• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    KRS 0000076882

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Więcej o nas

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:
1. Opieka nad chorymi w terminalnej fazie choroby, towarzyszenie choremu w jego ostatniej drodze oraz pomoc rodzinie pacjenta w trakcie choroby oraz w okresie osierocenia. Zakres tej opieki będzie uzależniony od przygotowania zawodowego wolontariuszy. Sprawowana opieka jest bezpłatna. Stowarzyszenie będzie współpracować z jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia.
2. Prowadzenie działalności na rzecz osób w podeszłym wieku ,w tym ochrona i promocja ich zdrowia.
3. Pomoc medyczna, materialna i psychologiczna dla znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej pacjentów i ich rodzin

Cele i środki działania:
1. Promowanie filozofii i podstaw opieki paliatywnej przez wdrażanie różnorodnych form tej opieki.
2. Nabór i szkolenie wolontariuszy w dziedzinie opieki paliatywnej oraz prowadzenie i promocja wolontariatu.
3. Szkolenie zespołów sprawujących opiekę paliatywną.
4. Organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach kursach itp. Spotkaniach naukowych i szkoleniowych w kraju i zagranicą.
5. Działalność wydawniczą, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych i literatury (książki, czasopisma, filmy itp.) z dziedziny opieki paliatywnej.
6. Popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki sprawowanej przez przeszkolone zespoły.
7. Pomoc w urzeczywistnianiu poprawy warunków życia chorych i ich rodzin.
8. Inne formy działalności .
9. Szkolenie personelu medycznego i niemedycznego w zakresie prowadzonej działalności.
10. Zakup sprzętu medycznego i udostępnianie go pacjentom pozostającym pod opieką medyczną jednostek organizacyjnych utworzonych przez Stowarzyszenie.
11. Działania mające na celu utworzenie i wyposażenie stacjonarnej jednostki geriatrycznej.
12. Poprawę jakości świadczonych usług medycznych oraz stworzenie dogodniejszych warunków ich świadczenia, w tym również poprzez realizowanie prac modernizacyjno-remontowych w siedzibie Stowarzyszenia oraz zakup profesjonalnego sprzętu i wyposażenia medycznego.

Ponadto prowadzimy działalność medyczną w zakresie:
Opieka domowa nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie
Żywienie dojelitowe i tlenoterapia w warunkach domowych
Poradnia geriatryczna i poradnia leczenia bólu
Prowadzimy również Poznańskie Centrum Seniora - ośrodek geriatryczno - gerontologiczny. Porady, świadczenia medyczne i badania specjalistyczne dla seniorów, rehabilitacja pamięci i orientacji,
Działania aktywizujące dla seniorów - warsztaty, działania edukacyjne oraz usprawniająco edukacyjne.  • Formularze PIT 2017/2018 dla

    KRS 0000076882

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody -
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika