1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa
  KRS 0000096310

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Chcąc doznać pełni szczęścia trzeba je dzielić z kimś drugim.

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem rodziców zastępczych. Członkowie Stowarzyszenia współtworzą ruch zastępczego rodzicielstwa. Ruch jest niezależnym działaniem wszystkich ludzi dobrej woli, w przeróżny sposób wspierających rodziny przyjmujące dzieci osamotnione, odrzucone i osierocone.

Zrzeszamy rodziny zastępcze i adopcyjne, pogotowia rodzinne i rodzinne domy dziecka, ale nie tylko. Organizujemy spotkania, szkolenia dla rodziców, warsztaty rodzinne i zajęcia dla dzieci i wiele innych…

Jak wykorzystamy 1%

Mamy ambitny i szczytny cel, aby ze środków zgromadzonych dzięki 1% sfinalizować cykl szkoleń i warsztatów, który ma pomóc rodzicom w lepszej komunikacji z dziećmi oraz radzeniu sobie z problemami wieku dorastania. Rodzice i opiekunowie po otrzymaniu zaleceń będą mieli możliwość ewaluacji efektów, a tym samym będą mogli lepiej ocenić potencjalne zagrożenia z jakimi boryka się dorastająca młodzież i dzieci po trudnych przejściach, których w rodzinach zastępczych i adopcyjnych nie brakuje.

W Poznaniu istnieje potrzeba wsparcia rodziców i opiekunów w zakresie cyklicznych szkoleń i warsztatów. Obecnie rodzice kładą nacisk na rozwiązywanie trudności wychowawczych u dorastających dzieci i dojrzewającej młodzieży. Spora grupa naszych Podopiecznych weszła już w wiek dojrzewania. Założeniem projektu jest wsparcie rodziców zastępczych, rodziców adopcyjnych jak i rodziców - każdego kto czuje potrzebę bycia lepszym rodzicem. Będzie to grupa o charakterze otwartym, nie ograniczająca się do członków

Dorastająca młodzież potrafi przyprawić o dreszcze nie jednego rodzica. Buzujące hormony oraz chęć bycia traktowanym jak dorosły, a gdy wygodnie "przecież jestem dzieckiem" wcale tego nie ułatwiają. Projekt "Jak być lepszym rodzicem" jest odpowiedzią na te i inne troski z którymi zmagają się rodzice. Szkolenia dzięki cyklicznej formie mają ułatwić zwrócenie uwagi na istotne aspekty wychowywania, a następnie korekty w działaniu i odnalezieniu najlepszych rozwiązań dopasowanych do sytuacji dzieci

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, dzięki środkom z 1% podatku możemy zdziałać więcej :)

Więcej o nas

Historia

Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa jest organizacją społeczną. Powstał w 2009 r z inicjatywy rodziców zastępczych  poszukujących wsparcia i pomocy w wychowywaniu przyjętych do rodziny dzieci. Działania i zadania, które podejmujemy  wynikają z realnych potrzeb rodziców zastępczych. Problemy, z którymi muszą się zmierzyć, daleko wykraczają poza zwykłe doświadczenia rodzinne. Dlatego, w ramach licznych szkoleń, warsztatów, spotkań grup samopomocowych systematycznie analizujemy, dyskutujemy i zwiększamy umiejętności opiekuńcze i wychowawcze rodziców wykorzystując doświadczenia i wiedzę innych.

O nas

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem rodziców zastępczych i innych osób dobrej woli o nienagannej postawie moralno-etycznej i wysokim prestiżu społecznym, tworzących ruch zastępczego rodzicielstwa, działających we wspólnotach rodzin zastępczych i uznających podstawy zastępczego rodzicielstwa.

Rodzicami lub rodzinami zastępczymi są osoby lub rodziny opiekujące się dziećmi i młodzieżą osamotnioną, odrzuconą i osieroconą, względem których przyjmują one prawną, moralną i duchową odpowiedzialność.

Nasze wartości

 1. Nasze działania opieramy na chrześcijańskiej miłości i odpowiedzialności za człowieka.

 2. W życiu rodzinnym unikamy fałszywych sytuacji i postaw.

 3. Dbamy o naturalną część naszej rodziny, która współuczestniczy w pomocy przyjętym dzieciom.

 4. Rozwijamy możliwości opiekuńcze i wychowawcze oraz powiększamy umiejętności.

 5. Tworzymy warunki do powstania więzi z dziećmi.

 6. Zabiegamy o zachowanie równowagi pomiędzy zobowiązaniami, a posiadanymi uprawnieniami opiekuńczymi i wychowawczymi względem dzieci.

 7. Staramy się szanować więzi uczuciowe dzieci z ich środowiskami naturalnymi. Podtrzymujemy więzi znaczące dla nich

 8. Tworzymy wspólnoty rodzin zastępczych przez utrzymywanie regularnych kontaktów i wzajemne wsparcie.

Członkostwo

Członkowie Stowarzyszenia współtworzą ruch zastępczego rodzicielstwa. Zrzeszamy rodziny zastępcze i adopcyjne, pogotowia rodzinne i rodzinne domy dziecka, ale nie tylko. Ruch jest niezależnym działaniem wszystkich ludzi dobrej woli, w przeróżny sposób wspierających rodziny przyjmujące dzieci osamotnione, odrzucone i osierocone.

Jeśli wartości, jakie wyznajemy są Wam bliskie zapraszamy na nasze spotkania. Doceniamy i szanujemy fakt, że każdy z nas jest inny oraz jak większość z nas ma do opowiedzenia niesamowite historie związane z szeroko powiedzianym rodzicielstwem. Łączymy siły w działaniu, bo razem możemy więcej, razem jest lepiej i łatwiej zmagać się ze światem niż w pojedynkę.

Działalność

W codziennej działalności organizujemy spotkania grup wsparcia da rodziców, warsztaty doszkalające dla rodziców, warsztaty artystyczne dla dzieci i rodziców, zajęcia sportowe dla dzieci, spotkania świąteczne, oraz – dzięki współpracy ze sponsorami – pomoc w realizacji upominków świątecznych dla dzieci.

Większość warsztatów oraz spotkań naszego Oddziału jest organizowane przez Zarząd i członków Stowarzyszenia – na co dzień opiekunów pieczy zastępczej.
Wszyscy członkowie naszego Stowarzyszenia prowadzą jego działania nieodpłatnie, w ramach wolontariatu.

Wśród rodzin zrzeszonych w Stowarzyszeniu możemy zaobserwować poprawę świadomości wychowawczej i autonomicznej. Ponadto coraz więcej rodzin inwestuje w tworzenie pozytywnych i trwałych relacji między członkami rodziny oraz w rozwój indywidualny podopiecznych. Wiele rodzin wzięło w ostatnich latach udział w organizowanych inicjatywach, sfinansowanych m. in. dzięki uzyskanym mikrograntom oraz środkom z 1%. Realizowane na szeroką skalę projekty, ukierunkowane bezpośrednio na potrzeby lokalnych Rodzin oraz Dzieci objętych pieczą zastępczą zaowocowały zdecydowanym zwiększeniem świadomości stosowanych w rodzinach metod wychowawczych, poprawą organizacji życia rodzin oraz wzmocnieniem więzi i pozytywnych relacji pomiędzy ich członkami.

Cele na 2019 rok

Dorastająca młodzież potrafi przyprawić o dreszcze nie jednego rodzica. Buzujące hormony oraz chęć bycia traktowanym jak dorosły, a gdy wygodnie "przecież jestem dzieckiem" wcale tego nie ułatwiają.

Projekt "Jak być lepszym rodzicem" jest odpowiedzią na te i inne troski z którymi zmagają się rodzice. Szkolenia dzięki cyklicznej formie mają ułatwić zwrócenie uwagi na istotne aspekty wychowywania, a następnie korekty w działaniu i odnalezieniu najlepszych rozwiązań dopasowanych do sytuacji dzieci.


 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo wielkopolskie
 • KRS:0000096310
 • Konto:56 175 0 00 12 0 000 0000 339 1 76 67
 • Adres:Biskupińska, 62/15
 • WWW:rodzicezastepczy.pl
 • E-mail:stowarzyszenie@rodzicezastepczy.pl
 • Telefon:606432902 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa

  KRS 0000096310

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa

 • Chcąc doznać pełni szczęścia trzeba je dzielić z kimś drugim.

  Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem rodziców zastępczych. Członkowie Stowarzyszenia współtworzą ruch zastępczego rodzicielstwa. Ruch jest niezależnym działaniem wszystkich ludzi dobrej woli, w przeróżny sposób wspierających rodziny przyjmujące dzieci osamotnione, odrzucone i osierocone.

  Zrzeszamy rodziny zastępcze i adopcyjne, pogotowia rodzinne i rodzinne domy dziecka, ale nie tylko. Organizujemy spotkania, szkolenia dla rodziców, warsztaty rodzinne i zajęcia dla dzieci i wiele innych…

 • Jak wykorzystamy 1%

  Mamy ambitny i szczytny cel, aby ze środków zgromadzonych dzięki 1% sfinalizować cykl szkoleń i warsztatów, który ma pomóc rodzicom w lepszej komunikacji z dziećmi oraz radzeniu sobie z problemami wieku dorastania. Rodzice i opiekunowie po otrzymaniu zaleceń będą mieli możliwość ewaluacji efektów, a tym samym będą mogli lepiej ocenić potencjalne zagrożenia z jakimi boryka się dorastająca młodzież i dzieci po trudnych przejściach, których w rodzinach zastępczych i adopcyjnych nie brakuje.

  W Poznaniu istnieje potrzeba wsparcia rodziców i opiekunów w zakresie cyklicznych szkoleń i warsztatów. Obecnie rodzice kładą nacisk na rozwiązywanie trudności wychowawczych u dorastających dzieci i dojrzewającej młodzieży. Spora grupa naszych Podopiecznych weszła już w wiek dojrzewania. Założeniem projektu jest wsparcie rodziców zastępczych, rodziców adopcyjnych jak i rodziców - każdego kto czuje potrzebę bycia lepszym rodzicem. Będzie to grupa o charakterze otwartym, nie ograniczająca się do członków

  Dorastająca młodzież potrafi przyprawić o dreszcze nie jednego rodzica. Buzujące hormony oraz chęć bycia traktowanym jak dorosły, a gdy wygodnie "przecież jestem dzieckiem" wcale tego nie ułatwiają. Projekt "Jak być lepszym rodzicem" jest odpowiedzią na te i inne troski z którymi zmagają się rodzice. Szkolenia dzięki cyklicznej formie mają ułatwić zwrócenie uwagi na istotne aspekty wychowywania, a następnie korekty w działaniu i odnalezieniu najlepszych rozwiązań dopasowanych do sytuacji dzieci

  Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, dzięki środkom z 1% podatku możemy zdziałać więcej :)

 • Więcej o nas

  Historia

  Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa jest organizacją społeczną. Powstał w 2009 r z inicjatywy rodziców zastępczych  poszukujących wsparcia i pomocy w wychowywaniu przyjętych do rodziny dzieci. Działania i zadania, które podejmujemy  wynikają z realnych potrzeb rodziców zastępczych. Problemy, z którymi muszą się zmierzyć, daleko wykraczają poza zwykłe doświadczenia rodzinne. Dlatego, w ramach licznych szkoleń, warsztatów, spotkań grup samopomocowych systematycznie analizujemy, dyskutujemy i zwiększamy umiejętności opiekuńcze i wychowawcze rodziców wykorzystując doświadczenia i wiedzę innych.

  O nas

  Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem rodziców zastępczych i innych osób dobrej woli o nienagannej postawie moralno-etycznej i wysokim prestiżu społecznym, tworzących ruch zastępczego rodzicielstwa, działających we wspólnotach rodzin zastępczych i uznających podstawy zastępczego rodzicielstwa.

  Rodzicami lub rodzinami zastępczymi są osoby lub rodziny opiekujące się dziećmi i młodzieżą osamotnioną, odrzuconą i osieroconą, względem których przyjmują one prawną, moralną i duchową odpowiedzialność.

  Nasze wartości

  1. Nasze działania opieramy na chrześcijańskiej miłości i odpowiedzialności za człowieka.

  2. W życiu rodzinnym unikamy fałszywych sytuacji i postaw.

  3. Dbamy o naturalną część naszej rodziny, która współuczestniczy w pomocy przyjętym dzieciom.

  4. Rozwijamy możliwości opiekuńcze i wychowawcze oraz powiększamy umiejętności.

  5. Tworzymy warunki do powstania więzi z dziećmi.

  6. Zabiegamy o zachowanie równowagi pomiędzy zobowiązaniami, a posiadanymi uprawnieniami opiekuńczymi i wychowawczymi względem dzieci.

  7. Staramy się szanować więzi uczuciowe dzieci z ich środowiskami naturalnymi. Podtrzymujemy więzi znaczące dla nich

  8. Tworzymy wspólnoty rodzin zastępczych przez utrzymywanie regularnych kontaktów i wzajemne wsparcie.

  Członkostwo

  Członkowie Stowarzyszenia współtworzą ruch zastępczego rodzicielstwa. Zrzeszamy rodziny zastępcze i adopcyjne, pogotowia rodzinne i rodzinne domy dziecka, ale nie tylko. Ruch jest niezależnym działaniem wszystkich ludzi dobrej woli, w przeróżny sposób wspierających rodziny przyjmujące dzieci osamotnione, odrzucone i osierocone.

  Jeśli wartości, jakie wyznajemy są Wam bliskie zapraszamy na nasze spotkania. Doceniamy i szanujemy fakt, że każdy z nas jest inny oraz jak większość z nas ma do opowiedzenia niesamowite historie związane z szeroko powiedzianym rodzicielstwem. Łączymy siły w działaniu, bo razem możemy więcej, razem jest lepiej i łatwiej zmagać się ze światem niż w pojedynkę.

  Działalność

  W codziennej działalności organizujemy spotkania grup wsparcia da rodziców, warsztaty doszkalające dla rodziców, warsztaty artystyczne dla dzieci i rodziców, zajęcia sportowe dla dzieci, spotkania świąteczne, oraz – dzięki współpracy ze sponsorami – pomoc w realizacji upominków świątecznych dla dzieci.

  Większość warsztatów oraz spotkań naszego Oddziału jest organizowane przez Zarząd i członków Stowarzyszenia – na co dzień opiekunów pieczy zastępczej.
  Wszyscy członkowie naszego Stowarzyszenia prowadzą jego działania nieodpłatnie, w ramach wolontariatu.

  Wśród rodzin zrzeszonych w Stowarzyszeniu możemy zaobserwować poprawę świadomości wychowawczej i autonomicznej. Ponadto coraz więcej rodzin inwestuje w tworzenie pozytywnych i trwałych relacji między członkami rodziny oraz w rozwój indywidualny podopiecznych. Wiele rodzin wzięło w ostatnich latach udział w organizowanych inicjatywach, sfinansowanych m. in. dzięki uzyskanym mikrograntom oraz środkom z 1%. Realizowane na szeroką skalę projekty, ukierunkowane bezpośrednio na potrzeby lokalnych Rodzin oraz Dzieci objętych pieczą zastępczą zaowocowały zdecydowanym zwiększeniem świadomości stosowanych w rodzinach metod wychowawczych, poprawą organizacji życia rodzin oraz wzmocnieniem więzi i pozytywnych relacji pomiędzy ich członkami.

  Cele na 2019 rok

  Dorastająca młodzież potrafi przyprawić o dreszcze nie jednego rodzica. Buzujące hormony oraz chęć bycia traktowanym jak dorosły, a gdy wygodnie "przecież jestem dzieckiem" wcale tego nie ułatwiają.

  Projekt "Jak być lepszym rodzicem" jest odpowiedzią na te i inne troski z którymi zmagają się rodzice. Szkolenia dzięki cyklicznej formie mają ułatwić zwrócenie uwagi na istotne aspekty wychowywania, a następnie korekty w działaniu i odnalezieniu najlepszych rozwiązań dopasowanych do sytuacji dzieci.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:województwo wielkopolskie
 • KRS:0000096310
 • Konto:56 175 0 00 12 0 000 0000 339 1 76 67
 • Adres:Biskupińska, 62/15
 • WWW:rodzicezastepczy.pl
 • E-mail:stowarzyszenie@rodzicezastepczy.pl
 • Telefon:606432902
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00