1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
KRS 00000833561 procent dla PTSR

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Przekaż 1% podatku na pomoc osobom chorym na SM

Jesteśmy jedyną ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

 

 • prowadzenie ogólnopolskiej Infolinii
 • porady neurologa i psychologa
 • porady prawnika i pracownika socjalnego
 • bezpłatne wydawnictwa na temat SM
 • warsztaty, szkolenia, kampanie informacyjne
Więcej o nas

Więcej o nas

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) zostało założone w 1990 roku, od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.


Celem towarzystwa jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie im prawidłowego, zgodnego ze standardami medycznymi dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie. Towarzystwo posiada 23 odziały na terenie całej Polski. Skupia w nich 6 tys. członków. Współpracuje z lokalnymi organizacjami zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym oraz organizacjami działającymi na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane z całego świata. Reprezentuje interesy osób chorych na stwardnienie rozsiane- za ich zgodą lub w ich imieniu, w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz innych toczących się przed organami władzy publicznej. Stara się poprzez  działania i edukację pełnosprawnej  społeczności zlikwidować bariery psychologiczno-społecznych poprzez uświadomienie problematyki dotyczącej osób ze stwardnieniem rozsianym i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) jest organizacją pozarządową wpisaną do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000083356. Jest jedyną organizacją ogólnopolską zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane oraz  ich bliskich. Reprezentuje Polaków chorych na SM na forum międzynarodowym, jest członkiem Europejskiej Platformy SM (European Multiple Sclerosis Platform - EMSP) i Międzynarodowej Federacji Towarzystw Stwardnienia Rozsianego (Multiple Sclerosis International Federation - MSIF).

Poprzez swoje działania Towarzystwo stara się między innymi  podnieść świadomość społeczną dotyczącą stwardnienia rozsianego. Działania Towarzystwa  wywierają wpływ na organy władzy państwowej, aby uzyskać łatwiejszy i niedyskryminujący dostęp do leków i rehabilitacji.

Organizacja jest w większości prowadzona przez wolontariuszy, głównie osoby chore, ich rodziny, przyjaciół. Pracownicy zatrudnieni są jedynie w kilku największych oddziałach oraz biurze Rady Głównej.

Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą i nieuleczalną chora neurologiczną. Najczęściej diagnozowana jest między dwudziestym a czterdziestym rokiem życia. Z łaciny "sclerosis" a oznacza "stwardnienie", a "multiplex" – rozsiane (SM). Ogniska stwardnienia widoczne są w badaniu mózgu chorego i mogą być rozsiane wielu miejscach mózgu.

SM jest zaliczane do chorób autoimmunologicznych. Znaczy to, że układ odpornościowy organizmu atakuje swoją własną tkankę w błędnym przekonaniu, iż jest to ciało obce. W przypadku stwardnienia rozsianego system immunologiczny atakuje mielinę, czyli substancję otaczającą komórki nerwowe w mózgu i rdzeniu kręgowym. Uszkodzenia osłonki mielinowej wokół nerwów powodują częściowe lub całkowite przerwanie przewodzenia impulsów nerwowych, co skutkuje upośledzeniem danej funkcji lub jej utratą.

SM nie zagraża bezpośrednio życiu chociaż jest chorobą nieuleczalną. Podobnie jak cukrzyca, uznawane jest za stan chroniczny. Oznacza to, że gdy zachorujesz będziesz mieć SM do końca życia, jednak nie zarazisz nim nikogo ani nie przekażesz go potomstwu. Długość życia chorych na SM jest porównywalna z długością życia osób zdrowych.

 


Dane Organizacji
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000083356
 • Adres:ul. Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa
 • WWW:ptsr.org.pl
 • E-mail:biuro@ptsr.org.pl
 • Telefon:22 241 3986Formularze PIT 2020/2021 dla
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

KRS 0000083356

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

 • Przekaż 1% podatku na pomoc osobom chorym na SM

  Jesteśmy jedyną ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół.

 • Jak wykorzystamy 1%

   

  • prowadzenie ogólnopolskiej Infolinii
  • porady neurologa i psychologa
  • porady prawnika i pracownika socjalnego
  • bezpłatne wydawnictwa na temat SM
  • warsztaty, szkolenia, kampanie informacyjne
 • Więcej o nas

  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) zostało założone w 1990 roku, od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.


  Celem towarzystwa jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie im prawidłowego, zgodnego ze standardami medycznymi dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie. Towarzystwo posiada 23 odziały na terenie całej Polski. Skupia w nich 6 tys. członków. Współpracuje z lokalnymi organizacjami zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym oraz organizacjami działającymi na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane z całego świata. Reprezentuje interesy osób chorych na stwardnienie rozsiane- za ich zgodą lub w ich imieniu, w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz innych toczących się przed organami władzy publicznej. Stara się poprzez  działania i edukację pełnosprawnej  społeczności zlikwidować bariery psychologiczno-społecznych poprzez uświadomienie problematyki dotyczącej osób ze stwardnieniem rozsianym i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami.

  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) jest organizacją pozarządową wpisaną do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000083356. Jest jedyną organizacją ogólnopolską zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane oraz  ich bliskich. Reprezentuje Polaków chorych na SM na forum międzynarodowym, jest członkiem Europejskiej Platformy SM (European Multiple Sclerosis Platform - EMSP) i Międzynarodowej Federacji Towarzystw Stwardnienia Rozsianego (Multiple Sclerosis International Federation - MSIF).

  Poprzez swoje działania Towarzystwo stara się między innymi  podnieść świadomość społeczną dotyczącą stwardnienia rozsianego. Działania Towarzystwa  wywierają wpływ na organy władzy państwowej, aby uzyskać łatwiejszy i niedyskryminujący dostęp do leków i rehabilitacji.

  Organizacja jest w większości prowadzona przez wolontariuszy, głównie osoby chore, ich rodziny, przyjaciół. Pracownicy zatrudnieni są jedynie w kilku największych oddziałach oraz biurze Rady Głównej.

  Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą i nieuleczalną chora neurologiczną. Najczęściej diagnozowana jest między dwudziestym a czterdziestym rokiem życia. Z łaciny "sclerosis" a oznacza "stwardnienie", a "multiplex" – rozsiane (SM). Ogniska stwardnienia widoczne są w badaniu mózgu chorego i mogą być rozsiane wielu miejscach mózgu.

  SM jest zaliczane do chorób autoimmunologicznych. Znaczy to, że układ odpornościowy organizmu atakuje swoją własną tkankę w błędnym przekonaniu, iż jest to ciało obce. W przypadku stwardnienia rozsianego system immunologiczny atakuje mielinę, czyli substancję otaczającą komórki nerwowe w mózgu i rdzeniu kręgowym. Uszkodzenia osłonki mielinowej wokół nerwów powodują częściowe lub całkowite przerwanie przewodzenia impulsów nerwowych, co skutkuje upośledzeniem danej funkcji lub jej utratą.

  SM nie zagraża bezpośrednio życiu chociaż jest chorobą nieuleczalną. Podobnie jak cukrzyca, uznawane jest za stan chroniczny. Oznacza to, że gdy zachorujesz będziesz mieć SM do końca życia, jednak nie zarazisz nim nikogo ani nie przekażesz go potomstwu. Długość życia chorych na SM jest porównywalna z długością życia osób zdrowych.

   

 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000083356
 • Adres:ul. Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa
 • WWW:ptsr.org.pl
 • E-mail:biuro@ptsr.org.pl
 • Telefon:22 241 3986
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00