1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych IN-NI
KRS 0000081653

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Kultura się liczy!

Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI jest organizacją pozarządową, która zmienia najbliższe otoczenie, tworzy kulturę, aktywizuje społeczność do różnego rodzaju działań. Nasza aktywność pozwala nam przybliżać różnego rodzaju działania kulturalne, pokazywać to czego ludzie na co dzień nie sprawdzą, "zmuszamy" do myślenia, pokazujemy alternatywne formy spędzania wolnego czasu, a przede wszystkich jesteśmy wśród i z ludźmi.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI prowadzi działania na wielu polach lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Jeśli nie zostanie wskazany żaden cel szczegółowy wtedy 1% zostanie przekazany na jeden z nw. celów lub też realizację nowych projektów kulturalnych. Dzięki 1% podatku będziemy chcieli zapewnić szkolenie dla wielopokoleniowej grupy wolontariuszy, która działa w In-nYm Domu Kultury. Grupa wolontariuszy dzięki swojemu zaangażowaniu wpiera organizację różnego rodzaju imprez.

 1. Cel szczegółowy: In-nY Dom Kultury

Działanie lokalne to prowadzenie od 2010 In-nego Domu Kultury, w którym pokazujemy i rozwijamy pasje, oferujemy możliwość spędzania wolnego czasu w miłej i przyjaznej atmosferze. Nawiązujemy kontakty, tworzymy społeczność lokalną, zaangażowaną w swój rozwój i chętną do pracy na rzecz innych. Obecnie w In-nYm Domu Kultury działa ponad 20 sekcji. Wiele sekcji składa się z grup podzielonych wiekowo. Swoim działaniem In-nY Dom Kultury obejmuje już maluchy, poprzez dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów. Każdy może znaleźć coś interesującego dla siebie. Podczas roku szkolnego odbywa się wiele imprez weekendowych (np. bale, warsztaty, przedstawienia), które pozwalają na rodzinne uczestniczenie w oferowanych zajęciach. In-nY Dom Kultury to też czas wakacyjny, organizacja 5 tygodni półkolonii letnich i 2 tygodni półkolonii zimowych. Kiedy rodzice realizują obowiązki zawodowe In-nY Dom Kultury aktywne i twórczo zapewnia wolny czas ich pociechom.

 1. Cel szczegółowy: Dyskusyjny Klub Filmowy

Do działań regionalnych zaliczamy Dyskusyjny Klub Filmowego Kafe In-nI, który gości na swoich projekcjach nie tylko mieszkańców Rudy Śląskiej. Ciekawy repertuar przyciąga mieszkańców miast ościennych. Filmy, które przekazują dobre i ponadczasowe treści, wyzwalają dyskusję i myślenie, to te które właśnie są prezentowanie przez DKF.

 1. Cel szczegółowy: Spotkania Górskie „Lawiny”

Do działań ogólnopolskich możemy zaliczyć Spotkania Górskie „Lawiny”, organizowane zawsze w listopadzie. Spotkania przyciągają rzesze zainteresowanych nawet spoza województwa śląskiego. To tu można zobaczyć nowe dokonania osób dla których góry są pasją i sposobem na życie. Festiwal ten to czas spotkań, nawiązywania znajomości i wymiany doświadczeń dzięki czemu pasją do gór można się podzielić i zarazić innych. Impreza ta jest organizowana już od 2005 roku i za każdy razem bierze w niej udział ogromna liczba osób. W trakcie Festiwalu jest zawsze organizowany konkurs fotograficzny, można zobaczyć piękno gór całego świata, momenty, chwile i zachwyty. Kolejną z atrakcji są warsztaty wspinaczkowe dla dzieci i dorosłych. Dzięki współpracy wielu ludzi można sprawdzić swoje umiejętności na ściankach wspinaczkowych, zobaczyć jak robią to fachowcy, dowiedzieć się jak bezpiecznie wspinać się w górach. Darmowy wstęp na imprezę jest możliwy dzięki m. in. 1% podatku.

 1. Cel szczegółowy: Festiwal Filmów Nurkowych „Głębiny”

Kolejnym z działań jest Festiwal Filmów Nurkowych „Głębiny”. Impreza ta łączy ludzi dla których podwodny świat jest pasją. W Festiwalu biorą udział ludzie z całej Polski, natomiast wyświetlane filmy z wielu zakątków świata. Każdej edycji Festiwalu Filmów Nurkowych "Głębiny" towarzyszy konkurs filmowy "Podwodne Światy". Chętni mogą przysyłać swoje filmy, a później na dużym ekranie dzielić się tajemnicami podwodnego świata. Organizacja tak dużego przedsięwzięcia wymaga wielu nakładów czasu, energii i finansów. Dlatego dzięki m. in. 1% i wielu zaangażowanym firmom i ludziom udział w Festiwalu może być bezpłatny. Każdy może przyjść zobaczyć, podziwiać a być może znaleźć swoje zainteresowanie.

 1. Cel szczegółowy: Festiwal Filmów Motocyklowych

Festiwal ten jest działaniem międzynarodowym. Tutaj spotykają się Ci, którzy swoje życie spędzają na dwóch kółkach. Festiwal odwiedzają ludzie, dla których pasją są motocykle, podróże i film. Od 6 lat, raz do roku spotykają podczas The Art of Ride. Dzielą się swoimi marzeniami, opowiadają o tym co ich inspiruje i chcą inspirować innych. Od zawsze wstęp na Festiwal jest darmowy, a dzięki wielu osobom wspierającym i 1 % podatku nadal chcemy, aby był on otwarty dla wszystkich.

 1. Cel szczegółowy: Regionalny Konkurs Modeli Kartonowych

Konkurs ten to połączenie wystawy i konkursu modeli kartonowych. Właśnie w tym miejscu spotykają się Ci, dla których składanie z kartonu to pasja. Tworzenie, czasem mikroskopijnych wręcz modeli, klejeni, wierne odwzorowanie rzeczywistych budowli, pojazdów wymaga wiele cierpliwości i dokładności. Ta wystawa jest właśnie z myślą o nich. Wystawę mogą odwiedzać wszyscy zainteresowani. Czasem tylko oglądają, a czasem rozpoczynają przygodę z klejeniem modeli. Tak jak każde przedsięwzięcie tak i wystawa wymaga wiele pracy i zaangażowania. Otrzymany 1% pozwala na organizację tak dużego przedsięwzięcia zupełnie za darmo. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Otrzymany od Państwa 1% pozwoli nam nadal działać i być aktywną organizacją społeczną.

Działamy na wielu polach aktywności kulturalnych, prowadzimy działalność Kulturalną w In-nYm Domu Kultury, organizujemy Spotkania Górskie „Lawiny”, od początku istnienia Stowarzyszenia prowadzimy Dyskusyjny Klub Filmowy Kafe In-nI.

Dzięki 1 % doposażymy sale do zajęć w In-nYm Domu Kultury. Materiały zwiększą atrakcyjność, pokażą alternatywne formy spędzania czasu wolnego. Dzięki nowym materiałom będziemy mogli zarażać pasją i radością ze zdobywania nowych umiejętności. Uzyskany 1% podatku pozwoli nam na organizację przedstawień teatralnych dla dzieci, imprez plenerowych w dzielnicy Kochłowice oraz w znacznym stopniu pomoże nam w organizacji pięciu tygodni letnich półkolonii dla dzieci. Organizując co roku Regionalny Konkurs Modeli Kartonowych dzięki 1% będziemy mogli uatrakcyjnić jego przebieg. Uzyskany 1% pozwoli nam też na aktywowanie seniorów, dzięki niemu zorganizujemy zabawy taneczne podczas których seniorzy przypominają sobie jak ważną i dobrą aktywnością jest taniec. Pozyskany 1% podatku przeznaczymy też jako tzw. „wkład własny” w realizację nowych pomysłów, projektów.

1% przekazany na Dyskusyjny Klub Filmowy Kafe In-nI przeznaczymy na organizację comiesięcznych projekcji ciekawych filmów. Będziemy chcieli zaprosić interesujących prelegentów i pokazać szerszej publiczności filmy o aktualnej tematyce.

1% przekazany na Spotkania Górskie „Lawiny” pozwoli nam na kontynuowanie wolnego wstępu na tę właśnie imprezę. Ciekawe spotkania z ludźmi, wysłuchanie i zobaczenie wielu wspaniałych filmów, prelekcji i pokazów to zasługa wielu sponsorów i 1%, który będzie przeznaczony po raz kolejny na organizację Festiwalu.

1%, który zostanie przekazany na Festiwal Filmów Nurkowych „Głębiny” w dużym stopniu przyczyni się do organizacji całego Festiwalu. Nadal chcemy, aby impreza była bezpłatna, udaje się to również dzięki 1%. Zaproszenie wiele znanych osobistości, projekcje filmów, prelekcje, pokazy, zdjęcia to wszystko kosztuje, a 1% pozwoli na pokrycie kosztów z tym związanych.

Cały 1% przekazujemy na rozwój i aktywność naszej organizacji, a co za tym idzie społeczności nie tylko lokalnej.

9. Tekst na 3,5 tyś. znaków (jeśli Państwo nie mają kolega spróbuje go stworzyć na podstawie statutu)

Początki działalności Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych sięgają roku 2000, kiedy grupa przyjaciół zrzeszonych w Związku Harcerstwa Polskiego postanowiła wpływać na kształt świata samodzielnie, niezależnie od ZHP, zaś za obszar zainteresowań obrała szeroko pojętą działalność kulturową. Już w listopadzie 2000 roku odbyło się pierwsze spotkanie, na którym przedstawiliśmy plan działania i przekonaliśmy 20 osób do pomysłu. Machina biurokracji ruszyła: pisanie statutu, rejestracja w KRS-ie, założenie konta w banku... W jednym zdaniu zawarta roczna praca, żmudna, a jednocześnie satysfakcjonująca. Chcieliśmy nazwą Stowarzyszenia nawiązać do filozofii J. Lacana i jego teorii Innego, mówiącej o wyjściu do człowieka, rozpoznania w Innym, nam nieznanym kogoś bliskiego. Z drugiej strony był to sposób na zaakcentowanie naszej inności wobec stagnacji, niedziałania (co nabrało szczególnej wymowy po publikacji na łamach Gazety Wyborczej artykułu Kuby Wandachowicza z 2002 roku pt. „Generacja Nic”). Prototyp nazwy rozesłaliśmy smsem wśród członków założycieli. W odpowiedzi otrzymaliśmy rozwinięcie skrótu autorstwa Mariusza Dębskiego – INicjatywy NIebanalne. I tak zostało: Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI.

Zostaliśmy wpisani do KRS-u dnia 16.01.2002r. i data ta stanowi formalny wyznacznik narodzin Stowarzyszenia.

Naszą pierwszą inicjatywą niebanalną było założenie Klubu Filmowego KaFe In-nI (dziś jest to już Dyskusyjny Klub Filmowy „KaFe In-nI”, członek Polskiej Federacji DKF-ów). Pomysł spodobał się wszystkim – Kierownik Kina "Patria", pani Ewa Brzezińska-Dłóciok, chętnie udostępniła nam salę projekcyjną, uzyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta, a co najważniejsze na pierwsze spotkanie (projekcja połączona z prelekcją oraz dyskusją po filmie) przyszła spora grupa widzów – ponad 150 osób. Było to dla nas potwierdzeniem, że nasza wizja „aktywizacji życia kulturalnego miasta” jest zbieżna z oczekiwaniami mieszkańców Rudy Śląskiej, a jak się później okazało i miast ościennych. Repertuar, który proponowaliśmy i nadal proponujemy ma stanowić alternatywę dla propozycji filmowych serwowanych w multipleksach, są to filmy „dające do myślenia”, dyskusyjne, nie komercyjne. Współpracujemy z wieloma firmami dystrybucyjnymi, także z Filmoteką Narodową. Efekt – na seansach DKF „KaFe In-nI” można zobaczyć prawdziwe perły np. unikatowy pokaz „Obywatela Kaine’a”, a graliśmy także „Siódmą pieczęć” I. Bergmana, „Pamiętnik znaleziony w Saragossie” Wojciecha Hasa, pokazy filmu niemego z muzyką na żywo i wiele, wiele innych. Integralną częścią spotkań w ramach DKF-u jest prelekcja. Element ważny, bo poszerzający możliwości odbioru filmu i jednoczesne spotkanie z człowiekiem, często naukowcem, który przedstawia swoją interpretację dzieła – co stanowi punkt wyjścia do dyskusji.

Obecnie DKF, należy do Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, realizuje projekty współfinansowane przez FINA (Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny). Seanse nadal wypełniane są przez liczną grupę miłośników kina.

Z kinem związaliśmy się na dobre i na długie lata. Z naszej inicjatywy została uruchomiona i działa do dnia dzisiejszego, choć już bez naszego udziału, Akademia Filmowa – swoista szkoła filmu dla młodych widzów, organizujemy pokazy okolicznościowe – co roczny wieczór z duchami, walentynki.

Dzięki nam i naszym rozmowom z panią Ewą Brzezińską-Dłóciok kino przekształciło się w kino studyjne, a proponowany przez "Patrię" repertuar stanowi konsekwencję naszych pomysłów alternatywy dla kina komercyjnego.

Stowarzyszenie to także organizacja koncertów – rozpoczęło się niewinnie od występu zespołu jazzowego na podsumowaniu akcji Lato z filmem (2003), potem pod nazwą Powrót do krainy łagodności wielki koncert, na który zbrakło biletów – występ zespołu Stare Dobre Małżeństwo (MCK 30.10.2005). Stowarzyszenie może poszczycić się największą imprezą irlandzką w Rudzie Śląskiej – Dniami Celtyckimi. Na program składały się występy zespołów muzycznych grających muzykę irlandzką (gościliśmy Caranthuhill, Donegal, Shannon, Duan, Baltaine), prezentacje Drużyny Wojów z Doliny Dramy (zbroje, broń, wyroby), tradycyjnego tańca irlandzkiego (Glendalough., Salake), warsztaty  ceramiczne - lepienie i wypalanie wyrobów z gliny,  jarmark celtycki – scenografia z możliwością zakupu wyrobów stylizowanych na celtyckie (w tym ozdób, napojów, a także ziół, także tych o magicznych właściwościach). Punktem kulminacyjnym Dni Celtyckich był występ niezwykle efektownego zespołu Częstochowa Pipes & Drum. Obecnie jesteśmy współorganizatorami PolskaEire Festiwal.

Do imprez sztandarowych należą także spotkania miłośników wypraw górskich, w Rudzie Śląskiej pod nazwą Lawiny, opowieść o zwyczajnym szaleństwie. Spotkania Górskie "Lawiny" czyli trzy dni pełne górskich opowieści, filmów, muzyki i dobrej zabawy. A wszystko to zawsze w listopadzie i zawsze w Rudzie Śląskiej! Jest to impreza weekendowa, podczas której globtroterzy prezentują efekty swoich wypraw – filmy, zdjęcia. W ramach "Lawin" odbywają się ciekawe spotkania z podróżnikami, zdobywcami szczytów, warsztaty wspinaczkowe i pokazy sprzętu turystycznego. Każde "Lawiny" są ciekawym wydarzeniem w środowisku wspinaczy, ludzi lubiących góry. Każdego roku na Festiwalu odbywa się koncert, występowali już m. in. Krzysztof Kasprzycki, Stare Dobre Małżeństwo, "U Studni", "Cisza jak ta".

Kolejnym z pomysłów Stowarzyszenia było stworzenie miejsca gdzie każdego dnia będzie tworzyło się "kulturę", pokazywało alternatywy spędzania wolnego czasu i realizowało swoje pasje. Taki miejscem jest powstały w 2010 roku i stale pracujący do dnia dzisiejszego In-nY Dom Kultury w dzielnicy Rudy Śląskiej- Kochłowice. Z opuszczonego miejsca (w środku osiedla) od podstaw stworzyliśmy miejsce tętniące życiem, rozwijające pasje i zainteresowania, łączące pokolenia. In-nY Dom Kultury oferuje zajęcia dzieciom, młodzieży, dorosłym i seniorom.Obecnie działa w nim ponad 30 różnego rodzaju sekcji m.in. tanecznych, plastycznych, muzycznych, rękodzieła, warsztaty modelarskie. To tutaj co roku organizowany jest Konkurs Modeli Kartonowych, fantastyczne fabularyzowane półkolonie letnie i zimowe. In-nY Dom Kultury stał się miejscem gdzie społeczność lokalna aktywizuje się do działania, obecnie jest realizowany projekt dla seniorów, a dorośli mogą realizować pasję m. in fotograficzną lub taneczną.

Następnym z pomysłów jest Festiwal Motocyklowy "Art of Ride", impreza skierowana do pasjonatów dwóch kółek przemierzających różne drogi nawet te życiowe. Festiwal ten to 2 dni wspaniałych filmów, rozmów, prelekcji i pokazów.

Nasze pomysły idą wraz z rozwojem naszych członków i tak od dwóch lat dzięki pasji i zainteresowaniom organizujemy Festiwal Filmów Nurkowych "Głębiny". Festiwal to spotkania wszystkich tych, którzy lubią nurkować i pasjonuje ich podwodny świat i zgłębianie jego tajemnic.

Przyszłość Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych In-nI z punktu widzenia potencjału twórczego członków można nazwać świetlaną. W struktury wstępują przedstawiciele kolejnego pokolenia – organizacja żyje. Każde spotkanie członków to morze pomysłów – o kreatywność nie należy się obawiać. Lata doświadczeń (rok 2019 to siedemnasty rok działalności!!!) nauczyły odpowiedzialności za podejmowane działania. Stowarzyszenie jest organizacją znaną i rozpoznawaną w mieście i coraz częściej poza miastem. Ludzie tworzący Innych są zintegrowani i zgrani, ale też otwarci – nie grozi nam ksenofobia. Zainteresowanie naszą działalnością nie słabnie. Czy są więc zagrożenia? Największym problemem to pozyskiwanie środków na działalność. Na polu filmowym Stowarzyszenie pozyskuje fundusze z Filmoteki Narodowej- Instytutu Audiowizualnego,  póki co wystarcza. Ze strony miasta otrzymujemy dotację na prowadzenie In-nego Domu Kultury, na resztę projektów staramy się pozyskiwać finanse z innych źródeł. Jednym z istotniejszych źródeł finansowania Stowarzyszenia jest 1%, to dzięki niemu możemy realizować nasze niecodzienne pomysły. 1% ma dla nas ogromne znaczenie, bowiem przekazując go wiemy, że nasze działania są potrzebne, a społeczność jest nimi zainteresowana.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000081653
 • Konto:85 1050 1331 1000 0022 7393 6522
 • Adres:Piotra Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska
 • WWW:https://in-ni.pl/
 • E-mail:stowarzyszenie.inni@gmail.com
 • Telefon:888479701Formularze PIT 2020/2021 dla
Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych IN-NI

KRS 0000081653

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych IN-NI

 • Kultura się liczy!

  Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI jest organizacją pozarządową, która zmienia najbliższe otoczenie, tworzy kulturę, aktywizuje społeczność do różnego rodzaju działań. Nasza aktywność pozwala nam przybliżać różnego rodzaju działania kulturalne, pokazywać to czego ludzie na co dzień nie sprawdzą, "zmuszamy" do myślenia, pokazujemy alternatywne formy spędzania wolnego czasu, a przede wszystkich jesteśmy wśród i z ludźmi.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI prowadzi działania na wielu polach lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Jeśli nie zostanie wskazany żaden cel szczegółowy wtedy 1% zostanie przekazany na jeden z nw. celów lub też realizację nowych projektów kulturalnych. Dzięki 1% podatku będziemy chcieli zapewnić szkolenie dla wielopokoleniowej grupy wolontariuszy, która działa w In-nYm Domu Kultury. Grupa wolontariuszy dzięki swojemu zaangażowaniu wpiera organizację różnego rodzaju imprez.

  1. Cel szczegółowy: In-nY Dom Kultury

  Działanie lokalne to prowadzenie od 2010 In-nego Domu Kultury, w którym pokazujemy i rozwijamy pasje, oferujemy możliwość spędzania wolnego czasu w miłej i przyjaznej atmosferze. Nawiązujemy kontakty, tworzymy społeczność lokalną, zaangażowaną w swój rozwój i chętną do pracy na rzecz innych. Obecnie w In-nYm Domu Kultury działa ponad 20 sekcji. Wiele sekcji składa się z grup podzielonych wiekowo. Swoim działaniem In-nY Dom Kultury obejmuje już maluchy, poprzez dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów. Każdy może znaleźć coś interesującego dla siebie. Podczas roku szkolnego odbywa się wiele imprez weekendowych (np. bale, warsztaty, przedstawienia), które pozwalają na rodzinne uczestniczenie w oferowanych zajęciach. In-nY Dom Kultury to też czas wakacyjny, organizacja 5 tygodni półkolonii letnich i 2 tygodni półkolonii zimowych. Kiedy rodzice realizują obowiązki zawodowe In-nY Dom Kultury aktywne i twórczo zapewnia wolny czas ich pociechom.

  1. Cel szczegółowy: Dyskusyjny Klub Filmowy

  Do działań regionalnych zaliczamy Dyskusyjny Klub Filmowego Kafe In-nI, który gości na swoich projekcjach nie tylko mieszkańców Rudy Śląskiej. Ciekawy repertuar przyciąga mieszkańców miast ościennych. Filmy, które przekazują dobre i ponadczasowe treści, wyzwalają dyskusję i myślenie, to te które właśnie są prezentowanie przez DKF.

  1. Cel szczegółowy: Spotkania Górskie „Lawiny”

  Do działań ogólnopolskich możemy zaliczyć Spotkania Górskie „Lawiny”, organizowane zawsze w listopadzie. Spotkania przyciągają rzesze zainteresowanych nawet spoza województwa śląskiego. To tu można zobaczyć nowe dokonania osób dla których góry są pasją i sposobem na życie. Festiwal ten to czas spotkań, nawiązywania znajomości i wymiany doświadczeń dzięki czemu pasją do gór można się podzielić i zarazić innych. Impreza ta jest organizowana już od 2005 roku i za każdy razem bierze w niej udział ogromna liczba osób. W trakcie Festiwalu jest zawsze organizowany konkurs fotograficzny, można zobaczyć piękno gór całego świata, momenty, chwile i zachwyty. Kolejną z atrakcji są warsztaty wspinaczkowe dla dzieci i dorosłych. Dzięki współpracy wielu ludzi można sprawdzić swoje umiejętności na ściankach wspinaczkowych, zobaczyć jak robią to fachowcy, dowiedzieć się jak bezpiecznie wspinać się w górach. Darmowy wstęp na imprezę jest możliwy dzięki m. in. 1% podatku.

  1. Cel szczegółowy: Festiwal Filmów Nurkowych „Głębiny”

  Kolejnym z działań jest Festiwal Filmów Nurkowych „Głębiny”. Impreza ta łączy ludzi dla których podwodny świat jest pasją. W Festiwalu biorą udział ludzie z całej Polski, natomiast wyświetlane filmy z wielu zakątków świata. Każdej edycji Festiwalu Filmów Nurkowych "Głębiny" towarzyszy konkurs filmowy "Podwodne Światy". Chętni mogą przysyłać swoje filmy, a później na dużym ekranie dzielić się tajemnicami podwodnego świata. Organizacja tak dużego przedsięwzięcia wymaga wielu nakładów czasu, energii i finansów. Dlatego dzięki m. in. 1% i wielu zaangażowanym firmom i ludziom udział w Festiwalu może być bezpłatny. Każdy może przyjść zobaczyć, podziwiać a być może znaleźć swoje zainteresowanie.

  1. Cel szczegółowy: Festiwal Filmów Motocyklowych

  Festiwal ten jest działaniem międzynarodowym. Tutaj spotykają się Ci, którzy swoje życie spędzają na dwóch kółkach. Festiwal odwiedzają ludzie, dla których pasją są motocykle, podróże i film. Od 6 lat, raz do roku spotykają podczas The Art of Ride. Dzielą się swoimi marzeniami, opowiadają o tym co ich inspiruje i chcą inspirować innych. Od zawsze wstęp na Festiwal jest darmowy, a dzięki wielu osobom wspierającym i 1 % podatku nadal chcemy, aby był on otwarty dla wszystkich.

  1. Cel szczegółowy: Regionalny Konkurs Modeli Kartonowych

  Konkurs ten to połączenie wystawy i konkursu modeli kartonowych. Właśnie w tym miejscu spotykają się Ci, dla których składanie z kartonu to pasja. Tworzenie, czasem mikroskopijnych wręcz modeli, klejeni, wierne odwzorowanie rzeczywistych budowli, pojazdów wymaga wiele cierpliwości i dokładności. Ta wystawa jest właśnie z myślą o nich. Wystawę mogą odwiedzać wszyscy zainteresowani. Czasem tylko oglądają, a czasem rozpoczynają przygodę z klejeniem modeli. Tak jak każde przedsięwzięcie tak i wystawa wymaga wiele pracy i zaangażowania. Otrzymany 1% pozwala na organizację tak dużego przedsięwzięcia zupełnie za darmo. 

 • Więcej o nas

  Otrzymany od Państwa 1% pozwoli nam nadal działać i być aktywną organizacją społeczną.

  Działamy na wielu polach aktywności kulturalnych, prowadzimy działalność Kulturalną w In-nYm Domu Kultury, organizujemy Spotkania Górskie „Lawiny”, od początku istnienia Stowarzyszenia prowadzimy Dyskusyjny Klub Filmowy Kafe In-nI.

  Dzięki 1 % doposażymy sale do zajęć w In-nYm Domu Kultury. Materiały zwiększą atrakcyjność, pokażą alternatywne formy spędzania czasu wolnego. Dzięki nowym materiałom będziemy mogli zarażać pasją i radością ze zdobywania nowych umiejętności. Uzyskany 1% podatku pozwoli nam na organizację przedstawień teatralnych dla dzieci, imprez plenerowych w dzielnicy Kochłowice oraz w znacznym stopniu pomoże nam w organizacji pięciu tygodni letnich półkolonii dla dzieci. Organizując co roku Regionalny Konkurs Modeli Kartonowych dzięki 1% będziemy mogli uatrakcyjnić jego przebieg. Uzyskany 1% pozwoli nam też na aktywowanie seniorów, dzięki niemu zorganizujemy zabawy taneczne podczas których seniorzy przypominają sobie jak ważną i dobrą aktywnością jest taniec. Pozyskany 1% podatku przeznaczymy też jako tzw. „wkład własny” w realizację nowych pomysłów, projektów.

  1% przekazany na Dyskusyjny Klub Filmowy Kafe In-nI przeznaczymy na organizację comiesięcznych projekcji ciekawych filmów. Będziemy chcieli zaprosić interesujących prelegentów i pokazać szerszej publiczności filmy o aktualnej tematyce.

  1% przekazany na Spotkania Górskie „Lawiny” pozwoli nam na kontynuowanie wolnego wstępu na tę właśnie imprezę. Ciekawe spotkania z ludźmi, wysłuchanie i zobaczenie wielu wspaniałych filmów, prelekcji i pokazów to zasługa wielu sponsorów i 1%, który będzie przeznaczony po raz kolejny na organizację Festiwalu.

  1%, który zostanie przekazany na Festiwal Filmów Nurkowych „Głębiny” w dużym stopniu przyczyni się do organizacji całego Festiwalu. Nadal chcemy, aby impreza była bezpłatna, udaje się to również dzięki 1%. Zaproszenie wiele znanych osobistości, projekcje filmów, prelekcje, pokazy, zdjęcia to wszystko kosztuje, a 1% pozwoli na pokrycie kosztów z tym związanych.

  Cały 1% przekazujemy na rozwój i aktywność naszej organizacji, a co za tym idzie społeczności nie tylko lokalnej.

  9. Tekst na 3,5 tyś. znaków (jeśli Państwo nie mają kolega spróbuje go stworzyć na podstawie statutu)

  Początki działalności Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych sięgają roku 2000, kiedy grupa przyjaciół zrzeszonych w Związku Harcerstwa Polskiego postanowiła wpływać na kształt świata samodzielnie, niezależnie od ZHP, zaś za obszar zainteresowań obrała szeroko pojętą działalność kulturową. Już w listopadzie 2000 roku odbyło się pierwsze spotkanie, na którym przedstawiliśmy plan działania i przekonaliśmy 20 osób do pomysłu. Machina biurokracji ruszyła: pisanie statutu, rejestracja w KRS-ie, założenie konta w banku... W jednym zdaniu zawarta roczna praca, żmudna, a jednocześnie satysfakcjonująca. Chcieliśmy nazwą Stowarzyszenia nawiązać do filozofii J. Lacana i jego teorii Innego, mówiącej o wyjściu do człowieka, rozpoznania w Innym, nam nieznanym kogoś bliskiego. Z drugiej strony był to sposób na zaakcentowanie naszej inności wobec stagnacji, niedziałania (co nabrało szczególnej wymowy po publikacji na łamach Gazety Wyborczej artykułu Kuby Wandachowicza z 2002 roku pt. „Generacja Nic”). Prototyp nazwy rozesłaliśmy smsem wśród członków założycieli. W odpowiedzi otrzymaliśmy rozwinięcie skrótu autorstwa Mariusza Dębskiego – INicjatywy NIebanalne. I tak zostało: Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI.

  Zostaliśmy wpisani do KRS-u dnia 16.01.2002r. i data ta stanowi formalny wyznacznik narodzin Stowarzyszenia.

  Naszą pierwszą inicjatywą niebanalną było założenie Klubu Filmowego KaFe In-nI (dziś jest to już Dyskusyjny Klub Filmowy „KaFe In-nI”, członek Polskiej Federacji DKF-ów). Pomysł spodobał się wszystkim – Kierownik Kina "Patria", pani Ewa Brzezińska-Dłóciok, chętnie udostępniła nam salę projekcyjną, uzyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta, a co najważniejsze na pierwsze spotkanie (projekcja połączona z prelekcją oraz dyskusją po filmie) przyszła spora grupa widzów – ponad 150 osób. Było to dla nas potwierdzeniem, że nasza wizja „aktywizacji życia kulturalnego miasta” jest zbieżna z oczekiwaniami mieszkańców Rudy Śląskiej, a jak się później okazało i miast ościennych. Repertuar, który proponowaliśmy i nadal proponujemy ma stanowić alternatywę dla propozycji filmowych serwowanych w multipleksach, są to filmy „dające do myślenia”, dyskusyjne, nie komercyjne. Współpracujemy z wieloma firmami dystrybucyjnymi, także z Filmoteką Narodową. Efekt – na seansach DKF „KaFe In-nI” można zobaczyć prawdziwe perły np. unikatowy pokaz „Obywatela Kaine’a”, a graliśmy także „Siódmą pieczęć” I. Bergmana, „Pamiętnik znaleziony w Saragossie” Wojciecha Hasa, pokazy filmu niemego z muzyką na żywo i wiele, wiele innych. Integralną częścią spotkań w ramach DKF-u jest prelekcja. Element ważny, bo poszerzający możliwości odbioru filmu i jednoczesne spotkanie z człowiekiem, często naukowcem, który przedstawia swoją interpretację dzieła – co stanowi punkt wyjścia do dyskusji.

  Obecnie DKF, należy do Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, realizuje projekty współfinansowane przez FINA (Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny). Seanse nadal wypełniane są przez liczną grupę miłośników kina.

  Z kinem związaliśmy się na dobre i na długie lata. Z naszej inicjatywy została uruchomiona i działa do dnia dzisiejszego, choć już bez naszego udziału, Akademia Filmowa – swoista szkoła filmu dla młodych widzów, organizujemy pokazy okolicznościowe – co roczny wieczór z duchami, walentynki.

  Dzięki nam i naszym rozmowom z panią Ewą Brzezińską-Dłóciok kino przekształciło się w kino studyjne, a proponowany przez "Patrię" repertuar stanowi konsekwencję naszych pomysłów alternatywy dla kina komercyjnego.

  Stowarzyszenie to także organizacja koncertów – rozpoczęło się niewinnie od występu zespołu jazzowego na podsumowaniu akcji Lato z filmem (2003), potem pod nazwą Powrót do krainy łagodności wielki koncert, na który zbrakło biletów – występ zespołu Stare Dobre Małżeństwo (MCK 30.10.2005). Stowarzyszenie może poszczycić się największą imprezą irlandzką w Rudzie Śląskiej – Dniami Celtyckimi. Na program składały się występy zespołów muzycznych grających muzykę irlandzką (gościliśmy Caranthuhill, Donegal, Shannon, Duan, Baltaine), prezentacje Drużyny Wojów z Doliny Dramy (zbroje, broń, wyroby), tradycyjnego tańca irlandzkiego (Glendalough., Salake), warsztaty  ceramiczne - lepienie i wypalanie wyrobów z gliny,  jarmark celtycki – scenografia z możliwością zakupu wyrobów stylizowanych na celtyckie (w tym ozdób, napojów, a także ziół, także tych o magicznych właściwościach). Punktem kulminacyjnym Dni Celtyckich był występ niezwykle efektownego zespołu Częstochowa Pipes & Drum. Obecnie jesteśmy współorganizatorami PolskaEire Festiwal.

  Do imprez sztandarowych należą także spotkania miłośników wypraw górskich, w Rudzie Śląskiej pod nazwą Lawiny, opowieść o zwyczajnym szaleństwie. Spotkania Górskie "Lawiny" czyli trzy dni pełne górskich opowieści, filmów, muzyki i dobrej zabawy. A wszystko to zawsze w listopadzie i zawsze w Rudzie Śląskiej! Jest to impreza weekendowa, podczas której globtroterzy prezentują efekty swoich wypraw – filmy, zdjęcia. W ramach "Lawin" odbywają się ciekawe spotkania z podróżnikami, zdobywcami szczytów, warsztaty wspinaczkowe i pokazy sprzętu turystycznego. Każde "Lawiny" są ciekawym wydarzeniem w środowisku wspinaczy, ludzi lubiących góry. Każdego roku na Festiwalu odbywa się koncert, występowali już m. in. Krzysztof Kasprzycki, Stare Dobre Małżeństwo, "U Studni", "Cisza jak ta".

  Kolejnym z pomysłów Stowarzyszenia było stworzenie miejsca gdzie każdego dnia będzie tworzyło się "kulturę", pokazywało alternatywy spędzania wolnego czasu i realizowało swoje pasje. Taki miejscem jest powstały w 2010 roku i stale pracujący do dnia dzisiejszego In-nY Dom Kultury w dzielnicy Rudy Śląskiej- Kochłowice. Z opuszczonego miejsca (w środku osiedla) od podstaw stworzyliśmy miejsce tętniące życiem, rozwijające pasje i zainteresowania, łączące pokolenia. In-nY Dom Kultury oferuje zajęcia dzieciom, młodzieży, dorosłym i seniorom.Obecnie działa w nim ponad 30 różnego rodzaju sekcji m.in. tanecznych, plastycznych, muzycznych, rękodzieła, warsztaty modelarskie. To tutaj co roku organizowany jest Konkurs Modeli Kartonowych, fantastyczne fabularyzowane półkolonie letnie i zimowe. In-nY Dom Kultury stał się miejscem gdzie społeczność lokalna aktywizuje się do działania, obecnie jest realizowany projekt dla seniorów, a dorośli mogą realizować pasję m. in fotograficzną lub taneczną.

  Następnym z pomysłów jest Festiwal Motocyklowy "Art of Ride", impreza skierowana do pasjonatów dwóch kółek przemierzających różne drogi nawet te życiowe. Festiwal ten to 2 dni wspaniałych filmów, rozmów, prelekcji i pokazów.

  Nasze pomysły idą wraz z rozwojem naszych członków i tak od dwóch lat dzięki pasji i zainteresowaniom organizujemy Festiwal Filmów Nurkowych "Głębiny". Festiwal to spotkania wszystkich tych, którzy lubią nurkować i pasjonuje ich podwodny świat i zgłębianie jego tajemnic.

  Przyszłość Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych In-nI z punktu widzenia potencjału twórczego członków można nazwać świetlaną. W struktury wstępują przedstawiciele kolejnego pokolenia – organizacja żyje. Każde spotkanie członków to morze pomysłów – o kreatywność nie należy się obawiać. Lata doświadczeń (rok 2019 to siedemnasty rok działalności!!!) nauczyły odpowiedzialności za podejmowane działania. Stowarzyszenie jest organizacją znaną i rozpoznawaną w mieście i coraz częściej poza miastem. Ludzie tworzący Innych są zintegrowani i zgrani, ale też otwarci – nie grozi nam ksenofobia. Zainteresowanie naszą działalnością nie słabnie. Czy są więc zagrożenia? Największym problemem to pozyskiwanie środków na działalność. Na polu filmowym Stowarzyszenie pozyskuje fundusze z Filmoteki Narodowej- Instytutu Audiowizualnego,  póki co wystarcza. Ze strony miasta otrzymujemy dotację na prowadzenie In-nego Domu Kultury, na resztę projektów staramy się pozyskiwać finanse z innych źródeł. Jednym z istotniejszych źródeł finansowania Stowarzyszenia jest 1%, to dzięki niemu możemy realizować nasze niecodzienne pomysły. 1% ma dla nas ogromne znaczenie, bowiem przekazując go wiemy, że nasze działania są potrzebne, a społeczność jest nimi zainteresowana.

 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000081653
 • Konto:85 1050 1331 1000 0022 7393 6522
 • Adres:Piotra Niedurnego 69, 41-709 Ruda Śląska
 • WWW:https://in-ni.pl/
 • E-mail:stowarzyszenie.inni@gmail.com
 • Telefon:888479701
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00