1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
PT TEPIS
KRS 0000077499

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

PT TEPIS od 1989 roku wspiera tłumaczy. Działajmy razem dla wspólnego dobra!

Działalność Towarzystwa ma charakter pożytku publicznego.  Członkowie i przedstawiciele Rady Naczelnej PT  TEPIS pracują pro bono. 

Cele statutowe Towarzystwa:

 • organizowanie doskonalenia zawodowego tłumaczy w ramach konferencji, warsztatów, repetytoriów itp.
 • opracowywanie i wydawanie glosariuszy, słowników specjalistycznych, zbiorów tekstów źródłowych, prac z zakresu teorii przekładu i wszelkich materiałów pomocnych w wykonywaniu zawodu tłumacza
 • reprezentowanie zawodowych interesów członków Towarzystwa przed polskimi organami administracji publicznej
 • tworzenie funduszy celowych, w tym funduszy pomocy dla członków Towarzystwa w potrzebie i pozyskiwanie środków dla tych funduszy
 • współdziałanie z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami naukowymi i organizacjami społecznymi
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami i organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi
 • realizowanie innych zadań publicznych leżących w interesie tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych.
Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Działalność Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS obejmuje:

 • pogłębianie i szerzenie wiedzy z zakresu sztuki przekładu pielęgnowanie kultury języka polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych

 • dbałość o wysoką rangę zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego

 • współtworzenie zasad etyki zawodowej i dbałość o ich przestrzeganie

 • upowszechnianie wiedzy o roli tłumacza przysięgłego w realizacji prawa człowieka do rzetelnego procesu

 • podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej,

 • rozwijanie kontaktów i współpracy między tłumaczami sądowymi różnych krajów dbanie o prawne i finansowe interesy członków Towarzystwa

 • organizowanie pomocy koleżeńskiej członkom PT TEPIS

 • wydawanie opinii na temat jakości  tłumaczeń

 • podejmowanie działań na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi.

Więcej o nas

Więcej o nas

Misja
Pogłębianie i szerzenie wiedzy w zakresie  przekładu, podejmowanie starań o poprawę statusu prawnego i materialnego tłumaczy, reprezentowanie ich interesów  wobec organów władzy, a także  ochrona praw autorskich tłumaczy. Upowszechnianie wiedzy o prawie człowieka do rzetelnego procesu z udziałem tłumacza.

Prowadzone działania 

 • organizowanie i prowadzenie warsztatów, repetytoriów, webinariów dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, 
 • występowanie do władz o poprawę statusu tłumaczy przysięgłych,
 • uzgadnianie na forum rządowym zasad wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego zalecanych przez Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego,  
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi tłumaczy,
 • udział w projektach mających na celu podnoszenie kwalifikacji tłumaczy,
 • informowanie członków o wydarzeniach w życiu zawodowym tłumaczy przez  "Biuletyn TEPIS" oraz tłumaczy niezrzeszonych przez stronę www.tepis.org.pl i na profilu Facebook.

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000077499
 • Konto:46 1020 1026 0000 1502 0117 5983
 • Adres:00-688 Warszawa, ul. Emilii Plater 25 lok. 44
 • WWW:tepis.org.pl
 • E-mail:tepis@tepis.org.pl
 • Telefon:514434476Formularze PIT 2020/2021 dla
PT TEPIS

KRS 0000077499

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

PT TEPIS

 • PT TEPIS od 1989 roku wspiera tłumaczy. Działajmy razem dla wspólnego dobra!

  Działalność Towarzystwa ma charakter pożytku publicznego.  Członkowie i przedstawiciele Rady Naczelnej PT  TEPIS pracują pro bono. 

  Cele statutowe Towarzystwa:

  • organizowanie doskonalenia zawodowego tłumaczy w ramach konferencji, warsztatów, repetytoriów itp.
  • opracowywanie i wydawanie glosariuszy, słowników specjalistycznych, zbiorów tekstów źródłowych, prac z zakresu teorii przekładu i wszelkich materiałów pomocnych w wykonywaniu zawodu tłumacza
  • reprezentowanie zawodowych interesów członków Towarzystwa przed polskimi organami administracji publicznej
  • tworzenie funduszy celowych, w tym funduszy pomocy dla członków Towarzystwa w potrzebie i pozyskiwanie środków dla tych funduszy
  • współdziałanie z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami naukowymi i organizacjami społecznymi
  • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami i organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi
  • realizowanie innych zadań publicznych leżących w interesie tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych.
 • Jak wykorzystamy 1%

  Działalność Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS obejmuje:

  • pogłębianie i szerzenie wiedzy z zakresu sztuki przekładu pielęgnowanie kultury języka polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych

  • dbałość o wysoką rangę zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego

  • współtworzenie zasad etyki zawodowej i dbałość o ich przestrzeganie

  • upowszechnianie wiedzy o roli tłumacza przysięgłego w realizacji prawa człowieka do rzetelnego procesu

  • podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej,

  • rozwijanie kontaktów i współpracy między tłumaczami sądowymi różnych krajów dbanie o prawne i finansowe interesy członków Towarzystwa

  • organizowanie pomocy koleżeńskiej członkom PT TEPIS

  • wydawanie opinii na temat jakości  tłumaczeń

  • podejmowanie działań na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi.

 • Więcej o nas

  Misja
  Pogłębianie i szerzenie wiedzy w zakresie  przekładu, podejmowanie starań o poprawę statusu prawnego i materialnego tłumaczy, reprezentowanie ich interesów  wobec organów władzy, a także  ochrona praw autorskich tłumaczy. Upowszechnianie wiedzy o prawie człowieka do rzetelnego procesu z udziałem tłumacza.

  Prowadzone działania 

  • organizowanie i prowadzenie warsztatów, repetytoriów, webinariów dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, 
  • występowanie do władz o poprawę statusu tłumaczy przysięgłych,
  • uzgadnianie na forum rządowym zasad wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego zalecanych przez Kodeks zawodowy tłumacza przysięgłego,  
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi tłumaczy,
  • udział w projektach mających na celu podnoszenie kwalifikacji tłumaczy,
  • informowanie członków o wydarzeniach w życiu zawodowym tłumaczy przez  "Biuletyn TEPIS" oraz tłumaczy niezrzeszonych przez stronę www.tepis.org.pl i na profilu Facebook.
 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000077499
 • Konto:46 1020 1026 0000 1502 0117 5983
 • Adres:00-688 Warszawa, ul. Emilii Plater 25 lok. 44
 • WWW:tepis.org.pl
 • E-mail:tepis@tepis.org.pl
 • Telefon:514434476
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00