1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole
  KRS 0000105271

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc szkole pomocą rodzinie i krajowi

Pomoc szkole - zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Pomoc uczniom - stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych z rodzin niezamożnych.

Jak wykorzystamy 1%

1% pozwala Stowarzyszeniu realizować podstawowe programy pomocy szkole i uczniom w ponad 100-u lubuskich placówkach oświatowych.

Więcej o nas

Stowarzyszenie powstało w 1989r. z inicjatywy społecznych działaczy budowy szkół i przedszkoli, w czym dawne województwo gorzowskie należało do przodujących w kraju. Kierunki działań przyjęte przez pierwsze Walne Zebranie są konsekwentnie rozwijane i realizowane nadal. Aktualnie ze Stowarzyszeniem
aktywnie współdziała ponad 100 lubuskich placówek oświatowych.

Rys historyczny

Stowarzyszenie powstało w 1989r. z inicjatywy społecznych działaczy komitetów budowy szkół, w czym dawne województwo gorzowskie należało do przodujących w kraju. Kierunki działań przyjęte przez pierwsze Walne Zebranie są konsekwentnie rozwijane i realizowane nadal. Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole działa na obszarze województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. W początkowym okresie działalności organizowało konferencje o tematyce oświatowej: „Uspołecznianie oświaty – Rada Szkoły”, ”Wywoływanie zainteresowania społecznego sprawami oświaty i wychowania oraz wyzwalanie inicjatyw i ofiarności społecznej”, „Określenie efektywności i możliwości pomocy uczniom wybitnie uzdolnionym”. W formie działalności gospodarczej - dystrybucja podręczników szkolnych i wydawnictwem „Kalendarzyka Uczniowskiego”. Pozyskiwaniem członków, sympatyków i darczyńców. Realizacją programu stypendialnego.

Cele i formy działania:

1.Wywoływanie zainteresowania społecznego sprawami oświaty i wychowania, podnoszenie kultury pedagogicznej społeczeństwa. 2.Organizowanie obywatelskiej aktyw nosaci w dziedzinie edukacji młodego pokolenia. 3.Wyzwalanie inicjatyw i ofiarności społecznej, wspierającej działalność szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.

4.Tworzenie warunków społecznego wsparcia dla wszystkich inicjatyw służących unowocześnianiu działalności edukacyjnej, podnoszeniu efektywności nauczania i wychowania.

5.Organizowanie społecznego ruchu rodziców, nauczycieli i zakładów pracy, związków zawodowych, instytucji i organizacji dla realizacji zadań kształtowania patriotycznych i obywatelskich postaw dzieci i młodzieży.

6.Inspirowanie i wspomaganie ruchu postępu pedagogicznego w szkolnictwie i prowadzenie różnorodnych działań uspołeczniających procesy kształcenia i wychowania.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1.Tworzenie warunków programowych i organizacyjnych dla realizowania porozumienia społecznego w sprawach kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.

2.Pdejmowanie działań na rzecz bazy materialnej szkolnictwa, tworzenie właściwych warunków nauki wszystkim rocznikom dzieci i młodzieży, wyrównywanie różnic edukacyjnych poszczególnych środowisk, w szczególności poprzez realizację programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych z rodzin niezamożnych.

3.Inspirowanie czynów społecznych, świadczeń finansowych, materialnych oraz prac na rzecz budowy, rozbudowy, modernizacji i wyposażania szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych.

4.Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z dobrowolnych świadczeń obywateli, stowarzyszeń, organizacji spółdzielczych, zawodowych i samorządowych, przedsiębiorstw i ofiarodawców zagranicznych, osób fizycznych i prawnych, z imprez i zbiórek publicznych oraz funduszy celowych z przeznaczeniem na realizację zadań podejmowanych przez koła pomocy szkole.

5.Udzielanie pomocy i koordynowanie działalności kół terenowych. 6.Współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi.

7.Wydawanie materiałów lub patronowanie wydawnictwom, które są zainteresowane poparciem działania na rzecz edukacji narodowej. 8.DSziałania na rzecz rodzin objętych pomocą społeczną.

Pomoc szkole

Z chwilą uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego i możliwości pozyskiwania 1% podatku od osób fizycznych pomoc szkole stała się bardziej realna i wszechstronna. W 2015r. wydatkowano 66.857zl dla 22 szkół i przedszkoli; w 2016r. – 128.550zł dla 48; w 2017r. – 163.902zł dla 43; w 2018r. – 149.449zl dla 35 lubuskich placówek oświatowych. Realizowane zakupy, to: tablice interaktywne, komputery, szafki uczniowskie, książki do bibliotek szkolnych, sprzęt TV. Instrumenty muzyczne dla szkół muzycznych, sprzęt i stroje sportowe, zabawki przedszkolne, modernizacje sal i placów zabaw itp.
Pomoc uczniom
Podstawową formą pomocy są stypendia realizowane w formule ogólnej, aktualnie 1000zł dla uczniów i 2000zł dla studentów, okolicznościowej – 500zl oraz lokalnej i przyszkolnej – w ramach środków dyspozycyjnych /85% pozyskanych przez szkoły i koła/. Program stypendialny jest realizowany nieprzerwanie od 1990r. Dotychczas objęto nim 1600 uczniów i studentów.

Ciekawsze programy:

”Europa bez granic”, ”Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”, ”Festiwal Lubuskich Smaków”, ”Makbet od kulis”, „Kabaret nauczycielski”, „Studio Kulinarne Gastronomika”, Konkursy: „Licz się ze słowami”, „Policz się z matematyka”, „Czytanie warte zachodu”, „Programować każdy może”.

Za całokształt działalności Stowarzyszenie wyróżniono LUBUSKIM LAUREM OŚWIATY-2013


 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:województwo lubuskie
 • KRS:0000105271
 • Konto:34 124 0 35 49 1 111 0000 443 1 17 46
 • Adres:ul.Borowskiego 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 • WWW:lubuskiespsz.pl
 • E-mail:lubuskiespsz@o2.pl
 • Telefon:604 402 742 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

  KRS 0000105271

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

 • Pomoc szkole pomocą rodzinie i krajowi

  Pomoc szkole - zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Pomoc uczniom - stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych z rodzin niezamożnych.

 • Jak wykorzystamy 1%

  1% pozwala Stowarzyszeniu realizować podstawowe programy pomocy szkole i uczniom w ponad 100-u lubuskich placówkach oświatowych.

 • Więcej o nas

  Stowarzyszenie powstało w 1989r. z inicjatywy społecznych działaczy budowy szkół i przedszkoli, w czym dawne województwo gorzowskie należało do przodujących w kraju. Kierunki działań przyjęte przez pierwsze Walne Zebranie są konsekwentnie rozwijane i realizowane nadal. Aktualnie ze Stowarzyszeniem
  aktywnie współdziała ponad 100 lubuskich placówek oświatowych.

  Rys historyczny

  Stowarzyszenie powstało w 1989r. z inicjatywy społecznych działaczy komitetów budowy szkół, w czym dawne województwo gorzowskie należało do przodujących w kraju. Kierunki działań przyjęte przez pierwsze Walne Zebranie są konsekwentnie rozwijane i realizowane nadal. Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole działa na obszarze województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. W początkowym okresie działalności organizowało konferencje o tematyce oświatowej: „Uspołecznianie oświaty – Rada Szkoły”, ”Wywoływanie zainteresowania społecznego sprawami oświaty i wychowania oraz wyzwalanie inicjatyw i ofiarności społecznej”, „Określenie efektywności i możliwości pomocy uczniom wybitnie uzdolnionym”. W formie działalności gospodarczej - dystrybucja podręczników szkolnych i wydawnictwem „Kalendarzyka Uczniowskiego”. Pozyskiwaniem członków, sympatyków i darczyńców. Realizacją programu stypendialnego.

  Cele i formy działania:

  1.Wywoływanie zainteresowania społecznego sprawami oświaty i wychowania, podnoszenie kultury pedagogicznej społeczeństwa. 2.Organizowanie obywatelskiej aktyw nosaci w dziedzinie edukacji młodego pokolenia. 3.Wyzwalanie inicjatyw i ofiarności społecznej, wspierającej działalność szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.

  4.Tworzenie warunków społecznego wsparcia dla wszystkich inicjatyw służących unowocześnianiu działalności edukacyjnej, podnoszeniu efektywności nauczania i wychowania.

  5.Organizowanie społecznego ruchu rodziców, nauczycieli i zakładów pracy, związków zawodowych, instytucji i organizacji dla realizacji zadań kształtowania patriotycznych i obywatelskich postaw dzieci i młodzieży.

  6.Inspirowanie i wspomaganie ruchu postępu pedagogicznego w szkolnictwie i prowadzenie różnorodnych działań uspołeczniających procesy kształcenia i wychowania.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

  1.Tworzenie warunków programowych i organizacyjnych dla realizowania porozumienia społecznego w sprawach kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.

  2.Pdejmowanie działań na rzecz bazy materialnej szkolnictwa, tworzenie właściwych warunków nauki wszystkim rocznikom dzieci i młodzieży, wyrównywanie różnic edukacyjnych poszczególnych środowisk, w szczególności poprzez realizację programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych z rodzin niezamożnych.

  3.Inspirowanie czynów społecznych, świadczeń finansowych, materialnych oraz prac na rzecz budowy, rozbudowy, modernizacji i wyposażania szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych.

  4.Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z dobrowolnych świadczeń obywateli, stowarzyszeń, organizacji spółdzielczych, zawodowych i samorządowych, przedsiębiorstw i ofiarodawców zagranicznych, osób fizycznych i prawnych, z imprez i zbiórek publicznych oraz funduszy celowych z przeznaczeniem na realizację zadań podejmowanych przez koła pomocy szkole.

  5.Udzielanie pomocy i koordynowanie działalności kół terenowych. 6.Współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi.

  7.Wydawanie materiałów lub patronowanie wydawnictwom, które są zainteresowane poparciem działania na rzecz edukacji narodowej. 8.DSziałania na rzecz rodzin objętych pomocą społeczną.

  Pomoc szkole

  Z chwilą uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego i możliwości pozyskiwania 1% podatku od osób fizycznych pomoc szkole stała się bardziej realna i wszechstronna. W 2015r. wydatkowano 66.857zl dla 22 szkół i przedszkoli; w 2016r. – 128.550zł dla 48; w 2017r. – 163.902zł dla 43; w 2018r. – 149.449zl dla 35 lubuskich placówek oświatowych. Realizowane zakupy, to: tablice interaktywne, komputery, szafki uczniowskie, książki do bibliotek szkolnych, sprzęt TV. Instrumenty muzyczne dla szkół muzycznych, sprzęt i stroje sportowe, zabawki przedszkolne, modernizacje sal i placów zabaw itp.
  Pomoc uczniom
  Podstawową formą pomocy są stypendia realizowane w formule ogólnej, aktualnie 1000zł dla uczniów i 2000zł dla studentów, okolicznościowej – 500zl oraz lokalnej i przyszkolnej – w ramach środków dyspozycyjnych /85% pozyskanych przez szkoły i koła/. Program stypendialny jest realizowany nieprzerwanie od 1990r. Dotychczas objęto nim 1600 uczniów i studentów.

  Ciekawsze programy:

  ”Europa bez granic”, ”Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”, ”Festiwal Lubuskich Smaków”, ”Makbet od kulis”, „Kabaret nauczycielski”, „Studio Kulinarne Gastronomika”, Konkursy: „Licz się ze słowami”, „Policz się z matematyka”, „Czytanie warte zachodu”, „Programować każdy może”.

  Za całokształt działalności Stowarzyszenie wyróżniono LUBUSKIM LAUREM OŚWIATY-2013

 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:województwo lubuskie
 • KRS:0000105271
 • Konto:34 124 0 35 49 1 111 0000 443 1 17 46
 • Adres:ul.Borowskiego 31, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 • WWW:lubuskiespsz.pl
 • E-mail:lubuskiespsz@o2.pl
 • Telefon:604 402 742
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00