1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
STOWARZYSZENIE TRANSPLANTACJI SERCA
KRS 0000069411

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Wspólnie dla Transplantacji

1. organizowanie różnorodnych form społecznego działania popularyzujących metodę leczenia ludzi poprzez transplantację serca;
2. udzielanie wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym, ludziom po przeszczepie serca;
3. inspirowanie władz i organów administracji państwowej do nowelizacji norm prawnych regulujących zagadnienia transplantacji serca;
4. wspieranie kardiochirurgicznych ośrodków transplantacyjnych;
5. wspomaganie osób niepełnosprawnych przez organizowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, sportowej i turystycznej;
6. propagowanie zdrowego stylu życia.

Prowadzone działania
1. działalność popularyzatorską, publicystyczną i informacyjną;
2. organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji, odczytów, szkoleń i spotkań naukowych;
3. współdziałanie z przedstawicielami nauki i działaczami społecznymi;
4. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;
5. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;
6. udzielanie pomocy ośrodkom kardiochirurgicznym, oddziałom szpitalnym i przychodniom prowadzącym pacjentów przed i po transplantacji serca;
7. podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do urzeczywistnienia celów Stowarzyszenia.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Stowarzyszenie Transplantacji Serca od momentu powstania aktywnie wspiera i propaguje aktywność fizyczną wśród swoich członków. Poza turnusami rehabilitacyjnymi organizowanymi corocznie dla członków przez  Koła STS członkowie zapraszani sa do uczestnictwa w zawodach sportowych odbywających się w rożnych częściach Polski. Popularną dyscypliną jest Nordic Walking oraz rajdy rowerowe i biegi narciarskie . Członkowie Stowarzyszenia również biegają na krótkich dystansach. Jak relacionuje jeden z członków STS
"Granice ludzkich możliwości oraz granice, które może przekroczyć człowiek po przeszczepie serca są nieodgadnione. W programach telewizyjnych, radiowych, filmach i w prasie pokazuje się wprost niewiarygodne osiągnięcia osób po transplantacji. Dziennikarze ciągle szukają osób, które dokonały zdumiewających wyczynów. Po przeszczepie serca i rekonwalescencji moje życie nabrało również wyjątkowego dynamizmu.
W pierwszym roku po przeszczepie uznałem jednak, że przede wszystkim ważne jest żyć tak, by sprawiać radość sobie i najbliższym. Wewnątrz jest wielka euforia i chęć zdobywania coraz to nowych szczytów. Za psychiką dość często nie podąża jednak ciało. W wyniku systematycznego przyjmowania leków immunosupresyjnych bywa, że mięśnie drżą i wykazują nużliwość jak po wielkim wysiłku. Przeszkodą w uprawianiu sportu i intelektualnym doskonaleniu, w nauce, są występujące częste zmiany nastroju, objawy lęku… Trzeba ogromnej siły woli, by przezwyciężać działania niepożądane leków immunosupresyjnych, konieczna jest nadzieja, że po gorszych momentach nastąpią pomyślne dni, a kiedy tak się staje ten czas należy maksymalnie spożytkować na przykład: na naukę lub na aktywność sportową."

Więcej o nas

Więcej o nas

Historia od 1989 strukturę organizacyjną Stowarzyszenia tworzyły Zarząd Główny początkowo w Lubinie, a od 2004 roku w Warszawie, oraz Koła terenowe w Krakowie, Kościanie, Warszawie, Zabrzu i Tczewie. po powołaniu Kół terenowych rola Zarządu Głównego uległa zmianie. Reprezentuje on Stowarzyszenie, koordynuje i nadzoruje działalność Kół, uczestniczy w spotkaniach z przedstawicielami władz i instytucji oraz szkól imienia Prof Religi. . Ma on jednak mniejszy niż dotąd, bo pośredni
kontakt, z członkami Stowarzyszenia. Zadanie organizacji opieki medycznej oraz pomocy członkom, osobom po transplantacji serca, przejęły Kola terenowe. Cele powstawania kół są w każdym przypadku podobne. W większości przypadków są powiązane z ośrodkami dokonującymi przeszczepień serca w Polsce. Zapewnia to bardzo dobrą opiekę medyczną. lepszy dostęp do immunosupresyjnych, co miało ogromne znaczenia dla członków . krótszy i przez to mniej męczący dojazd na badania.

W roku 1994 powołano Koło Warszawa STS, Idea jego powstania zrodziła się w trakcie Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia w Krakowie w 1993 roku. Już w 1992 roku grono „przeszczepieńców” z Warszawy i okolic. będących pod opieką Kliniki Kardiochirurgii WOK w Zabrzu i Oddziału Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie dyskutowało sprawę powołania Koła, nie podjęto jednak ostatecznej decyzji. W dniu 20 listopada 1993 roku na kolejnym spotkaniu, w którym uczestniczyło 11 osób, postanowiono powołać Koło Warszawa STS i powiązać jego działalność z Oddziałem Kardiochirurgii CSK MSW w Warszawie. W spotkaniu wziął udział dr Jerzy Wołczyk Z-ca ordynatora Odziału Kardiochirurgii oraz lekarze CSK MSW Andrzej Dmyterko, Piotr Seweryniak i Ryszard Wojdyga. Uznano, że praca koła będzie miała sens tylko wówczas, gdy będzie powiązana merytorycznie z placówką służby zdrowia, która ma możliwości i zaangażuje się w pomoc dla ludzi po przeszczepieniu serca. CSK MSW spełniał te oczekiwania. Tutaj bowiem od 1989 roku dokonywano transplantacji serca i prowadzono osoby po zabiegu. Wybrano grupę inicjatywną w składzie Wojciech Skubiszak i Tadeusz Żytkiewicz nakładając na nich następujące obowiązki: uzyskanie zgody Dyrekcji CSK MSW na rozszerzenie opieki medycznej na wszystkich członków kola, osoby po przeszczepieniu serca poparcie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej; akceptację prof. Zbigniewa Religi (wniosek d-ra Jerzego Wołczyka).
Grupa inicjatywna uzyskała zgodę d-ra Janusza Komorniczaka – Dyrektora CSK MSW oraz docenta Marka Gawdzińskiego, Ordynatora Oddziału Kardiochirurgii i prof. Ryszarda
Jacka Zochowskiego, Ordynatora Oddziału Kardiologii tegoż szpitala na objęcie opieką medyczną osoby po transplantacji serca z Koła Warszawa. Ministerstwo Zdrowia
i Opieki Społecznej poparło ideę powołania Kola odmawiając równocześnie wsparcia finansowego CSK MSW ze względu na jego resortowy charakter. Idea powołania Warszawskiego Koła zyskała poparcie prezesa STS, Edwarda Rippela.. W dniu 4 czerwca 1994 roku, podczas V Zjazdu STS w Szczyrku odbyło się zebranie założycielskie Koła Warszawa. W zebraniu uczestniczyło 17 osób, w tym 16 – po przeszczepieniu serca. wrzesień 2009 r. – wyjazdowe posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem kierownictwa Koła Warszawa i Koła Zabrze.
• październik 2009 r. – wyjazd do Puław na zaproszenie Władz Miejskich aby wziąć udział w programie edukacyjnym Młodzieży na temat przeszczepu narządów i życiu po przeszczepie.
• styczeń 2010 r. – udział w programie telewizyjnym "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy" Dyr. Jerzego Owsiaka z udziałem przedstawicieli Koła Zabrze i Koła Warszawa, Poltransplantu i 13 Eskadry Lotnictwa Transportowego z Krakowa oraz 36 Pułku Lotnictwa Transportowego z Warszawy.
• luty 2010 r. – Międzynarodowy Dzień Chorego – uroczystość organizowana wspólnie z Kołem Warszawa. Udział wzięli wszyscy przedstawiciele Stowarzyszeń Transplantacyjnych z udziałem Prof. Wojciecha Rowińskiego – Prezesa Unii Transplantacyjnej, dr. Anną Religą, dr. Grzegorzem Religą prof. Tomaszem Zielińskim, lekarze z Instytutu Kardiologi w Warszawie, przedstawiciele Duchowieństwa.
• Marzec 2010 r. – Rocznica 25-lecia pomocy Lotnictwa Wojskowego dla Ośrodków Transplantacyjnych. Wizyta u Dowódcy Sił Powietrznych Kraju Gen. Andrzeja Błasika z podziękowaniem i wręczenie medalu okolicznościowego Stowarzyszenia Transplantacji Serca. Udział wzięli przedstawiciele Zarządu Głównego STS oraz Zarządu Koła Warszawa.
• lipiec 2010 r. – na zaproszenie dowództwa Marynarki Wojennej z okazji 90 rocznicy Lotnictwa Morskiego przedstawiciele Koła Warszawa i ZG. . Uczestniczyli Oni w uroczystości, która odbyła się na Lotnisku w Babich Dołach. Gospodarzem pobytu był Daniel  Malanowski. Nawiązano znajomości z dowództwem Marynarki Wojennej oraz
z Profesorem Janem Rogowskim – Ordynatorem Kardiochirurgii w Gdańsku.
Zaowocowało to powstaniem Klubu STS przy Kole Warszawa.
• sierpień 2010 r. – zaproszenie od Jerzego Owsiaka do wzięcia udziału w Przystanku WOODSTOCK. Spotkanie z młodzieżą na temat potrzeb oddawania
narządów do przeszczepu, przekazywanie Oświadczeń Woli.
• październik 2010 r. – Dzień Donacji Transplantacji zorganizowany przez ZG STS i Koło Warszawa przy pomocy finansowej Firmy „Novartis" na terenie
Instytutu Kardiologii w Warszawie. Do wzięcia udziału w tej uroczystości zaproszono wszystkie Ośrodki Transplantacyjne w Polsce. Wydarzenie to transmitowane
było przez stacje telewizyjne TVN i TVP – programy informacyjne. Na pamiątkę tego spotkania posadzone zostało w parku Instytutu symboliczne
Drzewko Życia.
• grudzień 2010 r. – spotkanie opłatkowe w Instytucie Kardiologii dla Lekarzy i członków STS Koła Warszawa.
• luty 2011 r. – po raz czwarty zorganizowano uroczystość w Kościele  Św. Krzyża w przeddzień „Światowego Dnia Chorych" z udziałem Stowarzyszeń Transplantacyjnych.
Msza była w intencji Służby Zdrowia, Ludzi po przeszczepach,Dawców narządów. Po Mszy Świętej odbyło się spotkanie z udziałem
Stowarzyszeń Transplantacyjnych,
Służby Zdrowia oraz Osób po przeszczepach w Sali konferencyjnej Uniwersytetu Warszawskiego. Omawiane były sprawy współpracy między Stowarzyszeniami i Ośrodkami Transplantacyjnymi.
Udział również wzięli przedstawiciele lotnictwa i marynarki wojennej.• luty 2011 r. wizyta na uroczystości Światowego Dnia Chorego z udziałem Ministra
Zdrowia Pani Ewy Kopacz, NFZ i przedstawicieli wszystkich Stowarzyszeń w kraju. Z inicjatywy ZG STS na spotkaniu galowym w Galerii Porczyńskich
w Warszawie ksiądz Józef Jachimczak został udekorowany za 26 letnią posługę dla ludzi chorych Statuetką Św. Kamila. Jest to najwyższe odznaczenie za działalność
dla chorych. Nagrodę wręczał Prezydent RP Bronisław Komorowski.• marzec 2011 r. w rocznicę śmierci i imienin prof. Zbigniewa Religi zarząd Koła
złożył wizytę w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

Zapraszamy do zakupu ksiażki o historii działaniach, członkach Stowarzyszenia Zamówienia pod adresem zg@sts-zg.pl  lub na stronie www.sts-zg.pl 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000069411
 • Konto:57 1240 4849 1111 0000 5344 6314
 • Adres:Niemodlińska 33
 • WWW:http://sts-zg.pl
 • E-mail:zg@sts-zg.pl
 • Telefon:603629699

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2020/2021 dla
STOWARZYSZENIE TRANSPLANTACJI SERCA

KRS 0000069411

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

STOWARZYSZENIE TRANSPLANTACJI SERCA

 • Wspólnie dla Transplantacji

  1. organizowanie różnorodnych form społecznego działania popularyzujących metodę leczenia ludzi poprzez transplantację serca;
  2. udzielanie wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym, ludziom po przeszczepie serca;
  3. inspirowanie władz i organów administracji państwowej do nowelizacji norm prawnych regulujących zagadnienia transplantacji serca;
  4. wspieranie kardiochirurgicznych ośrodków transplantacyjnych;
  5. wspomaganie osób niepełnosprawnych przez organizowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, sportowej i turystycznej;
  6. propagowanie zdrowego stylu życia.

  Prowadzone działania
  1. działalność popularyzatorską, publicystyczną i informacyjną;
  2. organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji, odczytów, szkoleń i spotkań naukowych;
  3. współdziałanie z przedstawicielami nauki i działaczami społecznymi;
  4. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;
  5. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;
  6. udzielanie pomocy ośrodkom kardiochirurgicznym, oddziałom szpitalnym i przychodniom prowadzącym pacjentów przed i po transplantacji serca;
  7. podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do urzeczywistnienia celów Stowarzyszenia.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Stowarzyszenie Transplantacji Serca od momentu powstania aktywnie wspiera i propaguje aktywność fizyczną wśród swoich członków. Poza turnusami rehabilitacyjnymi organizowanymi corocznie dla członków przez  Koła STS członkowie zapraszani sa do uczestnictwa w zawodach sportowych odbywających się w rożnych częściach Polski. Popularną dyscypliną jest Nordic Walking oraz rajdy rowerowe i biegi narciarskie . Członkowie Stowarzyszenia również biegają na krótkich dystansach. Jak relacionuje jeden z członków STS
  "Granice ludzkich możliwości oraz granice, które może przekroczyć człowiek po przeszczepie serca są nieodgadnione. W programach telewizyjnych, radiowych, filmach i w prasie pokazuje się wprost niewiarygodne osiągnięcia osób po transplantacji. Dziennikarze ciągle szukają osób, które dokonały zdumiewających wyczynów. Po przeszczepie serca i rekonwalescencji moje życie nabrało również wyjątkowego dynamizmu.
  W pierwszym roku po przeszczepie uznałem jednak, że przede wszystkim ważne jest żyć tak, by sprawiać radość sobie i najbliższym. Wewnątrz jest wielka euforia i chęć zdobywania coraz to nowych szczytów. Za psychiką dość często nie podąża jednak ciało. W wyniku systematycznego przyjmowania leków immunosupresyjnych bywa, że mięśnie drżą i wykazują nużliwość jak po wielkim wysiłku. Przeszkodą w uprawianiu sportu i intelektualnym doskonaleniu, w nauce, są występujące częste zmiany nastroju, objawy lęku… Trzeba ogromnej siły woli, by przezwyciężać działania niepożądane leków immunosupresyjnych, konieczna jest nadzieja, że po gorszych momentach nastąpią pomyślne dni, a kiedy tak się staje ten czas należy maksymalnie spożytkować na przykład: na naukę lub na aktywność sportową."

 • Więcej o nas

  Historia od 1989 strukturę organizacyjną Stowarzyszenia tworzyły Zarząd Główny początkowo w Lubinie, a od 2004 roku w Warszawie, oraz Koła terenowe w Krakowie, Kościanie, Warszawie, Zabrzu i Tczewie. po powołaniu Kół terenowych rola Zarządu Głównego uległa zmianie. Reprezentuje on Stowarzyszenie, koordynuje i nadzoruje działalność Kół, uczestniczy w spotkaniach z przedstawicielami władz i instytucji oraz szkól imienia Prof Religi. . Ma on jednak mniejszy niż dotąd, bo pośredni
  kontakt, z członkami Stowarzyszenia. Zadanie organizacji opieki medycznej oraz pomocy członkom, osobom po transplantacji serca, przejęły Kola terenowe. Cele powstawania kół są w każdym przypadku podobne. W większości przypadków są powiązane z ośrodkami dokonującymi przeszczepień serca w Polsce. Zapewnia to bardzo dobrą opiekę medyczną. lepszy dostęp do immunosupresyjnych, co miało ogromne znaczenia dla członków . krótszy i przez to mniej męczący dojazd na badania.

  W roku 1994 powołano Koło Warszawa STS, Idea jego powstania zrodziła się w trakcie Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia w Krakowie w 1993 roku. Już w 1992 roku grono „przeszczepieńców” z Warszawy i okolic. będących pod opieką Kliniki Kardiochirurgii WOK w Zabrzu i Oddziału Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie dyskutowało sprawę powołania Koła, nie podjęto jednak ostatecznej decyzji. W dniu 20 listopada 1993 roku na kolejnym spotkaniu, w którym uczestniczyło 11 osób, postanowiono powołać Koło Warszawa STS i powiązać jego działalność z Oddziałem Kardiochirurgii CSK MSW w Warszawie. W spotkaniu wziął udział dr Jerzy Wołczyk Z-ca ordynatora Odziału Kardiochirurgii oraz lekarze CSK MSW Andrzej Dmyterko, Piotr Seweryniak i Ryszard Wojdyga. Uznano, że praca koła będzie miała sens tylko wówczas, gdy będzie powiązana merytorycznie z placówką służby zdrowia, która ma możliwości i zaangażuje się w pomoc dla ludzi po przeszczepieniu serca. CSK MSW spełniał te oczekiwania. Tutaj bowiem od 1989 roku dokonywano transplantacji serca i prowadzono osoby po zabiegu. Wybrano grupę inicjatywną w składzie Wojciech Skubiszak i Tadeusz Żytkiewicz nakładając na nich następujące obowiązki: uzyskanie zgody Dyrekcji CSK MSW na rozszerzenie opieki medycznej na wszystkich członków kola, osoby po przeszczepieniu serca poparcie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej; akceptację prof. Zbigniewa Religi (wniosek d-ra Jerzego Wołczyka).
  Grupa inicjatywna uzyskała zgodę d-ra Janusza Komorniczaka – Dyrektora CSK MSW oraz docenta Marka Gawdzińskiego, Ordynatora Oddziału Kardiochirurgii i prof. Ryszarda
  Jacka Zochowskiego, Ordynatora Oddziału Kardiologii tegoż szpitala na objęcie opieką medyczną osoby po transplantacji serca z Koła Warszawa. Ministerstwo Zdrowia
  i Opieki Społecznej poparło ideę powołania Kola odmawiając równocześnie wsparcia finansowego CSK MSW ze względu na jego resortowy charakter. Idea powołania Warszawskiego Koła zyskała poparcie prezesa STS, Edwarda Rippela.. W dniu 4 czerwca 1994 roku, podczas V Zjazdu STS w Szczyrku odbyło się zebranie założycielskie Koła Warszawa. W zebraniu uczestniczyło 17 osób, w tym 16 – po przeszczepieniu serca. wrzesień 2009 r. – wyjazdowe posiedzenie Zarządu Głównego z udziałem kierownictwa Koła Warszawa i Koła Zabrze.
  • październik 2009 r. – wyjazd do Puław na zaproszenie Władz Miejskich aby wziąć udział w programie edukacyjnym Młodzieży na temat przeszczepu narządów i życiu po przeszczepie.
  • styczeń 2010 r. – udział w programie telewizyjnym "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy" Dyr. Jerzego Owsiaka z udziałem przedstawicieli Koła Zabrze i Koła Warszawa, Poltransplantu i 13 Eskadry Lotnictwa Transportowego z Krakowa oraz 36 Pułku Lotnictwa Transportowego z Warszawy.
  • luty 2010 r. – Międzynarodowy Dzień Chorego – uroczystość organizowana wspólnie z Kołem Warszawa. Udział wzięli wszyscy przedstawiciele Stowarzyszeń Transplantacyjnych z udziałem Prof. Wojciecha Rowińskiego – Prezesa Unii Transplantacyjnej, dr. Anną Religą, dr. Grzegorzem Religą prof. Tomaszem Zielińskim, lekarze z Instytutu Kardiologi w Warszawie, przedstawiciele Duchowieństwa.
  • Marzec 2010 r. – Rocznica 25-lecia pomocy Lotnictwa Wojskowego dla Ośrodków Transplantacyjnych. Wizyta u Dowódcy Sił Powietrznych Kraju Gen. Andrzeja Błasika z podziękowaniem i wręczenie medalu okolicznościowego Stowarzyszenia Transplantacji Serca. Udział wzięli przedstawiciele Zarządu Głównego STS oraz Zarządu Koła Warszawa.
  • lipiec 2010 r. – na zaproszenie dowództwa Marynarki Wojennej z okazji 90 rocznicy Lotnictwa Morskiego przedstawiciele Koła Warszawa i ZG. . Uczestniczyli Oni w uroczystości, która odbyła się na Lotnisku w Babich Dołach. Gospodarzem pobytu był Daniel  Malanowski. Nawiązano znajomości z dowództwem Marynarki Wojennej oraz
  z Profesorem Janem Rogowskim – Ordynatorem Kardiochirurgii w Gdańsku.
  Zaowocowało to powstaniem Klubu STS przy Kole Warszawa.
  • sierpień 2010 r. – zaproszenie od Jerzego Owsiaka do wzięcia udziału w Przystanku WOODSTOCK. Spotkanie z młodzieżą na temat potrzeb oddawania
  narządów do przeszczepu, przekazywanie Oświadczeń Woli.
  • październik 2010 r. – Dzień Donacji Transplantacji zorganizowany przez ZG STS i Koło Warszawa przy pomocy finansowej Firmy „Novartis" na terenie
  Instytutu Kardiologii w Warszawie. Do wzięcia udziału w tej uroczystości zaproszono wszystkie Ośrodki Transplantacyjne w Polsce. Wydarzenie to transmitowane
  było przez stacje telewizyjne TVN i TVP – programy informacyjne. Na pamiątkę tego spotkania posadzone zostało w parku Instytutu symboliczne
  Drzewko Życia.
  • grudzień 2010 r. – spotkanie opłatkowe w Instytucie Kardiologii dla Lekarzy i członków STS Koła Warszawa.
  • luty 2011 r. – po raz czwarty zorganizowano uroczystość w Kościele  Św. Krzyża w przeddzień „Światowego Dnia Chorych" z udziałem Stowarzyszeń Transplantacyjnych.
  Msza była w intencji Służby Zdrowia, Ludzi po przeszczepach,Dawców narządów. Po Mszy Świętej odbyło się spotkanie z udziałem
  Stowarzyszeń Transplantacyjnych,
  Służby Zdrowia oraz Osób po przeszczepach w Sali konferencyjnej Uniwersytetu Warszawskiego. Omawiane były sprawy współpracy między Stowarzyszeniami i Ośrodkami Transplantacyjnymi.
  Udział również wzięli przedstawiciele lotnictwa i marynarki wojennej.• luty 2011 r. wizyta na uroczystości Światowego Dnia Chorego z udziałem Ministra
  Zdrowia Pani Ewy Kopacz, NFZ i przedstawicieli wszystkich Stowarzyszeń w kraju. Z inicjatywy ZG STS na spotkaniu galowym w Galerii Porczyńskich
  w Warszawie ksiądz Józef Jachimczak został udekorowany za 26 letnią posługę dla ludzi chorych Statuetką Św. Kamila. Jest to najwyższe odznaczenie za działalność
  dla chorych. Nagrodę wręczał Prezydent RP Bronisław Komorowski.• marzec 2011 r. w rocznicę śmierci i imienin prof. Zbigniewa Religi zarząd Koła
  złożył wizytę w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

  Zapraszamy do zakupu ksiażki o historii działaniach, członkach Stowarzyszenia Zamówienia pod adresem zg@sts-zg.pl  lub na stronie www.sts-zg.pl 

 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000069411
 • Konto:57 1240 4849 1111 0000 5344 6314
 • Adres:Niemodlińska 33
 • WWW:http://sts-zg.pl
 • E-mail:zg@sts-zg.pl
 • Telefon:603629699
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00