1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Tęcza" w Oławie
  KRS 0000083236

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Chcę chodzić, bawić się i marzyć tak jak TY. Przekaż 1%.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie od 22 lat zajmuje  niesieniem pomocy osobom niepełnosprawnym ze schorzeniami centralnego układu nerwowego tj. mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa, autyzm, opóźnienie w rozwoju psychoruchowym i inne.

Prowadzimy wielokierunkowe i stałe procesy rehabilitacyjne : rehabilitacja ruchowa, logopedyczna, pedagogiczna, Sala Dowiadczania Świata, terapia zajęciowa, hipoterapia, zajęcia w wodzie, muzykoterapia.

Jak wykorzystamy 1%

1% odpisu z Państwa podatków wykorzystamy na realizację celów statutowych organizacji a w szczególności na prowadzenie bezpłatnych procesów terapeutyczno-rehabilitacyjnych, na prowadzenie terapii domowej w przypadku braku możliwości dotarcia do siedziby Stowarzyszenia. W związku z planowanym otwarciem w 2019 roku Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego, w którym opieką obejmiemy również dorosłe osoby niepełnosprawne, które będą rehabilitowane w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Zakładzie Aktywności Zawodowej środki pozyskane w ramach 1% pozwolą nam choć w części wyposażyć powstające placówki.

Więcej o nas

 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Tęcza" w Oławie" od 22 lat swoją opieką obejmuje swoją opieką niepełnosprawne dzieci i młodzież z uszkodzeniami centralnego ukladu nerwowego tj. dziecięce porażenie mózgowe, zespół Downa, autyzm, opóźnienia w rozwoju psychoruchowym i inne.
 • Prowadzimy wielokierunkowe i stałe procesy rehabilitacyjne : rehabilitacja ruchowa, logopedyczna, pedagogiczna, Sala Dowiadczania Świata, terapia zajęciowa, hipoterapia, zajęcia w wodzie, muzykoterapia.
 • Stowarzyszenie początkowo opiekowało się 30 niepełnosprawnymi , aktualnie jest to 220 podpiecznych.
 • Działamy na terenie powiatu oławskiego ale realizujemy też projekty , w których uczestnikami są osoby niepełnosprawne z województwa opolskiego.
 • Prowadzi rehabilitację ruchową, logopedyczną, hipoterapię, w wodzie metodą Hallwicka, zajęcia relaksacyjne w sali doświadczania świata, zajęcia ogólnorozwojowe w ramach drużyny harcerskiej i czy zespołu wokalno-instrumentalnego.
 • Prowadzimy również rehablitację domową w sytuacji, gdy nie ma możliwości dotarcia niepełnosprawnego do siedziby , głównie ze względu na stan zdrowia.
 • Cechą Stowarzyszenia jest bezpłatne prowadzenie rehabilitacji, ciągłość i stałość procesów rehabilitacyjnych.
 • Stowarzyszenie posiada stałą kadrę wykwalifikowanych i bardzo doświadczonych i przyjaznych  terapeutów i rehabilitantów.
 • Stosujemy nowoczesne metody rehabilitacji a kadra ciągle podnosi swoje kompetencje aby móc realizować procesy rehabilitacyjne na maksymalnym poziomie.
 • Stowarzyszenie ma do dyspozycji podpiecznych nowocześnie wyposażone sale rehabilitacyjne.
 • Do realizacji swoich zadań organizacja pozyskuje środki publiczne, samorządowe, darowizny od partnerów i sponosorów, darowizny od osób indywidualnych, zbiórki publiczne, imprezy charytatywne i oczywiście 1%.
 • Już od roku 2016 realizujemy projekty współfinanowane przez Państwowy Fundusz Rehabiitacji Osób Niepełnosprawnych co stanowi potwierdzenie realizacji zadań transparentnie i na bardzo wysokim poziomie.
 • Zyskaliśmy duże zaufanie władz samorządowych, które nieustannie wspierają nasze działania.
 • Na stałe do kalendarza są wpisane: Piknik Motocyklowy ( event charytatywny), Tęczowe Zawody Jeżdzieckie ( pokaz możliwości naszych podopiecznych, uczestników hipoterapii), PIT-nik ( profesjonalna pomoc w wypełnianiu PIT-ów), zabawa mikołajkowa dla podopwiecznych.
 • W 2018 roku wykonaliśmy bezpłatnie 11 855 zabiegów rehabilitacji ruchowej, 3 840 zabiegów w Sali Doświadczania Świata, 3 200 sesji logopedycznych, 960 terapii zajęciowych, 760 sesji pedagogicznych, 90 zajęć na basenie, 10 godzin z muzykoterapii i 50 zbiórek harcerskich.
 • W roku 2019 planujemy uruchomić nowoczesne Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutyczne, które rozszerzy swoją działalność o rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.  W Centrum powstaną 3 ośrodki, które będą kompleksowo wspierać rehabilitację niepełnosprawnych "od maluszka do staruszka".
 • Utworzony zostanie Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny, którego przedmiotem będzie realizacja procesów terapeutyczno-rehabilitacyjnych niepłęnosprawnych dzieci i młodzieży. Planowana liczba podopiecznych około 250.
 • Utworzone zostaną Warsztaty Terapii Zajęciowej, w których miejsce znajdzie 30 niepełnosprawnych dorosłych, często niezdolnych do samodzielnego życia. Do ich dyspozycji będzie 5 pracowni: arteterapii, ceramiczna, komputerowa, gospodarstwa domowego, rozwoju zawodowego, umiejętności osobistych. Będzie to miejsce rehabilitacji społecznej.
 • Utworzony zostanie Zakład Aktywności Zawodowej, w którym będzie funkcjonować lokal gastronomiczny i usługi porządkowe, w którym zatrudnienie znajdą 24 osoby niepełnnosprawne o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000083236
 • Konto:45 958 5 00 07 0 010 0008 440 4 00 01
 • Adres:Ul. Iwaszkiewicza 11B, 55-200 Oława
 • WWW:tecza-olawa.pl
 • E-mail:spdtecza@wp.pl
 • Telefon:713 038 180 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Tęcza" w Oławie

  KRS 0000083236

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Tęcza" w Oławie

 • Chcę chodzić, bawić się i marzyć tak jak TY. Przekaż 1%.

  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie od 22 lat zajmuje  niesieniem pomocy osobom niepełnosprawnym ze schorzeniami centralnego układu nerwowego tj. mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa, autyzm, opóźnienie w rozwoju psychoruchowym i inne.

  Prowadzimy wielokierunkowe i stałe procesy rehabilitacyjne : rehabilitacja ruchowa, logopedyczna, pedagogiczna, Sala Dowiadczania Świata, terapia zajęciowa, hipoterapia, zajęcia w wodzie, muzykoterapia.

 • Jak wykorzystamy 1%

  1% odpisu z Państwa podatków wykorzystamy na realizację celów statutowych organizacji a w szczególności na prowadzenie bezpłatnych procesów terapeutyczno-rehabilitacyjnych, na prowadzenie terapii domowej w przypadku braku możliwości dotarcia do siedziby Stowarzyszenia. W związku z planowanym otwarciem w 2019 roku Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego, w którym opieką obejmiemy również dorosłe osoby niepełnosprawne, które będą rehabilitowane w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Zakładzie Aktywności Zawodowej środki pozyskane w ramach 1% pozwolą nam choć w części wyposażyć powstające placówki.

 • Więcej o nas

  • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Tęcza" w Oławie" od 22 lat swoją opieką obejmuje swoją opieką niepełnosprawne dzieci i młodzież z uszkodzeniami centralnego ukladu nerwowego tj. dziecięce porażenie mózgowe, zespół Downa, autyzm, opóźnienia w rozwoju psychoruchowym i inne.
  • Prowadzimy wielokierunkowe i stałe procesy rehabilitacyjne : rehabilitacja ruchowa, logopedyczna, pedagogiczna, Sala Dowiadczania Świata, terapia zajęciowa, hipoterapia, zajęcia w wodzie, muzykoterapia.
  • Stowarzyszenie początkowo opiekowało się 30 niepełnosprawnymi , aktualnie jest to 220 podpiecznych.
  • Działamy na terenie powiatu oławskiego ale realizujemy też projekty , w których uczestnikami są osoby niepełnosprawne z województwa opolskiego.
  • Prowadzi rehabilitację ruchową, logopedyczną, hipoterapię, w wodzie metodą Hallwicka, zajęcia relaksacyjne w sali doświadczania świata, zajęcia ogólnorozwojowe w ramach drużyny harcerskiej i czy zespołu wokalno-instrumentalnego.
  • Prowadzimy również rehablitację domową w sytuacji, gdy nie ma możliwości dotarcia niepełnosprawnego do siedziby , głównie ze względu na stan zdrowia.
  • Cechą Stowarzyszenia jest bezpłatne prowadzenie rehabilitacji, ciągłość i stałość procesów rehabilitacyjnych.
  • Stowarzyszenie posiada stałą kadrę wykwalifikowanych i bardzo doświadczonych i przyjaznych  terapeutów i rehabilitantów.
  • Stosujemy nowoczesne metody rehabilitacji a kadra ciągle podnosi swoje kompetencje aby móc realizować procesy rehabilitacyjne na maksymalnym poziomie.
  • Stowarzyszenie ma do dyspozycji podpiecznych nowocześnie wyposażone sale rehabilitacyjne.
  • Do realizacji swoich zadań organizacja pozyskuje środki publiczne, samorządowe, darowizny od partnerów i sponosorów, darowizny od osób indywidualnych, zbiórki publiczne, imprezy charytatywne i oczywiście 1%.
  • Już od roku 2016 realizujemy projekty współfinanowane przez Państwowy Fundusz Rehabiitacji Osób Niepełnosprawnych co stanowi potwierdzenie realizacji zadań transparentnie i na bardzo wysokim poziomie.
  • Zyskaliśmy duże zaufanie władz samorządowych, które nieustannie wspierają nasze działania.
  • Na stałe do kalendarza są wpisane: Piknik Motocyklowy ( event charytatywny), Tęczowe Zawody Jeżdzieckie ( pokaz możliwości naszych podopiecznych, uczestników hipoterapii), PIT-nik ( profesjonalna pomoc w wypełnianiu PIT-ów), zabawa mikołajkowa dla podopwiecznych.
  • W 2018 roku wykonaliśmy bezpłatnie 11 855 zabiegów rehabilitacji ruchowej, 3 840 zabiegów w Sali Doświadczania Świata, 3 200 sesji logopedycznych, 960 terapii zajęciowych, 760 sesji pedagogicznych, 90 zajęć na basenie, 10 godzin z muzykoterapii i 50 zbiórek harcerskich.
  • W roku 2019 planujemy uruchomić nowoczesne Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutyczne, które rozszerzy swoją działalność o rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.  W Centrum powstaną 3 ośrodki, które będą kompleksowo wspierać rehabilitację niepełnosprawnych "od maluszka do staruszka".
  • Utworzony zostanie Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny, którego przedmiotem będzie realizacja procesów terapeutyczno-rehabilitacyjnych niepłęnosprawnych dzieci i młodzieży. Planowana liczba podopiecznych około 250.
  • Utworzone zostaną Warsztaty Terapii Zajęciowej, w których miejsce znajdzie 30 niepełnosprawnych dorosłych, często niezdolnych do samodzielnego życia. Do ich dyspozycji będzie 5 pracowni: arteterapii, ceramiczna, komputerowa, gospodarstwa domowego, rozwoju zawodowego, umiejętności osobistych. Będzie to miejsce rehabilitacji społecznej.
  • Utworzony zostanie Zakład Aktywności Zawodowej, w którym będzie funkcjonować lokal gastronomiczny i usługi porządkowe, w którym zatrudnienie znajdą 24 osoby niepełnnosprawne o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000083236
 • Konto:45 958 5 00 07 0 010 0008 440 4 00 01
 • Adres:Ul. Iwaszkiewicza 11B, 55-200 Oława
 • WWW:tecza-olawa.pl
 • E-mail:spdtecza@wp.pl
 • Telefon:713 038 180
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - nd: 9:00 - 20:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00