1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
Fundacja Pomocy Społecznej Eva
KRS 0000098653

Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe
Fundacja Pomocy Społecznej Eva
KRS 0000098653

Prezent OPP

Fundacja Eva pomaga i wspiera

Fundacja Eva prowadzi działalność na rzecz wychowanków domów dziecka i rodzin ubogich, realizując cykliczne programy mające na celu wychowanie poprzez sport, turystykę i kulturę.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Realizacja programów: Sportowe wakacje z Evą, Zimowisko z Evą i Ogólnopolskie Turnieje Domów Dziecka w Piłce Nożnej i Piłce Ręcznej, Eva pomaga.

Więcej o nas

Więcej o nas

Celem Fundacji jest uczestniczenie w  holistycznie pojętym procesie wychowawczym (między innymi w zakresie : edukacji, sportu, kultury, turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku, ekologii) dzieci i młodzieży wychowującej się w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, domach dziecka, rodzinnych domach dziecka oraz uczniów szkół podstawowych i ponad podstawowych z rodzin pełnych, patologicznych i nieporadnych życiowo oraz udzielanie wszechstronnej pomocy społecznej na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej materialnej i bytowej przez realizację zadań publicznych zleconych przez organy administracji publicznej oraz inne osoby prawne i fizyczne. Swoje cele Fundacja realizuje poprzez  realizację cyklicznych programów:

1. Zimowisko z Evą

2. Sportowe wakacje z Evą

Niezależnie od upływającego czasu i zmieniających się przy tym systemów polityczno- społecznych – a co za tym idzie –
koncepcji oświaty opartych na różnych ideach pedagogicznych, wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych jest koniecznością. Wypoczynek zorganizowany jest bowiem najbardziej powszechną i
wartościową formą wykorzystania czasu wolnego. Cele takiej formy spędzania ferii zimowych od lat pozostają niezmienne. Organizujemy je ze względu na swą oczywistość i słuszność. Każdy uczeń, zmęczony nauką szkolną i swymi codziennymi obowiązkami pozaszkolnymi musi odpocząć i zregenerować swe siły oraz zdrowie. Placówka wypoczynku
zorganizowanego przez czas jego trwania zastępuje niemalże dom rodzinny – przekazuje uczestnikom ogólno przyjęte
wartości naszej kultury. Zorganizowany wypoczynek zawsze i wszędzie był, jest i będzie jedną z form holistycznie
pojmowanego wychowania młodego człowieka. Dziecko ze swego punktu widzenia nastawione jest przecież na
wypoczynek i dobrą zabawę. By zorganizowany wypoczynek pozostawił w jego pamięci niezatarte, pozytywne wrażenia i
wspomnienia, a przy tym zrealizował swe nadrzędne założenia, jest realizowany przez osoby kompetentne i
zaangażowane w pracę z młodymi ludźmi, posiadającymi dwudziestoletnie doświadczenie w pracy wychowawczej z
dziećmi. Trzeba pamiętać także, że dzieci i młodzież w okresie intensywnego rozwoju fizycznego wymagają odpowiednich form wypoczynku regenerującego. Chodzi, więc o to, by czas przeznaczony na wypoczynek, w którym młodzież i dzieci często ogarnia nuda, skłaniając ją do szukania destruktywnego społecznie zadowolenia (powodującego nierzadko wyniszczenie fizyczne oraz zubożenie psychiczne), wypełnić treścią regenerującą organizm. Założenia programowe dostosowane są do wieku i oczekiwań potencjalnego uczestnika.
W programie uczestniczy  dzieci i młodzież - chłopcy i dziewczęta w wieku od 8-17 lat - wychowankowie domów dziecka z całej Polski oraz dzieci i młodzież wywodząca się z rodzin pozostających w bardzo trudnej sytuacji materialno - bytowej.  Co roku w bydwu zadaniach organizujemy wypoczynek dla około 200 dzieci i młodzieży.

3. Ogólnopolski Turniej Domów Dziecka w Halowej Piłce Nożnej im. K. Deyny

4. Ogólnopolski Turniej Domów Dziecka w Piłce Ręcznej

To programy realizwoane w ramach "Sportu z Evą"  cyklicznie i nieprzerwanie od 25 lat. Mają charakter ogólnopolski (około 7/8 województw) i skierowanes są do wychowanków domów dziecka, placówek opiekuńczych i rodzinnych domów dziecka. Są one odpowiedzią na zapotrzebowanie imprez o zasięgu ogólnopolskim w tym obszarze i tej grupie społecznej, jest również wpisany w roczny plan pracy wychowawczo -profilaktyczno resocjalizującej placówek opiekuńczo - wychowawczych. Zgodnie z wewnętrznymi zasadami turniejów, w zawodach uczestniczą wychowankowie, którzy cały rok systematycznie trenują i uprawiają różne dyscypliny sportowe i są zrzeszeni w jednostkach sportowych realizujących
podstawowy program upowszechniania sportu oraz osiągają wymierne efekty i wyniki sportowe oraz uczestniczą w systemowym współzawodnictwie lokalnym i wojewódzkim. Oprócz aktywności sportowej, uczestnicy muszą się wykazać pozytywnymi wynikami w szkole oraz nienagannym zachowaniem. Zatem udział w turniejach jest poprzedzony wytężoną pracą, nie tylko w obszarze wychowania poprzez sport, ale ogólnie pojętego prawidłowego rozwoju i wychowania.
W przypadku obydwu imprez Fundacja Eva zapewnia uczestnikom: zakwaterowanie, wyżywienie, przeprowadzenie
zawodów, obsługę sędziowską, medyczną i techniczną, puchary, medale, statuetki, nagrody rzeczowe dla zwycięskich drużyn, opiekę wolontarystyczną, w czasie pozasportowym umożliwienie zwiedzenia stolicy, itp. 
Programy są realizowane cyklicznie i nieprzerwanie od 25 lat 

5. Gwiazdka świeci dla dzieci

Program bożonarodzeniowy, w ramach którego przygotowywane są słodkie paczki dla 300 dzieci i młodzieży - podopiecznych ochockich organizacji pozarządowych. Paczki rozdaje Św. Mikołaj po obejrzeniu przez gości programu artystycznenego.

6. Eva pomaga

Program mający na celu wsparcie materialne osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Korzysta z niego około 80 rodzin. W ramach tego programu zbierane są środki finansowe na leczenie i rehabilitację dwójki chorych dzieci: Hani i Michałka.

7. Śniadania Wielkanocne

W niedzielę Wielkanocną organizowane jest świnaidania wielkanocne, na ktore zapraszamy około 170 osób samotnych, ubogich i bezdomnych. Goście spozywają tradycyjne śniadanie, nie są sami w tym dniu, otrzymują paczi żywnościowe.

Wszystkie programy skierowane są do wychowanków domów dziecka i dzieci z rodzin ubogich oraz rodzin znajdujących sie w trudnej sytuacji materialnej. Mają charakter lokalny oraz ogólnopolski. Realizowane są ze środków pozyskanych w ramach aplkiacji w otwartych konkursach ofert (środki państwowe i samorządowe), od sponsorów, z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.   


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000098653
 • Wizytówka:www.pitax.pl/eva
 • Konto:0000 0000 0000 0000 0000 0000
 • Adres:ul. Białobrzeska 5 02-379 Warszawa
 • WWW:www.eva.org.pl
 • E-mail:fundacja@eva.org.pl
 • Telefon:605252440

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2022/2023 dla
Fundacja Pomocy Społecznej Eva

KRS 0000098653

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze PIT
Łatwy PIT
papierowa wersja PIT
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz w repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00