1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli
  KRS 0000101525

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomagaj i działaj społecznie

Działalność integracyjna, pomocowa w oparciu o współpracę z Bankiem Żywności

Jak wykorzystamy 1%

działalność statutowa, Pomoc społeczna dorazna, rzeczowa, dystrybucja żywności, pomoc osobom o niskim dochodzie osobvistym i rodzinym, osobom samotnym, przewlekle chorym, rodzinom wielodzietnym. Integracja międzypokoleniowa, seniorzy, mlodzież, realizacja zadań społecznych wynikających z konkursów oglaszanych przez samorząd lokalny.

Więcej o nas

Celem Stowarzyszenia jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy osobom, rodzicom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych problemów, szeroko pojęta działalność charytatywna, kształtowanie postaw społecznych, w tym bezpośredniego uczestnictwa w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy. Organizowanie wypoczynku dla seniorów, pikniki, wyjazdy krajoznawczo turystyczne, wypoczynek letni i zimowy, spotkania przy muzyce, pikniki plnerowwe, krajoznawcze, codzienne odieranie produktów żywnościowych z Banku Żywności,  z następstwem rozdzielania wsród rodzin potrzebujących, organizowanie wyjzdów plenerowych Nording Walking, uroczystości okolicznościowe, jak spotkania wielkanocne, wigilijne, dzień kobiet, imprezy rozrywkowe, zabawy karnawałowe, przygotowywanie programu rocznego dzialania stowarzyszenia, pomoc wzajemna, prowadzenie strony internetowej, galerii fotograficznej, prowadzenie kasięgi pamięci, kroniki stowarzyszenia, cala nasza działalnoć opiera się o aktywny udziłał członków stowaryszenia którzy są inspiracją w tworzeniu planu rocznego dzialania, wspólpraca z samorządem lokalnym daje wielkie możliwoci realizacji zadań społecznych z racji otrzymywaia dotacji wspierających na zadania spoleczne, każdego roku nasze porojekty otrzymują akceptację Rady Miasta, co przynosi dużą satysfakcję z naszej pracy społecznej,  wszystkie nasze działania na przestrzeni roku zapisywane są i prowadzone wedle księgowości co stanowi powód naszej wiarygodnosci, jestemy zapisani w Krajowym Rjestrze Sądowym, jesteśmy organizacją pożytku publicznego, każdego roku wysylamy spwozdanie finansowe do Ministerstrwa Pracy i Polityki Spolecznej, gdzie na stronach tej instytucji można sprawdzić nasze gospodarowanie środkami finansowymi, jest to dostepne dla każdego który chce przekazać 1% podatku oobistego na nasza organizację, ale nie tylko te informacje są dla wpłacjących, sa one publicnie dostępne dla każdego. Spożądzamy corocznie bilans, który przedstawiany jest i wymagany do kompletu dokumentów przy realizacji zadań konkursowych. W naszych szeregach zapisanych jest kilkadziesiąt członków płacących corocznie składki w wysokości pięć  złotych co jest warunkiem statutowym dla bycia czlonkeim. Nasza 25 letnia działalność społeczna w naszym mieście odznaczyła się wielkim uznaniem w  społeczeństwie, otrzymaliśmy wiele pochwał i gratulacji. Jubileusz 25-lecia to znaczące wydarzenie w samorządzie lokalnym, działamy w Radzie Seniorów, udzielamy się w wydawaniu opinii społecznych dla rady miasta na temat karty seniora, karty dużej rodziny, na temat rozwoju miasta z uwzględnieniem spraw dotyczących seniorów, rozwizań infrastrukturalnych w mieście, tworzenie wygody życiowej, ułatwień dla niepełnosprawnych, dbamy o prawidłowe urządzanie i wyznaczanie przejść dla pieszych, to wszystko daje nam dużą satysfakcję w działaniu na rzecz spoleczności lokalnej. Co tydzień sprawujemy dyżury dla seniorów i zainteresowanych, współpracujemy z kołem merytów i rencistów w naszym mieście, daje to pozytywne rezultaty, poszerza to krąg zainteresowanych, daje znakomitą okazję do prowadzenia rzeczowych duskusji na temat naszego miasta, aktywność seniorów w naszym mieście jest bardzo wysoka, co przeklada się doskonale na spojrzenie w stronę ważnych problemów i spraw społecznych. Obserwacja codziennego życia pozwala wnosić trafne i przydatne uwagi pomocne w rozwązywaniu ważkich zagadnień aglomeracji miejskiej,  to wszystko zawiera sie w naszym statucie który pozwala nam na chlubne dziłlanie.


 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000101525
 • Konto:48 102 0 40 27 0 000 1202 029 3 12 93
 • Adres:-62-030 Luboń, ul. J III Sobieskiego 97
 • WWW:-
 • E-mail:adam.gabler0@gmail.com
 • Telefon:501525485

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Stowarzyszenie Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli

  KRS 0000101525

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli

 • Pomagaj i działaj społecznie

  Działalność integracyjna, pomocowa w oparciu o współpracę z Bankiem Żywności

 • Jak wykorzystamy 1%

  działalność statutowa, Pomoc społeczna dorazna, rzeczowa, dystrybucja żywności, pomoc osobom o niskim dochodzie osobvistym i rodzinym, osobom samotnym, przewlekle chorym, rodzinom wielodzietnym. Integracja międzypokoleniowa, seniorzy, mlodzież, realizacja zadań społecznych wynikających z konkursów oglaszanych przez samorząd lokalny.

 • Więcej o nas

  Celem Stowarzyszenia jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy osobom, rodzicom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych problemów, szeroko pojęta działalność charytatywna, kształtowanie postaw społecznych, w tym bezpośredniego uczestnictwa w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy. Organizowanie wypoczynku dla seniorów, pikniki, wyjazdy krajoznawczo turystyczne, wypoczynek letni i zimowy, spotkania przy muzyce, pikniki plnerowwe, krajoznawcze, codzienne odieranie produktów żywnościowych z Banku Żywności,  z następstwem rozdzielania wsród rodzin potrzebujących, organizowanie wyjzdów plenerowych Nording Walking, uroczystości okolicznościowe, jak spotkania wielkanocne, wigilijne, dzień kobiet, imprezy rozrywkowe, zabawy karnawałowe, przygotowywanie programu rocznego dzialania stowarzyszenia, pomoc wzajemna, prowadzenie strony internetowej, galerii fotograficznej, prowadzenie kasięgi pamięci, kroniki stowarzyszenia, cala nasza działalnoć opiera się o aktywny udziłał członków stowaryszenia którzy są inspiracją w tworzeniu planu rocznego dzialania, wspólpraca z samorządem lokalnym daje wielkie możliwoci realizacji zadań społecznych z racji otrzymywaia dotacji wspierających na zadania spoleczne, każdego roku nasze porojekty otrzymują akceptację Rady Miasta, co przynosi dużą satysfakcję z naszej pracy społecznej,  wszystkie nasze działania na przestrzeni roku zapisywane są i prowadzone wedle księgowości co stanowi powód naszej wiarygodnosci, jestemy zapisani w Krajowym Rjestrze Sądowym, jesteśmy organizacją pożytku publicznego, każdego roku wysylamy spwozdanie finansowe do Ministerstrwa Pracy i Polityki Spolecznej, gdzie na stronach tej instytucji można sprawdzić nasze gospodarowanie środkami finansowymi, jest to dostepne dla każdego który chce przekazać 1% podatku oobistego na nasza organizację, ale nie tylko te informacje są dla wpłacjących, sa one publicnie dostępne dla każdego. Spożądzamy corocznie bilans, który przedstawiany jest i wymagany do kompletu dokumentów przy realizacji zadań konkursowych. W naszych szeregach zapisanych jest kilkadziesiąt członków płacących corocznie składki w wysokości pięć  złotych co jest warunkiem statutowym dla bycia czlonkeim. Nasza 25 letnia działalność społeczna w naszym mieście odznaczyła się wielkim uznaniem w  społeczeństwie, otrzymaliśmy wiele pochwał i gratulacji. Jubileusz 25-lecia to znaczące wydarzenie w samorządzie lokalnym, działamy w Radzie Seniorów, udzielamy się w wydawaniu opinii społecznych dla rady miasta na temat karty seniora, karty dużej rodziny, na temat rozwoju miasta z uwzględnieniem spraw dotyczących seniorów, rozwizań infrastrukturalnych w mieście, tworzenie wygody życiowej, ułatwień dla niepełnosprawnych, dbamy o prawidłowe urządzanie i wyznaczanie przejść dla pieszych, to wszystko daje nam dużą satysfakcję w działaniu na rzecz spoleczności lokalnej. Co tydzień sprawujemy dyżury dla seniorów i zainteresowanych, współpracujemy z kołem merytów i rencistów w naszym mieście, daje to pozytywne rezultaty, poszerza to krąg zainteresowanych, daje znakomitą okazję do prowadzenia rzeczowych duskusji na temat naszego miasta, aktywność seniorów w naszym mieście jest bardzo wysoka, co przeklada się doskonale na spojrzenie w stronę ważnych problemów i spraw społecznych. Obserwacja codziennego życia pozwala wnosić trafne i przydatne uwagi pomocne w rozwązywaniu ważkich zagadnień aglomeracji miejskiej,  to wszystko zawiera sie w naszym statucie który pozwala nam na chlubne dziłlanie.

 • Obszar działalności:Działalność charytatywna
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000101525
 • Konto:48 102 0 40 27 0 000 1202 029 3 12 93
 • Adres:-62-030 Luboń, ul. J III Sobieskiego 97
 • WWW:-
 • E-mail:adam.gabler0@gmail.com
 • Telefon:501525485
 • Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
  pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00