego. Od 2010 r. nasz Okręg prowadzi Centrum Rehabilitacji Dzieci z Dysfunkcją Wzroku INTEGRA, które w 2018 r. zmieniło nazwę na Centrum Rehabilitacji Osób z Dysfunkcją Wzroku INTEGRA, chociaż nadal koncentrujemy się w nim przede wszystkim na rehabilitacji dzieci i młodzieży. Obecnie Centrum to mieści się przy ul. Damrtoa 6/1 w Opolu i posiada pięć pracowni: nauki brajla, integracji sensorycznej, muzykoterapii, terapii widzenia oraz czynności dnia codziennego. W pracowniach zgromadzono sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć tyfloinformatycznych oraz tyflopedagogicznych z elementami terapii widzenia, elementami integracji sensorycznej, kompensacyjnych, czynności dnia codziennego oraz orientacji w przestrzeni.
Polski Związek Niewidomych jest najbardziej reprezentatywnym stowarzyszeniem środowiska osób niewidomych i słabowidzących w Polsce. Zrzesza dorosłych i dzieci niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym z terenu całego województwa opolskiego.

Głównymi naszymi celami i działaniami są:

 1. Praca na rzecz środowiska oraz wyznaczanie standardów funkcjonowania osób niewidomych i niedowidzących w Polsce.
 2. Prowadzenie poradnictwa i udzielanie informacji:
  - osobom niewidomym na temat: rehabilitacji, leczenia, zatrudnienia, przepisów prawnych, zaopatrzenia w specjalistyczny sprzęt ułatwiający funkcjonowanie (w tym komputerowy) i pomoce dydaktyczne, a także rozwiązywania różnych problemów życiowych;
  - rodzicom, opiekunom i specjalistom w zakresie: wychowywania oraz kształcenia dzieci niewidomych i niedowidzących, także z dodatkowymi zaburzeniami zdrowotnymi;
 3. Szkolenie nauczycieli, rodziców, opiekunów oraz instruktorów rehabilitacji i innych specjalistów pracujących z osobami niewidomymi i na ich rzecz.
 4. Organizacja:
  - szkoleń indywidualnych i grupowych dla osób niewidomych i niedowidzących z zakresu nauki brajla, usprawniania widzenia, samodzielnego i bezpiecznego poruszania się oraz wykonywania czynności życia codziennego, bezwzrokowej obsługi komputera.
 5. Zaopatrywanie osób niewidomych i niedowidzących w:
  - czasopisma i książki wydawane w brajlu, druku powiększonym i na nośnikach elektronicznych;
  - książki "mówione".
 6. Rozwijanie działalności kulturalnej, turystycznej i sportowej.
 7. Współpraca z różnymi instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w rozwiązywaniu różnych problemów życiowych.  8. Prowadzenie kampanii promocyjnych, informujących społeczeństwo o specyficznych potrzebach środowisko osób z dysfunkcją wzroku.
 8. Podejmowanie działań na rzecz wprowadzania potrzebnych zmian lub uregulowań prawnych dotyczących środowiska osób niewidomych i niedowidzących.
 9. Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci i dorosłych z wykorzystaniem:
  - metody terapeutycznej biofeedback – metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu. Polega ona na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych;
  - metody Warnkego – nowoczesna metoda terapii zaburzeń czytania i pisania;
  - terapii sensomotorycznej – redukcja zaburzeń powstałych

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo opolskie
 • KRS:0000067813
 • Konto:58 1140 1788 0000 2230 0600 1005
 • Adres:ul. Kościuszki 25/1, 45-063 Opole
 • WWW:www.pzn.opole.pl
 • E-mail:dyrektor_pzn_opole@op.pl
 • Telefon:609145401

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski

KRS 0000067813

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00