1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Towarzystwo Ziemi Głogowskiej
  KRS 0000101660

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pielęgnujemy tradycje kultury regionalnej i dziedzictwo historyczne regionu.

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej jest najstarszą i działającą ciągle organizacją regionalistyczną na Dolnym Śląsku, która początki swojej działalności datuje od grudnia 1945 roku. Postrzegamy swoje miejsce w życiu lokalnej społeczności jako misję pielęgnowania i utrwalania wiedzy o Głogowie i Ziemi Głogowskiej oraz szeroko pojmowaną działalność popularno - naukową , wydawniczą,  działalność kulturalno - oświatowa i turystyczno - krajoznawczą. W dotychczasowej działalności wydawniczej Towarzystwo Ziemi Głogowskiej wydało około 75 publikacji. Od 1993 roku redagujemy Encyklopedię Ziemi Głogowskiej, w ramach której ukazało się drukiem 78 zeszytów oraz prowadzona jest jej wersja internetowa "Glogopedia". Wspólnie z Biblioteką Uczelnianą PWSZ w Głogowie utworzony jest wyodrębniony w ramach depozytu Dział Regionaliów  " Bibliotheca  Glogoviensis" gromadzący i udostępniający zbiory wszystkich książek, wydawnictw i czasopism o Głogowie, Ziemi Głogowskiej i Dolnym Śląsku . Ze zbiorów dokumentów archiwalnych, zdjęć, wspomnień oraz prac doktorskich, magisterskich i dyplomowych i opracowań tematycznych teczek własnych tworzymy unikatową w skali kraju bazę informacji regionalnej i "Archiwum Społeczne TZG". Na szeroką skalę prowadzimy we współpracy z Gminą Miejską Głogów cykl zajęć – lekcji regionalizmu w szkołach podstawowych.

Jak wykorzystamy 1%

Pozyskiwane środki finansowe  z 1% dla OPP w całości przeznaczane są jako wkład własny naszego towarzystwa  w realizację zadań publicznych  w ramach konkursów ofert min: Gminy Miejskiej Głogów, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz na realizację projektów własnych zadań statutowych.

Realizowane projekty to min.

I.  W zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego:

1. Wspieranie projektów i działań animacyjnych w zakresie edukacji kulturalnej i historycznej poprzez organizację sesji popularno - naukowych i otwartych wykładów z cyklu "Śladami kultury i historii Ziemi Głogowskiej" oraz koncertów muzyki organowej i kameralnej w kościołach na Ziemi Głogowskiej

2. Wspieranie i popularyzowanie inicjatyw związanych z tradycja i ochrona  dziedzictwa kulturowego Głogowa poprzez działalność wydawniczą min. corocznych zeszytów Encyklopedii Ziemi Głogowskiej, wydawnictw z serii "Glogovia Militaris" , przewodników turystyczno - historycznych oraz wydawnictw okolicznościowych związanych z rocznicami i ważnymi wydarzeniami z historii miasta i regionu.

3. W ramach realizacji misji rozwijania idei regionalizmu, kształtowanie tożsamości i więzi regionalnej, pielęgnowania tradycji kultury regionalnej i dziedzictwa historycznego realizowanie oddzielnego projektu zadania publicznego pn." Prowadzenie lekcji regionalizmu w szkołach podstawowych.

Więcej o nas

Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Ziemi Głogowskiej jest dobrowolnym zrzeszeniem mieszkańców Ziemi Głogowskiej o celach niezarobkowych.

Głównym celem działalności jest:

1. Rozwijanie idei regionalizmu, kształtowanie tożsamości i więzi regionalnej, pielęgnowanie tradycji kultury regionalnej i dziedzictwa historycznego.

2. Wyzwalanie i pobudzanie inicjatyw społecznych na rzecz miasta Głogowa i Ziemi Głogowskiej oraz regionu dolnośląskiego w zakresie działalności statutowej.

3. Popularyzowanie wiedzy o Głogowie i Ziemi Głogowskiej oraz działanie na rzecz edukacji regionalnej.

4. Gromadzenie i upowszechnianie źródeł wiedzy o Głogowie i Ziemi Głogowskiej

5. Upowszechnianie dotychczasowego dorobku kultury, twórczości artystycznej i naukowej w Głogowie i na Ziemi Głogowskiej oraz popieranie dalszego rozwoju tych dziedzin.

6. Skupianie wokół idei Towarzystwa regionalistów oraz działaczy społecznych i osób zawodowo zajmujących się upowszechnianiem kultury, oświaty i nauki.

7. Podejmowanie działań służących ratowaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci w Głogowie i na Ziemi Głogowskiej.

8. Działanie na rzecz kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich związanych z historią oraz ze współczesnymi osiągnięciami lokalnymi i regionalnymi nawiązującymi do ważnych wydarzeń i rocznic historycznych.

9. Organizacja wycieczek turystyczno - krajoznawczych i podróży wojskowo - historycznych popularyzujących miejsca i wydarzenia historyczne na Ziemi Głogowskiej, Dolnym Śląsku i pogranicza Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski.

 

Towarzystwo realizuje swoje działania poprzez:

1. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie książek ( seria wydawnicza „Glogovia Militaris)”, przewodników turystyczno – historycznych, czasopism i innych publikacji okolicznościowych. ( TZG jest wydawcą już ponad 75 pozycji )

2. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów własnych drukowanych oraz materiałów w wersji elektronicznej. Prowadzenie  wspólnie z Biblioteką Uczelnianą PWSZ w Głogowie utworzony na zasadzie depozytu wyodrębniony Dział Regionaliów 
" Bibliotheca  Glogoviensis" gromadzący i udostępniający zbiory wszystkich książek, wydawnictw i czasopism o Głogowie, Ziemi Głogowskiej i Dolnym Śląsku .

3. Pozyskiwanie, zabezpieczanie, opracowywanie, digitalizacja i udostępnianie dokumentów życia społecznego, jako materiałów wchodzących w skład niepaństwowego zasobu archiwalnego poprzez tworzenie ze zbiorów dokumentów archiwalnych, zdjęć, wspomnień oraz prac doktorskich, magisterskich i dyplomowych i opracowań tematycznych teczek własnych tworzymy unikatową w skali kraju bazę informacji regionalnej i "Archiwum Społeczne TZG"

4. Dokumentowanie i propagowanie dorobku Towarzystwa na stronie internetowej ( www.tzglogow.pl ), portalach społecznościowych, Facebooku    ( www.facebook.com/tzglogow/ )  i w  lokalnych mediach .Redakcja internetowego „Wehikułu Czasu”
( http://www.tzglogow.ddr.pl/wehikul/ )  i „ Głogowskiego Wehikułu Czasu” (  https://www.facebook.com/glogowskiwehikulczasu/ )

5. Organizowanie konferencji naukowych i popularnonaukowych i otwartych wykładów z cyklu „Śladami kultury i historii Ziemi Głogowskiej”, wystaw, pokazów, wydarzeń, uroczystości i wycieczek związanych ze specyfiką historyczno-kulturową Głogowa i Ziemi Głogowskiej.

6. Prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu regionalizmu w szkołach średnich i podstawowych min. Całoroczny cykl  „Lekcje regionalizmu w szkołach” dla grupy docelowej uczniów klas IV szkół podstawowych ( ok 750 uczestników) i  zajęć „Głogowski Regionalizm”.

7. Organizowanie wycieczek turystyczno -  krajoznawczych z cyklu: „Poznajemy Głogów jakiego nie znamy”, „Wiosna nad Odrą”, „Poznajemy Dolny Śląsk”, „Poznajemy Ziemię Lubuską”, „Śladami Niepodległości do Wielkopolski”.

8. Współpracowanie na zasadach partnerskich z innymi towarzystwami, instytucjami kulturalno- oświatowymi i naukowymi. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej jest członkiem Ruchu Stowarzyszeń Regionalistycznych Rzeczypospolitej Polskiej i Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalistycznego. Przedstawiciele towarzystwa są członkami Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku publicznego przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego i Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie.

9. Prowadzenie badań naukowych we współpracy z ośrodkami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Zielonogórskim, Uniwersytetem Opolskim, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Instytutem Zachodnim w  Poznaniu.

10. Współpraca międzynarodowa z Stowarzyszeniem Byłych Mieszkańców Głogowa
„ „Glogauer Heimatbund” w Hanowerze  

 


 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000101660
 • Konto:81 864 6 00 08 0 000 0026 135 9 00 01
 • Adres:67-200 Głogów ul. Piotra Skargi 5
 • WWW:www.tzglogow.pl
 • E-mail:tzg.tzg@wp.pl
 • Telefon:693562610 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Towarzystwo Ziemi Głogowskiej

  KRS 0000101660

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej

 • Pielęgnujemy tradycje kultury regionalnej i dziedzictwo historyczne regionu.

  Towarzystwo Ziemi Głogowskiej jest najstarszą i działającą ciągle organizacją regionalistyczną na Dolnym Śląsku, która początki swojej działalności datuje od grudnia 1945 roku. Postrzegamy swoje miejsce w życiu lokalnej społeczności jako misję pielęgnowania i utrwalania wiedzy o Głogowie i Ziemi Głogowskiej oraz szeroko pojmowaną działalność popularno - naukową , wydawniczą,  działalność kulturalno - oświatowa i turystyczno - krajoznawczą. W dotychczasowej działalności wydawniczej Towarzystwo Ziemi Głogowskiej wydało około 75 publikacji. Od 1993 roku redagujemy Encyklopedię Ziemi Głogowskiej, w ramach której ukazało się drukiem 78 zeszytów oraz prowadzona jest jej wersja internetowa "Glogopedia". Wspólnie z Biblioteką Uczelnianą PWSZ w Głogowie utworzony jest wyodrębniony w ramach depozytu Dział Regionaliów  " Bibliotheca  Glogoviensis" gromadzący i udostępniający zbiory wszystkich książek, wydawnictw i czasopism o Głogowie, Ziemi Głogowskiej i Dolnym Śląsku . Ze zbiorów dokumentów archiwalnych, zdjęć, wspomnień oraz prac doktorskich, magisterskich i dyplomowych i opracowań tematycznych teczek własnych tworzymy unikatową w skali kraju bazę informacji regionalnej i "Archiwum Społeczne TZG". Na szeroką skalę prowadzimy we współpracy z Gminą Miejską Głogów cykl zajęć – lekcji regionalizmu w szkołach podstawowych.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Pozyskiwane środki finansowe  z 1% dla OPP w całości przeznaczane są jako wkład własny naszego towarzystwa  w realizację zadań publicznych  w ramach konkursów ofert min: Gminy Miejskiej Głogów, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz na realizację projektów własnych zadań statutowych.

  Realizowane projekty to min.

  I.  W zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego:

  1. Wspieranie projektów i działań animacyjnych w zakresie edukacji kulturalnej i historycznej poprzez organizację sesji popularno - naukowych i otwartych wykładów z cyklu "Śladami kultury i historii Ziemi Głogowskiej" oraz koncertów muzyki organowej i kameralnej w kościołach na Ziemi Głogowskiej

  2. Wspieranie i popularyzowanie inicjatyw związanych z tradycja i ochrona  dziedzictwa kulturowego Głogowa poprzez działalność wydawniczą min. corocznych zeszytów Encyklopedii Ziemi Głogowskiej, wydawnictw z serii "Glogovia Militaris" , przewodników turystyczno - historycznych oraz wydawnictw okolicznościowych związanych z rocznicami i ważnymi wydarzeniami z historii miasta i regionu.

  3. W ramach realizacji misji rozwijania idei regionalizmu, kształtowanie tożsamości i więzi regionalnej, pielęgnowania tradycji kultury regionalnej i dziedzictwa historycznego realizowanie oddzielnego projektu zadania publicznego pn." Prowadzenie lekcji regionalizmu w szkołach podstawowych.

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Ziemi Głogowskiej jest dobrowolnym zrzeszeniem mieszkańców Ziemi Głogowskiej o celach niezarobkowych.

  Głównym celem działalności jest:

  1. Rozwijanie idei regionalizmu, kształtowanie tożsamości i więzi regionalnej, pielęgnowanie tradycji kultury regionalnej i dziedzictwa historycznego.

  2. Wyzwalanie i pobudzanie inicjatyw społecznych na rzecz miasta Głogowa i Ziemi Głogowskiej oraz regionu dolnośląskiego w zakresie działalności statutowej.

  3. Popularyzowanie wiedzy o Głogowie i Ziemi Głogowskiej oraz działanie na rzecz edukacji regionalnej.

  4. Gromadzenie i upowszechnianie źródeł wiedzy o Głogowie i Ziemi Głogowskiej

  5. Upowszechnianie dotychczasowego dorobku kultury, twórczości artystycznej i naukowej w Głogowie i na Ziemi Głogowskiej oraz popieranie dalszego rozwoju tych dziedzin.

  6. Skupianie wokół idei Towarzystwa regionalistów oraz działaczy społecznych i osób zawodowo zajmujących się upowszechnianiem kultury, oświaty i nauki.

  7. Podejmowanie działań służących ratowaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci w Głogowie i na Ziemi Głogowskiej.

  8. Działanie na rzecz kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich związanych z historią oraz ze współczesnymi osiągnięciami lokalnymi i regionalnymi nawiązującymi do ważnych wydarzeń i rocznic historycznych.

  9. Organizacja wycieczek turystyczno - krajoznawczych i podróży wojskowo - historycznych popularyzujących miejsca i wydarzenia historyczne na Ziemi Głogowskiej, Dolnym Śląsku i pogranicza Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski.

   

  Towarzystwo realizuje swoje działania poprzez:

  1. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie książek ( seria wydawnicza „Glogovia Militaris)”, przewodników turystyczno – historycznych, czasopism i innych publikacji okolicznościowych. ( TZG jest wydawcą już ponad 75 pozycji )

  2. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów własnych drukowanych oraz materiałów w wersji elektronicznej. Prowadzenie  wspólnie z Biblioteką Uczelnianą PWSZ w Głogowie utworzony na zasadzie depozytu wyodrębniony Dział Regionaliów 
  " Bibliotheca  Glogoviensis" gromadzący i udostępniający zbiory wszystkich książek, wydawnictw i czasopism o Głogowie, Ziemi Głogowskiej i Dolnym Śląsku .

  3. Pozyskiwanie, zabezpieczanie, opracowywanie, digitalizacja i udostępnianie dokumentów życia społecznego, jako materiałów wchodzących w skład niepaństwowego zasobu archiwalnego poprzez tworzenie ze zbiorów dokumentów archiwalnych, zdjęć, wspomnień oraz prac doktorskich, magisterskich i dyplomowych i opracowań tematycznych teczek własnych tworzymy unikatową w skali kraju bazę informacji regionalnej i "Archiwum Społeczne TZG"

  4. Dokumentowanie i propagowanie dorobku Towarzystwa na stronie internetowej ( www.tzglogow.pl ), portalach społecznościowych, Facebooku    ( www.facebook.com/tzglogow/ )  i w  lokalnych mediach .Redakcja internetowego „Wehikułu Czasu”
  ( http://www.tzglogow.ddr.pl/wehikul/ )  i „ Głogowskiego Wehikułu Czasu” (  https://www.facebook.com/glogowskiwehikulczasu/ )

  5. Organizowanie konferencji naukowych i popularnonaukowych i otwartych wykładów z cyklu „Śladami kultury i historii Ziemi Głogowskiej”, wystaw, pokazów, wydarzeń, uroczystości i wycieczek związanych ze specyfiką historyczno-kulturową Głogowa i Ziemi Głogowskiej.

  6. Prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu regionalizmu w szkołach średnich i podstawowych min. Całoroczny cykl  „Lekcje regionalizmu w szkołach” dla grupy docelowej uczniów klas IV szkół podstawowych ( ok 750 uczestników) i  zajęć „Głogowski Regionalizm”.

  7. Organizowanie wycieczek turystyczno -  krajoznawczych z cyklu: „Poznajemy Głogów jakiego nie znamy”, „Wiosna nad Odrą”, „Poznajemy Dolny Śląsk”, „Poznajemy Ziemię Lubuską”, „Śladami Niepodległości do Wielkopolski”.

  8. Współpracowanie na zasadach partnerskich z innymi towarzystwami, instytucjami kulturalno- oświatowymi i naukowymi. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej jest członkiem Ruchu Stowarzyszeń Regionalistycznych Rzeczypospolitej Polskiej i Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalistycznego. Przedstawiciele towarzystwa są członkami Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku publicznego przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego i Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głogowie.

  9. Prowadzenie badań naukowych we współpracy z ośrodkami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. Współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Zielonogórskim, Uniwersytetem Opolskim, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Instytutem Zachodnim w  Poznaniu.

  10. Współpraca międzynarodowa z Stowarzyszeniem Byłych Mieszkańców Głogowa
  „ „Glogauer Heimatbund” w Hanowerze  

   

 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000101660
 • Konto:81 864 6 00 08 0 000 0026 135 9 00 01
 • Adres:67-200 Głogów ul. Piotra Skargi 5
 • WWW:www.tzglogow.pl
 • E-mail:tzg.tzg@wp.pl
 • Telefon:693562610
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00