1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

STOWARZYSZENIE "OSTOJA" NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

KRS 0000081524

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

STOWARZYSZENIE "OSTOJA" NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

KRS 0000081524

Prezent OPP

Najważniejsze dla nas jest usamodzielnianie i rozwój osób z niepełnosprawnościami.

Stowarzyszenie prowadzi:

• stałe punkty informacyjno-poradnicze dla rodzin oraz wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

• imprezy okolicznościowe dla podopiecznych i ich rodzin

• działalność propagującą aktywność artystyczną dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami

• wyjazdy usamodzielniające, rekreacyjne, warsztatowe

• stałą współpracę z wyższymi uczelniami

• stałą współpracę z wolontariuszami

• aktywnie uczestniczy w konstruowaniu samorządowych programów skierowanych na podnoszenie jakości życia rodzin wychowujących dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami

• realizuje projekty, których celem jest uzupełnianie oferty placówek (m.in., Turniej Piłki Nożnej TURGOL, Festiwal Kreacja, projekty teatralne) a także wspierających działania placówek (Program Wspomaganego Zatrudniania, Projekt Asystentów Osobistych, Programy wspierające działania w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjnym we Wrocławiu i w Środzie Śląskiej).

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Jak pomoże nam Twoje  1,5% ?

Stowarzyszenie ,,Ostoja'' prowadzi  wiele wyspecjalizowanych placówek, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością od wieku dziecięcego do dorosłości. Prowadzimy warsztaty, zajęcia, działania społeczno- kulturalne m. innymi Festiwal Kreacji, Turgol, Slot ART Festiwal, dzięki którym zdobywają one umiejętności niezbędne do  samodzielności.  Każdego dnia od 30 lat osoby z niepełnosprawnością przy naszym wsparciu realizują swoje marzenia, zdobywają niezbędne umiejętności, odkrywają swoje talenty, pokonują  własne ograniczenia. Towarzyszmy im w ich in dywidualnej  drodze ku samodzileności w stałych  placówkach oraz realizując działania  w ramach ogłaszanych konkursów przez m.in PFRON, Ministerstwo, Gminę, Urzędy Marszałkowski i Wojewódzki, do których potrzebujemy często wkładu własnego  finansowego.    

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie „OSTOJA” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami powstało w 1993 roku z inicjatywy rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego. Zrzesza rodziców (opiekunów) osób z niepełnosprawnością oraz pracującą z nimi kadrę specjalistyczną z miasta Wrocławia i Dolnego Śląska.

Jako główny cel swojej działalności Stowarzyszenie przyjęło prowadzenie działań zmierzających do stworzenia równych praw i szans życiowych w społeczeństwie dla rodzin, w których żyje osoba z niepełnosprawnością, zwłaszcza w zakresie rehabilitacji, terapii, edukacji i wychowania.

Jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są placówki we Wrocławiu oraz w Środzie Śląskiej.

Jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są:

- Zespół Placówek Edukacyjnych Stowarzyszenia OSTOJA obejmujący: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny Ostoja we Wrocławiu przy ul. Górnickiego 37a realizujący w ramach pobytu dziennego zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci wraz z programem pomocy psychopedagogicznej dla ich rodzin przy ul. Robotniczej 42b we Wrocławiu; Punkt Przedszkolny OSTOJA dla dzieci z niepełnosprawnościami przy ul. Robotniczej 42b we Wrocławiu

- Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne prowadzące działania rehabilitacyjne i terapeutyczne aktywizujące młodzież i dorosłych z niepełnosprawnościami we Wrocławiu i w Środzie Śląskiej

- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny w Środzie Śląskiej przy ul. Malczyckiej 4 oraz Kilińskiego 33, w ramach którego działa przedszkole specjalne oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Środzie Śląskiej przy ul. Kilińskiego 33 oraz Malczyckiej 4, realizujący zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

- Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową z programem przygotowującym do udziału we wspomaganym zatrudnianiu: we Wrocławiu przy ulicy Litomskiej 10 i w Środzie Śl. przy ulicy Kilińskiego 30

- Środowiskowy Dom Samopomocy we Wrocławiu przy ulicy Stawowej 1a realizujący
w trakcie pobytu dziennego, działania wspierająco – aktywizujące z zakresu rehabilitacji społecznej i oddziaływań terapeutycznych. Z oferty placówki na co dzień korzystają dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000081524
 • Konto:29 1020 5242 0000 2702 0151 3381
 • Adres:ul. Stawowa 1A, 50-015 Wrocław
 • WWW:www.ostoja.org.pl
 • E-mail:sekretariat@ostoja.org.pl
 • Telefon:713447802

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „STOWARZYSZENIE "OSTOJA" NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
STOWARZYSZENIE "OSTOJA" NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

KRS 0000081524

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00