1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Pomocy "Rubież"

KRS 0000092389

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Pomocy "Rubież"

KRS 0000092389

Więcej o nas

Więcej o nas

Celami Stowarzyszenia jest:
1) udzielanie pomocy charytatywnej hospicjom, różnego typu domom dziecka, domom opieki dla dorosłych i dzieci, placówkom pomagającym bezdomnym, domom opieki dla kobiet z dziećmi, rodzinom ubogim i wielodzietnym w Polsce, a przede wszystkim z województw położonych przy wschodniej granicy Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego,
2) udzielanie pomocy charytatywnej rodzinom polskiego pochodzenia z krajów, o których mowa w § 1 pkt.2,
3) pomoc w wyposażaniu szkół w pomoce szkolne, podręczniki, książki do bibliotek, sprzęt sportowy itp. w województwie podlaskim, w Polsce oraz w krajach, o których mowa w § 1 pkt. 2 i odbywa się w nich nauka języka polskiego,
4) pomoc dla organizacji polonijnych w krajach wymienionych w punkcie 2 w ich działalności utrzymującej polskość, kulturę, oświatę i tradycję polską,
5) patronat nad miejscami pamięci narodowej w krajach wymienionych w punkcie 2,
6) pomoc placówkom ochrony zdrowia, hospicjom oraz ośrodkom opieki społecznej dla dzieci i dorosłych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi, samotnymi, ubogimi na terenie RP, a szczególnie w województwie podlaskim.

Plan pracy Stowarzyszenia Pomocy RUBIEŻ w Białymstoku na 2013r.
1. Kontynuacja realizacji porozumienia z Diecezją Grodzieńską „Odbudowa klasztoru podominikańskiego w Nowogródku” – tj. pomoc w końcowych pracach wykończeniowych oraz wyposażaniu
2. Przyjęcie do realizacji w latach 2013–2014 zadania „Pomoc Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im.J. Śniadeckiego w Białymstoku w organizacji i wyposażeniu w łóżka, szafki, sprzęt rehabilitacyjny, pomocniczy, pościel, koce itp. dla pierwszego w Białymstoku Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego na 70 łóżek”.
3. Nawiązanie trwałej współpracy, podpisanie porozumienia z Towarzystwem Kultury Polskiej im. T.Kościuszki w Łucku na Ukrainie.
4. Udział członków i wolontariuszy Rubieży w uroczystościach 15-lecia Towarzystwa Kultury Polskiej im. T. Kościuszki na Ukrainie we wrześniu 2013r. w połączeniu z wizytą u innych organizacji polskich działających na Wołyniu i Podolu.
5. Realizacja zadania „Mandala łączy świat w galerii w Grodnie i w galerii w Choroszczy” od lutego do 31 lipca 2013r. zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim.
6. Zorganizowanie we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku Konkursu Recytatorskiego dla młodzieży z województwa podlaskiego oraz województwa grodzieńskiego na Białorusi o tematyce przewodniej: poezja Juliana Tuwima (termin realizacji wrzesień-październik 2013) w ramach oferty konkursowej (dialog międzykulturowy) Urzędu Marszałkowskiego .
7. Pomoc dla polskich szkół, bibliotek i innych placówek kulturalnych i oświatowych działających na Białorusi, Ukrainie i w innych krajach przy organizacjach polskich i polskich placówkach dyplomatycznych.
8. Współpraca przez cały rok z Bankiem Żywności w zakresie pomocy najuboższym mieszkańcom województwa podlaskiego poprzez:
- udział w zbiórkach żywności,
- dystrybucję żywności pochodzącej z pomocy Unii Europejskiej do szkół i organizacji współpracujących ze Stowarzyszeniem.
9. Stała promocja Stowarzyszenia i poszukiwanie darczyńców, sponsorów na realizację zadań określonych statutem.
10. Udział w festiwalach, przeglądach artystycznych organizowanych przez polskie organizacje na Białorusi – np. Festiwal Poloneza w Słonimiu, Festiwal Trzech Narodów nad Kanałem Augustowskim, konkursach organizowanych przez Polską Macierz Szkolną w Brześciu, Grodnie.
11. Uczestniczenie w uroczystościach szkolnych w szkołach z polskim językiem nauczania na Białorusi np. w szkole społecznej w Słonimiu, szkole w Wołkowysku, szkole w Lidzie.
12. Współpraca ze Związkiem Sybiraków przy organizowaniu kolejnego Marszu Sybiru w Białymstoku we wrześniu 2013r. Opieka nad wyznaczoną grupą gości, przygotowanie programu, upominków itp.
13. Zorganizowanie w IV kw. 2013 koncertu charytatywnego.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla

KRS 0000092389

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00