1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost
KRS 0000097425

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Wspieramy zdrowie psychiczne i rozwój osobisty

Już prawie 20 lat działamy na polu zdrowia psychicznego. Pomagamy młodym osobom „stanąć na nogi” po okresie walki z chorobą. Jedną z form wsparcia jest aktywizacja poprzez pracę wolontarystyczną.
Udzielamy konsultacji osobom doświadczającym trudności życiowych. Rozwijamy i promujemy wolontariat w woj. łódzkim.

Jak wykorzystamy 1%

Środki pochcodzące z 1% podatku przeznaczamy przede wszystkim na udzielanie bezpłatnych konsultacji osobom doświadczającycm problemów w obszarze zdrowia psychicznego a także, w mniejszej części, na organizację corocznych obchodów zdrowia psychicznego 10-go października br.

Im więcej środków uzyskamy tym więcej osób skorzysta!

Więcej o nas

Stowarzyszenie POMOST powstało w 2000 roku z myślą młodych osobach chorujących psychicznie (głównie opuszczających opiekę szpitalną dzienną i całodobową) potrzebujących wsparcia w aktywizacji społecznej, reintegracji z grupą rówieśniczą, pomocy w powrocie do szkoły i/lub aktywności zawodowej. Organizacja została założona przez rodziny tych osób, które wyraźnie odczuwały potrzeby w tym zakresie a także same potrzebowały wsparcia i wewnętrznej integracji. Na gruncie tych potrzeb rozwinęła się działalność Stowarzyszenia, która obecnie opiera się w dużej mierze na prowadzeniu placówki rehabilitacyjnej - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie (działanie stałe) a także na realizacji różnorodnych programów aktywizujących społecznie i/lub zawodowo osoby chorujące psychicznie. Prowadzone są one w formie projektów finansowanych ze środków unijnych, rządowych i samorządowych a także pochodzących z Funduszu PFRON. Ponadto ze środków własnych i na bazie pracy wolontarystycznej prowadzone są spotkania grupy wsparcia i grupy samopomocowej.

Z oferty rocznie korzysta kilkadziesiąt osób chorujących i około 30-tu członków rodzin.

Dodatkowo organizacja prowadzi działania upowszechniające wiedzę dot. zdrowia psychicznego. Od ponad 5 lat organizowane są obchody dnia Zdrowia Psychicznego o zasięgu wojewódzkim, w ramach których prowadzone są specjalistyczne konsultacje, warsztaty i wykłady szerzące wiedzę n/t profilaktyki zaburzeń psychicznych oraz możliwości i zasad korzystania z pomocy psychologów i psychiatrów. Na stałe dostępne są bezpłatne konsultacje dla osób poszukujących wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego swojego i swoich bliskich finansowane ze środków pochodzących z 1% podatku.

POMOST współpracuje z placówkami ochrony zdrowia (szpitale psychiatryczne, poradnie zdrowia psychicznego w regionie), innymi organizacjami o podobnych celach w regionie i w całej Polsce takimi jak Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie "POL-FAMILIA" a także z firmami wspierającymi naszą działalność. Wśród nich najbardziej zaangażowane to: Janssen - Cilag Polska (firma farmaceutyczna), Navi Concept (agencja reklamowa, drukarnia) oraz portal Medycyna Praktyczna mp.pl.

Stowarzyszenie jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością oraz Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

W wymiarze międzynarodowym organizacja współpracuje z Europejską Federacją Rodzin Osób z Chorobą Psychiczną (EUFAMI) a także z Europejskim Forum Pacjentów (EPF).

Dodatkową działalnością Stowarzyszenia, która rozwinęła się po kilku latach od jego utworzenia jest rozwój i promocja wolontariatu w regionie. Początkowo uruchomiona jako alternetywna forma aktywności społeczno-zawodowej dla osób przechodzących rehabilitację psychiatryczną, obecnie funkcjonująca jako integracyjne biuro pośrednictwa pracy wolontarystycznej zarówno dla osób zdrowych jak i chorujących lub mających inne problemy życiowe, dla których działalność prospołeczna stanowi także formę rozwoju osobistego i pokonywania własnych słabości. Biuro obsułguje rocznie ponad 100 wolontariuszy. prowadzi także szkolenia dot. wolontariatu i akcje animacyjne promujące wolontariat.

Cele działalności Stowarzyszenia ujęte w statucie to:

1/ pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej wystąpieniem choroby psychicznej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

2/ ochronę i promocję zdrowia – w szczególności zdrowia psychicznego;

3/ rehabilitację osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej;

4/ aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy  w szczególności z powodu występujących zaburzeń psychicznych;

5/ upowszechnianie kultury fizycznej , sportu i rekreacji młodzieży i osób dorosłych z  zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin i opiekunów;

6/ upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich osób chorujących psychicznie;

7/ działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w szczególności w zakresie ochrony zdrowia psychicznego;

8/ promocję i wspieranie wolontariatu

9/ upowszechnianie kultury i sztuki wśród młodzieży i osób dorosłych w szczególności wśród osób chorujących psychicznie


 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:województwo łódzkie
 • KRS:0000097425
 • Wizytówka:www.pitax.pl/pomost
 • Konto:12 203 0 00 45 1 110 0000 002 0 58 20
 • Adres:Próchnika 7, 90-408 Łódź
 • WWW:pomost-lodz.org
 • E-mail:pomost.s@poczta.fm
 • Telefon:42 632 08 66

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Formularze PIT 2019/2020 dla
Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost

KRS 0000097425

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost

 • Wspieramy zdrowie psychiczne i rozwój osobisty

  Już prawie 20 lat działamy na polu zdrowia psychicznego. Pomagamy młodym osobom „stanąć na nogi” po okresie walki z chorobą. Jedną z form wsparcia jest aktywizacja poprzez pracę wolontarystyczną.
  Udzielamy konsultacji osobom doświadczającym trudności życiowych. Rozwijamy i promujemy wolontariat w woj. łódzkim.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki pochcodzące z 1% podatku przeznaczamy przede wszystkim na udzielanie bezpłatnych konsultacji osobom doświadczającycm problemów w obszarze zdrowia psychicznego a także, w mniejszej części, na organizację corocznych obchodów zdrowia psychicznego 10-go października br.

  Im więcej środków uzyskamy tym więcej osób skorzysta!

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie POMOST powstało w 2000 roku z myślą młodych osobach chorujących psychicznie (głównie opuszczających opiekę szpitalną dzienną i całodobową) potrzebujących wsparcia w aktywizacji społecznej, reintegracji z grupą rówieśniczą, pomocy w powrocie do szkoły i/lub aktywności zawodowej. Organizacja została założona przez rodziny tych osób, które wyraźnie odczuwały potrzeby w tym zakresie a także same potrzebowały wsparcia i wewnętrznej integracji. Na gruncie tych potrzeb rozwinęła się działalność Stowarzyszenia, która obecnie opiera się w dużej mierze na prowadzeniu placówki rehabilitacyjnej - Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie (działanie stałe) a także na realizacji różnorodnych programów aktywizujących społecznie i/lub zawodowo osoby chorujące psychicznie. Prowadzone są one w formie projektów finansowanych ze środków unijnych, rządowych i samorządowych a także pochodzących z Funduszu PFRON. Ponadto ze środków własnych i na bazie pracy wolontarystycznej prowadzone są spotkania grupy wsparcia i grupy samopomocowej.

  Z oferty rocznie korzysta kilkadziesiąt osób chorujących i około 30-tu członków rodzin.

  Dodatkowo organizacja prowadzi działania upowszechniające wiedzę dot. zdrowia psychicznego. Od ponad 5 lat organizowane są obchody dnia Zdrowia Psychicznego o zasięgu wojewódzkim, w ramach których prowadzone są specjalistyczne konsultacje, warsztaty i wykłady szerzące wiedzę n/t profilaktyki zaburzeń psychicznych oraz możliwości i zasad korzystania z pomocy psychologów i psychiatrów. Na stałe dostępne są bezpłatne konsultacje dla osób poszukujących wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego swojego i swoich bliskich finansowane ze środków pochodzących z 1% podatku.

  POMOST współpracuje z placówkami ochrony zdrowia (szpitale psychiatryczne, poradnie zdrowia psychicznego w regionie), innymi organizacjami o podobnych celach w regionie i w całej Polsce takimi jak Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie "POL-FAMILIA" a także z firmami wspierającymi naszą działalność. Wśród nich najbardziej zaangażowane to: Janssen - Cilag Polska (firma farmaceutyczna), Navi Concept (agencja reklamowa, drukarnia) oraz portal Medycyna Praktyczna mp.pl.

  Stowarzyszenie jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością oraz Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

  W wymiarze międzynarodowym organizacja współpracuje z Europejską Federacją Rodzin Osób z Chorobą Psychiczną (EUFAMI) a także z Europejskim Forum Pacjentów (EPF).

  Dodatkową działalnością Stowarzyszenia, która rozwinęła się po kilku latach od jego utworzenia jest rozwój i promocja wolontariatu w regionie. Początkowo uruchomiona jako alternetywna forma aktywności społeczno-zawodowej dla osób przechodzących rehabilitację psychiatryczną, obecnie funkcjonująca jako integracyjne biuro pośrednictwa pracy wolontarystycznej zarówno dla osób zdrowych jak i chorujących lub mających inne problemy życiowe, dla których działalność prospołeczna stanowi także formę rozwoju osobistego i pokonywania własnych słabości. Biuro obsułguje rocznie ponad 100 wolontariuszy. prowadzi także szkolenia dot. wolontariatu i akcje animacyjne promujące wolontariat.

  Cele działalności Stowarzyszenia ujęte w statucie to:

  1/ pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej wystąpieniem choroby psychicznej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

  2/ ochronę i promocję zdrowia – w szczególności zdrowia psychicznego;

  3/ rehabilitację osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej;

  4/ aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy  w szczególności z powodu występujących zaburzeń psychicznych;

  5/ upowszechnianie kultury fizycznej , sportu i rekreacji młodzieży i osób dorosłych z  zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin i opiekunów;

  6/ upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich osób chorujących psychicznie;

  7/ działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w szczególności w zakresie ochrony zdrowia psychicznego;

  8/ promocję i wspieranie wolontariatu

  9/ upowszechnianie kultury i sztuki wśród młodzieży i osób dorosłych w szczególności wśród osób chorujących psychicznie

 • Obszar działalności:Zdrowie
 • Obszar działania:województwo łódzkie
 • KRS:0000097425
 • Wizytówka:www.pitax.pl/pomost
 • Konto:12 203 0 00 45 1 110 0000 002 0 58 20
 • Adres:Próchnika 7, 90-408 Łódź
 • WWW:pomost-lodz.org
 • E-mail:pomost.s@poczta.fm
 • Telefon:42 632 08 66
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00