1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób z upośledzeniem umysłowym i ruchowym „Persona”

KRS 0000087380

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób z upośledzeniem umysłowym i ruchowym „Persona”

KRS 0000087380

Prezent OPP

„Persona” zawsze pomaga osobom niepełnosprawnym

Stowarzyszenie od czerwca 2001 roku prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla 36 uczestników, działa na rzecz dzieci i osób z wieloraką niepełnosprawnością.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes: Tadeusz Kuzdrowski

Wiceprezes: Stanisław Jan Ostrowski

Skarbnik: Krystyna Sziler

Sekretarz: Lucyna Krawczyk

Nasze konto:

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY

75 8649 0005 2001 0019 7612 0001

www.stowarzyszenie-persona.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym „Persona” w Legnicy prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy od 01.06.2001r., realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, polegające na świadczeniu usług socjalnych, mających na celu zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób z zaburzeniami psychicznymi i towarzyszącymi tej niepełnosprawności schorzeniom.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wieloprofilowemu  rozwojowi osób niepełnosprawnych oraz integracji osób i rodzin ze społeczeństwem.

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez stowarzyszenie jest ośrodkiem wsparcia dla 36 osób niepełnosprawnych intktualnie ( typ B) oraz dla osób ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi (typ D), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r.(Dz.U. Nr 238, poz.1586 ze zm.)

W naszym Domu zapewniamy dzienną opiekę w trzech podstawowych zakresach: 

 • Rehabilitacji                  
 • Terapii
 • Opieki

W Domu prowadzone są następujące pracownie: komputerowo- edukacyjna, komunikacji alternatywnej i socjoterapii, plastyczna, muzykoterapii, biblioterapii, fizjoterapii, stymulacji polisensorycznej/sala doświadczania świata  oraz  pracownia kulinarna.
W pracowniach realizowane są programy terapeutyczne. Programy przygotowywane są przez terapeutów obsługujących pracownie terapeutyczne. Plany roczne uwzględniają założenia indywidualnych planów postępowania tworzonych przez zespół wspierająco – aktywizujący (ZWA).

Nasze zadania to:
Tworzenie indywidualnych planów postępowania wspierająco - rehabilitacyjnego dostosowanych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika ŚDS.
Postępowanie wspierająco - rehabilitacyjne obejmuje:

Trening umiejętności samoobsługi i zaradności  życiowej oraz funkcjonowania w codziennym życiu trening umiejętności społecznych i interpersonalnych trening umiejętności spędzania czasu wolnego oraz inne formy postępowania, w tym również przygotowania do podjęcia pracy na chronionym lub wolnym rynku pracy poradnictwo socjalne

Proponujemy zajęcia:

 • samoobsługowe
 • terapię czynnościową (zabawową, pracą poprzez sztukę, zajęciową)  komunikację alternatywną
 • masaże
 • hydroterapię
 • kinezoterapię 

Umożliwiamy naszym podopiecznym zdobycie niezbędnego wyposażenia ortopedycznego, sprzętu rehabilitacyjnego, wózków i innych środków technicznych stanowiących specjalistyczne wyposażenie umożliwiające im w miarę niezależne funkcjonowanie.

Organizujemy  imprezy integracyjne:

- Wioska Indiańska
- Bieg z Personą
- Święto pieczonego ziemniaka – zakończenie lata
- Wycieczki integracyjne

Dobrowolne, bezinteresowne wspieranie osób i ich rodzin, które z różnych przyczyn próbują rozwiązywać swoje problemy.
Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz dzieci i osób z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami czynności psychicznych.

Stowarzyszenie jest organizacją non-profit, nie prowadzi działalności gospodarczej.  Wszystkie środki zebrane z 1% i darowizny od ludzi dobrej woli przeznacza na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

Jesteśmy organizacją  wiarygodną i odpowiedzialną, aktywnie działającą na rzecz lokalnej społeczności. Liczne inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie nie tylko zmieniły jakość życia osób z niepełnosprawnością  w naszym mieście, ale stały się wzorem do naśladowania przez inne podmioty.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000087380
 • Konto:75 8649 0005 2001 0019 7612 0001
 • Adres:ul. Wojska Polskiego 20, 59-220 Legnica
 • WWW:www.stowarzyszenie-persona.pl
 • E-mail:stowarzyszenie.persona@wp.pl
 • Telefon:76722 07 90

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób z upośledzeniem umysłowym i ruchowym „Persona”” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób z upośledzeniem umysłowym i ruchowym „Persona”

KRS 0000087380

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00