1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych
KRS 0000092138

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Ciesząca się zaufaniem organizacja wspierająca społeczny rozwój regionu

Działając z poszanowaniem tradycji regionu i bogactwa przyrodniczego:

- budujemy relacje międzyludzkie poprzez aktywizowanie i integrowanie lokalnych społeczności;

- uczestniczymy w rozwoju członków, pracowników i wolontariuszy naszej organizacji;

- przestrzegamy zasad etyki;

- wspieramy inicjatywy społeczne i gospodarcze;

- dbamy o promocję regionu.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

MRIES jest niekomercyjną organizacją wspierającą przedsiębiorczość, lokalny rozwój społeczno-ekonomiczny oraz restrukturyzację zawodową i gospodarczą Gminy Puszcza Mariańska. Naszym celem nie jest generowanie dochodów i maksymalizacja zysku, lecz zaspokajanie nietypowych potrzeb, inicjowanie zmian i transformacji lokalnej społeczności. Inicjujemy i uczestniczymy w działaniach mających na celu rozbudowanie potencjału gospodarczego Gminy i Regionu oraz poprawę jakości życia społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie jest przykładem obywatelskiej inicjatywy jednoczącej mieszkańców i sympatyków Gminy Puszcza Mariańska ponad podziałami politycznymi i światopoglądowymi.

Darowizny z 1% podatku przeznaczamy na działania aktywizujące mieszkańców gminy Puszcza Mariańska i regionu.

Więcej o nas

Więcej o nas

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI MRIES:

1. PRZEKAZ INFORMACJI, DORADZTWO ORAZ USŁUGI BIUROWE

Działalność informacyjno-doradcza oraz obsługa biurowa realizowana jest w ramach Centrum Przedsiębiorczości i Agrobiznesu (od 1997 r.) oraz Gminnego Centrum Informacji (od 2003 r.) i skierowana jest do różnych grup odbiorców, w tym m.in.:

– osób bezrobotnych i poszukujących pracy – pomagamy w przygotowaniu ofert personalnych (CV, list motywacyjny);

– przedsiębiorców i osób uruchamiających działalność gospodarczą – doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu, uzyskania preferencyjnych pożyczek i pozyskiwania środków unijnych;

– mieszkańców – świadczymy różnego rodzaju usługi biurowe, np. korespondencja e-mail, skanowanie, drukowanie, przygotowania pism etc. oraz pomoc w wyszukiwaniu różnorodnych informacji, np. potrzebnych do przygotowania pracy domowej przez uczniów, szkoleń, czy innych usług.

W październiku 2006 r., działające w ramach MRIES Gminne Centrum Informacji w Puszczy Mariańskiej, zostało nagrodzone w „Konkursie na Wybór Najlepiej Funkcjonującego Gminnego Centrum Informacji na terenie Województwa Mazowieckiego”, ogłoszonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

2. PROWADZENIE LOKALNEGO CENTRUM INFORMACJI I WSPOMAGANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ

Centrum zostało utworzone w lutym 2012 r. w ramach realizacji projektu pt. „Partnerstwo na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych i wsparcia lokalnych inicjatyw obywatelskich”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerami tego przedsięwzięcia byli: Powiat Żyrardowski, Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie oraz Lokalna Grupa Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej”. Projekt polegał na wsparciu organizacji pozarządowych i grup nieformalnych  z terenu powiatu żyrardowskiego i gminy Bolimów w pow. skierniewickim m. in. poprzez doradztwo, szkolenia, udostępnianie infrastruktury i promocję organizacji (pikniki dla NGO, wydawanie gazety pozarządowej). Działania te staramy się kontynuować również po zakończeniu projektu poprzez doradztwo udzielane grupom i NGO.

3. PROMOCJA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA I REGIONU

Do działań promujących gminę i region należy przede wszystkim wydawanie publikacji. Do tej pory opublikowano m.in. dwie edycje albumu„Wędrówki po Gminie Puszcza Mariańska”, foldery, widokówki, kalendarze, a także album z widokówkami „Co piszczy w Puszczy…Spacerkiem po Gminach Puszcza Mariańska i Wiskitki”.

Stowarzyszenie to lokalny punkt informacji turystycznej. Jest miejscem, w którym osoby przyjezdne mogą otrzymać informacje o gminie, miejscach wartych zobaczenia czy kontakt do lokalnych producentów. Promujemy również podmioty wytwarzające produkty lokalne i tradycyjne.

4. AKTYWIZACJA I INTEGRACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, WSPARCIE GRUP SENIORALNYCH

MRIES organizuje spotkania lokalnej społeczności, debaty i seminaria. Jednym z przedsięwzięć, cieszących się dużą popularnością są rajdy rowerowe, odbywające się na terenie Gminy.

Przez 8 lat aktywnie uczestniczyliśmy w tworzeniu i prowadzeniu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej”.

Od kilku lat zajmujemy się wspieraniem różnych form aktywności seniorów z terenu powiatu żyrardowskiego, głównie we współpracy ze stowarzyszeniem Kuźnia Inicjatyw "Wiskitki.org". Są to największe projekty realizowane z myślą o seniorach na terenie powiatu. Swoje inicjatywy wolontariackie od 2016 r. realizuje za naszym pośrednictwem 11 grup senioralnych.

5. ORGANIZACJA SZKOLEŃ, KURSÓW I WARSZTATÓW

Ważnym elementem działalności MRIES są szkolenia, kursy i warsztaty prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów.  Głównie są to kursy komputerowe, językowe, warsztaty artystyczne - w zależności od potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców. Ponadto posiadamy biblioteczkę anglojęzyczną, ekonomiczną oraz  dla organizacji pozarządowych.

6. WSPARCIE GRUP NIEFORMALNYCH

Stowarzyszenie współpracuje z grupami nieformalnymi tworzonymi przez mieszkańców i sympatyków gminy, w tym również młodzież. Oferuje im pomoc merytoryczną, a także wsparcie techniczne. Obecnie przy MRIES swoje inicjatywy realizuje Grupa „U NAS”, w której działają twórcy-amatorzy. Dzięki temu mają możliwość prezentowania swoich talentów i umiejętności oraz promowania kultury i sztuki, wykraczając poza obszar gminy i nawiązując współpracę z innymi artystami.

7. PROWADZENIE FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

W 2012 r. Stowarzyszenie MRIES po raz pierwszy uruchomiło Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Puszcza Mariańska osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

8. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Od 2009 r., angażując młodzież z trenu gminy Puszcza Mariańska i gmin sąsiadujących, MRIES realizuje projekty międzynarodowe w ramach Programu „Młodzież w działaniu”. Dzięki współpracy z włoskimi parterami młodzi ludzie mieli możliwość uczestniczenia w wymianach młodzieżowych na Sardynii. W 2010 roku Stowarzyszenie gościło także przedstawicieli włoskiej organizacji podczas projektu „Kultura łączy ludzi”.

MRIES jest dobrym przykładem organizacji otwartej na lokalne inicjatywy społeczne, a także stanowi prawdziwe „centrum” Gminy – miejsce, gdzie można skorzystać z Internetu, znaleźć informacje potrzebne do szkoły, coś napisać, szybko wydrukować, poszukać pracy czy też otrzymać materiały promujące Gminę. Lokalna społeczność i instytucje bardzo pozytywnie oceniają przedsięwzięcia podejmowane przez stowarzyszenie i postrzegają je jako ważny element służący mieszkańcom Gminy, będący dla nich przysłowiowym „oknem na świat”. Od 2012 r. obszar oddziaływania Stowarzyszenia poszerzył się poprzez działania prowadzone w ramach Lokalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, z oferty którego organizacje z powiatu żyrardowskiego i gminy Bolimów w powiecie skierniewickim bardzo chętnie korzystają.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000092138
 • Konto:54 9297 0005 0335 6413 2004 0001
 • Adres:ul. Króla Jana Sobieskiego
 • WWW:http://inicjatywa.info.pl/mries/1-namries.html
 • E-mail:centrum@inicjatywa.info.pl
 • Telefon:468318109Formularze PIT 2020/2021 dla
Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych

KRS 0000092138

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych

 • Ciesząca się zaufaniem organizacja wspierająca społeczny rozwój regionu

  Działając z poszanowaniem tradycji regionu i bogactwa przyrodniczego:

  - budujemy relacje międzyludzkie poprzez aktywizowanie i integrowanie lokalnych społeczności;

  - uczestniczymy w rozwoju członków, pracowników i wolontariuszy naszej organizacji;

  - przestrzegamy zasad etyki;

  - wspieramy inicjatywy społeczne i gospodarcze;

  - dbamy o promocję regionu.

 • Jak wykorzystamy 1%

  MRIES jest niekomercyjną organizacją wspierającą przedsiębiorczość, lokalny rozwój społeczno-ekonomiczny oraz restrukturyzację zawodową i gospodarczą Gminy Puszcza Mariańska. Naszym celem nie jest generowanie dochodów i maksymalizacja zysku, lecz zaspokajanie nietypowych potrzeb, inicjowanie zmian i transformacji lokalnej społeczności. Inicjujemy i uczestniczymy w działaniach mających na celu rozbudowanie potencjału gospodarczego Gminy i Regionu oraz poprawę jakości życia społeczności lokalnej.

  Stowarzyszenie jest przykładem obywatelskiej inicjatywy jednoczącej mieszkańców i sympatyków Gminy Puszcza Mariańska ponad podziałami politycznymi i światopoglądowymi.

  Darowizny z 1% podatku przeznaczamy na działania aktywizujące mieszkańców gminy Puszcza Mariańska i regionu.

 • Więcej o nas

  GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI MRIES:

  1. PRZEKAZ INFORMACJI, DORADZTWO ORAZ USŁUGI BIUROWE

  Działalność informacyjno-doradcza oraz obsługa biurowa realizowana jest w ramach Centrum Przedsiębiorczości i Agrobiznesu (od 1997 r.) oraz Gminnego Centrum Informacji (od 2003 r.) i skierowana jest do różnych grup odbiorców, w tym m.in.:

  – osób bezrobotnych i poszukujących pracy – pomagamy w przygotowaniu ofert personalnych (CV, list motywacyjny);

  – przedsiębiorców i osób uruchamiających działalność gospodarczą – doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu, uzyskania preferencyjnych pożyczek i pozyskiwania środków unijnych;

  – mieszkańców – świadczymy różnego rodzaju usługi biurowe, np. korespondencja e-mail, skanowanie, drukowanie, przygotowania pism etc. oraz pomoc w wyszukiwaniu różnorodnych informacji, np. potrzebnych do przygotowania pracy domowej przez uczniów, szkoleń, czy innych usług.

  W październiku 2006 r., działające w ramach MRIES Gminne Centrum Informacji w Puszczy Mariańskiej, zostało nagrodzone w „Konkursie na Wybór Najlepiej Funkcjonującego Gminnego Centrum Informacji na terenie Województwa Mazowieckiego”, ogłoszonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

  2. PROWADZENIE LOKALNEGO CENTRUM INFORMACJI I WSPOMAGANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ

  Centrum zostało utworzone w lutym 2012 r. w ramach realizacji projektu pt. „Partnerstwo na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych i wsparcia lokalnych inicjatyw obywatelskich”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerami tego przedsięwzięcia byli: Powiat Żyrardowski, Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie oraz Lokalna Grupa Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej”. Projekt polegał na wsparciu organizacji pozarządowych i grup nieformalnych  z terenu powiatu żyrardowskiego i gminy Bolimów w pow. skierniewickim m. in. poprzez doradztwo, szkolenia, udostępnianie infrastruktury i promocję organizacji (pikniki dla NGO, wydawanie gazety pozarządowej). Działania te staramy się kontynuować również po zakończeniu projektu poprzez doradztwo udzielane grupom i NGO.

  3. PROMOCJA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA I REGIONU

  Do działań promujących gminę i region należy przede wszystkim wydawanie publikacji. Do tej pory opublikowano m.in. dwie edycje albumu„Wędrówki po Gminie Puszcza Mariańska”, foldery, widokówki, kalendarze, a także album z widokówkami „Co piszczy w Puszczy…Spacerkiem po Gminach Puszcza Mariańska i Wiskitki”.

  Stowarzyszenie to lokalny punkt informacji turystycznej. Jest miejscem, w którym osoby przyjezdne mogą otrzymać informacje o gminie, miejscach wartych zobaczenia czy kontakt do lokalnych producentów. Promujemy również podmioty wytwarzające produkty lokalne i tradycyjne.

  4. AKTYWIZACJA I INTEGRACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, WSPARCIE GRUP SENIORALNYCH

  MRIES organizuje spotkania lokalnej społeczności, debaty i seminaria. Jednym z przedsięwzięć, cieszących się dużą popularnością są rajdy rowerowe, odbywające się na terenie Gminy.

  Przez 8 lat aktywnie uczestniczyliśmy w tworzeniu i prowadzeniu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Echo Puszczy Bolimowskiej”.

  Od kilku lat zajmujemy się wspieraniem różnych form aktywności seniorów z terenu powiatu żyrardowskiego, głównie we współpracy ze stowarzyszeniem Kuźnia Inicjatyw "Wiskitki.org". Są to największe projekty realizowane z myślą o seniorach na terenie powiatu. Swoje inicjatywy wolontariackie od 2016 r. realizuje za naszym pośrednictwem 11 grup senioralnych.

  5. ORGANIZACJA SZKOLEŃ, KURSÓW I WARSZTATÓW

  Ważnym elementem działalności MRIES są szkolenia, kursy i warsztaty prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów.  Głównie są to kursy komputerowe, językowe, warsztaty artystyczne - w zależności od potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców. Ponadto posiadamy biblioteczkę anglojęzyczną, ekonomiczną oraz  dla organizacji pozarządowych.

  6. WSPARCIE GRUP NIEFORMALNYCH

  Stowarzyszenie współpracuje z grupami nieformalnymi tworzonymi przez mieszkańców i sympatyków gminy, w tym również młodzież. Oferuje im pomoc merytoryczną, a także wsparcie techniczne. Obecnie przy MRIES swoje inicjatywy realizuje Grupa „U NAS”, w której działają twórcy-amatorzy. Dzięki temu mają możliwość prezentowania swoich talentów i umiejętności oraz promowania kultury i sztuki, wykraczając poza obszar gminy i nawiązując współpracę z innymi artystami.

  7. PROWADZENIE FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

  W 2012 r. Stowarzyszenie MRIES po raz pierwszy uruchomiło Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Puszcza Mariańska osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

  8. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

  Od 2009 r., angażując młodzież z trenu gminy Puszcza Mariańska i gmin sąsiadujących, MRIES realizuje projekty międzynarodowe w ramach Programu „Młodzież w działaniu”. Dzięki współpracy z włoskimi parterami młodzi ludzie mieli możliwość uczestniczenia w wymianach młodzieżowych na Sardynii. W 2010 roku Stowarzyszenie gościło także przedstawicieli włoskiej organizacji podczas projektu „Kultura łączy ludzi”.

  MRIES jest dobrym przykładem organizacji otwartej na lokalne inicjatywy społeczne, a także stanowi prawdziwe „centrum” Gminy – miejsce, gdzie można skorzystać z Internetu, znaleźć informacje potrzebne do szkoły, coś napisać, szybko wydrukować, poszukać pracy czy też otrzymać materiały promujące Gminę. Lokalna społeczność i instytucje bardzo pozytywnie oceniają przedsięwzięcia podejmowane przez stowarzyszenie i postrzegają je jako ważny element służący mieszkańcom Gminy, będący dla nich przysłowiowym „oknem na świat”. Od 2012 r. obszar oddziaływania Stowarzyszenia poszerzył się poprzez działania prowadzone w ramach Lokalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, z oferty którego organizacje z powiatu żyrardowskiego i gminy Bolimów w powiecie skierniewickim bardzo chętnie korzystają.

 • Obszar działalności:Pozostałe
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000092138
 • Konto:54 9297 0005 0335 6413 2004 0001
 • Adres:ul. Króla Jana Sobieskiego
 • WWW:http://inicjatywa.info.pl/mries/1-namries.html
 • E-mail:centrum@inicjatywa.info.pl
 • Telefon:468318109
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00