1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Pomocy "Akson"

KRS 0000081438

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Pomocy "Akson"

KRS 0000081438

Prezent OPP

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom i osobom znajdującym się w trudnej syt

       

Stowarzyszenie bezpłatnie pomaga osobom w sytuacji kryzysowej głównie dzieciom, matkom z dziećmi i kobietom w ciąży. Rocznie z naszej pomocy korzysta około 2 tys. osób.

Udzielamy pomocy w formie schronienia w prowadzonych przez nas Ośrodkach oraz w formie ambulatoryjnej (dla osób nie potrzebujących schronienia).

Prowadzimy na terenie Wrocławia trzy ośrodki, w których bezpłatne schronienie oraz specjalistyczną pomoc może każdego dnia użyskać 120 kobiet i matek z dziećmi, tj.:

- Specjalisrtyvzny Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Bora Komorowskiego 31 (tel. 884 084 820)

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Gliniana 28/30 (tel. 792 022 322)

- Dom dla Kobiet ul. Gliniana 28/30 (tel. 71 367 14 15).

W naszych ośrodkach można uzyskać również bezpłatną pomoc ambulatoryjną:

- psychologiczną

- pedagogiczną

- prawną

- socjalną

- terapeutyczną.

W ramach Ośrodka Terapeutycznego, który prowadzimy przy pl. Strzeleckim 23a/3 we Wrocławiu (tel. 698 644 895) prowadzmy warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców.

Prowadzimy również Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Małodzieży, w którym prowadzimy dożywianie i popołudniowe zajęcia rozwijające dla dzieci. Z oferty Centrum korzysta ok. 30 dzieci.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Pozyskane w ramach 1,5 % środki wykorzystujemy na finansowanie schronienia i pomocy specjalistycznej dla potrzebujących osób.

Z pozyskanych środków kupujemy żywność, leki, artukuły higieniczne i inne niezbędna naszym mieszkańcom produkty. Opłacamy ciepło, energię, wodę w prowadzonych przez nas Ośrodkach, odświeżamy pomieszczenia i dokupujemy sprzęty i wyposażenie niezbędne dla naszych mieszkańców.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Pomocy „Akson” funkcjonuje od 1997 roku, jest organizacją pożytku publicznego. 

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy pedagogów i psychologów pracujących na co dzień z dziećmi i rodzinami znajdującymi się w sytuacji kryzysowej. Doświadczając na co dzień trudności związanych z ograniczoną możliwością pomocy,  grupa zaangażowanych osób postanowiła zawiązać stowarzyszenie świadczące kompleksową pomoc zarówno dzieciom, jak i ich rodzinom.

Stowarzyszenie pomaga wielu dzieciom i osobom dorosłym, rocznie z bezpłatnej oferty pomocy korzysta prawie dwa tysiące osób. Staramy się pozyskiwać środki na utrzymanie działalności w formie dotacji, grantów i darowizn, jednak  bez dodatkowego wsparcia życzliwych Darczyńców i Sponsorów nie jesteśmy w stanie zapewnić pomocy wszystkim potrzebującym.

Stowarzyszenie, z każdym rokiem rozwijało ofertę pomocy, dostosowując ją do potrzeb zgłaszających się do nas osób. Tak powstał system pomocy osobom w kryzysie zapewniający kompleksową, bezpłatną pomoc osobom w trudnej sytuacji w rodzinie.

Pierwszym etapem tego systemu jest bezpłatna, trzymiesięczna pomoc  świadczona w Ośrodku Interwencji Kryzysowej mieszczącym się przy ul. Glinianej 28/30 we Wrocławiu. Tutaj potrzebujące osoby mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologów, prawnika, pedagoga, pracownika socjalnego, a także otrzymać bezpłatne schronienie przez okres 3 miesięcy. Ośrodek zapewnia 30 miejsc noclegowych dla kobiet i matek z dziećmi.

Drugim etapem  jest pomoc w postaci Ośrodka Wsparcia „Domu dla Kobiet”, oferowana w ciągu kolejnych kilku  miesięcy kobietom i matkom z dziećmi, które  nie zdążyły w czasie pobytu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej  uregulować  swoich spraw mieszkaniowych, prawnych i zawodowych. Ośrodek mieści się przy ul. Glinianej 28/30 we Wrocławiu i zapewnia schronienie 40 osobom. Mieszkańcy przebywający w tym ośrodku nadal mogą korzystać z bezpłatnej pomocy psychologów, prawnika, pedagoga, pracownika socjalnego.

Trzecim etapem  są mieszkania chronione stanowiące ostatni etap systemu, przed ostatecznym usamodzielnieniem się podopiecznych i odejściem do własnego miejsca zamieszkania. Etap ten jest o tyle istotny, że daje możliwość wielomiesięcznej pomocy, która nie prowadzi do wtórnej bezradności. Jednym z głównych założeń tego etapu jest  wdrożenie  mieszkańców do utrzymania aktywności zawodowej, a tym samym osiągnięcia samodzielności finansowej.

W związku z nasilającym się problemem przemocy Stowarzyszenie w 2008 r. uruchomiło Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w którym bezpłatną, specjalistyczną pomoc i schronienie otrzymuje 25 kobiet i matek z dziećmi. Jednocześnie pracujemy z całymi rodzinami w które borykają się z problemami w relacjach, zapewniając im możliwość korzystania z indywidualnej pomocy terapeutycznej i udziału w warsztatach kompetencji wychowawczych.

Stowarzyszenie podejmuje również działania skierowane bezpośrednio do dzieci. Prowadzimy przy pl. Wyzwolenia 4 we Wrocławiu Centrum Rozwoju i Aktywności dla dzieci i młodzieży, zapewniające pomoc świetlicową. W Centrum, oprócz opieki, pomocy w nauce, organizacji czasu wolnego i dożywiania oferujemy zajęcia rozwijające zainteresowania. Posiadamy pracownię plastyczną w której dzieci rozwijają swoją wyobraźnię i kreatywność, tworząc przepiękne prace. Nasi wychowankowie są laureatami wielu konkursów plastycznych. Ale przede wszystkim staramy się aby nasze Centrum było miejscem  bezpiecznym i przyjaznym dla dzieci.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000081438
 • Konto:83 2490 0005 0000 4500 8136 3939
 • Adres:ul. Wędkarzy 37, 51-050 Wrocław
 • E-mail:aksonwroc@wp.pl
 • Telefon:604117063

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Pomocy "Akson"” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Stowarzyszenie Pomocy "Akson"

KRS 0000081438

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00