1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja"Sprawni Inaczej"

KRS 0000077718

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja"Sprawni Inaczej"

KRS 0000077718

Prezent OPP

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin

Jesteśmy otwartym i zaangażowanym społecznie zespołem działającym profesjonalnie na rzecz ludzi niepełnosprawnych i ich otoczenia. Naszym celem jest maksymalne usamodzielnienie podopiecznych oraz wsparcie ich rodzin. Poprzez rehabilitację i terapię odkrywamy i rozwijamy możliwości pozwalające na celową i użyteczną pracę. W swym działaniu kierujemy się szacunkiem, solidarnością i odpowiedzialnością.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Dostosowanie przestrzeni i obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zakup potrzebnego sprzętu do rehabilitacji

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja „Sprawni Inaczej” powołana została aktem notarialnym dnia 30 czerwca 1989 r. z inicjatywy dwudziestu osób. W grupie tej znaleźli się nauczyciele i rodzice jako główni inicjatorzy. Pozostałe osoby poparły utworzenie Fundacji swoim autorytetem wchodząc w skład Rady Fundatorów. Należą do nich: Danuta Wałęsa, Jan Krzysztof Bielecki, Jacek Merkel jak również humaniści – znana aktorka Halina Winiarska oraz gdański alpinista i podróżnik Michał Kochańczyk. Inicjatorką powołania Fundacji była pedagog Justyna Rogińska.

Misja

Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez tworzenie placówek terapeutycznych, rehabilitacji i kształcenia specjalnego.
Organizacja spotkań i wymian międzynarodowych dla młodzieży niepełnosprawnej.
Działalność informacyjna i popularno-naukowa dotycząca problemów ludzi niepełnosprawnych.

Autorytety i idee mające wpływ na powstanie Fundacji:

Założycielkę Fundacji – Justynę Rogińską zafascynowała Sue Ryder, brytyjska działaczka społeczna prowadząca szeroko zakrojoną działalność dobroczynną na świecie. Założyła ona międzynarodową fundację w hołdzie ofiarom II wojny światowej. Jako Lady Ryder of Warsaw zasiadała w brytyjskiej Izbie Lordów. Była wielką przyjaciółką Polski i Polaków. W Polsce ufundowała domy opieki, szpitale i hospicja w 30 miejscowościach.


Prowadzone działania:

Głównym obszarem działalności Fundacji jest pomoc osobom z niepełnosprawnościami poprzez organizowanie profesjonalnej, długoterminowej, stacjonarnej rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej.

W ubiegłym roku minęło 30 lat naszej działalności. Aktualnie prowadzimy na terenie Gdańska i województwa pomorskiego osiem ośrodków w formie środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków rehabilitacji psychoruchowej, oraz klubów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, które podjęły pracę w niepełnym wymiarze godzin. Prowadzimy też placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz od ubiegłego roku dla osób starszych. Pomagamy w dotarciu do odpowiednich instytucji, czy organizacji, oraz w zakupie odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego. Udzielamy też wsparcia psychologicznego. Łącznie z pomocy Fundacji korzysta ponad 400 osób.

W Gdańskich placówkach od 10 lat gościmy grupy wolontariuszy zagranicznych, w tym roku jest to 10 osób uczestniczących w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności.

Fundacja stara się zagospodarowywać czas wolny beneficjentów poprzez organizowanie imprez integracyjnych, umożliwienie udziału w życiu kulturalnym, organizuje też dłuższe pobyty na turnusach rehabilitacyjno-wypoczynkowych. Przy Fundacji działa zespół teatralno-muzyczny „A może…” odnoszący liczne sukcesy na festiwalach i przeglądach odbywających się w kraju i zagranicą.

Zajęcia sportowe prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników FSI oraz przez posiadających odpowiednie kompetencje wolontariuszy zagranicznych, którzy przyjeżdżają do nas na 11 miesięczne projekty wolontariackie w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności. Z roku na rok staramy się uzupełniać sprzęt, zakupując nowe przedmioty.

Celami Fundacji są:

 • tworzenie placówek kształcenia specjalnego w postaci ośrodków wczesnej interwencji, oddziałów i przedszkoli specjalnych, szkół specjalnych podstawowych, szkół przysposabiających do zawodu stopnia zasadniczego i średniego, poradni psychologicznych, ośrodków dziennego pobytu, ośrodków wczasowych oraz innych dla osób niepełnosprawnych, które nie są objęte pełną opieką pedagogiczną. W szczególności dotkniętych znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym, sprzężonymi upośledzeniami, mózgowym porażeniem, padaczką, przepukliną oponowo- rdzeniową, osób autystycznych a także posiadających inne naruszenie sprawności psychofizycznej,
 • budowa nowych i adaptacja już istniejących obiektów dla potrzeb kształcenia osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i popularno – naukowej poszerzającej wiedzę społeczeństwa o problemach ludzi niepełnosprawnych oraz występowanie w obronie godności i przysługujących im praw.

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000077718
 • Konto:50 1090 1098 0000 0000 0901 5892
 • Adres:ul. Północna 5, 80-512 Gdańsk
 • WWW:http://www.fsi.gda.pl
 • E-mail:biuro@fsi.gda.pl
 • Telefon:583444256

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja"Sprawni Inaczej"” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Fundacja"Sprawni Inaczej"

KRS 0000077718

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00