1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Ludowy Klub Sportowy "WARTA"
KRS 0000085771

Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Ludowy Klub Sportowy "WARTA"
KRS 0000085771

Prezent OPP

LKS "WARTA" - ponad 70 lat tradycji i wspólnej pasji.

Ludowy Klub Sportowy „WARTA” spełnia bardzo ważną rolę w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym Gminy Mstów i powiatu częstochowskiego. Klub poprzez upowszechnianie rekreacji ruchowej, sportu oraz innych form aktywnego wypoczynku szczególnie dzieci, młodzieży i dorosłych, kształtuje właściwe nawyki prozdrowotne, propaguje zasady „fair play” w sporcie i życiu codziennym, przeciwdziała patologiom społecznym.

Faktyczna działalność Klubu rozpoczęła się wiosną 1947 roku. Inicjatorami i założycielami byli miejscowi miłośnicy sportu.

W czasie swojej liczącej ponad 70 lat działalności, Klub zrzeszał wielu znanych działaczy sportowych, a także wielu wybitnych zawodników, którzy w jego barwach rozwijali swoje kariery sportowe osiągając znaczące sukcesy na arenie ogólnopolskiej.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

1% podatku zostanie wykorzystany na działalność klubu:

 1. Rozwój różnych dyscyplin sportu zwłaszcza piłki nożnej oraz podnoszenie jego poziomu.
 2. Prowadzenie procesu szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej uwzględniając udział w treningach, meczach i turniejach sportowych.
 3. Podniesienie umiejętności sportowych i ogólnorozwojowych  piłkarzy poprzez ujednolicony system szkoleń umożliwiający przejście zawodników do grup o wyższym poziomie.
 4. Podnoszenie umiejętności technicznych, taktycznych i poprawa zdolności ogólnorozwojowych zawodników.
 5. Nauka współdziałania w grupie i przyswajanie zasad fair play w sporcie.
 6. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
 7. Rozwój infrastruktury sportowej w celu stworzenia dogodnych warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportowych.
Więcej o nas

Więcej o nas

Celem działania Ludowego Klubu Sportowego "WARTA" jest krzewienie kultury, sportu, turystyki i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także osób zagrożonych uzależnieniami i patologiami społecznymi, niepełnosprawnych i seniorów na terenie działania Klubu (gmina Mstów) oraz organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury i wzmacniania kapitału społecznego.

Działalność Klubu przyczynia się do integracji lokalnej społeczności wokół spraw związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży.

Ludowy Klub Sportowy „WARTA” współdziała od wielu lat z władzą samorządową w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu, uczestniczy w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi powiatowej, wojewódzkiej i krajowej, organizuje zawody, imprezy sportowe i rekreacyjne, prowadzi działalność szkoleniowo-wychowawczą, zarządza posiadanymi obiektami oraz utrzymuje je we właściwym stanie estetycznym i technicznym.

W 2013r. LKS „WARTA” oddał do użytku nowoczesną, ogólnodostępną infrastrukturę sportową w której skład wchodzi budynek socjalno-sanitarny z wielofunkcyjną salą sportową i kompleks boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią, inwestycja ta jest współfinansowana przez EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Priorytet IX „Zdrowie i rekreacja” Działanie 9.3 „Lokalna infrastruktura sportowa” i Urząd Gminy Mstów. Sala sportowa została wyposażona w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń siłowych w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013.

W ramach tego działania w 2013r. powstała również ścieżka zdrowia dla najmłodszych w postaci kompletu urządzeń na których dzieci będą mogły rozwijać zdolności gimnastyczne i aktywność ruchową.

W 2014 r. w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 na terenie klubu została utworzona siłownia zewnętrzna, a w 2015 r. na budynku socjalno-sanitarnym zostały zamontowane kolektory słoneczne, a obok obiektu powstała zatoka kajakowa.

W 2015 r. Gmina Mstów powierzyła Klubowi realizację zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, polegającego na urządzeniu terenu przy obiekcie sportowym L.K.S. „WARTA” w Mstowie poprzez budowę parkingu z drogą dojazdową. Zadanie to zostało zrealizowane w dwóch etapach, podczas których utwardzono kostką brukową parkingi przy obiekcie sportowym i drogi dojazdowe, co poprawiło społeczności lokalnej i osobom niepełnosprawnym dostęp do infrastruktury sportowej w Gminie Mstów, a także wpłynęło na poprawę warunków uprawiania sportu.

W 2016 r. w ramach zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu powierzonego przez Gminę Mstów utwardzono teren na posadowienie lodowiska.

W grudniu 2017 roku oddano do użytku lodowisko sezonowe, które powstało dzięki uzyskaniu dofinansowania z środków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

We wrześniu 2020 roku zakończono realizację projektu grantowego pt. „Wyposażenie boiska sportowego w piłkochwyt i oświetlenie zewnętrzne” zleconego przez LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”, w ramach którego Klub wyposażył boisko treningowe w piłkochwyt i 4 słupy oświetleniowe.

Od wielu lat Klub realizuje zadania z zakresu upowszechniania zajęć sportowych i rozwój bazy sportowej, polegające na organizowaniu zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz udziale w rozgrywkach sportowych.

Potrzeby wskazujące na celowość działania LKS "WARTA":

1. Zapobieganie zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży.

Główną przyczyną powstawania zjawisk patologicznych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, jest brak propozycji zagospodarowania czasu wolnego. Brak konkretnych, rzeczowych i interesujących propozycji sprawia, że szczególnie są one narażone na oddziaływanie nieformalnych, często zdemoralizowanych grup, biorąc z nich przykład do naśladowania. Stworzenie im warunków do czynnego uprawiania sportu, przy zaangażowaniu odpowiedniej kadry szkoleniowo-wychowawczej, jest więc jedną z ciekawych propozycji zagospodarowania czasu wolnego i stwarza przesłankę do ochrony przed wyżej wymienionymi zagrożeniami.

2. Podnoszenie sprawności fizycznej społeczeństwa.

Poprzez stwarzanie warunków do czynnego uprawiania sportu w formie zorganizowanej w ramach treningów, podczas rozgrywek piłkarskich czy też możliwości korzystania z bogatej infrastruktury sportowej umożliwione jest podnoszenie sprawności fizycznej społeczeństwa. W środowisku wiejskim, ze względu na brak możliwości uprawiania sportu, proponowane formy są często jedynymi atrakcyjnymi formami adresowanymi do wszystkich grup wiekowych.

3. Wychowanie przez sport

W ramach czynnego uprawiania sportu, szczególnie w formie zorganizowanej pod kierunkiem kadry szkoleniowo-wychowawczej, kształtowane są pozytywne cechy charakteru takie jak: obowiązkowość, sumienność, odpowiedzialność, koleżeństwo, umiejętność wytyczania celów i ich realizacja, współdziałanie itp.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sport i rekreacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000085771
 • Konto:74 8256 0007 2001 0000 0332 0001
 • Adres:42-244 Mstów ul. Sportowa 1
 • WWW:www.warta-mstow.pl
 • E-mail:warta.mstow@poczta.fm
 • Telefon:533 33 19 47

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2021/2022 dla
Ludowy Klub Sportowy "WARTA"

KRS 0000085771

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze PIT
Łatwy PIT
papierowa wersja PIT
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz w repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00