1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
Stowarzyszenie RODZINA w Ciechanowcu
KRS 0000083534

Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
Stowarzyszenie RODZINA w Ciechanowcu
KRS 0000083534

Prezent OPP

JESTEŚMY, SŁYSZYMY, WIDZIMY, POMAGAMY I WSPIERAMY POTRZEBUJĄCYCH.

Stowarzyszenie „Rodzina” w Ciechanowcu  zostało założone 1 marca 1999 roku, ponieważ istniała potrzeba niesienia pomocy zagrożonej rodzinie. Funkcjonujemy do dziś, opiekujemy się wieloma rodzinami,  zakupujemy najbardziej potrzebującym  żywność , lekarstwa , zaopatrujemy rodziny objęte pomocą w sezonowe warzywa i owoce. W ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  przekazujemy  najuboższym paczki żywnościowe zgodnie z wytycznymi programu. Środki na prowadzenie działalności pozyskujemy ze składek członkowskich, darowizn oraz kwest.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Wsparcie finansowe przeznaczamy  na organizowanie pomocy na rzecz osób potrzebujących oraz akcje społecznego wsparcia.

Więcej o nas

Więcej o nas

Historia i działania organizacji:

Stowarzyszenie „Rodzina” w Ciechanowcu zostało założone 1 marca 1999 roku, ponieważ istniała potrzeba niesienia pomocy pewnej zagrożonej bezdomnością rodzinie. Zakupiono i wyposażono mieszkanie dla osieroconej trójki dzieci, zorganizowano pomoc i opiekę do ukończenia ich pełnoletności.  W krótkim czasie Stowarzyszenie  miało pod swoja opieką kilka rodzin wielodzietnych, natomiast dziś jest ich dużo, dużo więcej , diagnoza sutuacji przeprowadzana jest przy ścisłej współpracy z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, dyrektorami lokalnch szkół, parafiami, rozmowami z inymi zgłaszajacymi problem. Z roku na rok wzrasta liczba rodzin zagrożonych różnymi patologiami,chorobami czy  samotnością i starością , wymagającymi wsparcia z zewnatrz w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

Statutowym celem Stowarzyszenia „Rodzina” w Ciechanowcu jest:

 • pomoc charytatywna rodzinom wielodzietnym, dzieciom z rodzin najuboższych i patologicznych, osobom chorym, samotnym i mało sprawnym, osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej na rzecz osób najbardziej potrzebujących,
 • organizowanie akcji społecznego wsparcia,
 • gromadzenie funduszy lub innych form wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej,
 • tworzenie sieci pomocy lokalnej i sąsiedzkiej,
 • pomoc w rozwiazywaniu problemów i trudności formalnych,
 • prowadzenie szeroko zakrojonej akcji informacyjnej,
 • zapewnienie opieki i ochrony prawnej,
 • współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej, organizacjami kościelnymi, społecznymi i instytucjami pozarządowymi,
 • upowszechnianie idei, celów Stowarzyszenia Rodzina poprzez korzystanie ze środków masowego przekazu.

  Stowarzyszenie „Rodzina” prowadzi zakup najbardziej potrzebnej  żywności , lekarstw z przedstawianych recept dla ludzi zgłaszających się po pomoc, zaopatruje rodziny objęte pomocą w sezonowe warzywa i owoce. W ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  (POPŻ) 2014-2020 z  Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym przy współpracy z Bankiem Żywności Suwałki- Białystok, przekazujemy paczki żywnościowe   najuboższym. Prowadzimy warsztaty kulinarne, warsztaty edukacji ekonomicznej, warsztaty dietetyczne oraz warsztaty niemarnowania żywności, zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej zmierzające do wyjścia z ubóstwa, a także  wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przy wsparciu Wolontariuszy z lokalnych szkół, cyklicznie uczestniczymy w świątecznych zbiórkach żywności ,,Podziel się posiłkiem” organizowanych w lokalnych sklepach spożywczych.                  Środki na prowadzenie działalności Stowarzyszenie „Rodzina” pozyskuje ze składek członkowskich, darowizn prywatnych jak i różnych firm, organizowanych kwest prowadzonych podczas  Podlaskiego Święta Chleba w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu – w zamian za datki członkowie stowarzyszenia częstują gości razowym chlebem wypiekanym własnoręcznie według rodzinnej, tradycyjnej receptury, ze smalcem, masłem i ogórkiem kiszonym (także samodzielnie przygotowywanymi).Stowarzyszenie „Rodzina” współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznejw Ciechanowcu, dyrektorami,  nauczycielami i rodzicami, Wolontariuszami  lokalnych szkół oraz z innymi organizacjami działającymi na terenie Gminy Ciechanowiec, stowarzyszeniami , bardzo ściśle współpracujemy z Bankiem Żywności Suwałki- Białystok w  charakterze Lokalnej Organizacji Partnerskiej oraz instytucjami Unii Europejskiej.

Wsparcie finansowe przeznaczamy  na potrzeby rodzin najuboższych objętych pomocą.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000083534
 • Konto:71 8749 0006 0000 7719 2000 0010
 • Adres:ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec
 • WWW:rodzina.zsoiz-ciechanowiec.pl
 • E-mail:cszmurlo@poczta.fm
 • Telefon:664 961 210

Formularze PIT 2022/2023 dla
Stowarzyszenie RODZINA w Ciechanowcu

KRS 0000083534

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze PIT
Łatwy PIT
papierowa wersja PIT
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00