1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Fundacja"Sprawni Inaczej"
KRS 0000077718

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin

Jesteśmy otwartym i zaangażowanym społecznie zespołem działającym profesjonalnie na rzecz ludzi niepełnosprawnych i ich otoczenia. Naszym celem jest maksymalne usamodzielnienie podopiecznych oraz wsparcie ich rodzin. Poprzez rehabilitację i terapię odkrywamy i rozwijamy możliwości pozwalające na celową i użyteczną pracę. W swym działaniu kierujemy się szacunkiem, solidarnością i odpowiedzialnością.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Dostosowanie przestrzeni i obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zakup potrzebnego sprzętu do rehabilitacji

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja „Sprawni Inaczej” powołana została aktem notarialnym dnia 30 czerwca 1989 r. z inicjatywy dwudziestu osób. W grupie tej znaleźli się nauczyciele i rodzice jako główni inicjatorzy. Pozostałe osoby poparły utworzenie Fundacji swoim autorytetem wchodząc w skład Rady Fundatorów. Należą do nich: Danuta Wałęsa, Jan Krzysztof Bielecki, Jacek Merkel jak również humaniści – znana aktorka Halina Winiarska oraz gdański alpinista i podróżnik Michał Kochańczyk. Inicjatorką powołania Fundacji była pedagog Justyna Rogińska.

Misja

Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez tworzenie placówek terapeutycznych, rehabilitacji i kształcenia specjalnego.
Organizacja spotkań i wymian międzynarodowych dla młodzieży niepełnosprawnej.
Działalność informacyjna i popularno-naukowa dotycząca problemów ludzi niepełnosprawnych.

Autorytety i idee mające wpływ na powstanie Fundacji:

Założycielkę Fundacji – Justynę Rogińską zafascynowała Sue Ryder, brytyjska działaczka społeczna prowadząca szeroko zakrojoną działalność dobroczynną na świecie. Założyła ona międzynarodową fundację w hołdzie ofiarom II wojny światowej. Jako Lady Ryder of Warsaw zasiadała w brytyjskiej Izbie Lordów. Była wielką przyjaciółką Polski i Polaków. W Polsce ufundowała domy opieki, szpitale i hospicja w 30 miejscowościach.


Prowadzone działania:

Głównym obszarem działalności Fundacji jest pomoc osobom z niepełnosprawnościami poprzez organizowanie profesjonalnej, długoterminowej, stacjonarnej rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej.

W ubiegłym roku minęło 30 lat naszej działalności. Aktualnie prowadzimy na terenie Gdańska i województwa pomorskiego osiem ośrodków w formie środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków rehabilitacji psychoruchowej, oraz klubów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, które podjęły pracę w niepełnym wymiarze godzin. Prowadzimy też placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz od ubiegłego roku dla osób starszych. Pomagamy w dotarciu do odpowiednich instytucji, czy organizacji, oraz w zakupie odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego. Udzielamy też wsparcia psychologicznego. Łącznie z pomocy Fundacji korzysta ponad 400 osób.

W Gdańskich placówkach od 10 lat gościmy grupy wolontariuszy zagranicznych, w tym roku jest to 10 osób uczestniczących w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności.

Fundacja stara się zagospodarowywać czas wolny beneficjentów poprzez organizowanie imprez integracyjnych, umożliwienie udziału w życiu kulturalnym, organizuje też dłuższe pobyty na turnusach rehabilitacyjno-wypoczynkowych. Przy Fundacji działa zespół teatralno-muzyczny „A może…” odnoszący liczne sukcesy na festiwalach i przeglądach odbywających się w kraju i zagranicą.

Zajęcia sportowe prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników FSI oraz przez posiadających odpowiednie kompetencje wolontariuszy zagranicznych, którzy przyjeżdżają do nas na 11 miesięczne projekty wolontariackie w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności. Z roku na rok staramy się uzupełniać sprzęt, zakupując nowe przedmioty.

Celami Fundacji są:

 • tworzenie placówek kształcenia specjalnego w postaci ośrodków wczesnej interwencji, oddziałów i przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych podstawowych, szkół przysposabiających do zawodu stopnia zasadniczego i średniego, poradni psychologicznych, ośrodków dziennego pobytu, ośrodków wczasowych oraz innych dla osób niepełnosprawnych, które nie są objęte pełną opieką pedagogiczną. W szczególności dotkniętych znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym, sprzężonymi upośledzeniami, mózgowym porażeniem, padaczką, przepukliną oponowo- rdzeniową, osób autystycznych a także posiadających inne naruszenie sprawności psychofizycznej,
 • budowa nowych i adaptacja już istniejących obiektów dla potrzeb kształcenia osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i popularno – naukowej poszerzającej wiedzę społeczeństwa o problemach ludzi niepełnosprawnych oraz występowanie w obronie godności i przysługujących im praw.

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000077718
 • Konto:50 1090 1098 0000 0000 0901 5892
 • Adres:ul. Północna 5, 80-512 Gdańsk
 • WWW:http://www.fsi.gda.pl
 • E-mail:biuro@fsi.gda.pl
 • Telefon:583444256Formularze PIT 2019/2020 dla
Fundacja"Sprawni Inaczej"

KRS 0000077718

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja"Sprawni Inaczej"

 • Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin

  Jesteśmy otwartym i zaangażowanym społecznie zespołem działającym profesjonalnie na rzecz ludzi niepełnosprawnych i ich otoczenia. Naszym celem jest maksymalne usamodzielnienie podopiecznych oraz wsparcie ich rodzin. Poprzez rehabilitację i terapię odkrywamy i rozwijamy możliwości pozwalające na celową i użyteczną pracę. W swym działaniu kierujemy się szacunkiem, solidarnością i odpowiedzialnością.

   

 • Jak wykorzystamy 1%

  Dostosowanie przestrzeni i obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zakup potrzebnego sprzętu do rehabilitacji

 • Więcej o nas

  Fundacja „Sprawni Inaczej” powołana została aktem notarialnym dnia 30 czerwca 1989 r. z inicjatywy dwudziestu osób. W grupie tej znaleźli się nauczyciele i rodzice jako główni inicjatorzy. Pozostałe osoby poparły utworzenie Fundacji swoim autorytetem wchodząc w skład Rady Fundatorów. Należą do nich: Danuta Wałęsa, Jan Krzysztof Bielecki, Jacek Merkel jak również humaniści – znana aktorka Halina Winiarska oraz gdański alpinista i podróżnik Michał Kochańczyk. Inicjatorką powołania Fundacji była pedagog Justyna Rogińska.

  Misja

  Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez tworzenie placówek terapeutycznych, rehabilitacji i kształcenia specjalnego.
  Organizacja spotkań i wymian międzynarodowych dla młodzieży niepełnosprawnej.
  Działalność informacyjna i popularno-naukowa dotycząca problemów ludzi niepełnosprawnych.

  Autorytety i idee mające wpływ na powstanie Fundacji:

  Założycielkę Fundacji – Justynę Rogińską zafascynowała Sue Ryder, brytyjska działaczka społeczna prowadząca szeroko zakrojoną działalność dobroczynną na świecie. Założyła ona międzynarodową fundację w hołdzie ofiarom II wojny światowej. Jako Lady Ryder of Warsaw zasiadała w brytyjskiej Izbie Lordów. Była wielką przyjaciółką Polski i Polaków. W Polsce ufundowała domy opieki, szpitale i hospicja w 30 miejscowościach.


  Prowadzone działania:

  Głównym obszarem działalności Fundacji jest pomoc osobom z niepełnosprawnościami poprzez organizowanie profesjonalnej, długoterminowej, stacjonarnej rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej.

  W ubiegłym roku minęło 30 lat naszej działalności. Aktualnie prowadzimy na terenie Gdańska i województwa pomorskiego osiem ośrodków w formie środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków rehabilitacji psychoruchowej, oraz klubów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, które podjęły pracę w niepełnym wymiarze godzin. Prowadzimy też placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz od ubiegłego roku dla osób starszych. Pomagamy w dotarciu do odpowiednich instytucji, czy organizacji, oraz w zakupie odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego. Udzielamy też wsparcia psychologicznego. Łącznie z pomocy Fundacji korzysta ponad 400 osób.

  W Gdańskich placówkach od 10 lat gościmy grupy wolontariuszy zagranicznych, w tym roku jest to 10 osób uczestniczących w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności.

  Fundacja stara się zagospodarowywać czas wolny beneficjentów poprzez organizowanie imprez integracyjnych, umożliwienie udziału w życiu kulturalnym, organizuje też dłuższe pobyty na turnusach rehabilitacyjno-wypoczynkowych. Przy Fundacji działa zespół teatralno-muzyczny „A może…” odnoszący liczne sukcesy na festiwalach i przeglądach odbywających się w kraju i zagranicą.

  Zajęcia sportowe prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników FSI oraz przez posiadających odpowiednie kompetencje wolontariuszy zagranicznych, którzy przyjeżdżają do nas na 11 miesięczne projekty wolontariackie w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności. Z roku na rok staramy się uzupełniać sprzęt, zakupując nowe przedmioty.

  Celami Fundacji są:

  • tworzenie placówek kształcenia specjalnego w postaci ośrodków wczesnej interwencji, oddziałów i przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych podstawowych, szkół przysposabiających do zawodu stopnia zasadniczego i średniego, poradni psychologicznych, ośrodków dziennego pobytu, ośrodków wczasowych oraz innych dla osób niepełnosprawnych, które nie są objęte pełną opieką pedagogiczną. W szczególności dotkniętych znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym, sprzężonymi upośledzeniami, mózgowym porażeniem, padaczką, przepukliną oponowo- rdzeniową, osób autystycznych a także posiadających inne naruszenie sprawności psychofizycznej,
  • budowa nowych i adaptacja już istniejących obiektów dla potrzeb kształcenia osób niepełnosprawnych,
  • organizowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
  • prowadzenie działalności informacyjnej i popularno – naukowej poszerzającej wiedzę społeczeństwa o problemach ludzi niepełnosprawnych oraz występowanie w obronie godności i przysługujących im praw.
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000077718
 • Konto:50 1090 1098 0000 0000 0901 5892
 • Adres:ul. Północna 5, 80-512 Gdańsk
 • WWW:http://www.fsi.gda.pl
 • E-mail:biuro@fsi.gda.pl
 • Telefon:583444256
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00