1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"

KRS 0000095698

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"

KRS 0000095698

Prezent OPP

Tylko Jedna Taka Tęcza!

Naszą misją jest działanie na rzecz zdrowia i szczęścia dzieci, młodzieży i dorosłych osób niewidomych i słabowidzących.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Cele statutowe Stowarzyszenia "Tęcza". 

Do naszych stałych potrzeb należą m.in.: sprzęt rehabilitacyjny i pomoce terapeutyczne do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną  i wzrokową, w tym: zabawki, sprzęt/pomoce służące rozwojowi ruchowemu, pomoce do komunikacji i rozwoju percepcji słuchowej; sprzęt/pomoce do ćwiczeń wzrokowych; sprzęt komputerowy i urządzenia multimedialne do prowadzenia zajęć wspierających rozwój dzieci – np. tablet, programy komputerowe, kamera, aparat cyfrowy. Sprzęt ten służyć będzie także do diagnozowania i rejestrowania postępów dzieci, a także do szkoleń.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” istnieje od maja 1990 roku i powstało z inicjatywy rodziców, którzy sami chcieli zatroszczyć się o rehabilitację, terapię, edukację swoich dzieci.

Szczególną troską objęliśmy osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością, które wcześniej znajdowały się poza systemem wsparcia. Dwie dzienne placówki, wraz z poradnią dla małych dzieci, tworzą łącznie – wyjątkowy w skali kraju – system kompleksowej, specjalistycznej i stałej pomocy dla 250 osób z niepełnosprawnością wzroku i dodatkowymi złożonymi problemami rozwojowymi: począwszy od najmłodszych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, przez dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, aż do dorosłości. Często nasze wsparcie obejmuje całe życie człowieka.

Wierzymy, i przez lata naszej działalności mamy na to dowody, że kompleksowa pomoc, specyficznie dostosowana do potrzeb niewidomych i słabowidzących w każdym wieku, znacząco wpływa na zmianę i poprawę jakości życia zarówno tych osób, jak i ich rodzin. Wczesna pomoc, kierowana do dzieci najmłodszych, u których pojawiły się problemy wzrokowe, zapobiega nieodwracalnej, trwałej niepełnosprawności i zwiększa szansę na samodzielne, niezależne życie. Dla osób dorosłych, niesamodzielnych ze sprzężoną niepełnosprawnością, którzy skończyli etap edukacji szkolnej, ośrodek Sokrates to jedyne miejsce społecznego wsparcia i godnego życia.

Słowo tęcza kojarzy się z różnobarwnością, różnorodnością. Stworzyliśmy tęczę różnych możliwości dla każdej osoby z naszego kręgu, w zależności od jej indywidualnych potrzeb i osobistych preferencji.

W Warszawie działają trzy placówki prowadzone przez Stowarzyszenie Tęcza:

Poradnia wczesnego wspomagania rozwoju dla małych dzieci, w której przeprowadzana jest diagnoza funkcjonowania wzrokowego dziecka oraz innych problemów rozwojowych dziecka, rodzice otrzymują wsparcie psychologiczne, specjalistyczną pomoc, dostosowaną indywidualnie do potrzeb dziecka (terapia widzenia, terapia pedagogiczna/psychologiczna, fizjoterapia, logopedia, grupowe zajęcia muzyczne). Zajęcia prowadzone są również w środowisku domowym dziecka. Poradnia obejmuje opieką  ok. 120 dzieci w skali roku;

Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci niewidomych i słabowidzących z dodatkowymi neurologicznymi schorzeniami, w którym prowadzona jest codzienna rehabilitacja, edukacja,  różne formy terapii dla 20 dzieci. Dzieci objęte są również opieką medyczną;

 Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci w wieku szkolnym, który obejmuje codziennym wsparciem, rehabilitacją i edukacją 50 dzieci;

Dzienny Ośrodek Wsparcia SOKRATES dla osób dorosłych, w którym kontynuowana jest rehabilitacja i edukacja osób powyżej 25. roku życia, tych, które skończyły wiek edukacyjny.

Stowarzyszenie jest organizacją i jednocześnie instytucją/marką, która jest rozpoznawalna nie tylko w kraju, ale i za granicą. Jesteśmy jedną z nielicznych organizacji w Warszawie i w Polsce opiekującą się systematycznie, kompleksowo i fachowo dziećmi z niepełnosprawnością wzrokową, a także dziećmi i osobami dorosłymi niesamodzielnymi, zależnymi od wsparcia i pomocy innych. Wspieramy także rodziców poprzez szkolenia, terapię psychologiczną, pomoc środowiskową. Potrzeby tej grupy dzieci oraz ich rodzin są szczególnie duże.

Cele Stowarzyszenia:

 1. Ochrona zdrowia, leczenie i rehabilitacja medyczna dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, w szczególności ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz dzieci zagrożonych utratą widzenia lub zaburzeniami widzenia.
 2. Nauka i edukacja, wczesne wspomaganie rozwoju oraz ustawiczne kształcenie dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, w szczególności ze sprzężoną, głęboką niepełnosprawnością.
 3. Rehabilitacja, aktywizacja społeczna oraz wspieranie rozwoju psychomotorycznego dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, w tym dzieci i osób ze sprzężoną niepełnosprawnością we wszystkich obszarach ich funkcjonowania, od momentu wykrycia niepełnosprawności, do osiągnięcia przez nie maksymalnie możliwej samodzielności i niezależności życiowej.
 4. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjnych oraz poradni dla dzieci niewidomych i słabowidzących (w szczególności dla dzieci i osób ze sprzężoną niepełnosprawnością).
 5. Wspieranie rodzin dzieci i osób niewidomych i słabowidzących, poprzez różne formy edukacji, psychoedukacji, działalność integracyjną, informacyjną, pomoc prawną, psychologiczną, socjalną.
 6. Współpraca i wymiana doświadczeń ze środowiskami osób niepełnosprawnych oraz organizacjami o podobnym charakterze w celu przeciwdziałania dyskryminacji niepełnosprawnych; wspieranie inicjatyw dążących do wzmocnienia szans i zmiany jakości funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych oraz poprawy ich publicznego wizerunku.
 7. Organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, szkoleń, kursów oraz innych form podnoszenia kwalifikacji z udziałem profesjonalistów z różnych dziedzin medycyny (w tym diagnostyki i leczenia chorób oczu) oraz specjalistów szeroko rozumianej rehabilitacji, edukacji specjalnej i pomocy społecznej. Tym zakresem działalności zajmuje się, powołane przez Zarząd Stowarzyszenia, Centrum Kształcenia Kadr Tęcza.

Tęcza - znana na świecie marka

 • Stowarzyszenie “TĘCZA” jest z inicjatorem stosowania w Polsce najnowszych sposobów terapii widzenia i metod oceny widzenia, opracowanych przez fińską okulistkę dr Leę Hyvarinen. Przy pomocy specjalnych testów można ocenić funkcje wzrokowe niemowlęcia i małego dziecka z osłabionym widzeniem i rozpocząć bardzo wcześnie usprawnianie widzenia.
 • Przeszkoliliśmy ponad 200 osób (pedagogów, psychologów, terapeutów widzenia, lekarzy i innych specjalistów) z zakresu wczesnej diagnozy i rehabilitacji niemowląt i małych dzieci niewidomych i słabowidzących ze złożoną niepełnosprawnością.

Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo mazowieckie
 • KRS:0000095698
 • Wizytówka:www.pitax.pl/tecza
 • Konto:35 1060 0076 0000 3300 0060 9962
 • Adres:02-321 Warszawa, ul.Kopińska 6/10
 • WWW:www.tecza.org
 • E-mail:tecza@idn.org.pl
 • Telefon:22-822-03-44

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"

KRS 0000095698

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00