• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
  KRS 0000083356

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Przekaż 1% podatku na pomoc osobom chorym na SM

Jesteśmy jedyną ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół.

Jak wykorzystamy 1%

 • prowadzenie ogólnopolskiej Infolinii
 • porady neurologa i psychologaporady prawnika i pracownika socjalnego
 • bezpłatne wydawnictwa na temat SM
 • warsztaty, szkolenia, kampanie informacyjne

Więcej o nas

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) zostało założone w 1990 roku, od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.


Celem towarzystwa jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie im prawidłowego, zgodnego ze standardami medycznymi dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie. Towarzystwo posiada 23 odziały na terenie całej Polski. Skupia w nich 6 tys. członków. Współpracuje z lokalnymi organizacjami zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym oraz organizacjami działającymi na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane z całego świata. Reprezentuje interesy osób chorych na stwardnienie rozsiane- za ich zgodą lub w ich imieniu, w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz innych toczących się przed organami władzy publicznej. Stara się poprzez  działania i edukację pełnosprawnej  społeczności zlikwidować bariery psychologiczno-społecznych poprzez uświadomienie problematyki dotyczącej osób ze stwardnieniem rozsianym i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) jest organizacją pozarządową wpisaną do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000083356. Jest jedyną organizacją ogólnopolską zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane oraz  ich bliskich. Reprezentuje Polaków chorych na SM na forum międzynarodowym, jest członkiem Europejskiej Platformy SM (European Multiple Sclerosis Platform - EMSP) i Międzynarodowej Federacji Towarzystw Stwardnienia Rozsianego (Multiple Sclerosis International Federation - MSIF).

Poprzez swoje działania Towarzystwo stara się między innymi  podnieść świadomość społeczną dotyczącą stwardnienia rozsianego. Działania Towarzystwa  wywierają wpływ na organy władzy państwowej, aby uzyskać łatwiejszy i niedyskryminujący dostęp do leków i rehabilitacji.

Organizacja jest w większości prowadzona przez wolontariuszy, głównie osoby chore, ich rodziny, przyjaciół. Pracownicy zatrudnieni są jedynie w kilku największych oddziałach oraz biurze Rady Głównej.

Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą i nieuleczalną chora neurologiczną. Najczęściej diagnozowana jest między dwudziestym a czterdziestym rokiem życia. Z łaciny "sclerosis" a oznacza "stwardnienie", a "multiplex" – rozsiane (SM). Ogniska stwardnienia widoczne są w badaniu mózgu chorego i mogą być rozsiane wielu miejscach mózgu.

SM jest zaliczane do chorób autoimmunologicznych. Znaczy to, że układ odpornościowy organizmu atakuje swoją własną tkankę w błędnym przekonaniu, iż jest to ciało obce. W przypadku stwardnienia rozsianego system immunologiczny atakuje mielinę, czyli substancję otaczającą komórki nerwowe w mózgu i rdzeniu kręgowym. Uszkodzenia osłonki mielinowej wokół nerwów powodują częściowe lub całkowite przerwanie przewodzenia impulsów nerwowych, co skutkuje upośledzeniem danej funkcji lub jej utratą.

SM nie zagraża bezpośrednio życiu chociaż jest chorobą nieuleczalną. Podobnie jak cukrzyca, uznawane jest za stan chroniczny. Oznacza to, że gdy zachorujesz będziesz mieć SM do końca życia, jednak nie zarazisz nim nikogo ani nie przekażesz go potomstwu. Długość życia chorych na SM jest porównywalna z długością życia osób zdrowych.

 
  • Obszar działania:cała Polska
  • KRS:0000083356
  • Adres:ul. Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa
  • WWW:ptsr.org.pl
  • E-mail:biuro@ptsr.org.pl
  • Telefon:22 241 3986  • Formularze PIT 2017/2018 dla
   Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

   KRS 0000083356

  PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
  Rozliczenie
  na zasadach ogólnych
  Rozliczenie 
  na zasadach ogólnych
  Dochody
  kapitałowe

  Dochody rozliczane
  ryczałtowo

  Dochody podstawowe:
  z pracy, z prac zleconych
  oraz inne podstawowe.
  PIT wybierany przez 82%
  podatników.

  Dochody z działalności
  gospodarczej, dochody
  małoletnich dzieci,
  dochody z zagranicy
  oraz inne dochody
  rozliczane na zasadach
  ogólnych.

   

  Dochody z giełdy
  papierów wartościowych
  udziałów w spółkach
  z o.o., Spółek Akcyjnych
  i podobne.

  Tylko dla tych, którzy zgłosili
  chęć rozliczenia ryczałtowego:
  dochody z wynajmu
  i prowadzenia działalaności
  gospodarczej.
  PIT-39 PIT-36L

  Pobierz załączniki:

  PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

  Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

  lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

  Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

   

   Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
  rozliczana liniowo

  Wyłącznie dla osób, które
  sprzedają nieruchomość
  zakupioną w ciągu
  5 ostatnich lat.

  Dla osób prowadzących
  jednoosobową działalność
  gospodarczą, które wybrały
  opodatkowanie liniowe 19%

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
  Rozlicz dowolne przychody -
  obsługujemy wszystkie druki PIT
  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego
  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
  Bądź bezpieczny - podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika