1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób z upośledzeniem umysłowym i ruchowym „Persona”
KRS 0000087380

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

„Persona” zawsze pomaga osobom niepełnosprawnym

Stowarzyszenie od czerwca 2001 roku prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla 36 uczestników, działa na rzecz dzieci i osób z wieloraką niepełnosprawnością.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych.

 

Więcej o nas

Więcej o nas

Zarząd Stowarzyszenia:

Wiceprezes: Tadeusz Kuzdrowski

Skarbnik: Krystyna Sziler

Sekretarz: Lucyna Krawczyk

Nasze konto:

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY

75 8649 0005 2001 0019 7612 0001

www.stowarzyszenie-persona.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona” w Legnicy prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy od 01.06.2001r., realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, polegające na świadczeniu usług socjalnych, mających na celu zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób z zaburzeniami psychicznymi i towarzyszącymi tej niepełnosprawności schorzeniom.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wieloprofilowemu  rozwojowi osób niepełnosprawnych oraz integracji osób i rodzin ze społeczeństwem.

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez stowarzyszenie jest ośrodkiem wsparcia dla 36 osób niepełnosprawnych intktualnie ( typ B) oraz dla osób ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi (typ D), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r.(Dz.U. Nr 238, poz.1586 ze zm.)

W naszym Domu zapewniamy dzienną opiekę w trzech podstawowych zakresach: 

 • Rehabilitacji                  
 • Terapii
 • Opieki

W Domu prowadzone są następujące pracownie: komputerowo- edukacyjna, komunikacji alternatywnej i socjoterapii, plastyczna, muzykoterapii, biblioterapii, fizjoterapii, stymulacji polisensorycznej/sala doświadczania świata  oraz  pracownia kulinarna.
W pracowniach realizowane są programy terapeutyczne. Programy przygotowywane są przez terapeutów obsługujących pracownie terapeutyczne. Plany roczne uwzględniają założenia indywidualnych planów postępowania tworzonych przez zespół wspierająco – aktywizujący (ZWA).

Nasze zadania to:
Tworzenie indywidualnych planów postępowania wspierająco - rehabilitacyjnego dostosowanych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika ŚDS.
Postępowanie wspierająco - rehabilitacyjne obejmuje:

Trening umiejętności samoobsługi i zaradności  życiowej oraz funkcjonowania w codziennym życiu trening umiejętności społecznych i interpersonalnych trening umiejętności spędzania czasu wolnego oraz inne formy postępowania, w tym również przygotowania do podjęcia pracy na chronionym lub wolnym rynku pracy poradnictwo socjalne

Proponujemy zajęcia:

 • samoobsługowe
 • terapię czynnościową (zabawową, pracą poprzez sztukę, zajęciową)  komunikację alternatywną
 • masaże
 • hydroterapię
 • kinezoterapię 

Umożliwiamy naszym podopiecznym zdobycie niezbędnego wyposażenia ortopedycznego, sprzętu rehabilitacyjnego, wózków i innych środków technicznych stanowiących specjalistyczne wyposażenie umożliwiające im w miarę niezależne funkcjonowanie.

Organizujemy  imprezy integracyjne:

- Wioska Indiańska
- Bieg z Personą
- Święto pieczonego ziemniaka – zakończenie lata
- Wycieczki integracyjne

Dobrowolne, bezinteresowne wspieranie osób i ich rodzin, które z różnych przyczyn próbują rozwiązywać swoje problemy.
Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz dzieci i osób z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami czynności psychicznych.

Stowarzyszenie jest organizacją non-profit, nie prowadzi działalności gospodarczej.  Wszystkie środki zebrane z 1% i darowizny od ludzi dobrej woli przeznacza na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Jesteśmy organizacją  wiarygodną i odpowiedzialną, aktywnie działającą na rzecz lokalnej społeczności. Liczne inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie nie tylko zmieniły jakość życia osób z niepełnosprawnością  w naszym mieście, ale stały się wzorem do naśladowania przez inne podmioty.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000087380
 • Konto:75 8649 0005 2001 0019 7612 0001
 • Adres:ul. Wojska Polskiego 20, 59-220 Legnica
 • WWW:www.stowarzyszenie-persona.pl
 • E-mail:stowarzyszenie.persona@wp.pl
 • Telefon:76722 07 90Formularze PIT 2021/2022 dla
Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób z upośledzeniem umysłowym i ruchowym „Persona”

KRS 0000087380

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób z upośledzeniem umysłowym i ruchowym „Persona”

 • „Persona” zawsze pomaga osobom niepełnosprawnym

  Stowarzyszenie od czerwca 2001 roku prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla 36 uczestników, działa na rzecz dzieci i osób z wieloraką niepełnosprawnością.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych.

   

 • Więcej o nas

  Zarząd Stowarzyszenia:

  Wiceprezes: Tadeusz Kuzdrowski

  Skarbnik: Krystyna Sziler

  Sekretarz: Lucyna Krawczyk

  Nasze konto:

  BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY

  75 8649 0005 2001 0019 7612 0001

  www.stowarzyszenie-persona.pl

  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona” w Legnicy prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy od 01.06.2001r., realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, polegające na świadczeniu usług socjalnych, mających na celu zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób z zaburzeniami psychicznymi i towarzyszącymi tej niepełnosprawności schorzeniom.

  Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wieloprofilowemu  rozwojowi osób niepełnosprawnych oraz integracji osób i rodzin ze społeczeństwem.

  Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez stowarzyszenie jest ośrodkiem wsparcia dla 36 osób niepełnosprawnych intktualnie ( typ B) oraz dla osób ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi (typ D), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r.(Dz.U. Nr 238, poz.1586 ze zm.)

  W naszym Domu zapewniamy dzienną opiekę w trzech podstawowych zakresach: 

  • Rehabilitacji                  
  • Terapii
  • Opieki

  W Domu prowadzone są następujące pracownie: komputerowo- edukacyjna, komunikacji alternatywnej i socjoterapii, plastyczna, muzykoterapii, biblioterapii, fizjoterapii, stymulacji polisensorycznej/sala doświadczania świata  oraz  pracownia kulinarna.
  W pracowniach realizowane są programy terapeutyczne. Programy przygotowywane są przez terapeutów obsługujących pracownie terapeutyczne. Plany roczne uwzględniają założenia indywidualnych planów postępowania tworzonych przez zespół wspierająco – aktywizujący (ZWA).

  Nasze zadania to:
  Tworzenie indywidualnych planów postępowania wspierająco - rehabilitacyjnego dostosowanych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika ŚDS.
  Postępowanie wspierająco - rehabilitacyjne obejmuje:

  Trening umiejętności samoobsługi i zaradności  życiowej oraz funkcjonowania w codziennym życiu trening umiejętności społecznych i interpersonalnych trening umiejętności spędzania czasu wolnego oraz inne formy postępowania, w tym również przygotowania do podjęcia pracy na chronionym lub wolnym rynku pracy poradnictwo socjalne

  Proponujemy zajęcia:

  • samoobsługowe
  • terapię czynnościową (zabawową, pracą poprzez sztukę, zajęciową)  komunikację alternatywną
  • masaże
  • hydroterapię
  • kinezoterapię 

  Umożliwiamy naszym podopiecznym zdobycie niezbędnego wyposażenia ortopedycznego, sprzętu rehabilitacyjnego, wózków i innych środków technicznych stanowiących specjalistyczne wyposażenie umożliwiające im w miarę niezależne funkcjonowanie.

  Organizujemy  imprezy integracyjne:

  - Wioska Indiańska
  - Bieg z Personą
  - Święto pieczonego ziemniaka – zakończenie lata
  - Wycieczki integracyjne

  Dobrowolne, bezinteresowne wspieranie osób i ich rodzin, które z różnych przyczyn próbują rozwiązywać swoje problemy.
  Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz dzieci i osób z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami czynności psychicznych.

  Stowarzyszenie jest organizacją non-profit, nie prowadzi działalności gospodarczej.  Wszystkie środki zebrane z 1% i darowizny od ludzi dobrej woli przeznacza na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

  Jesteśmy organizacją  wiarygodną i odpowiedzialną, aktywnie działającą na rzecz lokalnej społeczności. Liczne inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie nie tylko zmieniły jakość życia osób z niepełnosprawnością  w naszym mieście, ale stały się wzorem do naśladowania przez inne podmioty.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000087380
 • Konto:75 8649 0005 2001 0019 7612 0001
 • Adres:ul. Wojska Polskiego 20, 59-220 Legnica
 • WWW:www.stowarzyszenie-persona.pl
 • E-mail:stowarzyszenie.persona@wp.pl
 • Telefon:76722 07 90
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00