1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych

KRS 0000103857

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych

KRS 0000103857

Prezent OPP

Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych jest organizacją pozarządową zrzeszają

Prowadzimy działalność w 4 placówkach na terenie województwa dla osób dorosłych (Poznań, Leszno, Kalisz oraz grupa związkowa w Pile ) które to placówki są jednostkami merytorycznymi Oddziału.

W każdej z 4 placówek realizujemy zadania statutowe kierując swoją działalność do dorosłych osób z orzeczoną niepełnosprawnością słuchową zapewniając kompleksową rehabilitację społeczno – bytową i kulturalno – oświatową w oparciu zidentyfikowane potrzeby środowiska.

Podejmowane przez nas działania skoncentrowane są na polepszeniu sytuacji życiowej osób z uszkodzonym słuchem z uwagi na ich problemy w komunikowaniu się ze słyszącym społeczeństwem. To m.in. wspieranie w codziennych sytuacjach życiowych, rodzinnych, osobistych, szeroko rozumianej ochronie zdrowia. Promujemy też działalność ruchową, kulturalną, warsztatową i społeczną.

Dzięki finansowemu wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, samorządów i powiatów asystenci osób niepełnosprawnych – tłumacze języka migowego mogą bezpłatnie udzielać pomocy osobom zgładzającym się do placówek.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Osoby głuche należą do jednej z najbardziej wykluczanej społeczności. Panuje na ich temat wiele mitów – na przykład, że z każdą osobą głuchą da się porozumiewać za pomocą “kartki i długopisu”. Rzeczywistość jest nieco inna: dla większości osób głuchych pierwszym językiem jest język migowy, a język polski jest dla nich językiem drugim, obcym, którego nie nauczą się w trakcie swobodnej komunikacji. Wielu głuchych zna na poziomie bardzo słabym język polski, nawet w formie pisanej.

Brak komunikacji z otoczeniem z racji niedosłuchu i braku znajomości języka polskiego wpływa na poczucie osamotnienia i bezradności. Nie mając komunikacji z otoczeniem osoby te nie mają nawet jak poprosić o wsparcie. Nie są widoczni na codzień, gdyż wyglądem nie różnią się od innych, pełnosprawnych osób. Stają się widoczni dopiero wtedy, gdy migają.

Zapewniamy wsparcie tłumacza języka migowego i/lub tłumacza-asystenta w załatwianiu spraw codziennych, na przykład: – w trakcie wizyty u lekarza, – wykonując telefon za osobę głuchą i tłumacząc rozmowę na język migowy i polski foniczny, – tłumacząc otrzymane pisma drogą pocztową, – pomagając w pisaniu pism, podań i zgłoszeń.

Aby zniwelować poczucia osamotnienia, prowadzimy wiele zajęć grupowych, w tym dla seniorów. Szczególnie głusi seniorzy są pogrążeni w samotności. Nie wyjdą na podwórko, żeby porozmawiać z sąsiadami. Często mają rodziny słyszące, które nie znają migowego, przez co na codzień nie mają z kim porozmawiać w swoim języku. Dlatego o takich osobach mówi się, że są “niewidzialni ze swoimi problemami w tłumie”. 

Dając nam 1%, pomagasz głuchym funkcjonować w codziennym życiu!

 

 

 

KRS 0000 10 38 57

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP” przy współpracy z IWOP.

Więcej o nas

Więcej o nas

Celem Związku jest zrzeszanie osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem dla udzielania im pomocy w sprawach życiowych, a w szczególności:
- sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą z uszkodzonym słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących - poprzez prowadzenie na zlecenie lub współuczestnictwo w rehabilitacji słuchu i mowy, udzielaniu im pomocy w podnoszeniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych,
- sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i z uszkodzonym słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących - udzielanie im pomocy w podnoszeniu wykształcenia ogólnego i kwalifikacji zawodowych,
- organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin,
- organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i poza szkolnych w tym - w szczególności w zakresie języka migowego,
- organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki i sportu masowego,
- prowadzenie zawodowej rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem zatrudnionych w jednostkach działalności gospodarczej Związku,
- ochrona praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych,
- prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej,
- propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu i rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem oraz podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania inwalidztwa słuchu.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:województwo wielkopolskie
 • KRS:0000103857
 • Konto:98 1610 1133 2003 0002 8596 0001
 • Adres:Przemysłowa 45/49
 • E-mail:kierownik@pzg-wielkopolska.pl
 • Telefon:798017532

Formularze PIT 2023/2024 dla
Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych

KRS 0000103857

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 20:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00