1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
STOWARZYSZENIE KOBIET PO LECZENIU RAKA PIERSI "AMAZONKI"
KRS 0000070766

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

ZAMOJSKIE AMAZONKI

Stowarzyszenie „Zamojskie Amazonki” powstało w 1997 roku w związku z
rosnącą liczba zachorowania na raka piersi w regionie zamojskim. Jest organizacją pozarządową i swoją pracę wykonuje w ramach wolontariatu.
Celem Stowarzyszenia jest stworzenie warunków ciągłej oraz fachowej rehabilitacji psychofizycznej dla kobiet dotkniętym chorobą
 raka piersi.
Emocjonalne i praktyczne wsparcie, ułatwianie kobietom podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia i aktywnego życia realizowane jest w myśl naszej dewizy „pomagając innym, pomagasz sobie” Drugim ważnym celem jest działalność w zakresie edukacji i promocji zdrowia. Rokrocznie wolontariuszki stowarzyszenia spotykają się z młodzieżą szkół średnich oraz członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich ucząc samobadania piersi, namawiają do korzystania z badań profilaktycznych. Odwiedzamy chorych onkologicznie w szpitalu udzielając emocjonalnego wsparcia.
Osiągniecie powyższych celów jest możliwe dzięki prowadzonej rehabilitacji psychofizycznej, organizowanym szkoleniom dla wolontariuszek, akcjom promocyjnym dotyczącym zdrowego stylu życia oraz rozpowszechnianiu informacji opracowywanych i wydawanych przez Stowarzyszenie w ramach realizowanych projektów. Stowarzyszenie działa w oparciu składki członkowskie, darowizny, przekazanemu 1% podatku. Fundusze te stanowią wkład własny do realizowanych projektów.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Misja:
- niesienie pomocy psychicznej kobietom zarówno przed, jak i po operacji,
- informowanie na temat postępowania rehabilitacyjnego po zabiegu,
- podnoszenie sprawności fizycznej kobiet po operacji,
- wymiana doświadczeń między kobietami,
- informowanie opinii publicznej o problemach walki o jakość życia kobiet po mastektomii oraz tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań na ich rzecz,
- ułatwianie kobietom dostępu do prawidłowego oprotezowania i zaopatrzenia w specjalistyczne gorsety przez organizowanie i prowadzenie punktów sprzedaży protez, peruk, gorsetów oraz specjalnej odzieży i bielizny dla kobiet po mastektomii,
- promocja zdrowia,
- upowszechnianie i ochrona praw kobiet,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- edukacja zdrowotna,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- promocji i organizacji wolontariatu.
 

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
Zarząd Stowarzyszenia może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnionych obowiązków.
W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale walnego zgromadzenia członków.

1.      Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie usług  rehabilitacyjnych, szkoleń, wydawnictw, handlu  i usług w oprotezowaniu.

2.      Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

Stowarzyszenie może prowadzić następującą działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego , z której dochód przeznaczony jest na  realizację celów statutowych Stowarzyszenia w zakresie :

a/ pozostałej działalności  turystycznej 63.30.D PKD:

b/ działalność związaną z  organizowaniem targów i wystaw 74.84.A PKD:

c/ pozostałej działalności związanej ze sportem 92.62.Z PKD:

d/ pozostałej działalności rekreacyjnej, gdzie indziej nie sklasyfikowany 92.72 Z PKD.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Członkowie dzielą się na:

a)  zwyczajnych,

b)  wspierających,

c)  honorowych

Celem Stowarzyszenia jest:

1.      niesienie pomocy psychicznej osobom zarówno przed jak i po operacjach onkologicznych,

2.      informowanie na temat postępowania rehabilitacyjnego po zabiegu,

3.      podnoszenie sprawności fizycznej kobiet po operacji,

4.      wymiana doświadczeń między kobietami,

5.      informowanie opinii publicznej o problemach walki o jakość życia kobiet po mastektomii oraz

6.      tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań na ich rzecz,

7.      ułatwianie kobietom dostępu do prawidłowego oprotezowania i zaopatrzenia w specjalistyczne

8.      gorsety przez organizowanie i prowadzenie punktów sprzedaży protez, peruk, gorsetów oraz specjalnej odzieży i bielizny dla kobiet po mastektomii,

9.      promocja zdrowia,

10.  upowszechnianie i promocja praw kobiet,

11.  działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

12.  edukacja zdrowotna,

13.  upowszechnianie kultury, kultury fizycznej , sportu i turystyki , turystyki kwalifikowanej,

14.  zawieranie porozumień o wspólnej promocji z innymi organizacjami i podmiotami krajowymi i zagranicznymi

15.  opracowywanie wniosków do fundacji i organizacji wspierających finansowo realizację celów statutowych Stowarzyszenia

16.  promocja i organizacja wolontariatu,

17.  działania na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet,

18.  prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej ,wydawniczej oraz własnej strony

internetowej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1.      Odwiedzanie poradni onkologicznych przez ochotniczki rekrutujące się spośród członkiń Stowarzyszenia,

2.      Nawiązywanie kontaktów z pacjentkami zarówno przed jak i po operacji,

3.      Organizowanie dla członków rehabilitacji psychofizycznej i ćwiczeń ogólno kondycyjnych,

4.      Zakładanie i prowadzenie ośrodków terapeutyczno – rehabilitacyjnych dla osób po leczeniu onkologicznym

5.       Finansowe wspomaganie zamojskiego oddziału onkologicznego,

6.      Organizowanie spotkań towarzyskich członków Stowarzyszenia,

7.      Organizowanie imprez promujących nasze dziedzictwo regionalne tj: kulturalnych rozrywkowych, sportowych i turystycznych

8.      Uczestnictwo w imprezach o podobnych działaniach organizowanych   przez profesjonalistów  i współpracujące organizacje,

9.      Współpracę z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami

10.   Przygotowanie stoisk promocyjnych w kraju i za granicą podczas wybranych imprez promocyjnych organizowanych przez miasto i inne podmioty turystyczne i stowarzyszenia,

11.  Doskonalenie społecznej kadry stowarzyszenia


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000070766
 • Konto:70 2030 0045 1110 0000 0086 8450
 • Adres:22-400 Zamość , Kolegiacka16
 • WWW:www.amazonki.org
 • E-mail:zamojskieamazonki@neostrada.pl
 • Telefon:84 638 52 82Formularze PIT 2019/2020 dla
STOWARZYSZENIE KOBIET PO LECZENIU RAKA PIERSI "AMAZONKI"

KRS 0000070766

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

STOWARZYSZENIE KOBIET PO LECZENIU RAKA PIERSI "AMAZONKI"

 • ZAMOJSKIE AMAZONKI

  Stowarzyszenie „Zamojskie Amazonki” powstało w 1997 roku w związku z
  rosnącą liczba zachorowania na raka piersi w regionie zamojskim. Jest organizacją pozarządową i swoją pracę wykonuje w ramach wolontariatu.
  Celem Stowarzyszenia jest stworzenie warunków ciągłej oraz fachowej rehabilitacji psychofizycznej dla kobiet dotkniętym chorobą
   raka piersi.
  Emocjonalne i praktyczne wsparcie, ułatwianie kobietom podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia i aktywnego życia realizowane jest w myśl naszej dewizy „pomagając innym, pomagasz sobie” Drugim ważnym celem jest działalność w zakresie edukacji i promocji zdrowia. Rokrocznie wolontariuszki stowarzyszenia spotykają się z młodzieżą szkół średnich oraz członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich ucząc samobadania piersi, namawiają do korzystania z badań profilaktycznych. Odwiedzamy chorych onkologicznie w szpitalu udzielając emocjonalnego wsparcia.
  Osiągniecie powyższych celów jest możliwe dzięki prowadzonej rehabilitacji psychofizycznej, organizowanym szkoleniom dla wolontariuszek, akcjom promocyjnym dotyczącym zdrowego stylu życia oraz rozpowszechnianiu informacji opracowywanych i wydawanych przez Stowarzyszenie w ramach realizowanych projektów. Stowarzyszenie działa w oparciu składki członkowskie, darowizny, przekazanemu 1% podatku. Fundusze te stanowią wkład własny do realizowanych projektów.

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Misja:
  - niesienie pomocy psychicznej kobietom zarówno przed, jak i po operacji,
  - informowanie na temat postępowania rehabilitacyjnego po zabiegu,
  - podnoszenie sprawności fizycznej kobiet po operacji,
  - wymiana doświadczeń między kobietami,
  - informowanie opinii publicznej o problemach walki o jakość życia kobiet po mastektomii oraz tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań na ich rzecz,
  - ułatwianie kobietom dostępu do prawidłowego oprotezowania i zaopatrzenia w specjalistyczne gorsety przez organizowanie i prowadzenie punktów sprzedaży protez, peruk, gorsetów oraz specjalnej odzieży i bielizny dla kobiet po mastektomii,
  - promocja zdrowia,
  - upowszechnianie i ochrona praw kobiet,
  - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  - edukacja zdrowotna,
  - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  - promocji i organizacji wolontariatu.
   

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
  Zarząd Stowarzyszenia może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnionych obowiązków.
  W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale walnego zgromadzenia członków.

  1.      Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie usług  rehabilitacyjnych, szkoleń, wydawnictw, handlu  i usług w oprotezowaniu.

  2.      Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

  Stowarzyszenie może prowadzić następującą działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego , z której dochód przeznaczony jest na  realizację celów statutowych Stowarzyszenia w zakresie :

  a/ pozostałej działalności  turystycznej 63.30.D PKD:

  b/ działalność związaną z  organizowaniem targów i wystaw 74.84.A PKD:

  c/ pozostałej działalności związanej ze sportem 92.62.Z PKD:

  d/ pozostałej działalności rekreacyjnej, gdzie indziej nie sklasyfikowany 92.72 Z PKD.

  Członkowie, ich prawa i obowiązki

  Członkowie dzielą się na:

  a)  zwyczajnych,

  b)  wspierających,

  c)  honorowych

  Celem Stowarzyszenia jest:

  1.      niesienie pomocy psychicznej osobom zarówno przed jak i po operacjach onkologicznych,

  2.      informowanie na temat postępowania rehabilitacyjnego po zabiegu,

  3.      podnoszenie sprawności fizycznej kobiet po operacji,

  4.      wymiana doświadczeń między kobietami,

  5.      informowanie opinii publicznej o problemach walki o jakość życia kobiet po mastektomii oraz

  6.      tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu działań na ich rzecz,

  7.      ułatwianie kobietom dostępu do prawidłowego oprotezowania i zaopatrzenia w specjalistyczne

  8.      gorsety przez organizowanie i prowadzenie punktów sprzedaży protez, peruk, gorsetów oraz specjalnej odzieży i bielizny dla kobiet po mastektomii,

  9.      promocja zdrowia,

  10.  upowszechnianie i promocja praw kobiet,

  11.  działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

  12.  edukacja zdrowotna,

  13.  upowszechnianie kultury, kultury fizycznej , sportu i turystyki , turystyki kwalifikowanej,

  14.  zawieranie porozumień o wspólnej promocji z innymi organizacjami i podmiotami krajowymi i zagranicznymi

  15.  opracowywanie wniosków do fundacji i organizacji wspierających finansowo realizację celów statutowych Stowarzyszenia

  16.  promocja i organizacja wolontariatu,

  17.  działania na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet,

  18.  prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej ,wydawniczej oraz własnej strony

  internetowej.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

  1.      Odwiedzanie poradni onkologicznych przez ochotniczki rekrutujące się spośród członkiń Stowarzyszenia,

  2.      Nawiązywanie kontaktów z pacjentkami zarówno przed jak i po operacji,

  3.      Organizowanie dla członków rehabilitacji psychofizycznej i ćwiczeń ogólno kondycyjnych,

  4.      Zakładanie i prowadzenie ośrodków terapeutyczno – rehabilitacyjnych dla osób po leczeniu onkologicznym

  5.       Finansowe wspomaganie zamojskiego oddziału onkologicznego,

  6.      Organizowanie spotkań towarzyskich członków Stowarzyszenia,

  7.      Organizowanie imprez promujących nasze dziedzictwo regionalne tj: kulturalnych rozrywkowych, sportowych i turystycznych

  8.      Uczestnictwo w imprezach o podobnych działaniach organizowanych   przez profesjonalistów  i współpracujące organizacje,

  9.      Współpracę z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami

  10.   Przygotowanie stoisk promocyjnych w kraju i za granicą podczas wybranych imprez promocyjnych organizowanych przez miasto i inne podmioty turystyczne i stowarzyszenia,

  11.  Doskonalenie społecznej kadry stowarzyszenia

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000070766
 • Konto:70 2030 0045 1110 0000 0086 8450
 • Adres:22-400 Zamość , Kolegiacka16
 • WWW:www.amazonki.org
 • E-mail:zamojskieamazonki@neostrada.pl
 • Telefon:84 638 52 82
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00