1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia"
KRS 0000072694

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Niesienie wszechstronnej pomocy ludziom chorym z zaburzeniami psychicznymi.

Stowarzyszenie stosuje następujące środki działania:

1.     Organizowanie rożnych  form wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Polsce a zwłaszcza dla pacjentów Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie ul. Abramowicka 2.

2.            Umożliwienie pacjentom nawiązania różnych kontaktów spoza środowiska szpitalnego.

3.            Szerzenie informacji w różnych grupach społecznych, celem uwrażliwienia ludzi

na wszelkie problemy pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w Polsce (seminaria, konferencje, spotkania).

4.            Współpraca ze środkami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, własne wydawnictwa).

5.            Zbieranie środków finansowych do realizacji celów Stowarzyszenia poprzez organizowanie imprez artystycznych i aukcji.

6.            Inicjowanie budowę obiektów i zarządza nimi.

7.            Współpraca z Dyrekcją Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie

i odpowiednimi placówkami Służby Zdrowia krajowymi i zagranicznymi.

8.            Prowadzenie działalność oświatową.

9.            Prowadzenie działalność gospodarczą.

10.          Współpraca z organizacjami o podobnym charakterze.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

 • Działania na cele statutowe Stowarzyszenia
 • Działania adresowane do dzieci z zaburzeniami psychicznymi:

1. Spotkania z Mikołajem dla 45 dzieci, pacjentów Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie połączone z rozdaniem paczek świątecznych.

2.  Dzień Dziecka - spotkanie okolicznościowe dla 45 dzieci, pacjentów Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie połączone z rozdaniem upominków dla dzieci.

 • Działania adresowane do osób bezdomnych, samotnych i biednych:

1. Śniadanie Wielkanocne  połączone z rozdaniem paczek Świątecznych.

2. Wieczerza wigilijna połączona z rozdaniem paczek Świątecznych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest:

1.            Niesienie wszelkiej pomocy ludziom chorym z zaburzeniami psychicznymi

z terenu całej Polski a zwłaszcza ze Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie ul. Abramowicka 2.

2.            Prowadzenie Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi  w Lublinie ul. Abramowicka 2.

3.            Zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielania społecznej pomocy osobom jej potrzebującym, o których mowa w pkt. 1.

4.            Prowadzenie Policealnej Szkoły Zawodowej Terapii i Opieki „Misericordia”.

5.            Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

6.            Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej.

7.            Prowadzenie Mieszkań Chronionych.

8.            Prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym organizacja wypoczynku letniego, realizacja programów profilaktycznych.

9.            Prowadzenie działań na rzecz osób z problemem alkoholowym.

10.          Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej i profilaktycznej.

11.          Organizowanie i prowadzenie zajęć alternatywnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią społeczną.

12.          Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: organizacja imprez integracyjnych.

13.          Wydawanie drukiem prac literackich i albumów plastycznych osób niepełnosprawnych.

14.          Organizacja całorocznej działalności kulturalnej dla dzieci i młodzieży.

15.          Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

16.          Prowadzenie Klubu Samopomocy.

17.          Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej.

18.          Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

19.          Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego.

20.          Prowadzenie Hostelu dla osób chorych psychicznie.

21.          Prowadzenie Dziennego Oddziału Psychiatrycznego.

22.          Działalność na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego poprzez promocję postaw proekologicznych.

23.          Upowszechnianie kultury i sztuki, organizowanie przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury i sztuki.

24.          Działalność na rzecz integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, organizowanie przedsięwzięć na rzecz integracji i porozumienia pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, seniorami i młodzieżą.

25.          Organizowanie przedsięwzięć na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

26.          Prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej.

27.          Prowadzenie domu o charakterze rodzinnym.

28.          Działalność na rzecz aktywizacji i integracji osób starszych i seniorów.

29.          Podniesienie jakości życia poprzez zapewnienie dostępu do kultury szerokiemu gronu odbiorców, w tym osobom niepełnosprawnym.

30. Prowadzenie biblioteki multimedialnej o znaczeniu ponadregionalnym.

31. Prowadzenie mieszkań wspomaganych.

32. Prowadzenie Uniwersytetu Ludowego.

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia" prowadzi następujące działania adresowane do osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi:

1. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2, czynny cały rok. Uczęszcza ponad 90 osób.

2. Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Głuskiej 138, czynny cały rok dla 35 osób.

3. Zakład Aktywności Zawodowej przy ul. Głuskiej 138 i 145, zatrudnia 34 osoby niepełnosprawne.

4. Klub Samopomocy, działający przy Środowiskowym Domu Samopomocy, czynny cały rok. Z zajęć korzysta około 350 osób.

5. Ośrodek Adaptacyjny (mieszkania chronione), czynny cały rok. Mieszka 17 osób.

6. Mieszkania wspomagane (chronione)  przy ul. Głuskiej 140 i Głuskiej 145 oraz przy ul. Łagiewnickiej 1.

7. Konkursy plastyczno-recytatorskie.

8. Grupa Teatralna "Przebudzenie" działająca przy Środowiskowym Domu Samopomocy.

9. "Galeria przed Kaplicą" działająca przy Środowiskowym Domu Samopomocy, prac promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych.

10. Klub Anonimowych Alkoholików. Spotkania raz w tygodniu, przez cały rok dla  około 60 osób.

 

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000072694
 • Konto:45 1240 2496 1111 0010 1330 7506
 • Adres:Abramowicka 2, 20-442 Lublin
 • WWW:www.misericordia.org.pl
 • E-mail:stowarzyszenie@misericordia.org.pl
 • Telefon:81 744 47 33

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2019/2020 dla
Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia"

KRS 0000072694

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia"

 • Niesienie wszechstronnej pomocy ludziom chorym z zaburzeniami psychicznymi.

  Stowarzyszenie stosuje następujące środki działania:

  1.     Organizowanie rożnych  form wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Polsce a zwłaszcza dla pacjentów Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie ul. Abramowicka 2.

  2.            Umożliwienie pacjentom nawiązania różnych kontaktów spoza środowiska szpitalnego.

  3.            Szerzenie informacji w różnych grupach społecznych, celem uwrażliwienia ludzi

  na wszelkie problemy pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w Polsce (seminaria, konferencje, spotkania).

  4.            Współpraca ze środkami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, własne wydawnictwa).

  5.            Zbieranie środków finansowych do realizacji celów Stowarzyszenia poprzez organizowanie imprez artystycznych i aukcji.

  6.            Inicjowanie budowę obiektów i zarządza nimi.

  7.            Współpraca z Dyrekcją Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie

  i odpowiednimi placówkami Służby Zdrowia krajowymi i zagranicznymi.

  8.            Prowadzenie działalność oświatową.

  9.            Prowadzenie działalność gospodarczą.

  10.          Współpraca z organizacjami o podobnym charakterze.

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  • Działania na cele statutowe Stowarzyszenia
  • Działania adresowane do dzieci z zaburzeniami psychicznymi:

  1. Spotkania z Mikołajem dla 45 dzieci, pacjentów Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie połączone z rozdaniem paczek świątecznych.

  2.  Dzień Dziecka - spotkanie okolicznościowe dla 45 dzieci, pacjentów Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie połączone z rozdaniem upominków dla dzieci.

  • Działania adresowane do osób bezdomnych, samotnych i biednych:

  1. Śniadanie Wielkanocne  połączone z rozdaniem paczek Świątecznych.

  2. Wieczerza wigilijna połączona z rozdaniem paczek Świątecznych.

 • Więcej o nas

  Celem Stowarzyszenia jest:

  1.            Niesienie wszelkiej pomocy ludziom chorym z zaburzeniami psychicznymi

  z terenu całej Polski a zwłaszcza ze Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie ul. Abramowicka 2.

  2.            Prowadzenie Ośrodka Profilaktyki i Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi  w Lublinie ul. Abramowicka 2.

  3.            Zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielania społecznej pomocy osobom jej potrzebującym, o których mowa w pkt. 1.

  4.            Prowadzenie Policealnej Szkoły Zawodowej Terapii i Opieki „Misericordia”.

  5.            Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

  6.            Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej.

  7.            Prowadzenie Mieszkań Chronionych.

  8.            Prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym organizacja wypoczynku letniego, realizacja programów profilaktycznych.

  9.            Prowadzenie działań na rzecz osób z problemem alkoholowym.

  10.          Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej i profilaktycznej.

  11.          Organizowanie i prowadzenie zajęć alternatywnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią społeczną.

  12.          Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: organizacja imprez integracyjnych.

  13.          Wydawanie drukiem prac literackich i albumów plastycznych osób niepełnosprawnych.

  14.          Organizacja całorocznej działalności kulturalnej dla dzieci i młodzieży.

  15.          Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

  16.          Prowadzenie Klubu Samopomocy.

  17.          Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej.

  18.          Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

  19.          Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego.

  20.          Prowadzenie Hostelu dla osób chorych psychicznie.

  21.          Prowadzenie Dziennego Oddziału Psychiatrycznego.

  22.          Działalność na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego poprzez promocję postaw proekologicznych.

  23.          Upowszechnianie kultury i sztuki, organizowanie przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury i sztuki.

  24.          Działalność na rzecz integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, organizowanie przedsięwzięć na rzecz integracji i porozumienia pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, seniorami i młodzieżą.

  25.          Organizowanie przedsięwzięć na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  26.          Prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej.

  27.          Prowadzenie domu o charakterze rodzinnym.

  28.          Działalność na rzecz aktywizacji i integracji osób starszych i seniorów.

  29.          Podniesienie jakości życia poprzez zapewnienie dostępu do kultury szerokiemu gronu odbiorców, w tym osobom niepełnosprawnym.

  30. Prowadzenie biblioteki multimedialnej o znaczeniu ponadregionalnym.

  31. Prowadzenie mieszkań wspomaganych.

  32. Prowadzenie Uniwersytetu Ludowego.

  Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia" prowadzi następujące działania adresowane do osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi:

  1. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2, czynny cały rok. Uczęszcza ponad 90 osób.

  2. Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Głuskiej 138, czynny cały rok dla 35 osób.

  3. Zakład Aktywności Zawodowej przy ul. Głuskiej 138 i 145, zatrudnia 34 osoby niepełnosprawne.

  4. Klub Samopomocy, działający przy Środowiskowym Domu Samopomocy, czynny cały rok. Z zajęć korzysta około 350 osób.

  5. Ośrodek Adaptacyjny (mieszkania chronione), czynny cały rok. Mieszka 17 osób.

  6. Mieszkania wspomagane (chronione)  przy ul. Głuskiej 140 i Głuskiej 145 oraz przy ul. Łagiewnickiej 1.

  7. Konkursy plastyczno-recytatorskie.

  8. Grupa Teatralna "Przebudzenie" działająca przy Środowiskowym Domu Samopomocy.

  9. "Galeria przed Kaplicą" działająca przy Środowiskowym Domu Samopomocy, prac promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych.

  10. Klub Anonimowych Alkoholików. Spotkania raz w tygodniu, przez cały rok dla  około 60 osób.

   

   

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000072694
 • Konto:45 1240 2496 1111 0010 1330 7506
 • Adres:Abramowicka 2, 20-442 Lublin
 • WWW:www.misericordia.org.pl
 • E-mail:stowarzyszenie@misericordia.org.pl
 • Telefon:81 744 47 33
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00