1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie "Krok Dalej"
  KRS 0000098165

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ - żyć lepiej, żyć pełniej, żyć godnie.

Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "Krok Dalej" istnieje w powiecie mińskim od 1998 roku i jest jedną z najprężniej działających organizacji na tym terenie.
Stowarzyszenie powstało z inicjatywy aktywnej, zdeterminowanej grupy rodziców z Siedlec i z Mińska Mazowieckiego, wcześniej zorganizowanych przy siedleckim Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, którym nie był obojętny los ich chorych dzieci. Chcieli zrobić wszystko, aby życie ich dzieci było lepsze, a życie ich rodzin - NORMALNE.

Stowarzyszenie „Krok Dalej” to stowarzyszenie rodziców, którzy od dwudziestu lat wspierają swoje pociechy. Wspólnie starają się uczynić ich świat odrobinę lepszym i piękniejszym.
Mogą to robić dzięki pomocy ludzi dobrej woli, których nie brakuje, i własnej determinacji. Po prostu - nie mają innego wyjścia.

Stowarzyszenie jest  zarządzane przez rodziców. Profesjonalnej pomocy udzielają zatrudnieni w Stowarzyszeniu psycholodzy, pedagodzy, terapeuci i fizjoterapeuci.

Od początku Stowarzyszenie współpracuje z nauczycielami mińskich szkół i ich uczniami - wolontariuszami.
Od poniedziałku do soboty dzieci i młodzież uczestniczą w terapii indywidualnej i grupowej, pracują ze specjalistami, spotykają się z wolontariuszami.

Jesteśmy razem dla naszych dzieci i dla siebie. Chcemy mieć wybór i możliwość decydowania, i chcemy, aby wybór miały nasze dzieci.

Chcemy mieć możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Misją stowarzyszenia jest:

1. tworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, opieki i rehabilitacji oraz edukacji osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, dbanie o ich godne życie.

2. wspieranie rodzin, którym urodziło się niepełnosprawne dziecko, aby mogły sprostać czekającym ich trudnym sytuacjom.

3. tworzenie przyjaznego klimatu wokół problemu niepełnosprawnych oraz animowanie ruchu wolontarystycznego na rzecz niepełnosprawnych dzieci.

Prowadzone działania z rodzicami:

1. "Grupa wsparcia" - comiesięczne spotkania z rodzicami i opiekunami, zaproszonymi gośćmi, specjalistami, także indywidualne wsparcie psychologiczne.

2. Punkt pomocy informacyjno-poradniczej dla rodziców i opiekunów otwarty dwa razy w tygodniu po 5 godzin.

Prowadzone działania z podopiecznymi: dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z mózgowym porażeniem dziecięcym.

 1. Terapia psychopedagogiczna i rehabilitacja lecznicza - zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży.
 2. Pomoc prawna i obywatelska dla młodzieży i osób dorosłych - upowszechnianie wiedzy na temat przysługujących praw i przywilejów.
 3. Nauczanie aktywnej postawy we własnej sprawie.   Wprowadzanie wiedzy z zakresu filozofii i etyki.
 4. Spotkania integracyjne dla dzieci - zabawa andrzejkowa, mikołajki, wspólne spotkanie wigilijne, dzień dziecka, turnieje sportowe, warsztaty plastyczne, wyjazdy w plener, do teatru, na koncerty.
 5. Coroczne Integracyjne Rodzinne Wyprawy po Zdrowie i Przygodę -  w formie pobytu stałego, w formie kilkudniowej wycieczki, zawsze z udziałem wolontariuszy.
 6. Klub Wolontariatu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym we współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi.
 7. Edukacyjne zajęcia korekcyjno kompensacyjne z wykorzystaniem komputera wspomagające rozwój dziecka.
 8. Terapia SNOEZELEN w Sali Doświadczania Świata dla dzieci potrzebujących tego typu wsparcia.
 9. Regularne rodzinne wyjścia na basen i zajęcia usprawniające w wodzie wg. koncepcji Hallwick.
 10. Młodzieżowy KLUB AKTYWNOŚCI - grupowe, systematyczne spotkania z psychologiem, pedagogami, nauka prostych prac biurowych, nauka korzystania z komputera i internetu, lekcje języka angielskiego, zajęcia plastyczne, zajęcia umuzykalniające, włączanie się w prace organizacyjne imprez integracyjnych, wspólne spędzanie wolnego czasu.
 11. Mini świetlica dla osób dorosłych, które zakończyły obowiązek szkolny i  nie są objęte wsparciem wtz i śds z powodu swojej  niesamodzielności i zależności od pomocy drugiej osoby.
 12. Zajęcia logopedyczne i zajęcia z komunikacji pozawerbalnej dla dzieci potrzebujących tej formy pomocy.
 13. Regularne zajęcia sportowe w dyscyplinie BOCCIA

Ponadto organizujemy:

 1. Zbiórki publiczne, Charytatywne Loterie Fantowe „WSZYSCY POMAGAMY”, koncerty charytatywne.
 2. Happeningi na terenie miasta z okazji Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego.
 3. Lokalny Punkt Informacji dla Organizacji Pozarządowych z powiatu mińskiego, pomoc informacyjna i poradnicza organizacjom w zakresie prowadzenia księgowości, w zakresie obowiązków związanych z prowadzeniem  stowarzyszenia.

Jak wykorzystamy 1%

 1. Opłacenie zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych.
 2. Organizacja wyjazdów wakacyjnych dla podopiecznych.
 3. Zakup pomocy edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
 4. Pokrycie tzw. wkładu własnego finansowego w realizowanych projektach finansowanych ze źródeł publicznych: samorządowych, rządowych.

Więcej o nas

Stowarzyszenie „Krok Dalej” to stowarzyszenie rodziców, którzy od dwudziestu lat wspierają swoje pociechy. Wspólnie starają się uczynić ich świat odrobinę lepszym i piękniejszym.

Misją stowarzyszenia jest:

1. tworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, opieki i rehabilitacji oraz edukacji osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, dbanie o ich godne życie.

2. wspieranie rodzin, którym urodziło się niepełnosprawne dziecko, aby mogły sprostać czekającym ich trudnym sytuacjom.

3. tworzenie przyjaznego klimatu wokół problemu niepełnosprawnych oraz animowanie ruchu wolontarystycznego na rzecz niepełnosprawnych dzieci.

Realizujemy całoroczny program "Przełamać izolację". To wszechstronna rehabilitacja lecznicza i społeczna podopiecznych Stowarzyszenia "Krok Dalej". To także mini świetlica i klub aktywności dla tych podopiecznych, którzy skończyli obowiązkową edukację i nie ma dla nich miejsca, ze względu na złożoną miepełnosprawność, w żadnej placówce dziennego wsparcia.

Prowadzone działania z rodzicami:

1. "Grupa wsparcia" - comiesięczne spotkania z rodzicami i opiekunami, zaproszonymi gośćmi, specjalistami, także indywidualne wsparcie psychologiczne.

2. Punkt pomocy informacyjno-poradniczej dla rodziców i opiekunów otwarty dwa razy w tygodniu po 5 godzin.

Prowadzone działania z podopiecznymi: dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z mózgowym porażeniem dziecięcym.

 1. Terapia psychopedagogiczna i rehabilitacja lecznicza - zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży.
 2. Pomoc prawna i obywatelska dla młodzieży i osób dorosłych - upowszechnianie wiedzy na temat przysługujących praw i przywilejów.
 3. Nauczanie aktywnej postawy we własnej sprawie.   Wprowadzanie wiedzy z zakresu filozofii i etyki.
 4. Spotkania integracyjne dla dzieci - zabawa andrzejkowa, mikołajki, wspólne spotkanie wigilijne, dzień dziecka, turnieje sportowe, warsztaty plastyczne, wyjazdy w plener, do teatru, na koncerty.
 5. Coroczne Integracyjne Rodzinne Wyprawy po Zdrowie i Przygodę -  w formie pobytu stałego, w formie kilkudniowej wycieczki, zawsze z udziałem wolontariuszy.
 6. Klub Wolontariatu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym we współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi.
 7. Edukacyjne zajęcia korekcyjno kompensacyjne z wykorzystaniem komputera wspomagające rozwój dziecka.
 8. Terapia SNOEZELEN w Sali Doświadczania Świata dla dzieci potrzebujących tego typu wsparcia.
 9. Regularne rodzinne wyjścia na basen i zajęcia usprawniające w wodzie wg. koncepcji Hallwick.
 10. Młodzieżowy KLUB AKTYWNOŚCI - grupowe, systematyczne spotkania z psychologiem, pedagogami, nauka prostych prac biurowych, nauka korzystania z komputera i internetu, lekcje języka angielskiego, zajęcia plastyczne, zajęcia umuzykalniające, włączanie się w prace organizacyjne imprez integracyjnych, wspólne spędzanie wolnego czasu.
 11. Mini świetlica dla osób dorosłych, które zakończyły obowiązek szkolny i  nie są objęte wsparciem wtz i śds z powodu swojej  niesamodzielności i zależności od pomocy drugiej osoby.
 12. Zajęcia logopedyczne i zajęcia z komunikacji pozawerbalnej dla dzieci potrzebujących tej formy pomocy.
 13. Regularne zajęcia sportowe w dyscyplinie BOCCIA.

Ponadto organizujemy:

 1. Zbiórki publiczne, Charytatywne Loterie Fantowe „WSZYSCY POMAGAMY”, koncerty charytatywne.
 2. Happeningi na terenie miasta z okazji Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego.
 3. Lokalny Punkt Informacji dla Organizacji Pozarządowych z powiatu mińskiego, pomoc informacyjna i poradnicza organizacjom w zakresie prowadzenia księgowości, w zakresie obowiązków związanych z prowadzeniem  stowarzyszenia.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000098165
 • Konto:20 124 0 27 02 1 111 0000 304 1 46 51
 • Adres:05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Budowlana 12
 • WWW:www.krokdalej.org.pl
 • E-mail:stowmpd@wp.pl
 • Telefon:508060452 • Formularze PIT 2019/2020 dla
  Stowarzyszenie "Krok Dalej"

  KRS 0000098165

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie "Krok Dalej"

 • PRZEŁAMAĆ IZOLACJĘ - żyć lepiej, żyć pełniej, żyć godnie.

  Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "Krok Dalej" istnieje w powiecie mińskim od 1998 roku i jest jedną z najprężniej działających organizacji na tym terenie.
  Stowarzyszenie powstało z inicjatywy aktywnej, zdeterminowanej grupy rodziców z Siedlec i z Mińska Mazowieckiego, wcześniej zorganizowanych przy siedleckim Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, którym nie był obojętny los ich chorych dzieci. Chcieli zrobić wszystko, aby życie ich dzieci było lepsze, a życie ich rodzin - NORMALNE.

  Stowarzyszenie „Krok Dalej” to stowarzyszenie rodziców, którzy od dwudziestu lat wspierają swoje pociechy. Wspólnie starają się uczynić ich świat odrobinę lepszym i piękniejszym.
  Mogą to robić dzięki pomocy ludzi dobrej woli, których nie brakuje, i własnej determinacji. Po prostu - nie mają innego wyjścia.

  Stowarzyszenie jest  zarządzane przez rodziców. Profesjonalnej pomocy udzielają zatrudnieni w Stowarzyszeniu psycholodzy, pedagodzy, terapeuci i fizjoterapeuci.

  Od początku Stowarzyszenie współpracuje z nauczycielami mińskich szkół i ich uczniami - wolontariuszami.
  Od poniedziałku do soboty dzieci i młodzież uczestniczą w terapii indywidualnej i grupowej, pracują ze specjalistami, spotykają się z wolontariuszami.

  Jesteśmy razem dla naszych dzieci i dla siebie. Chcemy mieć wybór i możliwość decydowania, i chcemy, aby wybór miały nasze dzieci.

  Chcemy mieć możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

  Misją stowarzyszenia jest:

  1. tworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, opieki i rehabilitacji oraz edukacji osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, dbanie o ich godne życie.

  2. wspieranie rodzin, którym urodziło się niepełnosprawne dziecko, aby mogły sprostać czekającym ich trudnym sytuacjom.

  3. tworzenie przyjaznego klimatu wokół problemu niepełnosprawnych oraz animowanie ruchu wolontarystycznego na rzecz niepełnosprawnych dzieci.

  Prowadzone działania z rodzicami:

  1. "Grupa wsparcia" - comiesięczne spotkania z rodzicami i opiekunami, zaproszonymi gośćmi, specjalistami, także indywidualne wsparcie psychologiczne.

  2. Punkt pomocy informacyjno-poradniczej dla rodziców i opiekunów otwarty dwa razy w tygodniu po 5 godzin.

  Prowadzone działania z podopiecznymi: dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z mózgowym porażeniem dziecięcym.

  1. Terapia psychopedagogiczna i rehabilitacja lecznicza - zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży.
  2. Pomoc prawna i obywatelska dla młodzieży i osób dorosłych - upowszechnianie wiedzy na temat przysługujących praw i przywilejów.
  3. Nauczanie aktywnej postawy we własnej sprawie.   Wprowadzanie wiedzy z zakresu filozofii i etyki.
  4. Spotkania integracyjne dla dzieci - zabawa andrzejkowa, mikołajki, wspólne spotkanie wigilijne, dzień dziecka, turnieje sportowe, warsztaty plastyczne, wyjazdy w plener, do teatru, na koncerty.
  5. Coroczne Integracyjne Rodzinne Wyprawy po Zdrowie i Przygodę -  w formie pobytu stałego, w formie kilkudniowej wycieczki, zawsze z udziałem wolontariuszy.
  6. Klub Wolontariatu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym we współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi.
  7. Edukacyjne zajęcia korekcyjno kompensacyjne z wykorzystaniem komputera wspomagające rozwój dziecka.
  8. Terapia SNOEZELEN w Sali Doświadczania Świata dla dzieci potrzebujących tego typu wsparcia.
  9. Regularne rodzinne wyjścia na basen i zajęcia usprawniające w wodzie wg. koncepcji Hallwick.
  10. Młodzieżowy KLUB AKTYWNOŚCI - grupowe, systematyczne spotkania z psychologiem, pedagogami, nauka prostych prac biurowych, nauka korzystania z komputera i internetu, lekcje języka angielskiego, zajęcia plastyczne, zajęcia umuzykalniające, włączanie się w prace organizacyjne imprez integracyjnych, wspólne spędzanie wolnego czasu.
  11. Mini świetlica dla osób dorosłych, które zakończyły obowiązek szkolny i  nie są objęte wsparciem wtz i śds z powodu swojej  niesamodzielności i zależności od pomocy drugiej osoby.
  12. Zajęcia logopedyczne i zajęcia z komunikacji pozawerbalnej dla dzieci potrzebujących tej formy pomocy.
  13. Regularne zajęcia sportowe w dyscyplinie BOCCIA

  Ponadto organizujemy:

  1. Zbiórki publiczne, Charytatywne Loterie Fantowe „WSZYSCY POMAGAMY”, koncerty charytatywne.
  2. Happeningi na terenie miasta z okazji Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego.
  3. Lokalny Punkt Informacji dla Organizacji Pozarządowych z powiatu mińskiego, pomoc informacyjna i poradnicza organizacjom w zakresie prowadzenia księgowości, w zakresie obowiązków związanych z prowadzeniem  stowarzyszenia.
 • Jak wykorzystamy 1%

  1. Opłacenie zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych.
  2. Organizacja wyjazdów wakacyjnych dla podopiecznych.
  3. Zakup pomocy edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.
  4. Pokrycie tzw. wkładu własnego finansowego w realizowanych projektach finansowanych ze źródeł publicznych: samorządowych, rządowych.
 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie „Krok Dalej” to stowarzyszenie rodziców, którzy od dwudziestu lat wspierają swoje pociechy. Wspólnie starają się uczynić ich świat odrobinę lepszym i piękniejszym.

  Misją stowarzyszenia jest:

  1. tworzenie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, opieki i rehabilitacji oraz edukacji osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, dbanie o ich godne życie.

  2. wspieranie rodzin, którym urodziło się niepełnosprawne dziecko, aby mogły sprostać czekającym ich trudnym sytuacjom.

  3. tworzenie przyjaznego klimatu wokół problemu niepełnosprawnych oraz animowanie ruchu wolontarystycznego na rzecz niepełnosprawnych dzieci.

  Realizujemy całoroczny program "Przełamać izolację". To wszechstronna rehabilitacja lecznicza i społeczna podopiecznych Stowarzyszenia "Krok Dalej". To także mini świetlica i klub aktywności dla tych podopiecznych, którzy skończyli obowiązkową edukację i nie ma dla nich miejsca, ze względu na złożoną miepełnosprawność, w żadnej placówce dziennego wsparcia.

  Prowadzone działania z rodzicami:

  1. "Grupa wsparcia" - comiesięczne spotkania z rodzicami i opiekunami, zaproszonymi gośćmi, specjalistami, także indywidualne wsparcie psychologiczne.

  2. Punkt pomocy informacyjno-poradniczej dla rodziców i opiekunów otwarty dwa razy w tygodniu po 5 godzin.

  Prowadzone działania z podopiecznymi: dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z mózgowym porażeniem dziecięcym.

  1. Terapia psychopedagogiczna i rehabilitacja lecznicza - zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży.
  2. Pomoc prawna i obywatelska dla młodzieży i osób dorosłych - upowszechnianie wiedzy na temat przysługujących praw i przywilejów.
  3. Nauczanie aktywnej postawy we własnej sprawie.   Wprowadzanie wiedzy z zakresu filozofii i etyki.
  4. Spotkania integracyjne dla dzieci - zabawa andrzejkowa, mikołajki, wspólne spotkanie wigilijne, dzień dziecka, turnieje sportowe, warsztaty plastyczne, wyjazdy w plener, do teatru, na koncerty.
  5. Coroczne Integracyjne Rodzinne Wyprawy po Zdrowie i Przygodę -  w formie pobytu stałego, w formie kilkudniowej wycieczki, zawsze z udziałem wolontariuszy.
  6. Klub Wolontariatu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym we współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi.
  7. Edukacyjne zajęcia korekcyjno kompensacyjne z wykorzystaniem komputera wspomagające rozwój dziecka.
  8. Terapia SNOEZELEN w Sali Doświadczania Świata dla dzieci potrzebujących tego typu wsparcia.
  9. Regularne rodzinne wyjścia na basen i zajęcia usprawniające w wodzie wg. koncepcji Hallwick.
  10. Młodzieżowy KLUB AKTYWNOŚCI - grupowe, systematyczne spotkania z psychologiem, pedagogami, nauka prostych prac biurowych, nauka korzystania z komputera i internetu, lekcje języka angielskiego, zajęcia plastyczne, zajęcia umuzykalniające, włączanie się w prace organizacyjne imprez integracyjnych, wspólne spędzanie wolnego czasu.
  11. Mini świetlica dla osób dorosłych, które zakończyły obowiązek szkolny i  nie są objęte wsparciem wtz i śds z powodu swojej  niesamodzielności i zależności od pomocy drugiej osoby.
  12. Zajęcia logopedyczne i zajęcia z komunikacji pozawerbalnej dla dzieci potrzebujących tej formy pomocy.
  13. Regularne zajęcia sportowe w dyscyplinie BOCCIA.

  Ponadto organizujemy:

  1. Zbiórki publiczne, Charytatywne Loterie Fantowe „WSZYSCY POMAGAMY”, koncerty charytatywne.
  2. Happeningi na terenie miasta z okazji Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego.
  3. Lokalny Punkt Informacji dla Organizacji Pozarządowych z powiatu mińskiego, pomoc informacyjna i poradnicza organizacjom w zakresie prowadzenia księgowości, w zakresie obowiązków związanych z prowadzeniem  stowarzyszenia.
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000098165
 • Konto:20 124 0 27 02 1 111 0000 304 1 46 51
 • Adres:05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Budowlana 12
 • WWW:www.krokdalej.org.pl
 • E-mail:stowmpd@wp.pl
 • Telefon:508060452
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00