1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Pomóż Dzieciom

KRS 0000101494

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Pomóż Dzieciom

KRS 0000101494

Prezent OPP

Celem Stowarzyszenia „Pomóż Dzieciom” jest stwarzanie warunków rozwoju dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych demoralizacją i wykluczeniu społecznym poprzez wyzwalanie i wspieranie inic

Zadania Stowarzyszenia realizowane są w różnych formach, a w szczególności poprzez:

-  pomoc w realizacji statutowych działań wybranych placówek opiekuńczo- wychowawczych,

-  promowanie inicjatyw wychowawczych sprzyjających prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży poprzez wspieranie zadań w zakresie opieki i wychowania dzieci 

     i młodzieży przebywających w placówkach oraz w ich środowiskach lokalnych,

-  wspieranie działań mających na celu pobudzenie aktywności, rozwijanie aspiracji  życiowych i motywowanie dzieci do różnorodnych form ich rozwoju,

-  organizowanie różnych form aktywnego wypoczynku,

-  pomoc najstarszym wychowankom placówki opiekuńczej w społecznym i zawodowym usamodzielnianiu się i opieką nad wychowankami opuszczającym dom dziecka w okresie readaptacji społecznej,

-  tworzenie banku pomysłów pedagogicznych. Ukierunkowanie pomocy z zewnątrz niesionej przez ludzi dobrej woli poprzez skupianie się wokół określonych zadań,

-  współpracę z instytucjami i organizacjami w dziedzinie, których cele są zbliżone do celów Stowarzyszenia,

-  tworzenie innych form działania na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Stowarzyszenie „Pomóż Dzieciom” skupia się wokół  następujących zadań:

-  pomoc materialna rodzinom byłych wychowanków z Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej - Dom dla dzieci nr 1 i nr 2 w Wyszkowie, Domu Dziecka w Równem oraz dzieciom  w  środowisku lokalnym, w postaci:

- zakupu odzieży, obuwia i artykułów spożywczych,

-  zakupienie podręczników szkolnych dla wychowanków Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej- Dom dla dzieci nr 1 i nr 2 w Wyszkowie,  Domu Dziecka w Równem,

-  zakup przyborów szkolnych dla dzieci byłych wychowanków Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej- Dom dla dzieci nr 1 i nr 2 w Wyszkowie oraz dla dzieci w środowisku lokalnym.

- dofinansowanie Środowiskowego Koła Siatkówki w Tłuszczu,

- objęcie patronatem Mazowieckiego Konkursu Plastycznego „Tęczowy Świat Krzysia”, zorganizowanego przez Dom Dziecka w Równem,

- dofinansowanie turnieju siatko - nogi organizowanego przez Dom Dziecka w Równem,

- dofinansowanie  Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt organizowanego przez Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu,

W dniu 12 stycznia br. zorganizowano wyjazd na lodowisko PGE Narodowy dla wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu, Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej – Dom dla dzieci nr 1 i nr 2 w Wyszkowie oraz Zespołu Szkół im. K. K.

Baczyńskiego w Tłuszczu. W dniach 27.01. – 02.02.2019 r. wychowankowie z Domu Dziecka w Równem, wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej- Dom dla dzieci nr 1 w Wyszkowie, wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Ignaś” w Kaliskach oraz wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu i  wolontariusze z Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu przebywali na zimowisku w górach Gorcach (Poręba Wielka/ Rabki). Współorganizatorem wypoczynku   było Starostwo Powiatowe w Wołominie. Zakwaterowanie i wyżywienie było w pensjonacie „Willa Tram”. Była do dyspozycji również sala gimnastyczna. W programie oprócz fantastycznej zabawy były wyjścia na narty, basen – spa, wycieczka do Zakopanego i Rabki.

W dniach 30.06.-07.07.2019 r. wychowankowie z Domu Dziecka w Równem, wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Ignaś” w Kaliskach, wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej -Dom dla dzieci nr 1 i nr 2 w Wyszkowie oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu i uczniowie z powiatu wołomińskiego przebywali na wycieczce turystyczno-krajoznawczej w górach Gorcach (Poręba Wielka k. Rabki). Współorganizatorem wypoczynku była Fundacja PKO Banku Polskiego w Warszawie. Zakwaterowanie i wyżywienie było w pasjonacie „Willa Tram”. W programie były wędrówki górskimi szlakami oraz zajęcia sportowe i wyjścia na basen.

W dniach od 23 do 27 września 2019 r. Stowarzyszenie Pomóż Dzieciom zorganizowało wycieczkę integracyjną dla wychowanków Domu Dziecka w Równem, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Ignaś” i „Helenka” w Kaliskach, dla uczniów polskiego pochodzenia z Litwy oraz dla uczniów Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego na Mazury. Zwiedzaliśmy kwaterę Hitlera-Wilczy Szaniec, XIX-wieczną twierdzę Boyen, XIV- wieczny Zamek Krzyżacki, most obrotowy na Kanale Łuczańskim. W kolejnym dniu odbył się rejs statkiem, korzystaliśmy ze sprzętu wodnego, rowerków wodnych i kajaków. Uczestnicy wycieczki integracyjnej sprawdzali swoje umiejętności i możliwości w parku linowym, na rowerach turystycznych oraz podczas korzystania z parku wodnego. Nocleg i wyżywienie zapewnił Nam hotel Tajty, gdzie można było obcować z dziką przyrodą i poznawać mazurskie jeziora. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Pomóż Dzieciom, jak i uczestników wycieczki gorąco dziękujemy Fundacji LOTTO im. H. Konopackiej i Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. J.K. Steczkowskiego za współorganizację wycieczki integracyjnej.

Więcej o nas

Więcej o nas

Zadania Stowarzyszenia realizowane są w różnych formach, a w szczególności poprzez:
1. Pomoc w prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej.
2. Promowanie inicjatyw wychowawczych sprzyjających prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży, stymulując i rozwijając istniejące placówki i środowiska wychowawcze.
3. Wspieranie działań mających na celu pobudzenie aktywności, rozwijanie aspiracji życiowych, prowadzenie twórczości dzieci i młodzieży.
4. Organizowanie różnych form aktywnego wypoczynku.
5. Pomagać najstarszym wychowankom placówki opiekuńczej w społecznym i zawodowym usamodzielnianiu się, roztaczać opiekę nad wychowankami odchodzącymi z domu dziecka.
6. Tworzenie banku pomysłów pedagogicznych. Ukierunkowanie pomocy z zewnątrz niesionej przez ludzi dobrej woli i skupiać ją wokół określonych zadań.
7. Współpracę z instytucjami i organizacjami w dziedzinie, których cele są zbliżone do celów Stowarzyszenia.
8. Tworzenie innych form działania na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży.
W niedzielny poranek 31 marca w sali sportowej Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu odbył się XVII Halowy Turniej Piłki Nożnej Domów Dziecka – Radzymin 2019. Wzięło w nim udział 9 domów dziecka z terenu Mazowsza oraz drużyna z Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu. Głównymi organizatorami turnieju było Stowarzyszenie „Pomóż Dzieciom” i Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu, a współorganizatorem Starostwo Powiatowe w Wołominie. Już przed rozgrywkami organizatorzy mówili o konieczności integracji wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych, propagowaniu sportu w domach dziecka, upowszechnianiu kultury fizycznej, promocji zdrowego trybu życia oraz stworzenia wychowankom szans na rozwój swoich sportowych talentów i umiejętności. Udział w turnieju miał przede wszystkim przynieść dzieciom radość z gry oraz zachęcić do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Zawody prowadzili członkowie Stowarzyszenia „Pomóż Dzieciom”, a w prowadzeniu imprezy pomagali wolontariusze z Zespołu Szkól im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu. Wyniki rozgrywek przedstawiają się następująco:
I miejsce – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „IGNAŚ” i „HELENKA” w Kaliskach
II miejsce – Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Socjalizacyjna w Gołotczyźnie
III miejsce – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim
IV miejsce – Dom na Zielonym Wzgórzu w Kisielinach
V miejsce – Dom Dziecka w Woli Gałęziowskiej
VI miejsce – Drużyna Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Tłuszczu
VII miejsce – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Radomiu
VIII miejsce – Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku
IX miejsce – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Dom nr 1 i nr 2 w Wyszkowie
X miejsce – Dom Dziecka w Równem
Sędzią głównym zawodów był niezawodny Pan Mirosław Markowski. Najlepszym piłkarzem turnieju uznano Damiana Gajera z Woli Gałęzowskiej, najlepszym bramkarzem został Adam Kraska z Kalisk, a królem strzelców Adam Szulc z Kisielan. Przed finałem odbył się mecz pokazowy uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Eleonory Czartoryskiej z reprezentacją Domów Dziecka. Po uroczystości zamknięcia zawodów odbyła się ceremonia wręczenia nagród. Drużyny, które zajęły pierwsze cztery miejsca otrzymały puchary i medale, a pozostałe dyplomy i upominki. Dla wszystkich zespołów partnerzy i sponsorzy ufundowali nagrody rzeczowe. Warto na zakończenie nadmienić, że wszystkie nagrody zostały ufundowane przez następujących partnerów i sponsorów:
Pan Adam Lubiak – Starosta Wołomiński, Fundacja LOTTO w Warszawie, Pan Krzysztof Chaciński – Burmistrz Radzymina, Pan Mirosław Jusiński – Dyrektor ROKIS, Pan Marek Łukasiewicz – PPH „PRIMART” w Duczkach, Pani Agnieszka Oleksiak i Pan Paweł Fydryszek – „AGA-SPORT” w Tłuszczu, Pani Maria Orych – Kwiaciarnia w Wołominie, Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Radzymiński Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszenie „Pomóż Dzieciom”. Halowy Turniej Piłki Nożnej został objęty patronatem medialnym przez prasę lokalną „Wieści Podwarszawskie”.
Wszystkim partnerom i sponsorom w imieniu dzieci, młodzieży i organizatorów serdecznie dziękujemy za ufundowanie nagród rzeczowych i pomoc w organizacji turnieju.
Prowadzone działania:
Patronat nad Domem Dziecka w Równem i Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Dębinkach.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000101494
 • Konto:07 8015 0004 0062 0413 2060 0001
 • Adres:ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 1 a
 • WWW:pomozdzieciom.com
 • E-mail:pomoz.dzieciom@interia.pl
 • Telefon:511 082 451

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2022/2023 dla
Stowarzyszenie Pomóż Dzieciom

KRS 0000101494

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00