1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

KRS 0000080010

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

KRS 0000080010

Prezent OPP

#OtwieramyMożliwości

Od ponad 28 lat Stowarzyszenie Otwarte Drzwi pełni niezwykle ważną misję w społeczeństwie: działa na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz udziela pomocy osobom znajdującym się na marginesie społeczeństwa. Wśród naszych podopiecznych znajdują się osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezdomne, bezrobotni, a także dzieci i młodzież pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych. Naszym głównym celem jest stworzenie warunków, które umożliwią im powrót do społeczeństwa i pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Obecnie Stowarzyszenie prowadzi 14 placówek stacjonarnych, z których 8 dedykowanych jest osobom z niepełnosprawnościami, rozlokowanych w różnych dzielnicach Warszawy. Nasza działalność obejmuje szereg projektów, w tym również międzynarodowych, oraz aktywności lobbingowe i konsultingowe, wspierające tworzenie aktów prawnych i standardów. Dzięki tym działaniom, nasza praca bezpośrednio wpływa na życie setek tysięcy osób.

Niezależnie od trudności, zawsze staramy się odpowiadać na realne i pilne potrzeby społeczne. Nasza determinacja w niesieniu pomocy jest niezachwiana. Dążymy do budowania społeczeństwa, w którym każdy człowiek ma szansę na godne życie, akceptację i wsparcie społeczne.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki pozyskane z odpisów 1,5% zasilą finansowanie programów i projektów rehabilitacyjnych, reintegracyjnych i prospołecznych. Dzięki nim wesprzemy jeszcze większą liczbę osób potrzebujących.

Dzięki nam:

Osoby z niepełnosprawnością psychiczną, w tym intelektualną:

- nie siedzą w domach, nawiązują nowe relacje, znajdują przyjaciół, partnerów życiowych; spędzają z nimi wspólne wakacje, realizują pasje i marzenia czyli NORMALNIE ŻYJĄ! - znajdują zatrudnienie na otwartym rynku pracy- zarabiają, czują się ważne i potrzebne;

- mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy specjalistów: psychologa, asystenta, pracownika socjalnego, itp.;

- po śmierci swoich opiekunów otrzymują wsparcie, zarówno emocjonalne jak i związane z kwestiami formalnymi; pomagamy znaleźć bezpieczny dom i zaplanować samodzielną przyszłość. Rodzice osób z niepełnosprawnością mają czas dla siebie, mogą pracować i realizować swoje pasje, otrzymują bezpłatne wsparcie specjalistów w tej trudnej sytuacji życiowej.

Dzieci i młodzież z terenu Pragi - Północ mogą zjeść ciepły posiłek, otrzymać wsparcie w nauce, spędzić ciekawie i bezpiecznie czas w otoczeniu równieśników.

Osoby bezrobotne otrzymują pracę. Integrujemy społeczeństwo lokalne, co owocuje realną pomocą sąsiedzką i realizacją nowych inicjatyw.

Seniorzy - wsparcie żywnościowe i doraźna pomoc.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi  rozpoczęło działalność w 1995 r. w Warszawie.

To już 28 lat doświadczenia i pracy z pasją na rzecz osób potrzebujących i pokrzywdzonych społecznie!

Naszą podstawową misją jest udzielanie wsparcia osobom wykluczonym społecznie poprzez nieustanne  podejmowanie działań zmierzających do ich bezpiecznego i efektywnego powrotu do społeczeństwa i pełni praw.

Kierujemy pomoc głównie do osób z niepełnosprawnościami, bezdomnych, dzieci i młodzież oraz tych wszystkich, którzy doświadczają problemów zdrowotnych, rodzinnych, mieszkaniowych i materialnych.

W chwili obecnej prowadzimy 15 ośrodków wsparcia są to m.in. Warsztaty Terapii Zajęciowej, Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością, Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PARTNERZY, Środowiskowy Dom Samopomocy typu AiB, Mieszkanie Chronione–Treningowe „Życie na swoim – edycja II”, Zakład Aktywności Zawodowej Galeria Apteka Sztuki i inne.

Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi specjalistów oraz indywidualnemu podejściu każdy nasz Podopieczny otrzymuje wsparcie w trudnej sytuacji życiowej, dzięki czemu odzyskuje siłę, chęci i energię do aktywnego usamodzielniania się.

Nasze Stowarzyszenie rokrocznie realizuje szereg projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami, dzieci i młodzieży oraz bezrobotnych współfinansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe i gospodarcze m.in. „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie, „Warszawski Zintegrowany Model Wspierania Środowiskowego Osób Dorosłych z Niepełnosprawnością Intelektualną”, „Zauważ – Zatrudnij – Zyskaj – dwuletni projekt zatrudnienia wspomaganego osób z zaburzeniami psychicznymi”, „Rodzinny Dzień Dziecka”, „Mikołaju, Mam Dom”, „Praski Kokon – Model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy”, „Włącz się – program reintegracji zawodowej „la Caixa” i wiele, wiele innych.

Programy, które dodatkowo realizujemy w pracy codziennej obejmują następujące obszary: aktywizacji zawodowej, rehabilitacji społecznej, wychodzenia z bezdomności, resocjalizacji, promocji sztuki i edukacji kulturalnej, ekonomii społecznej. Świadczmy poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne, zawodowe, prawne, pomoc socjalną, szkolenia i kursy zawodowe, organizujemy turnusy rehabilitacyjne, kampanie społeczne, konkursy itp.

To co nas najbardziej cieszy, to fakt, że nasi Podopieczni, często stają się aktywnymi Partnerami realizowanych przez nas projektów na rzecz środowiska społecznego.

Dzięki skuteczności, profesjonalizmowi i innowacyjności prowadzonych działań aktywnie wpływamy na bieżące trendy, metody i formy pracy na rzecz osób wykluczonych. Przedstawiciele Stowarzyszenia służą swoim doświadczeniem w pracach różnego rodzaju komisji i ciał doradczych: Warszawskiego Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnoprawnością Intelektualną czy Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego. Od lat systematycznie współpracujemy z warszawskimi uczelniami, głównie Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Akademią Pedagogiki Specjalnej, m.in. zapewniając staże i praktyki dla studentów. Ponadto realizujemy wizyty studyjne członków organizacji pozarządowych i studentów z całego świata.

Wymiar naszych prężnych działań podkreślają otrzymane nagrody i wyróżniania są to m.in.:  w kategorii Praska Firma, prezesa PFRON „Dobre Praktyki” , specjalnej Ministra Pracy i Polityki Społecznej, tygodnika Newsweek w kategorii Spot TV kampanii 1%, S3ktor w kategorii Pomoc Społeczna, w konkursie „Patriotycznie Zakręceni”, przyznanej przez Radę m.st. Warszawy oraz wyróżnienia Kapituły Pro Publico Bono.

Wszystkie nasze dotychczasowe działania skutecznie przeciwdziałają zjawisku wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, bezdomnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Działamy tam, gdzie jesteśmy potrzebni ! Zawsze z ludźmi dla ludzi ! Dzięki naszym staraniom rokrocznie otrzymuje pomoc ponad 5 000 osób wykluczonych, zagrożonych marginalizacją, dyskryminacją i izolacją społeczną. To dla nich prowadzimy wspomniane placówki dziennego wsparcia, realizujemy programy i projekty w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Twój 1,5% podarowany na rzecz naszej organizacji umożliwi nam jeszcze efektywniejsze działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie. To dzięki Państwa wsparciu możemy jeszcze pełniej  przyczyniać się do poprawy jakości życia naszych Podopiecznych. Pomóż nam pomagać.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Społeczeństwo obywatelskie
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000080010
 • Konto:77 1240 6074 1111 0010 3072 2313
 • Adres:Równa 10/3
 • WWW:https://otwartedrzwi.pl/chce-pomoc/15-proc/
 • E-mail:stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl
 • Telefon:48 22 619 85 01

Formularze PIT 2023/2024 dla
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

KRS 0000080010

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00