1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

KOLOT

KRS 0000079532

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

KOLOT

KRS 0000079532

Prezent OPP

Turystyka - jej rozwój i promocja są motorem do działania dla KOLOT-u.

Misja i cele stowarzyszenia
1. Wspieranie rozwoju turystyki.
2. Integracja społeczności lokalnej głównie: jednostek samorządu lokalnego i branży turystycznej.
3. Tworzenie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych.
4. Promocja lokalnych produktów i atrakcji turystycznych.
5. Gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych.
6. Propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska.
7. Koordynacja wszelkich działań proturystycznych.
8. Doskonalenie kadr, prowadzenie badań marketingowych w zakresie turystyki oraz ich analiza.
9. Tworzenie lokalnego systemu informacji turystycznej.
10. Wspieranie inicjatyw klastrowych w branży turystycznej w obszarach: zarządzania, marketingu, kapitału ludzkiego, innowacji, finansów i internacjonalizacji.
11. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
12. Zwiększanie aktywności społecznej obywateli i umożliwianie im działań w charakterze wolontariatu.
13. Wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Pozyskane środki z OPP przeznaczymy na działania statutowe stowarzyszenia, m.in. na:

1. Wspieranie rozwoju turystyki.
2. Integracja społeczności lokalnej głównie: jednostek samorządu lokalnego i branży turystycznej.
3. Tworzenie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych.
4. Promocja lokalnych produktów i atrakcji turystycznych.
5. Gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych.
6. Propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska.
7. Koordynacja wszelkich działań proturystycznych.
8. Doskonalenie kadr, prowadzenie badań marketingowych w zakresie turystyki oraz ich analiza.
9. Tworzenie lokalnego systemu informacji turystycznej.
10. Wspieranie inicjatyw klastrowych w branży turystycznej w obszarach: zarządzania, marketingu, kapitału ludzkiego, innowacji, finansów i internacjonalizacji.
11. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
12. Zwiększanie aktywności społecznej obywateli i umożliwianie im działań w charakterze wolontariatu.
13. Wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Więcej o nas

Więcej o nas

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna (KOLOT) jest stowarzyszeniem działającym od 2002 r. w powiatach kluczborskim i oleskim. Jej głównym celem jest wspomaganie i kreowanie rozwoju turystyki, promocja walorów turystyczno-kulturowych Ziemi Kluczborsko-Oleskiej w kraju i zagranicą. KOLOT w swoich działaniach szczególnie koncentruje się na wspieraniu obszarów wiejskich, gdyż turystyka wiejska stanowi na tych terenach istotną szansę ożywienia gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy dla wielu mieszkańców wsi.

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Aktualnie liczy 70 członków. Oprócz samorządów w swoich szeregach zrzesza: biura obsługi turystycznej, biura podróży, hotele, restauracje, gospodarstwa eko- i agroturystyczne, szkoły, związki oraz osoby fizyczne. Swoje cele realizuje poprzez podejmowane działania i inicjatywy, m.in. przeprowadzony cykl dziesięciu seminariów naukowo-szkoleniowych, wydawanie materiałów promocyjnych czy uczestnictwo w targach turystycznych oraz organizację wydarzeń.

KOLOT realizował projekty dofinansowane ze środków unijnych i samorządowych. Jest m.in. twórcą "Sektorowej Strategii Rozwoju Turystyki na Obszarach Wiejskich w gminach: Kluczbork, Byczyna, Wołczyn i Lasowice Wielkie”, którą stworzono w ramach Pilotażowego Programu Leader+ oraz projektu "Przeprowadzenie wstępnego monitoringu ruchu turystycznego w powiecie kluczborskim i oleskim”, zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto był m.in. partnerem w województwie opolskim projektu szkoleniowo-doradczego dla branży turystycznej "Turystyka Wspólna Sprawa". Realizował także niezliczone projekty dofinansowane z budżetu samorządów m.in. Województwa Opolskiego i Powiatu Kluczborskiego oraz Opolskiego Kuratora Oświaty dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

W 2008 roku w ramach KOLOT powstał Klaster Turystyczny Województwa Opolskiego „Kraina Miodu i Mleka’. Ta nowoczesna inicjatywa umożliwiła stworzenie platformy współpracy środowiska samorządowego, gospodarczego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystyki regionu.
Klaster wspólnie z partnerem zagranicznym - klastrem pro agro z Brandenburgii (Niemcy) realizował już projekt pn. „Lokalny i regionalny produkt w wirtualnej przestrzeni turystycznej Dorzecza Odry” w ramach Programu Innovation Express na rozwój międzynarodowej współpracy klastra z partnerami zagranicznymi w zakresie badań, rozwoju technicznego lub innowacji, finansowanego z budżetu krajowego. Projekt umożliwił m.in.: utworzenie dla partnerskich klastrów nowoczesnego portalu internetowego w języku polskim i niemieckim; stworzenie mobilnego przewodnika po obszarach partnerskich klastrów (przeznaczonego na telefony komórkowe); stworzenie systemu oznaczeń identyfikujących członków klastra; wyprodukowanie filmu promującego oba powiaty.

W 2022 r. stowarzyszenie obchodzilo Jubileusz 20-lecia istnienia, który był okazją do zorganizowania okolicznościowej konferencji, na której podsumowano dwie dekady działalności KOLOT oraz zorganizowania dla mieszakńców i turystów Jarmarku Ziemi Kluczborsko-Oleskiej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. 

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:województwo opolskie
 • KRS:0000079532
 • Konto:14 8876 0009 0034 4508 2000 0001
 • Adres:ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
 • WWW:www.kolot.pl
 • E-mail:kolot@op.pl
 • Telefon:692711190

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „KOLOT” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2023/2024 dla
KOLOT

KRS 0000079532

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00