1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Bez Barier"

KRS 0000089541

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Bez Barier"

KRS 0000089541

Prezent OPP

Wszechstronna pomoc dla wszystkich potrzebujących!

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "BEZ BARIER" powstało w roku 2001 i jest organizacją #nonprofit działającą na rzecz dzieci i dorosłych pokrzywdzonych przez los ze względów zdrowotnych i społecznych.

Cele statutowe realizujemy m.in. poprzez:

✅ prowadzenie trzech Placówek Wsparcia Dziennego dla dzieci z Gminy Zakliczyn, w tym dwóch placówek specjalistycznych - w Filipowicach i Gwoźdźcu - zapewniających wsparcie logopedy, pedagoga i psychologa

✅ pomoc finansową dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i przewlekle chorych

✅ aktywizację osób w wieku 50+ w integracji z młodzieżą poprzez prowadzenie klubów samopomocy - Akademii dla Aktywnych Seniorów

✅ realizowanie programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży w celu wyrównywania ich szans edukacyjnych

✅ dofinansowanie zakupu leków dla osób starszych i przewlekle chorych

✅ organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci oraz turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

✅ realizowanie projektów pomocowych wzbogacających ofertę Stowarzyszenia kierowanych głównie do dzieci, seniorów oraz osób niepełnosprawnych 

Jesteśmy organizacją non-profit. Podejmowane przez nas działania odzwierciedlają uniwersalne wartości, takie jak poszanowanie praw i godności każdego człowieka oraz współczucie i troska o osoby znajdujące się w potrzebie. Promujemy wolontariat oraz dobroczynność na co dzień.

Nasze zasady:

Otwartość – jesteśmy otwarci na współpracę, poszukiwanie rozwiązań  oraz wymianę dobrych praktyk.

Partnerstwo – budujemy koalicje, działamy poprzez partnerstwa oparte na wspólnych celach i wartościach.

Rzetelność i przejrzystość działań – dbamy o jak najlepsze wykorzystanie powierzonych nam środków. Jesteśmy transparentni, coroczne publikujemy sprawozdania merytoryczne i finansowe z naszej działalności.

Innowacyjność – wkraczamy na nowe obszary działań społecznych, poszukując nietypowych rozwiązań.

Wszechstronne wsparcie – prowadzimy szereg programów wspierających i pomocowych. Działamy dla dobra ogółu społeczeństwa w każdej kategorii wiekowej – dla nas nie ma BARIER.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Środki uzyskane z 1,5% wykorzystamy na realizację działań takich jak:

✅ prowadzenie trzech Placówek Wsparcia Dziennego dla dzieci z Gminy Zakliczyn, w tym dwóch placówek specjalistycznych - w Filipowicach i Gwoźdźcu - zapewniających wsparcie logopedy, pedagoga i psychologa,


✅ pomoc finansową dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i przewlekle chorych,


✅ aktywizację osób w wieku 50+ w integracji z młodzieżą poprzez prowadzenie klubów samopomocy - Akademii dla Aktywnych Seniorów, 


✅ realizowanie programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży w celu wyrównywania ich szans edukacyjnych


✅ dofinansowanie zakupu leków dla osób starszych i przewlekle chorych,


✅organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci oraz turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,

 

✅ realizowanie projektów pomocowych wzbogacających ofertę Stowarzyszenia kierowanych głównie do dzieci, seniorów oraz osób niepełnosprawnych,


✅prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

 

✅ prowadzenie Punktu Konsultacyjnego.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie powstało w roku 2001, jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Krakowie pod numerem 0000089541. Podstawowym, statutowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie rehabilitacji społecznej, leczniczej i zawodowej oraz działalności integracyjnej.

1. Prowadzimy Punkt Konsultacyjny (działalność całoroczna).

Celem działalności punktu jest udzielanie bezpłatnych konsultacji dla mieszkańców Gminy Zakliczyn, w tym osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a także rodzin dysfunkcyjnych. Zakres udzielanych porad i wsparcia merytorycznego obejmuje wypełnianie wniosków do PFRON, PCPR i innych instytucji udzielających wsparcia osobom niepełnosprawnym. W ramach działalności Punktu pisane są także wnioski o dotacje, rozliczane są projekty, które uzyskały finansowanie. Działalność prowadzona jest ze środków własnych Stowarzyszenia. 

2. Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Zakliczynie (działalność całoroczna).

Działalność Placówki finansowana jest głównie ze środków Starostwa Powiatowego w Tarnowie, środków własnych Stowarzyszenia Bez Barier. Placówka obejmuje wsparciem 10 dzieci. Funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 13:30 do 17:30. Dzieci otrzymują pomoc w nauce, wsparcie terapeutyczne i socjoterapeutyczne, objęte są dożywianiem. Dzieci jeżdżą na wycieczki, na basen, do kina.

3. Prowadzenie Specjalistycznej Placówki Wparcia Dziennego w Filipowicach (działalność całoroczna).

Działalność Placówki finansowana jest głównie ze środków Starostwa Powiatowego w Tarnowie, środków własnych Stowarzyszenia Bez Barier oraz Gminy Zakliczyn. Placówka obejmuje wsparciem 26 dzieci z Gminy Zakliczyn. Funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 13:30 do 17:30. Dzieci otrzymują pomoc w nauce, wsparcie terapeutyczne i socjoterapeutyczne, objęte są dożywianiem. Placówka specjalistyczna w Filipowicach zatrudnia oprócz wychowawców także specjalistów: pedagoga, logopedę i psychologa. Dzieci jeżdżą na wycieczki, na basen, do kina.

4. Prowadzenie Specjalistycznej Placówki Wparcia Dziennego w Gwoźdźcu (działalność całoroczna).

Działalność Placówki finansowana ze środków własnych Stowarzyszenia Bez Barier. Placówka obejmuje wsparciem 15 dzieci z Gminy Zakliczyn w tym dzieci niepełnosprawne. Funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 13:30 do 17:30. Dzieci otrzymują pomoc w nauce, wsparcie terapeutyczne i socjoterapeutyczne, objęte są dożywianiem. Placówka specjalistyczna w Gwoźdźcu zatrudnia oprócz wychowawców także specjalistów: pedagoga, logopedę i psychologa. Dzieci jeżdżą na wycieczki, na basen, do kina.

5. Projekt "Dostępność do zdrowia" finansowany ze środków własnych Stowarzyszenia Bez Barier oraz dotacji Fundacji Dbam o Zdrowie. Działanie polega na dofinansowaniu zakupu leków dla 90 osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, o niewysokim statusie materialnym, ponoszących duże wydatki na leki i środki medyczne.

6. Świąteczna paczka Bez Barier. Stowarzyszenie co roku organizuje paczki z artykułami spożywczymi i przemysłowymi dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Finansowane ze środków własnych Stowarzyszenia.

7. Realizacja pomocy osobom niepełnosprawnym w postaci zbiórek 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pokrywanie kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu leków z tych środków. Udostępnianie konta w celu zbiórki 1,5% podatku.

8. Program "Bądź sprawny" dofinansowanie rehabilitacji leczniczej. Finansowane ze środków własnych Stowarzyszenia.

 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000089541
 • Wizytówka:www.pitax.pl/bezbarier
 • Konto:77 8589 0006 0140 0000 1267 0001
 • Adres:ul. Spokojna 1, 32-840 Zakliczyn
 • WWW:bezbarier.org
 • E-mail:bezbarier.biuro@gmail.com
 • Telefon:182638777

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Bez Barier"” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Bez Barier"

KRS 0000089541

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00