1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Fundacja Otwartego Muzeum Techniki
  KRS 0000092321

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Aktywna ochrona dziedzictwa przemysłowego i technicznego.

Celem Fundacji Otwartego Muzeum Techniki jest: 

 • aktywna ochrona dziedzictwa przemysłowego i technicznego;  

 • ochrona spuścizny techników polskich działających w kraju i na obczyźnie;

 • rozwijanie świadomości uniwersalnych walorów dziedzictwa przemysłowego i technicznego;

 • budowa więzi między ludźmi i narodami przez ochronę dzieł cywilizacji technicznej, wspólnych europejskiemu kręgowi kulturowemu;

 • organizacja Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu, w tym Muzeum Odry FOMT

Jak wykorzystamy 1%

Zadania statutowe realizujemy m.in. poprzez:

– prowadzenie Międzynarodowego Studium Archeologi Przemysłowej, Warsztatu Archeologii Przemysłowej i Letniej Szkoły Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego i Technicznego;

– działania pracowni architektonicznej i dokumentacji zabytków FOMT;

– publikowanie serii wydawniczych „Zabytki Przemysłu i Techniki w Polsce„ ; „Technika w dziejach cywilizacji”; „Archeologia Przemysłowa w Polsce” oraz corocznych konferencji i warsztatów z zakresu archeologii przemysłowej

– odbudowę – wespół z Biurem Studiów i Dokumentacji Zabytków Techniki – zabytkowego holownika parowego „Nadbor” , od 1998r. eksplatowanego w rolach:

 • statku – labolatorium (Pracownia BSiDZT);

 • statku szkoły (wykłady z zakresu historii techniki);

 • statku muzeum;

 • statku galerii sztuki (Awanport-Gallery);

<– odbudowę zabytkowego dźwigu pływającego „Wróblin” oraz barki rzecznej Ireny;

– szeroką działalność naukowo-badawczą i oświatową;

– udział w ekspedycjach naukowo-badawczych:

 • Międzynarodowa ekspedycja naukowo-badawcza„Dziedzictwo techniczne Wysp Sołowieckich” 2001, 2005 i 2007 r.

 • planowany rejs „HP Nadbor” na trasie Wrocław – Rotterdam – Wrocław pod hasłem: „Europa ponad rzekami – integracja – wspólnota dziedzictwa kultury techniki”;

– digitalizację bogatej dokumentacji zabytków techniki w Polsce (ikonografii, kartografii, kart białych, raportów, etc.);

– organizowanie konkursów ogólnopolskich:

 • „Kariery lotnicze Polaków”;

 • Chrońmy zabytki techniki"

– prowadzenie paneli dyskusyjnych i cyklicznych spotkań specjalistów oraz historyków techniki: Dolnośląska Akademia Lotnicza.

Więcej o nas

Celem Fundacji Otwartego Muzeum Techniki jest: 

 • aktywna ochrona dziedzictwa przemysłowego i technicznego;  

 • ochrona spuścizny techników polskich działających w kraju i na obczyźnie;

 • rozwijanie świadomości uniwersalnych walorów dziedzictwa przemysłowego i technicznego;

 • budowa więzi między ludźmi i narodami przez ochronę dzieł cywilizacji technicznej, wspólnych europejskiemu kręgowi kulturowemu;

 • organizacja Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu, w tym Muzeum Odry FOMT

Wymienione zadania realizujemy poprzez:

– prowadzenie Międzynarodowego Studium Archeologi Przemysłowej, Warsztatu Archeologii Przemysłowej i Letniej Szkoły Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego i Technicznego;

– działania pracowni architektonicznej i dokumentacji zabytków FOMT;

– publikowanie serii wydawniczych „Zabytki Przemysłu i Techniki w Polsce„ ; „Technika w dziejach cywilizacji”; „Archeologia Przemysłowa w Polsce” oraz corocznych konferencji i warsztatów z zakresu archeologii przemysłowej

– odbudowę – wespół z Biurem Studiów i Dokumentacji Zabytków Techniki – zabytkowego holownika parowego „Nadbor” , od 1998r. eksplatowanego w rolach:

 • statku – labolatorium (Pracownia BSiDZT);

 • statku szkoły (wykłady z zakresu historii techniki);

 • statku muzeum;

 • statku galerii sztuki (Awanport-Gallery);

<– odbudowę zabytkowego dźwigu pływającego „Wróblin” oraz barki rzecznej Ireny;

– szeroką działalność naukowo-badawczą i oświatową;

– udział w ekspedycjach naukowo-badawczych:

 • Międzynarodowa ekspedycja naukowo-badawcza„Dziedzictwo techniczne Wysp Sołowieckich” 2001, 2005 i 2007 r.

 • planowany rejs „HP Nadbor” na trasie Wrocław – Rotterdam – Wrocław pod hasłem: „Europa ponad rzekami – integracja – wspólnota dziedzictwa kultury techniki”;

– digitalizację bogatej dokumentacji zabytków techniki w Polsce (ikonografii, kartografii, kart białych, raportów, etc.);

– organizowanie konkursów ogólnopolskich:

 • „Kariery lotnicze Polaków”;

 • Chrońmy zabytki techniki"

– prowadzenie paneli dyskusyjnych i cyklicznych spotkań specjalistów oraz historyków techniki: Dolnośląska Akademia Lotnicza.

Muzeum Odry FOMT

Muzeum funkcjonuje od 1998 r., kiedy udostępniony został zwiedzającym holownik parowy Nadbor, na którym ulokowano także biuro Fundacji. W 2003 r. Fundacja stała się posiadaczem dźwigu pływającego „Wróblin”, zaś rok później barki pływającej „Ireny”. Wszystkie trzy zostały wpisane do rejestru zabytków, zwiedzać można ich oryginalne zachowane wnętrza (kotłownię i maszynownię na Nadborze oraz warsztat z agregatem prądotwórczym na Wróblinie). Statki Muzeum Odry stanowią element Otwartego Muzeum Techniki, projektowanego przez FOMT we Wrocławiu.

Dziś wszystkie trzy jednostki stacjonują w awanporcie górnym śluzy Szczytniki we Wrocławiu, naprzeciwko gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, choć od lat prowadzimy starania o stworzenie docelowego Muzeum Odry w porcie ujścia Oławy k/ wieży ciśnień na Grobli we Wrocławiu.

Statki zwiedzać można indywidualnie w godzinach pracy biura FOMT oraz w dowolnym terminie po uprzednim ustaleniu daty i godziny spotkania (drogą mailową lub telefonicznie). Posiadamy bogatą ofertę edukacyjną oraz kulturalną, adresowaną do szkół, wolontariuszy, młodzieży i seniorów.

Zapraszamy na wirtualny spacer po obiektach Muzeum Odry: wirtualny spacer. Prezentujemy wirtualny spacer po statkach flotylli Muzeum Odry FOMT. Naszym przewodnikiem jest Witold Gidel, artysta fotografik, który oczarowany Odrą i jej dziedzictwem, spaceru tego był inicjatorem i twórcą. Trafił na czas przemiany ścieżki holowniczej awanportu Szczytniki w spacerowy bulwar i w czas gdy ładownie barki, odbudowanej w latach 2014-2015 z pomocą Gminy Wrocław wyposażaliśmy –  dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w systemy wystawiennicze i multimedia. Mimo, że otoczenie Muzeum Odry zdecydowanie się już zmieniło, zdecydowaliśmy  się na prezentację spaceru. Jego kadry przeszły już do historii, wkrótce zastąpimy go wersją rozwiniętą, Witold stale nad nią pracuje, aktualizując też fotograficzny serwis.


 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000092321
 • Konto:46 203 0 00 45 1 110 0000 039 8 00 60
 • Adres:HP NADBOR Wyb. Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław
 • WWW:www.fomt.pl
 • E-mail:nadbor@fomt.pl
 • Telefon:882116779Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Fundacja Otwartego Muzeum Techniki

 • Aktywna ochrona dziedzictwa przemysłowego i technicznego.

  Celem Fundacji Otwartego Muzeum Techniki jest: 

  • aktywna ochrona dziedzictwa przemysłowego i technicznego;  

  • ochrona spuścizny techników polskich działających w kraju i na obczyźnie;

  • rozwijanie świadomości uniwersalnych walorów dziedzictwa przemysłowego i technicznego;

  • budowa więzi między ludźmi i narodami przez ochronę dzieł cywilizacji technicznej, wspólnych europejskiemu kręgowi kulturowemu;

  • organizacja Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu, w tym Muzeum Odry FOMT

 • Jak wykorzystamy 1%

  Zadania statutowe realizujemy m.in. poprzez:

  – prowadzenie Międzynarodowego Studium Archeologi Przemysłowej, Warsztatu Archeologii Przemysłowej i Letniej Szkoły Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego i Technicznego;

  – działania pracowni architektonicznej i dokumentacji zabytków FOMT;

  – publikowanie serii wydawniczych „Zabytki Przemysłu i Techniki w Polsce„ ; „Technika w dziejach cywilizacji”; „Archeologia Przemysłowa w Polsce” oraz corocznych konferencji i warsztatów z zakresu archeologii przemysłowej

  – odbudowę – wespół z Biurem Studiów i Dokumentacji Zabytków Techniki – zabytkowego holownika parowego „Nadbor” , od 1998r. eksplatowanego w rolach:

  • statku – labolatorium (Pracownia BSiDZT);

  • statku szkoły (wykłady z zakresu historii techniki);

  • statku muzeum;

  • statku galerii sztuki (Awanport-Gallery);

  <– odbudowę zabytkowego dźwigu pływającego „Wróblin” oraz barki rzecznej Ireny;

  – szeroką działalność naukowo-badawczą i oświatową;

  – udział w ekspedycjach naukowo-badawczych:

  • Międzynarodowa ekspedycja naukowo-badawcza„Dziedzictwo techniczne Wysp Sołowieckich” 2001, 2005 i 2007 r.

  • planowany rejs „HP Nadbor” na trasie Wrocław – Rotterdam – Wrocław pod hasłem: „Europa ponad rzekami – integracja – wspólnota dziedzictwa kultury techniki”;

  – digitalizację bogatej dokumentacji zabytków techniki w Polsce (ikonografii, kartografii, kart białych, raportów, etc.);

  – organizowanie konkursów ogólnopolskich:

  • „Kariery lotnicze Polaków”;

  • Chrońmy zabytki techniki"

  – prowadzenie paneli dyskusyjnych i cyklicznych spotkań specjalistów oraz historyków techniki: Dolnośląska Akademia Lotnicza.

 • Więcej o nas

  Celem Fundacji Otwartego Muzeum Techniki jest: 

  • aktywna ochrona dziedzictwa przemysłowego i technicznego;  

  • ochrona spuścizny techników polskich działających w kraju i na obczyźnie;

  • rozwijanie świadomości uniwersalnych walorów dziedzictwa przemysłowego i technicznego;

  • budowa więzi między ludźmi i narodami przez ochronę dzieł cywilizacji technicznej, wspólnych europejskiemu kręgowi kulturowemu;

  • organizacja Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu, w tym Muzeum Odry FOMT

  Wymienione zadania realizujemy poprzez:

  – prowadzenie Międzynarodowego Studium Archeologi Przemysłowej, Warsztatu Archeologii Przemysłowej i Letniej Szkoły Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego i Technicznego;

  – działania pracowni architektonicznej i dokumentacji zabytków FOMT;

  – publikowanie serii wydawniczych „Zabytki Przemysłu i Techniki w Polsce„ ; „Technika w dziejach cywilizacji”; „Archeologia Przemysłowa w Polsce” oraz corocznych konferencji i warsztatów z zakresu archeologii przemysłowej

  – odbudowę – wespół z Biurem Studiów i Dokumentacji Zabytków Techniki – zabytkowego holownika parowego „Nadbor” , od 1998r. eksplatowanego w rolach:

  • statku – labolatorium (Pracownia BSiDZT);

  • statku szkoły (wykłady z zakresu historii techniki);

  • statku muzeum;

  • statku galerii sztuki (Awanport-Gallery);

  <– odbudowę zabytkowego dźwigu pływającego „Wróblin” oraz barki rzecznej Ireny;

  – szeroką działalność naukowo-badawczą i oświatową;

  – udział w ekspedycjach naukowo-badawczych:

  • Międzynarodowa ekspedycja naukowo-badawcza„Dziedzictwo techniczne Wysp Sołowieckich” 2001, 2005 i 2007 r.

  • planowany rejs „HP Nadbor” na trasie Wrocław – Rotterdam – Wrocław pod hasłem: „Europa ponad rzekami – integracja – wspólnota dziedzictwa kultury techniki”;

  – digitalizację bogatej dokumentacji zabytków techniki w Polsce (ikonografii, kartografii, kart białych, raportów, etc.);

  – organizowanie konkursów ogólnopolskich:

  • „Kariery lotnicze Polaków”;

  • Chrońmy zabytki techniki"

  – prowadzenie paneli dyskusyjnych i cyklicznych spotkań specjalistów oraz historyków techniki: Dolnośląska Akademia Lotnicza.

  Muzeum Odry FOMT

  Muzeum funkcjonuje od 1998 r., kiedy udostępniony został zwiedzającym holownik parowy Nadbor, na którym ulokowano także biuro Fundacji. W 2003 r. Fundacja stała się posiadaczem dźwigu pływającego „Wróblin”, zaś rok później barki pływającej „Ireny”. Wszystkie trzy zostały wpisane do rejestru zabytków, zwiedzać można ich oryginalne zachowane wnętrza (kotłownię i maszynownię na Nadborze oraz warsztat z agregatem prądotwórczym na Wróblinie). Statki Muzeum Odry stanowią element Otwartego Muzeum Techniki, projektowanego przez FOMT we Wrocławiu.

  Dziś wszystkie trzy jednostki stacjonują w awanporcie górnym śluzy Szczytniki we Wrocławiu, naprzeciwko gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, choć od lat prowadzimy starania o stworzenie docelowego Muzeum Odry w porcie ujścia Oławy k/ wieży ciśnień na Grobli we Wrocławiu.

  Statki zwiedzać można indywidualnie w godzinach pracy biura FOMT oraz w dowolnym terminie po uprzednim ustaleniu daty i godziny spotkania (drogą mailową lub telefonicznie). Posiadamy bogatą ofertę edukacyjną oraz kulturalną, adresowaną do szkół, wolontariuszy, młodzieży i seniorów.

  Zapraszamy na wirtualny spacer po obiektach Muzeum Odry: wirtualny spacer. Prezentujemy wirtualny spacer po statkach flotylli Muzeum Odry FOMT. Naszym przewodnikiem jest Witold Gidel, artysta fotografik, który oczarowany Odrą i jej dziedzictwem, spaceru tego był inicjatorem i twórcą. Trafił na czas przemiany ścieżki holowniczej awanportu Szczytniki w spacerowy bulwar i w czas gdy ładownie barki, odbudowanej w latach 2014-2015 z pomocą Gminy Wrocław wyposażaliśmy –  dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w systemy wystawiennicze i multimedia. Mimo, że otoczenie Muzeum Odry zdecydowanie się już zmieniło, zdecydowaliśmy  się na prezentację spaceru. Jego kadry przeszły już do historii, wkrótce zastąpimy go wersją rozwiniętą, Witold stale nad nią pracuje, aktualizując też fotograficzny serwis.

 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000092321
 • Konto:46 203 0 00 45 1 110 0000 039 8 00 60
 • Adres:HP NADBOR Wyb. Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław
 • WWW:www.fomt.pl
 • E-mail:nadbor@fomt.pl
 • Telefon:882116779
  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00