1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie RODZINA w Ciechanowcu

KRS 0000083534

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie RODZINA w Ciechanowcu

KRS 0000083534

Prezent OPP

JESTEŚMY, POMAGAMY I WSPIERAMY. UCZESTNICZYMY W ŻYCIU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ.

Stowarzyszenie „Rodzina” w Ciechanowcu  działa  od 1999 roku na rzecz mieszkańców Gminy Ciechanowiec. Podejmujemy różnorodne inicjatywy z zakresu działań aktywizujących społeczność lokalną, osób wykluczonych społecznie, warsztatów ,spotkań, działań edukacyjnych. Pomagamy rodzinom zagrożonym różnymi patologiami,chorobami czy  samotnością i starością , wymagającymi wsparcia z zewnatrz w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

Statutowym celem Stowarzyszenia  jest:

pomoc charytatywna rodzinom wielodzietnym, dzieciom z rodzin najuboższych i patologicznych, osobom chorym, samotnym i mało sprawnym, osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej na rzecz osób najbardziej potrzebujących,

organizowanie akcji społecznego wsparcia,

gromadzenie funduszy lub innych form wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej,

tworzenie sieci pomocy lokalnej i sąsiedzkiej,

pomoc w rozwiazywaniu problemów i trudności formalnych,

prowadzenie szeroko zakrojonej akcji informacyjnej,

zapewnienie opieki i ochrony prawnej,

współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej, organizacjami kościelnymi, społecznymi i instytucjami pozarządowymi,

upowszechnianie idei, celów Stowarzyszenia Rodzina poprzez korzystanie ze środków masowego przekazu.

działania na rzecz zachowania dziedzictwa obszaru( kuturowego, historycznego, przyrodniczego, kulinarnego)

działania szkoleniowe, edukacjne, wydawnicze, kulturalne, oświatowe.

 Środki na prowadzenie działalności Stowarzyszenie „Rodzina” pozyskuje ze składek członkowskich, darowizn prywatnych jak i różnych firm, organizowanych kwest prowadzonych podczas  Podlaskiego Święta Chleba w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu – w zamian za datki członkowie stowarzyszenia częstują gości razowym chlebem wypiekanym własnoręcznie według rodzinnej, tradycyjnej receptury, ze smalcem, masłem i ogórkiem kiszonym.

 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki pochodzące z odliczenia 1,5% podatku  Zarząd Stowarzyszenia Rodzina w Ciechanowcu przeznacza  na organizowanie pomocy na rzecz rodzin  najuboższych z terenu Gminy Ciechanowiec oraz akcje społecznego wsparcia, między innymi zakup leków, zakup węgla, czy innego opału, wsparcie w sytuacjach losowych (pożary domów, bezrobotność , niepełnosprawność,  dłuższe choroby członka rodziny, niezaradność życiowa rodzin). Otrzymane środki pieniężne przekazujemy również  na założone  i wydzielone wcześniej  subkonta  przy Stowarzyszeniu Rodzina w Ciechanowcu dla osób niepełnosprawnych, czy  przewlekle chorych z naszej Gminy, które przeznaczają zebrane środki z 1,5% podatku  na zakup niezbędnych  leków, rehabilitację czy leczenie specjalistyczne. Przy Stowarzyszeniu  utrzymujemy  również subkonta z przeznaczeniem na potrzeby gminnego  schroniska dla zwierząt , zakupując potrzebną żywność i inne materiały  do zapewnienia opieki  bezdomnym zwierzętom, na zajęcia sportowe dzieci imłodzieży z Klubu Unia Ciechanowiec. Zakupujemy niezbędne materiały potrzebne do realizacji warsztatów edukacyjnych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Historia i działania organizacji:

Stowarzyszenie „Rodzina” w Ciechanowcu zostało założone 1 marca 1999 roku, ponieważ istniała potrzeba niesienia pomocy pewnej zagrożonej bezdomnością rodzinie. Zakupiono i wyposażono mieszkanie dla osieroconej trójki dzieci, zorganizowano pomoc i opiekę do ukończenia ich pełnoletności.  W krótkim czasie Stowarzyszenie  miało pod swoja opieką kilka rodzin wielodzietnych, natomiast dziś jest ich dużo, dużo więcej , diagnoza sutuacji przeprowadzana jest przy ścisłej współpracy z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, dyrektorami lokalnch szkół, parafiami, rozmowami z inymi zgłaszajacymi problem.

 W ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  (POPŻ) 2014-2020 z  Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym przy współpracy z Bankiem Żywności Suwałki- Białystok, przekazujemy paczki żywnościowe   najuboższym. Prowadzimy warsztaty kulinarne, warsztaty edukacji ekonomicznej, warsztaty dietetyczne oraz warsztaty niemarnowania żywności, zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej zmierzające do wyjścia z ubóstwa. Przy wsparciu Wolontariuszy z lokalnych szkół, cyklicznie uczestniczymy w świątecznych zbiórkach żywności ,,Podziel się posiłkiem” organizowanych w lokalnych sklepach spożywczych.Stowarzyszenie „Rodzina” współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznejw Ciechanowcu, dyrektorami,  nauczycielami i rodzicami, Wolontariuszami  lokalnych szkół oraz z innymi organizacjami działającymi na terenie Gminy Ciechanowiec, stowarzyszeniami , bardzo ściśle współpracujemy z Bankiem Żywności Suwałki- Białystok w  charakterze Lokalnej Organizacji Partnerskiej.

Realizowaliśmy projekty z LGD "Brama na Podlasie" promując walory przyrodnicze, kuturowe, historyczne edukując i aktywizując mieszkanców - " Nasza przeszłość naszą przyszłością" oraz promocję produktów lokalnych  poprzez organizację pikniku przy współpracy z Klubami Gospodyn Wiejskich - " Łączy nas tradycja".

Realizujemy projekt NIW-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego , którego celem jest zachęcanie młodzieży do partycypacji w lokalnym życiu społecznycm poprzez utworzenie Młodziezowej Rady Miejskiej.

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000083534
 • Konto:71 8749 0006 0000 7719 2000 0010
 • Adres:ul. 11 Listopada 5a, 18-230 Ciechanowiec
 • WWW:rodzina.zsoiz-ciechanowiec.pl
 • E-mail:cszmurlo@poczta.fm
 • Telefon:664 961 210

Formularze PIT 2023/2024 dla
Stowarzyszenie RODZINA w Ciechanowcu

KRS 0000083534

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00