1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Amikus
KRS 0000076058

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Tak jak kolibry - nasi uczestnicy niestrudzenie chcą żyć pełnią życia.

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin

 

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców młodzieży niepełnosprawnej 16 lutego 1998 roku na bazie Klubu Osiedlowego „Amikus”. Klub działał od 1991 roku na os. Rusa 6 przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”. Zarząd Stowarzyszenia w codziennej swej pracy dąży do integracji wszystkich swych członków ze środowiskiem lokalnym. Zgodnie z przedmiotem działalności określonej w statucie, chcemy przede wszystkim:

 •    zapewnić opiekę oraz zintegrować środowisko osób niepełnosprawnych,
 •    prowadzić rehabilitację tychże osób,
 •    dążyć do poprawy ich sprawności psychofizycznej,
 •    organizować wypoczynek dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 •    umożliwić pomoc lekarską, prawną, materialną, a także wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Każdą otrzymną złotówke przeznaczymy na :

-zakup sprzetów potrzebnych do zajęć oraz reahbilitacji naszych uczestników

-rozbudowy placówki 

-zakup materiałów i narzędzi do zajeć w Warsztatach Terapii Zajęciowej

-wkład własny w realizowanie projkektów społecznych, rehabilitacyjncy i uzawiadających.

-turnusy rehabilitacyjne  

Więcej o nas

Więcej o nas

Naszym celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, osobom starszym. Działamy na rzecz poprawy ich jakości życia poprzez świadczenie wysokiej jakości usług i pomocy w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej, oraz profilaktyki zdrowego stylu życia.

Prowadzone działania:
- tworzenie optymalnych warunków sprzyjających poprawie zdrowia członków Stowarzyszenia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników
- zapewnienie najlepszych warunków rozwoju osobistego, zawodowego oraz poprawy zdrowia
- zapewnienie profesjonalnej, życzliwej i sprawnej obsługi podopiecznym oraz ich rodzinom
- zapewnienie zespołu pracowników gwarantującym swoim wykształceniem, kwalifikacjami zawodowymi i predyspozycjami osobistymi realizację celów Stowarzyszenia na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

W ramach przyjętego programu prowadzona jest rehabilitacja usprawniająca, funkcjonalna i społeczna. Pragniemy stworzyć naszym podopiecznym takie warunki, aby prowadzona przez nas praca dydaktyczno-wychowawcza i terapeutyczna wyzwoliła ich kreatywność, głęboką wrażliwość i większą samodzielność. Mając na uwadze integrację ze środowiskiem lokalnym, corocznie przygotowujemy wystawy prac plastycznych naszych podopiecznych. Pomoc przy aranżacji wystaw udziela nam Rada Osiedla Chartowo. Prezentacja prac naszych podopiecznych organizowana jest między innymi na wystawach:

 • w siedzibie Stowarzyszenia,
 • szkole podstawowej na terenie osiedla,
 • galeriach (Galeria Debiut w CK Zamek),
 • domach kultury (Orle Gniazdo),
 • festynach.

Nasza działalność to:

 • Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Amikus’’ współfinansowany przez PFRON i Urząd Miasta Poznania,
 • Klub Seniora ,,Spokojna Przystań’’ współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania,
 • Zajęcia integracyjne w Napachaniu współfinansowane przez Starostwo Powiatowe,
 • Publiczny Punkt Dostępu do Internetu (PIAP) przy współudziale Urzędu Miejskiego. W siedzibie Stowarzyszenia powstały stanowiska internetowe, pełniące funkcje edukacyjno-popularyzatorskie dla lokalnej społeczności.

Nasz związek uzyskał osobowość prawną w lutym 1998 roku. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXI Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z 07 IX 2004 roku, Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego o numerze KRS 0000076058.

Stowarzyszenie w zakresie swojej działalności określonej w statucie prowadzi rehabilitacje zmierzającą do: 

- rozwoju ogólnego osób niepełnosprawnych, 

- poprawy zaradności osobistej,

- poprawy zaradności psychofizycznej,

- przystosowania i funkcjonowania społecznego.

Stowarzyszenie działalność swą realizuje w szczególności poprzez:

- prowadzenie Warsztwtów Terapii Zajęciowej,

- organizowanie warsztatów psychologicznych i zajęć terapeutycznych dla rodzin wychowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie i fizycznie,

- organizowanie pomocy lekarskiej, prawnej, materailnej itd. Dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

- organizowanie wypoczynku w czasie wolnym.

Warsztaty Terapii Zajęciowej AMIKUS 

Zajecia odbywają się od poniedziałku do piątku wgodzinach 7-15. Warsztaty Terapii Zajęciwoej AMIKUS obejmują obecnie 6 pracowni :

- komputerowo-fotograficzna,

- arteterapii,

- gospodarstwa domowego i zaradności życiowej,

- rozwijania umiejętności społecznych i zawodowych,

- technik różnych,

- plastyczno-tkacka.

Zajęcia dodatkowe dla chętnych :

- muzyczne - Zespół Amikusiaki 

- religia

W ramch zajęć z psychologiem prowadzone są: 

- konsultacje indywidualne,

- grupowe zajęcia rozwoju społecznego,

- relaksacja z wizualizacją.

Klub Seniora „Spokojna Przystań”

Klub działa od wtorku do czwartku w godzinach od 15-18 na os. Rusa 134. 

Dla swych podopiecznych Stowarzyszenie realizuje następujące zajęcia:

 • obsługi komputera,
 • plastyczne,
 • rękodzieła,
 • muzyczne,
 • taneczne,
 • rehabilitacyjne.

Adresatami tejże grupy są osoby starsze mieszkające na terenie Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnicy Chartowo.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo wielkopolskie
 • KRS:0000076058
 • Konto:18 1600 1462 1832 0017 8000 0001
 • Adres:os. Rusa 6, 61-245 Poznań
 • WWW:www.amikus.poznan.pl
 • E-mail:stowamikus@op.pl
 • Telefon:48618749612Formularze PIT 2020/2021 dla
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Amikus

KRS 0000076058

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Amikus

 • Tak jak kolibry - nasi uczestnicy niestrudzenie chcą żyć pełnią życia.

  Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin

   

  Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców młodzieży niepełnosprawnej 16 lutego 1998 roku na bazie Klubu Osiedlowego „Amikus”. Klub działał od 1991 roku na os. Rusa 6 przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”. Zarząd Stowarzyszenia w codziennej swej pracy dąży do integracji wszystkich swych członków ze środowiskiem lokalnym. Zgodnie z przedmiotem działalności określonej w statucie, chcemy przede wszystkim:

  •    zapewnić opiekę oraz zintegrować środowisko osób niepełnosprawnych,
  •    prowadzić rehabilitację tychże osób,
  •    dążyć do poprawy ich sprawności psychofizycznej,
  •    organizować wypoczynek dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
  •    umożliwić pomoc lekarską, prawną, materialną, a także wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych.

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Każdą otrzymną złotówke przeznaczymy na :

  -zakup sprzetów potrzebnych do zajęć oraz reahbilitacji naszych uczestników

  -rozbudowy placówki 

  -zakup materiałów i narzędzi do zajeć w Warsztatach Terapii Zajęciowej

  -wkład własny w realizowanie projkektów społecznych, rehabilitacyjncy i uzawiadających.

  -turnusy rehabilitacyjne  

 • Więcej o nas

  Naszym celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, osobom starszym. Działamy na rzecz poprawy ich jakości życia poprzez świadczenie wysokiej jakości usług i pomocy w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej, oraz profilaktyki zdrowego stylu życia.

  Prowadzone działania:
  - tworzenie optymalnych warunków sprzyjających poprawie zdrowia członków Stowarzyszenia z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników
  - zapewnienie najlepszych warunków rozwoju osobistego, zawodowego oraz poprawy zdrowia
  - zapewnienie profesjonalnej, życzliwej i sprawnej obsługi podopiecznym oraz ich rodzinom
  - zapewnienie zespołu pracowników gwarantującym swoim wykształceniem, kwalifikacjami zawodowymi i predyspozycjami osobistymi realizację celów Stowarzyszenia na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

  W ramach przyjętego programu prowadzona jest rehabilitacja usprawniająca, funkcjonalna i społeczna. Pragniemy stworzyć naszym podopiecznym takie warunki, aby prowadzona przez nas praca dydaktyczno-wychowawcza i terapeutyczna wyzwoliła ich kreatywność, głęboką wrażliwość i większą samodzielność. Mając na uwadze integrację ze środowiskiem lokalnym, corocznie przygotowujemy wystawy prac plastycznych naszych podopiecznych. Pomoc przy aranżacji wystaw udziela nam Rada Osiedla Chartowo. Prezentacja prac naszych podopiecznych organizowana jest między innymi na wystawach:

  • w siedzibie Stowarzyszenia,
  • szkole podstawowej na terenie osiedla,
  • galeriach (Galeria Debiut w CK Zamek),
  • domach kultury (Orle Gniazdo),
  • festynach.

  Nasza działalność to:

  • Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Amikus’’ współfinansowany przez PFRON i Urząd Miasta Poznania,
  • Klub Seniora ,,Spokojna Przystań’’ współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania,
  • Zajęcia integracyjne w Napachaniu współfinansowane przez Starostwo Powiatowe,
  • Publiczny Punkt Dostępu do Internetu (PIAP) przy współudziale Urzędu Miejskiego. W siedzibie Stowarzyszenia powstały stanowiska internetowe, pełniące funkcje edukacyjno-popularyzatorskie dla lokalnej społeczności.

  Nasz związek uzyskał osobowość prawną w lutym 1998 roku. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXI Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z 07 IX 2004 roku, Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego o numerze KRS 0000076058.

  Stowarzyszenie w zakresie swojej działalności określonej w statucie prowadzi rehabilitacje zmierzającą do: 

  - rozwoju ogólnego osób niepełnosprawnych, 

  - poprawy zaradności osobistej,

  - poprawy zaradności psychofizycznej,

  - przystosowania i funkcjonowania społecznego.

  Stowarzyszenie działalność swą realizuje w szczególności poprzez:

  - prowadzenie Warsztwtów Terapii Zajęciowej,

  - organizowanie warsztatów psychologicznych i zajęć terapeutycznych dla rodzin wychowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie i fizycznie,

  - organizowanie pomocy lekarskiej, prawnej, materailnej itd. Dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

  - organizowanie wypoczynku w czasie wolnym.

  Warsztaty Terapii Zajęciowej AMIKUS 

  Zajecia odbywają się od poniedziałku do piątku wgodzinach 7-15. Warsztaty Terapii Zajęciwoej AMIKUS obejmują obecnie 6 pracowni :

  - komputerowo-fotograficzna,

  - arteterapii,

  - gospodarstwa domowego i zaradności życiowej,

  - rozwijania umiejętności społecznych i zawodowych,

  - technik różnych,

  - plastyczno-tkacka.

  Zajęcia dodatkowe dla chętnych :

  - muzyczne - Zespół Amikusiaki 

  - religia

  W ramch zajęć z psychologiem prowadzone są: 

  - konsultacje indywidualne,

  - grupowe zajęcia rozwoju społecznego,

  - relaksacja z wizualizacją.

  Klub Seniora „Spokojna Przystań”

  Klub działa od wtorku do czwartku w godzinach od 15-18 na os. Rusa 134. 

  Dla swych podopiecznych Stowarzyszenie realizuje następujące zajęcia:

  • obsługi komputera,
  • plastyczne,
  • rękodzieła,
  • muzyczne,
  • taneczne,
  • rehabilitacyjne.

  Adresatami tejże grupy są osoby starsze mieszkające na terenie Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnicy Chartowo.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo wielkopolskie
 • KRS:0000076058
 • Konto:18 1600 1462 1832 0017 8000 0001
 • Adres:os. Rusa 6, 61-245 Poznań
 • WWW:www.amikus.poznan.pl
 • E-mail:stowamikus@op.pl
 • Telefon:48618749612
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00