1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego

KRS 0000096678

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego

KRS 0000096678

Prezent OPP

Podaruj 1% Siebie

Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin w szczególności zamieszkujących powiat rzeszowski.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Na zadania statutowe Związku: prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, organizację wyjazdów prospołecznych, turnusów rehabilitacyjnych, cyklicznych imprez integracyjnych, warsztatów.

Więcej o nas

Więcej o nas

 

Dzięki przekazanym przez PAŃSTWA 1% mamy odwagę marzyć i realizować kolejne zadania służące społeczności osób niepełnosprawnych w naszym rzeszowskim powiecie.

istoria powstania i rola w środowisku lokalnym

Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego skupia w swej strukturze przedstawicieli 12 gminnych stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie powiatu rzeszowskiego, których nadrzędną rolą jest pomoc i wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Idea powstania Związku narodziła się z konieczności pomocy małym gminnym organizacjom. Obecnie jesteśmy organizacją o uznanej roli wśród samych osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz samorządu powiatowego. Związek został utworzony we wrześniu 2000 roku i od tego czasu zrealizował szereg zadań i inicjatyw służących integracji środowiska wiejskiego i małomiasteczkowego z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Początkowo nasza rola polegała na odnalezieniu osób niepełnosprawnych, przełamaniu stereotypów, że osoba niepełnosprawna ma takie same prawa jak pozostali mieszkańcy powiatu. Prawo do nauki, uczestnictwa w życiu społecznym danego miejsca zamieszkania, prawo do wypoczynku, rekreacji, uczestnictwa w placówkach terapeutyczno rehabilitacyjnych. Dzięki uporowi i zaangażowaniu wielu osób udało nam się przekonać samorządy gminne do wsparcia inicjatyw społecznych, przekazania lokali do tworzonych i prowadzonych przez Związek Gminnych Centrów Dziennej Aktywności dla dzieci i młodzieży. Związek był realizatorem szeregu zadań i imprez skierowanych do osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie powiatu rzeszowskiego. Były to między innymi: Warsztaty muzyczno – plastyczno – taneczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pod hasłem "Poznaj swój talent". Współorganizowaliśmy wojewódzki konkursu piosenki "Każdy ma szansę na sukces" z udziałem gwiazdy muzyki rozrywkowej. Przeprowadziliśmy, trzykrotnie badania ortopedyczne dzieci niepełnosprawnych we wszystkich gminach powiatu.  Przeprowadziliśmy kampanię informacyjną na temat choroby nieznanej w środowisku o nazwie "mukowiscydoza".  Prowadziliśmy Punkt Doradztwa „Życie bez barier”, w którym udzielaliśmy porad z zakresu prawa osób niepełnosprawnych i ich rodzin, porad społecznych.  Utworzyliśmy i prowadziliśmy przy współpracy Gmin i stowarzyszeń cykliczne zadania pod hasłem: Jesienne wędrówki, Razem łatwiej, Za krokiem krok, To mnie kręci. Organizowaliśmy dwukrotnie Powiatowe Spotkanie z Mikołajem, na które każdorazowo zaproszenie przyjęło blisko 400 osób niepełnosprawnych.

Główne zadania realizowane przez Związek Stowarzyszeń

 1. Lata działalności i pracy w środowisku ukazały skalę problemu, z jakim na co dzień borykają się same osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, zarówno w kwestii dotarcia do informacji, komunikacji zbiorowej, barier architektonicznych czy mentalnych. Aby sprostać oczekiwaniom i rodzącemu się entuzjazmowi w dążeniu do lepszego życia podejmowaliśmy szereg zadań. Wśród nich rozpoczęliśmy od utworzenia w 2001 roku Bezpłatnej Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego. Początkowo dysponowaliśmy starszym sprzętem otrzymanym z zaprzyjaźnionej organizacji – z darów zagranicznych. Z czasem rozpropagowania zadania okazało się jak wielkie są potrzeby w dotarciu do sprzętu rehabilitacyjnego przez osoby indywidualne wynikające po części również z kosztów ich zakupu. Od 2003 roku wynajęliśmy pomieszczenia w Rzeszowie w pobliżu Szpitala Wojewódzkiego nr 2 (gdzie do dnia dzisiejszego istnieje) i rozpoczęliśmy stałe doposażenie i zakup nowoczesnego sprzętu na potrzeby beneficjentów wypożyczalni. Obecnie na stanie posiadamy 625 szt. nowoczesnego sprzętu na łączną wartość 349 378,08 zł. Jest to sprzęt zarówno dla osób obłożnie chorych w tym łóżka wspomagające obsługę osób niepełnosprawnych, podnośniki, materace, wózki jak również, sprzęt do terapii manualnej i sensorycznej dla dzieci i młodzieży. Sprzęt nadal wypożyczamy bezpłatnie, warunkiem jest zamieszanie na terenie powiatu rzeszowskiego.
 2. Powiatowy Dzień Jedności – to coroczna impreza plenerowa organizowana we współpracy z Powiatem Rzeszowskim i poszczególnymi Gminami w powiecie. Zadanie to jest realizowane najczęściej w II weekend czerwca, ma charakter dużego pikniku integracyjnego zarówno dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin ale również dla danej społeczności lokalnej i samorządu zaangażowanych w organizację spotkania. Stałymi punktami jest msza polowa, wspólny gorący poczęstunek, prezentacja dorobku artystycznego społeczności lokalnej oraz zabawy i konkurencje sprawnościowo rekreacyjne dla najmłodszych. Powiatowy Dzień Jedności ma charakter otwarty, więc każdy może być jego uczestnikiem. Najważniejsza jest chęć, zaangażowanie i tolerancja dla drugiego człowieka. Nasza organizacja odpowiedzialna jest za pozyskanie środków finansowych celem zapewnienia bezpłatnego dowozu osobom niepełnosprawnym z poszczególnych Gminnych Stowarzyszeń, zapewnienia poczęstunku.  
 3. Cykliczne rajdy turystyczno rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w najpiękniejsze rejony zarówno naszego województwa podkarpackiego oraz w Polsce. Zadania te realizujemy ze środków Samorządu Wojewódzkiego, PFRON oraz darowizn osób indywidualnych. Corocznie odbywa się 3 – 5 wyjazdów. W zależności od pozyskanych środków są to 2-4 dniowe rajdy, z określonym tematem przewodnim  w zależności od miejsca i roku. Tym sposobem, każdy wyjazd, rajd nawet do nieodległych miejscowości jest dla nas okazją do odkrywania danego miejsca na nowo. Taki cel towarzyszył nam podczas dotychczasowych wypraw gdzie uczyliśmy się chodzić z kijkami Nording Woking, oswajaliśmy strach przed spływem galarami, odkrywaliśmy piękno krajobrazu przemyskich kresów wraz z pobytem na przedstawieniach teatralnych czy operowych, uczyliśmy się rozpoznawać kierunki na kompasie i czytać mapę i wiele innych zadań.
 4. Od 2002 roku koordynujemy wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne w większości do miejscowości nadmorskich. Nasza rola polega na skompletowaniu grupy uczestników, wspólnym zorganizowaniu transportu – wynajęciu autokaru czy zakupie biletów PKP. Podczas turnusu organizujemy wspólne zabawy, wycieczki.

DZIĘKUJEMY, za każdy najmniejszy dar. A z naszej strony zobowiązujemy się do wykorzystania na kolejne cele pomocowe dla osób niepełnosprawnych.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000096678
 • Konto:95 9176 1022 2003 0022 6309 0001
 • Adres:Adres korespondencyjny: ul. Leszka Czarnego 1a, Ip. pok. 14, 35-615 Rzeszów
 • WWW:zwiazekstowarzyszen.pl
 • E-mail:zwiazeksponprz@wp.pl
 • Telefon:17 857 8695

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla
Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego

KRS 0000096678

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00