1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego Wawrzyny
KRS 0000086185

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

DZIAŁAMY I POMAGAMY

Stowarzyszenie istnieje od 1995 roku i powstało,aby wspierać działalność Duszpasterstwa Akademickiego Wawrzyny, które mieści się w Wrocławiu przy ul. Bujwida 51.

Duszpasterstwo Akademickie „Wawrzyny”, prowadzi w trakcie roku akademickiego szeroko zakrojoną działalność. Oto kilka inicjatyw, które miały miejsce w poprzednich latach: spotkania biblijne, czwartkowe wieczerze integracyjne, kurs przedmałżeński, spotkania modlitewne w duchu Taize, weekendowy wyjazd integracyjny na Śnieżnik, Pielgrzymka Akademicka i Pielgrzymka Wspólnoty Odnowy w Duchu Św. do Częstochowy, Wrocławska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, Obóz w Białym Dunajcu, koncert patriotyczny z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, rekolekcje  wielkopostne i adwentowe, wykłady historyczne, medytacja chrześcijańska oraz wiele innych. 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, w całości utrzymuje się dzięki pomocy finansowej życzliwych nam instytucji i osób fizycznych. Każda pomoc umożliwia nam kontynuację tego dzieła i wszystkich pomysłów jakie "rodzą się" w głowach studentów.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Wszystkie pieniądze pozyskane z 1% zostaną wydane na zrealizowanie działań statutowych między innymi:

1) wspieranie aktywności i integracji życia studenckiego i akademickiego;

2) krzewienie kultury chrześcijańskiej;

3) organizowanie pomocy finansowej utrzymującej Duszpasterstwo Akademickie i jego działalność;

4) rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, nauki i ruchu studenckiego; 

5) docieranie z chrześcijańską Dobrą Nowiną do jak największej liczby osób, zwłaszcza do studentów i pracowników uczelni;

6) pogłębianie życia duchowego i religijnego członków Stowarzyszenia oraz studentów i pracowników wyższych uczelni;

7) pomoc ubogim i potrzebującym;

8) wspomaganie postaw i zachowań wzmacniających życie rodzinne i rolę rodziny w społeczeństwie;

9) podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

10) działalność charytatywną i dobroczynną;

11) pomoc społeczną, głównie rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób;

Więcej o nas

Więcej o nas

DUSZPASTERSKI PARASOL BEZPIECZEŃSTWA

Pod tym pojęciem kryje się  Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego „Wawrzyny”. A skąd wzięło się to określenie? Orzech w udzielonym kiedyś wywiadzie powiedział, że dzięki Stowarzyszeniu nasze duszpasterstwo może mieć gwarancję niezależności i wsparcia finansowego. Nasze duszpasterstwo istnieje już od 40 lat i zawsze polegało na pomocy przyjaciół i darczyńców, którzy w ten sposób uczestniczą w życiu duszpasterstwa. Stowarzyszenie powstało głównie z myślą o udzielaniu w sposób prawny pomocy materialnej duszpasterstwu i aby wspierać wszelkie pomysły i działalność duszpasterstwa. Od 13 lat Stowarzyszenie realizuje to zamierzenie dzięki ludzkiej pomocy, 1%, darczyńcom; a dzięki waszym darowiznom pozyskuje pieniądze, które w naszym duszpasterstwie zamieniamy na konkretne dobro. A trzeba przyznać, że tego dobra w naszym duszpasterstwie jest bardzo wiele. 

Celem działalności Stowarzyszenia jest pomoc w funkcjonowaniu Duszpasterstwa Akademickiego Wawrzyny, a w szczególności: a) wspieranie aktywności i integracji życia studenckiego i akademickiego; b) krzewienie kultury chrześcijańskiej; c) organizowanie pomocy finansowej utrzymującej Duszpasterstwo Akademickie i jego działalność; d\) rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, nauki i ruchu studenckiego; e) edukacja ekologiczna, zdrowotna, ekonomiczna, społeczna, etyczna i językowa oraz wychowanie; f\) popularyzacja nauki; g\) promocja i organizacja wolontariatu; h) aktywizacja i integracja życia studenckiego oraz akademickiego, tworzenie wspólnoty studenckiej; i) docieranie z chrześcijańską Dobrą Nowiną do jak największej liczby osób, zwłaszcza do studentów i pracowników uczelni; j) dynamizacja i koordynacja działalności istniejących organizacji i ruchów studenckich, w tym duszpasterstw akademickich; k) informowanie i promowanie wszelkich inicjatyw oraz wydarzeń związanych z ruchem studenckim; l) pogłębianie życia duchowego i religijnego członków Stowarzyszenia oraz studentów i pracowników wyższych uczelni; m) pomoc ubogim i potrzebującym; n) wspomaganie postaw i zachowań wzmacniających życie rodzinne i rolę rodziny w społeczeństwie; o) podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; p) działalność charytatywna i dobroczynna; r) pomoc społeczna, głównie rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób; s) pomoc osobom niepełnosprawnym; t) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; u\) ochrona dóbr kultury i sztuki; v\) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; w) przeciwdziałanie patologiom społecznym; 01c6) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych oraz wojen w kraju i za granicą; y\) ochrona i promocja zdrowia; z) organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży; ź) integracja działań na rzecz wspólnoty europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; ż) ochrona przyrody.

Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Utrzymujemy się jedynie ze składek członkowskich i dobrowolnych ofiar przyjaznych nam Firm i osób fizycznych. Działamy zupełnie społecznie i pragniemy aby nasza praca przynosiła jak najlepsze efekty i umożliwiała realizację zadań zapisanych w Statucie Stowarzyszenia. Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom za zaufanie i pomoc finansową, która umożliwia nam dalsze działanie.

Czasami nie potrzeba wiele aby dołożyć swoją cegiełkę do budowy dobra Wawrzynowej Rodziny i realizowania naszego motta - słów wypowiedzianych przez Papieża Jana Pawła II - "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest: nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi"


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Religia
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000086185
 • Konto:13 1500 1793 1217 9004 2633 0000
 • Adres:ul. Bujwida 49/51 50-345 Wrocław
 • WWW:stowarzyszenie.wawrzyny.wroc.pl
 • E-mail:stowarzyszenie@wawrzyny.wroc.pl
 • Telefon:608095757Formularze PIT 2020/2021 dla
Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego Wawrzyny

KRS 0000086185

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego Wawrzyny

 • DZIAŁAMY I POMAGAMY

  Stowarzyszenie istnieje od 1995 roku i powstało,aby wspierać działalność Duszpasterstwa Akademickiego Wawrzyny, które mieści się w Wrocławiu przy ul. Bujwida 51.

  Duszpasterstwo Akademickie „Wawrzyny”, prowadzi w trakcie roku akademickiego szeroko zakrojoną działalność. Oto kilka inicjatyw, które miały miejsce w poprzednich latach: spotkania biblijne, czwartkowe wieczerze integracyjne, kurs przedmałżeński, spotkania modlitewne w duchu Taize, weekendowy wyjazd integracyjny na Śnieżnik, Pielgrzymka Akademicka i Pielgrzymka Wspólnoty Odnowy w Duchu Św. do Częstochowy, Wrocławska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, Obóz w Białym Dunajcu, koncert patriotyczny z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, rekolekcje  wielkopostne i adwentowe, wykłady historyczne, medytacja chrześcijańska oraz wiele innych. 

  Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, w całości utrzymuje się dzięki pomocy finansowej życzliwych nam instytucji i osób fizycznych. Każda pomoc umożliwia nam kontynuację tego dzieła i wszystkich pomysłów jakie "rodzą się" w głowach studentów.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Wszystkie pieniądze pozyskane z 1% zostaną wydane na zrealizowanie działań statutowych między innymi:

  1) wspieranie aktywności i integracji życia studenckiego i akademickiego;

  2) krzewienie kultury chrześcijańskiej;

  3) organizowanie pomocy finansowej utrzymującej Duszpasterstwo Akademickie i jego działalność;

  4) rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, nauki i ruchu studenckiego; 

  5) docieranie z chrześcijańską Dobrą Nowiną do jak największej liczby osób, zwłaszcza do studentów i pracowników uczelni;

  6) pogłębianie życia duchowego i religijnego członków Stowarzyszenia oraz studentów i pracowników wyższych uczelni;

  7) pomoc ubogim i potrzebującym;

  8) wspomaganie postaw i zachowań wzmacniających życie rodzinne i rolę rodziny w społeczeństwie;

  9) podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

  10) działalność charytatywną i dobroczynną;

  11) pomoc społeczną, głównie rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób;

 • Więcej o nas

  DUSZPASTERSKI PARASOL BEZPIECZEŃSTWA

  Pod tym pojęciem kryje się  Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego „Wawrzyny”. A skąd wzięło się to określenie? Orzech w udzielonym kiedyś wywiadzie powiedział, że dzięki Stowarzyszeniu nasze duszpasterstwo może mieć gwarancję niezależności i wsparcia finansowego. Nasze duszpasterstwo istnieje już od 40 lat i zawsze polegało na pomocy przyjaciół i darczyńców, którzy w ten sposób uczestniczą w życiu duszpasterstwa. Stowarzyszenie powstało głównie z myślą o udzielaniu w sposób prawny pomocy materialnej duszpasterstwu i aby wspierać wszelkie pomysły i działalność duszpasterstwa. Od 13 lat Stowarzyszenie realizuje to zamierzenie dzięki ludzkiej pomocy, 1%, darczyńcom; a dzięki waszym darowiznom pozyskuje pieniądze, które w naszym duszpasterstwie zamieniamy na konkretne dobro. A trzeba przyznać, że tego dobra w naszym duszpasterstwie jest bardzo wiele. 

  Celem działalności Stowarzyszenia jest pomoc w funkcjonowaniu Duszpasterstwa Akademickiego Wawrzyny, a w szczególności: a) wspieranie aktywności i integracji życia studenckiego i akademickiego; b) krzewienie kultury chrześcijańskiej; c) organizowanie pomocy finansowej utrzymującej Duszpasterstwo Akademickie i jego działalność; d\) rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, nauki i ruchu studenckiego; e) edukacja ekologiczna, zdrowotna, ekonomiczna, społeczna, etyczna i językowa oraz wychowanie; f\) popularyzacja nauki; g\) promocja i organizacja wolontariatu; h) aktywizacja i integracja życia studenckiego oraz akademickiego, tworzenie wspólnoty studenckiej; i) docieranie z chrześcijańską Dobrą Nowiną do jak największej liczby osób, zwłaszcza do studentów i pracowników uczelni; j) dynamizacja i koordynacja działalności istniejących organizacji i ruchów studenckich, w tym duszpasterstw akademickich; k) informowanie i promowanie wszelkich inicjatyw oraz wydarzeń związanych z ruchem studenckim; l) pogłębianie życia duchowego i religijnego członków Stowarzyszenia oraz studentów i pracowników wyższych uczelni; m) pomoc ubogim i potrzebującym; n) wspomaganie postaw i zachowań wzmacniających życie rodzinne i rolę rodziny w społeczeństwie; o) podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; p) działalność charytatywna i dobroczynna; r) pomoc społeczna, głównie rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób; s) pomoc osobom niepełnosprawnym; t) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; u\) ochrona dóbr kultury i sztuki; v\) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; w) przeciwdziałanie patologiom społecznym; 01c6) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych oraz wojen w kraju i za granicą; y\) ochrona i promocja zdrowia; z) organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży; ź) integracja działań na rzecz wspólnoty europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; ż) ochrona przyrody.

  Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Utrzymujemy się jedynie ze składek członkowskich i dobrowolnych ofiar przyjaznych nam Firm i osób fizycznych. Działamy zupełnie społecznie i pragniemy aby nasza praca przynosiła jak najlepsze efekty i umożliwiała realizację zadań zapisanych w Statucie Stowarzyszenia. Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom za zaufanie i pomoc finansową, która umożliwia nam dalsze działanie.

  Czasami nie potrzeba wiele aby dołożyć swoją cegiełkę do budowy dobra Wawrzynowej Rodziny i realizowania naszego motta - słów wypowiedzianych przez Papieża Jana Pawła II - "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest: nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi"

 • Obszar działalności:Religia
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000086185
 • Konto:13 1500 1793 1217 9004 2633 0000
 • Adres:ul. Bujwida 49/51 50-345 Wrocław
 • WWW:stowarzyszenie.wawrzyny.wroc.pl
 • E-mail:stowarzyszenie@wawrzyny.wroc.pl
 • Telefon:608095757
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00