1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
KRS 0000069136

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Serce za serce

Fundacja została ustanowiona w celu wprowadzania do praktyki klinicznej najnowszych metod i technik ratowania ludzkiego życia, w sytuacji gdy zagrożone jest serce.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

1% podatku pozyskany od Państwa przeznaczymy na opracowanie i wdrożenia kliniczne rodziny polskich protez serca ReligaHeart służących jako pomost do transplantacji lub metodę regeneracji serca u dzieci i dorosłych pacjentów.

Więcej o nas

Więcej o nas

„To co głęboko leży nam na sercu, to skuteczne leczenie chorób serca. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu powstała z założeniem realizacji tego celu przy pomocy nowoczesnych, samodzielnie opracowanych metod.
Pozwalam sobie wyrazić nadzieję że wysiłki w tym kierunku uznacie Państwo za celowe i godne wsparcia”. - prof. Zbigniew Religa - założyciel Fundacji

MISJA FUNDACJI

* W obszarze badawczym

Wspieranie rozwoju polskiej kardiochirurgii oraz wprowadzanie do praktyki klinicznej nowoczesnych technik i technologii w zakresie leczenia serca.
Główne kierunki działania:
•badania nad protezami serca,
•badania nad protezami zastawek serca,
•badania z dziedziny biocybernetyki,
•badania z dziedziny nowoczesnej biotechnologii.
Badania realizowane są w wyodrębnionym w Fundacji Instytucie Protez Serca.

* W obszarze szkoleniowo-dydaktycznym

Promowanie i wspieranie transferu wiedzy z zakresu nowoczesnej kardiochirurgii na obszarze Polski i krajów rozwijających się.

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii od początku swego istnienia prowadzi rozwinięty, finansowany z środków własnych, program szkoleniowo-stypendialny w zakresie kardiochirurgii, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr medycznych z Polski i z zagranicy; zwłaszcza z krajów Europy Wschodniej. Zakres merytoryczny programu dotyczy m.in.: sztucznego serca, sztucznych komór wspomagania serca, biologicznej zastawki serca, technik operacyjnych wybranych zabiegów kardiochirurgicznych, kardiochirurgii dziecięcej, współpracy w zakresie kardiochirurgii i leczenia choroby wieńcowej. Z programu skorzystało dotąd ponad 180 osób; w tym kilkudziesięcioosobowe zespoły lekarzy z Gruzji Białorusi Ukrainy a także stypendyści z Czech, Chorwacji, Holandii, Francji, Niemiec, Argentyny oraz Stanów Zjednoczonych.

Fundacja współfinansowała wydanie podręczników: „Zarys Kardiochirurgii” pod red. prof. Z. Religi (1993) oraz „Kardiochirurgia dziecięca” pod red. prof. Z. Religi i prof. J. Skalskiego 2003).
Organizuje również własne sympozja (Roboty Kardiochirurgiczne), warsztaty chirurgiczne dla studentów medycyny oraz konferencje (Bio- Med - Tech Silesia).
Uczestniczy w najistotniejszych spotkaniach naukowych w kraju i za granicą, o profilu zgodnym z przedmiotem jej zainteresowań badawczych.
Sprawuje opiekę dydaktyczną nad realizacją prac magisterskich i doktoranckich.
Efektem doświadczeń związanych z opracowaniem i wdrożeniem robota chirurgicznego Robin Heart oraz innych narzędzi medycznych ma być utworzenie w Fundacji profesjonalnego Centrum Edukacji Nowych Technik i Technologii Chirurgicznych oraz eksperymentalnej zrobotyzowanej sali chirurgicznej.

Nasza działalność naukowo-badawcza ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu inżynierii biomedycznej, konstrukcji protez serca, robotyki medycznej, inżynierii tkankowej. Prowadzona jest we własnym Instytucie Protez Serca złożonym z Pracowni Sztucznego Serca, Pracowni BiocybernetykiPracowni Bioinżynierii.
Zapleczem technologiczno-wdrożeniowym Instytutu Protez Serca Fundacji są działające w ramach struktury organizacyjnej: Zakład Mikrobiologii i Histopatologii oraz Laboratorium Technologiczne Pracowni Sztucznego Serca będące zapleczem wytwórczym protez serca.
Laboratorium Procesowe Pracowni Sztucznego Serca jest certyfikowanym producentem elementów protez serca wg normy ISO 13485.


GŁÓWNE PROGRAMY BADAWCZE FUNDACJI:

Program „Polskie Sztuczne Serce” – koncentruje się na opracowywaniu i wdrożeniu klinicznym rodziny polskich protez serca, coraz bardziej zaawansowanych technologicznie i konstrukcyjnie oraz zróżnicowanych pod kątem czasu stosowania i stopnia implantacji do ciała pacjenta oraz rozwoju metod wspomagania układu krążenia.

Program „Roboty i Innowacyjne Narzędzia Chirurgii” – koncentruje się na opracowaniu i wdrożeniu klinicznym innowacyjnych narzędzi tj. mechatronicznych urządzeń „przedłużających” ręce chirurga, metod modelowania i symulacji operacji chirurgicznych dla zoptymalizowania ich przebiegu oraz zaplecza dydaktycznego.

Program „Inżynieria Tkankowa i Biologiczne Protezy Zastawek Serca” – koncentruje się na opracowaniu konstrukcji i technologii wytwarzania biologicznych protez zastawek serca i innych biomateriałów wytwarzanych metodami inżynierii tkankowej i hodowli komórkowej.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000069136
 • Konto:47 1240 4849 1111 0000 5343 4757
 • Adres:ul. Sienkiewicza 345a, Zabrze 41-800,
 • WWW:frk.pl
 • E-mail:biuro@frk.pl
 • Telefon:32 373 5639

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2020/2021 dla
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

KRS 0000069136

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

 • Serce za serce

  Fundacja została ustanowiona w celu wprowadzania do praktyki klinicznej najnowszych metod i technik ratowania ludzkiego życia, w sytuacji gdy zagrożone jest serce.

 • Jak wykorzystamy 1%

  1% podatku pozyskany od Państwa przeznaczymy na opracowanie i wdrożenia kliniczne rodziny polskich protez serca ReligaHeart służących jako pomost do transplantacji lub metodę regeneracji serca u dzieci i dorosłych pacjentów.

 • Więcej o nas

  „To co głęboko leży nam na sercu, to skuteczne leczenie chorób serca. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu powstała z założeniem realizacji tego celu przy pomocy nowoczesnych, samodzielnie opracowanych metod.
  Pozwalam sobie wyrazić nadzieję że wysiłki w tym kierunku uznacie Państwo za celowe i godne wsparcia”. - prof. Zbigniew Religa - założyciel Fundacji

  MISJA FUNDACJI

  * W obszarze badawczym

  Wspieranie rozwoju polskiej kardiochirurgii oraz wprowadzanie do praktyki klinicznej nowoczesnych technik i technologii w zakresie leczenia serca.
  Główne kierunki działania:
  •badania nad protezami serca,
  •badania nad protezami zastawek serca,
  •badania z dziedziny biocybernetyki,
  •badania z dziedziny nowoczesnej biotechnologii.
  Badania realizowane są w wyodrębnionym w Fundacji Instytucie Protez Serca.

  * W obszarze szkoleniowo-dydaktycznym

  Promowanie i wspieranie transferu wiedzy z zakresu nowoczesnej kardiochirurgii na obszarze Polski i krajów rozwijających się.

  Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii od początku swego istnienia prowadzi rozwinięty, finansowany z środków własnych, program szkoleniowo-stypendialny w zakresie kardiochirurgii, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr medycznych z Polski i z zagranicy; zwłaszcza z krajów Europy Wschodniej. Zakres merytoryczny programu dotyczy m.in.: sztucznego serca, sztucznych komór wspomagania serca, biologicznej zastawki serca, technik operacyjnych wybranych zabiegów kardiochirurgicznych, kardiochirurgii dziecięcej, współpracy w zakresie kardiochirurgii i leczenia choroby wieńcowej. Z programu skorzystało dotąd ponad 180 osób; w tym kilkudziesięcioosobowe zespoły lekarzy z Gruzji Białorusi Ukrainy a także stypendyści z Czech, Chorwacji, Holandii, Francji, Niemiec, Argentyny oraz Stanów Zjednoczonych.

  Fundacja współfinansowała wydanie podręczników: „Zarys Kardiochirurgii” pod red. prof. Z. Religi (1993) oraz „Kardiochirurgia dziecięca” pod red. prof. Z. Religi i prof. J. Skalskiego 2003).
  Organizuje również własne sympozja (Roboty Kardiochirurgiczne), warsztaty chirurgiczne dla studentów medycyny oraz konferencje (Bio- Med - Tech Silesia).
  Uczestniczy w najistotniejszych spotkaniach naukowych w kraju i za granicą, o profilu zgodnym z przedmiotem jej zainteresowań badawczych.
  Sprawuje opiekę dydaktyczną nad realizacją prac magisterskich i doktoranckich.
  Efektem doświadczeń związanych z opracowaniem i wdrożeniem robota chirurgicznego Robin Heart oraz innych narzędzi medycznych ma być utworzenie w Fundacji profesjonalnego Centrum Edukacji Nowych Technik i Technologii Chirurgicznych oraz eksperymentalnej zrobotyzowanej sali chirurgicznej.

  Nasza działalność naukowo-badawcza ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu inżynierii biomedycznej, konstrukcji protez serca, robotyki medycznej, inżynierii tkankowej. Prowadzona jest we własnym Instytucie Protez Serca złożonym z Pracowni Sztucznego Serca, Pracowni BiocybernetykiPracowni Bioinżynierii.
  Zapleczem technologiczno-wdrożeniowym Instytutu Protez Serca Fundacji są działające w ramach struktury organizacyjnej: Zakład Mikrobiologii i Histopatologii oraz Laboratorium Technologiczne Pracowni Sztucznego Serca będące zapleczem wytwórczym protez serca.
  Laboratorium Procesowe Pracowni Sztucznego Serca jest certyfikowanym producentem elementów protez serca wg normy ISO 13485.


  GŁÓWNE PROGRAMY BADAWCZE FUNDACJI:

  Program „Polskie Sztuczne Serce” – koncentruje się na opracowywaniu i wdrożeniu klinicznym rodziny polskich protez serca, coraz bardziej zaawansowanych technologicznie i konstrukcyjnie oraz zróżnicowanych pod kątem czasu stosowania i stopnia implantacji do ciała pacjenta oraz rozwoju metod wspomagania układu krążenia.

  Program „Roboty i Innowacyjne Narzędzia Chirurgii” – koncentruje się na opracowaniu i wdrożeniu klinicznym innowacyjnych narzędzi tj. mechatronicznych urządzeń „przedłużających” ręce chirurga, metod modelowania i symulacji operacji chirurgicznych dla zoptymalizowania ich przebiegu oraz zaplecza dydaktycznego.

  Program „Inżynieria Tkankowa i Biologiczne Protezy Zastawek Serca” – koncentruje się na opracowaniu konstrukcji i technologii wytwarzania biologicznych protez zastawek serca i innych biomateriałów wytwarzanych metodami inżynierii tkankowej i hodowli komórkowej.

 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000069136
 • Konto:47 1240 4849 1111 0000 5343 4757
 • Adres:ul. Sienkiewicza 345a, Zabrze 41-800,
 • WWW:frk.pl
 • E-mail:biuro@frk.pl
 • Telefon:32 373 5639
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00