1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Jestem z Tobą "
KRS 0000109571

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Wsparcie rodzin

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Jestem z Tobą" w Czeladzi rozpoczęło swoją działalność w  2002 roku. Działa na rzecz społeczności lokalnej, a w szczególności niesie pomoc osobą w trudnej sytuacji życiowej. Podejmuje inicjatywy na rzecz poprawy sytuacji rożnych grup społecznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wspiera rodziny szukającej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej. Działa intensywnie na rzecz wspierania edukacji dzieci . 
Od 2004 do 2011 roku stowarzyszenie prowadziło Gminne Centrum Informacji w tym biuro pośrednictwa pracy. Organizowało bezrobotnym kursy i szkolenia komputerowe, kasy fiskalnej, językowe, florystyczne. Prowadziło także warsztaty aktywizacji zawodowej. Stowarzyszenie organizowało porady prawne, psychologiczne oraz pomoc rzeczową-prowadziło Punkt Wydawania Odzieży (bezpłatnie). W działalności Stowarzyszenia ważnym elementem są także zbiórki żywności na rzecz rodzin najbardziej potrzebujących.

Organizacja tworzy i realizuje projekty na rzecz seniorów: w ramach funduszu dla organizacji pozarządowych grantu blokowego Szwajcarsko-Polskiego programu współpracy "Szkoła obywatelska 50+", w ramach FIO "Szkoła Rozwoju Seniora 60+".

Realizujemy zadania publicznego we współpracy z Miastem Czeladź "Rozwój kompetencji wychowawczych rodziców-profilaktyką uzależnień i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci iich rodziców w procesie edukacji i wychowania".
Corocznie opracowujemy projekty biorące udział w konkursie Miasta Czeladź, tak aby nasza oferta była dla Czeladzian bezpłatna.

Jak wykorzystamy 1%

Środki będą wykorzystane na pokrycie kosztów organizacyjnych naszych działań. Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych,zakup pomocy dydaktycznych,materiałów edukacyjnych,rozwój Telefonu Zaufania,organizacje warsztaów dla rodziców i dzieci.Dzięki państwa pomocy możliwe jest realizowanie naszych celów statutowych i ciągłe wzbogacanie oferty stowarzyszenia.

Więcej o nas

1. Edukacja

prowadzimy zajęcia psychoedukacyjne, wspieramy rodziców w pełnieniu przez nich funkcji wychowawczej. Są to następujące formy:

"Szkoła dla rodziców”- trening umiejętności wychowawczych, Klub Rodzica – warsztaty edukacyjno-terapeutyczne, Grupa Wsparcia dla rodziców, konsultacje psychologiczne indywidualne dla rodziców wspierające ich w procesie edukacji i wychowania ich dzieci

- przeprowadzamy diagnozy psychologiczne, pedagogiczne , logopedyczne dzieci , które mają trudności w szkole , w przedszkolu.  Są one podstawą sporządzanych opinii i zaleceń dla szkół . Zarejestrowaliśmy w ramach naszych działań statutowych Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Dysponujemu aktualnymi , wystandaryzowanymi testami , urządzilismy gabinety z pomocami dydaktycznymi. Zatrudniamy doświadczonych specjalistów.

- współpracujemy ze szkołami, przedszkolami , organizując warsztaty dla rodziców i nauczycieli, prelekcje na tematy  dotyczące rozwoju dziecka. Prowadzimy zajęcia warsztatowe z dziećmi w szkołach na temat komunikacji, relacji interpersonalnych, diagnozujemy konflikty w grupach klasowych.

-w ramach działalności postdiagnostycznej organizujemy zajęcia terapeutyczne: dla dzieci z dysleksją, z trudnościami w nauce, z koncentracją, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne. W zależności od potrzeb jest to terapia grupowa lub indywidualna. Zajęcia terapeutyczne prowadzi także neurologopeda. Głownie z pomocy korzystaja dzieci , ale także zdarzaja się osoby starsze. 

2. Wsparcie psychospołeczne rodzin w trudnych sytuacjach życiowych

- oferujemy takim rodzinom spotkania z terapeutą rodzinnym - terapia systemowa rodzin

- spotkanie z mediatorem rodzinnym, w sytuacjach konfliktów, rozwodu

- terapię par. Wiele problemów w rodzinie wiąże się z zaburzeniami relacji w diadzie małżeńskiej, rodzicielskiej.

- konsultacje psychologiczne dla rodziców, na których omawiamy wpływ wydarzeń z życia rodziny na funkcjonowanie psychiczne, emocjonalne dzieci. Są to takie  wydarzenia jak rozwód, separacja, rekonstrukcja rodziny, śmierć w rodzinie, choroba, uzależnienia

- terapeuta rodzinny wspiera także na spotkaniach indywidualnych dzieci i mlodzież z rodzin z problemami

- Grupę Wsparcia dla rodziców z trudnościami wychowawczymi, wynikającymi z trudnych sytuacji w rodzinie.

3. Zapobieganie zjawiskom patologii społecznych i wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- organizujemy dyżury w prowadzonym przez stowarzyszenie Telefonie Zaufania, dyżurni są członkami Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej . Promujemy w rozmowach zdrowe radzenie sobie ze stresem, szukanie profesjonalnej pomocy 

- prowadziliśmy różne formy aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych, kursy językowe, florystyczne, kasy fiskalnej, porady doradcy zawodowego.  Prowadziliśmy Gminne Centrum Informacji, z aktualnymi ofertami pracy

- realizowaliśmy programy na rzecz seniorów, w których organizowaliśmy kursy rozwoju osobistego z psychologiem, kursy z zakresu dobrej komunikacji, kursy rozwijające umiejętności informatyczne, kursy Nordic Walking , porady dietetyczne , wyjazdy integracyjne . Aktywizowaliśmy seniorów poprzez uczenie ich tworzenia miniprojektów i pozyskiwanie środków na ich realizację. Były to projekty dostosowane do aktualnego zapotrzebowania seniorów np. konkursy fotograficzne , marsze z kijami Nordic Walking . Zrealizowaliśmy projekt pt. "Szkoła obywatelska 50+" w ramach funduszu dla organizacji pozarządowych grantu blokowego Szwajcarsko-Polskiego programu wspólpracy. Zrealizowaliśmy także projekt w ramach Funduszu Inicjatyw obywatelskich : "Szkoła Rozwoju Seniora 50+"


 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000109571
 • Konto:96 156 0 10 10 0 000 9010 001 0 01 55
 • Adres:Czeladź 41-253 ul. Dziekana 5E
 • WWW:stowarzyszeniepomocyrodzinie.pl.tl
 • E-mail:szotowskak@gmail.com
 • Telefon:503070893Formularze PIT 2019/2020 dla
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Jestem z Tobą "

KRS 0000109571

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Jestem z Tobą "

 • Wsparcie rodzin

  Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Jestem z Tobą" w Czeladzi rozpoczęło swoją działalność w  2002 roku. Działa na rzecz społeczności lokalnej, a w szczególności niesie pomoc osobą w trudnej sytuacji życiowej. Podejmuje inicjatywy na rzecz poprawy sytuacji rożnych grup społecznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wspiera rodziny szukającej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej. Działa intensywnie na rzecz wspierania edukacji dzieci . 
  Od 2004 do 2011 roku stowarzyszenie prowadziło Gminne Centrum Informacji w tym biuro pośrednictwa pracy. Organizowało bezrobotnym kursy i szkolenia komputerowe, kasy fiskalnej, językowe, florystyczne. Prowadziło także warsztaty aktywizacji zawodowej. Stowarzyszenie organizowało porady prawne, psychologiczne oraz pomoc rzeczową-prowadziło Punkt Wydawania Odzieży (bezpłatnie). W działalności Stowarzyszenia ważnym elementem są także zbiórki żywności na rzecz rodzin najbardziej potrzebujących.

  Organizacja tworzy i realizuje projekty na rzecz seniorów: w ramach funduszu dla organizacji pozarządowych grantu blokowego Szwajcarsko-Polskiego programu współpracy "Szkoła obywatelska 50+", w ramach FIO "Szkoła Rozwoju Seniora 60+".

  Realizujemy zadania publicznego we współpracy z Miastem Czeladź "Rozwój kompetencji wychowawczych rodziców-profilaktyką uzależnień i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci iich rodziców w procesie edukacji i wychowania".
  Corocznie opracowujemy projekty biorące udział w konkursie Miasta Czeladź, tak aby nasza oferta była dla Czeladzian bezpłatna.

 • Jak wykorzystamy 1%

  Środki będą wykorzystane na pokrycie kosztów organizacyjnych naszych działań. Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych,zakup pomocy dydaktycznych,materiałów edukacyjnych,rozwój Telefonu Zaufania,organizacje warsztaów dla rodziców i dzieci.Dzięki państwa pomocy możliwe jest realizowanie naszych celów statutowych i ciągłe wzbogacanie oferty stowarzyszenia.

 • Więcej o nas

  1. Edukacja

  prowadzimy zajęcia psychoedukacyjne, wspieramy rodziców w pełnieniu przez nich funkcji wychowawczej. Są to następujące formy:

  "Szkoła dla rodziców”- trening umiejętności wychowawczych, Klub Rodzica – warsztaty edukacyjno-terapeutyczne, Grupa Wsparcia dla rodziców, konsultacje psychologiczne indywidualne dla rodziców wspierające ich w procesie edukacji i wychowania ich dzieci

  - przeprowadzamy diagnozy psychologiczne, pedagogiczne , logopedyczne dzieci , które mają trudności w szkole , w przedszkolu.  Są one podstawą sporządzanych opinii i zaleceń dla szkół . Zarejestrowaliśmy w ramach naszych działań statutowych Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Dysponujemu aktualnymi , wystandaryzowanymi testami , urządzilismy gabinety z pomocami dydaktycznymi. Zatrudniamy doświadczonych specjalistów.

  - współpracujemy ze szkołami, przedszkolami , organizując warsztaty dla rodziców i nauczycieli, prelekcje na tematy  dotyczące rozwoju dziecka. Prowadzimy zajęcia warsztatowe z dziećmi w szkołach na temat komunikacji, relacji interpersonalnych, diagnozujemy konflikty w grupach klasowych.

  -w ramach działalności postdiagnostycznej organizujemy zajęcia terapeutyczne: dla dzieci z dysleksją, z trudnościami w nauce, z koncentracją, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne. W zależności od potrzeb jest to terapia grupowa lub indywidualna. Zajęcia terapeutyczne prowadzi także neurologopeda. Głownie z pomocy korzystaja dzieci , ale także zdarzaja się osoby starsze. 

  2. Wsparcie psychospołeczne rodzin w trudnych sytuacjach życiowych

  - oferujemy takim rodzinom spotkania z terapeutą rodzinnym - terapia systemowa rodzin

  - spotkanie z mediatorem rodzinnym, w sytuacjach konfliktów, rozwodu

  - terapię par. Wiele problemów w rodzinie wiąże się z zaburzeniami relacji w diadzie małżeńskiej, rodzicielskiej.

  - konsultacje psychologiczne dla rodziców, na których omawiamy wpływ wydarzeń z życia rodziny na funkcjonowanie psychiczne, emocjonalne dzieci. Są to takie  wydarzenia jak rozwód, separacja, rekonstrukcja rodziny, śmierć w rodzinie, choroba, uzależnienia

  - terapeuta rodzinny wspiera także na spotkaniach indywidualnych dzieci i mlodzież z rodzin z problemami

  - Grupę Wsparcia dla rodziców z trudnościami wychowawczymi, wynikającymi z trudnych sytuacji w rodzinie.

  3. Zapobieganie zjawiskom patologii społecznych i wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  - organizujemy dyżury w prowadzonym przez stowarzyszenie Telefonie Zaufania, dyżurni są członkami Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej . Promujemy w rozmowach zdrowe radzenie sobie ze stresem, szukanie profesjonalnej pomocy 

  - prowadziliśmy różne formy aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych, kursy językowe, florystyczne, kasy fiskalnej, porady doradcy zawodowego.  Prowadziliśmy Gminne Centrum Informacji, z aktualnymi ofertami pracy

  - realizowaliśmy programy na rzecz seniorów, w których organizowaliśmy kursy rozwoju osobistego z psychologiem, kursy z zakresu dobrej komunikacji, kursy rozwijające umiejętności informatyczne, kursy Nordic Walking , porady dietetyczne , wyjazdy integracyjne . Aktywizowaliśmy seniorów poprzez uczenie ich tworzenia miniprojektów i pozyskiwanie środków na ich realizację. Były to projekty dostosowane do aktualnego zapotrzebowania seniorów np. konkursy fotograficzne , marsze z kijami Nordic Walking . Zrealizowaliśmy projekt pt. "Szkoła obywatelska 50+" w ramach funduszu dla organizacji pozarządowych grantu blokowego Szwajcarsko-Polskiego programu wspólpracy. Zrealizowaliśmy także projekt w ramach Funduszu Inicjatyw obywatelskich : "Szkoła Rozwoju Seniora 50+"

 • Obszar działalności:Edukacja
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000109571
 • Konto:96 156 0 10 10 0 000 9010 001 0 01 55
 • Adres:Czeladź 41-253 ul. Dziekana 5E
 • WWW:stowarzyszeniepomocyrodzinie.pl.tl
 • E-mail:szotowskak@gmail.com
 • Telefon:503070893
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00