1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

KRS 0000109744

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

KRS 0000109744

Prezent OPP

Wspieramy najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest organizacją pozarządową, która od 1991 roku lat nieprzerwanie wspiera polską naukę i innowacyjne projekty badawcze. W tym czasie udało nam się wesprzeć wielu utalentowanych naukowców i zespoły badawcze oraz zbudować silną, rozpoznawalną także poza Polską markę. Nagroda FNP stała się najbardziej prestiżowym wyróżnieniem, jakie naukowiec może otrzymać w Polsce. Poprzez inne nasze programy udało nam się sfinansować przełomowe badania prowadzone przez najlepszych polskich uczonych i umożliwić stworzenie nowych miejsc pracy dla studentów, doktorantów i młodych doktorów. 

Fundacja w szczególny sposób dba także o przejrzystość i jawność swoich działań, uważając to za podstawę budowania zaufania społecznego zarówno do niej, jak i do całego sektora organizacji pozarządowych. Sprawozdania finansowe Fundacji badane są co roku przez renomowane firmy audytorskie. Obszerne sprawozdanie ze swej działalności Fundacja publikuje co roku w swoim Raporcie Rocznym dostępnym w biurze FNP oraz na stronie internetowej. 

Obecnie prowadzimy akcję zbiórkową na rzecz najzdolniejszych młodych naukowców – stypendystów programu START. Nasz program istnieje już od ponad 30 lat. Abyśmy mogli dalej pomagać młodym ludziom w starcie ich kariery naukowej, potrzebujemy Państwa wsparcia.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

Jeśli zdecydujesz się przekazać Fundacji 1,5% swojego podatku, to otrzymane pieniądze w całości przeznaczymy na stypendia dla młodych i utalentowanych naukowców - laureatów programu START. Pasjonatów, którzy nieustannie poszukują rozwiązań nurtujących wszystkich nas problemów, zarówno tych praktycznych – dotyczących zdrowia czy poprawy jakości życia, jak i odpowiedzi na fundamentalne pytania – o prawa, jakimi rządzi się świat i o nasze miejsce w nim. Razem z Tobą umożliwimy młodym naukowcom pełne poświęcenie się pracy badawczej. Pomożemy im osiągać sukcesy na miarę Nobla!

Środki uzyskane z 1,5% Fundacja przeznacza w całości na stypendia START dla kandydatów wyróżnionych w konkursie, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu w trzech obszarach dziedzinowych: nauk humanistycznych i społecznych, przyrodniczych i medycznych oraz ścisłych i technicznych. Stypendia wyróżnionych laureatów są powiększone – w ubiegłych latach wynosiły 36 000 zł.

Program START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych badaczy przed 30. rokiem życia reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Program jest realizowany od 1993 roku. Do tej pory stypendia otrzymało już ponad 3000 osób. Co roku Fundacja wyłania około stu stypendystów i przekazuje im w sumie ok. 3 mln zł. Wysokość jednego stypendium wynosi 28 tys. zł.

Więcej o nas

Więcej o nas

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Fundacja oferuje nagrody, stypendia i subsydia dla naukowców w każdym wieku, na każdym etapie kariery, niezależnie od uprawianej przez nich dziedziny nauki. Wsparcie kierujemy bezpośrednio do naukowców i zespołów badawczych, a wszystkie subwencje, nagrody i stypendia przyznawane są na zasadach konkursowych.

Co robimy?

przyznajemy Nagrody FNP (najważniejsze polskie wyróżnienia naukowe)

finansujemy przełomowe badania realizowane w instytucjach naukowych i firmach

wspieramy kolejne etapy karier naukowych wybitnych badaczy, niezależnie od uprawianej przez nich dziedziny nauki

umożliwiamy dobry start w naukę najmłodszym badaczom

wspomagamy wczesne uzyskiwanie samodzielności naukowej przez młodych uczonych i zakładanie przez nich zespołów badawczych

umożliwiamy powstawanie nowych miejsc pracy dla studentów, doktorantów i młodych doktorów

pomagamy tworzyć Międzynarodowe Agendy Badawcze - autonomiczne, wiodące w skali światowej ośrodki naukowe

działamy na rzecz zbliżenia nauki z biznesem

zachęcamy polskich i zagranicznych badaczy do pracy w Polsce

wspieramy powstawanie i rozwój programów studiów polskich na najbardziej prestiżowych zagranicznych uczelniach (Uniwersytety Columbia i Cambridge).

Najważniejsze i największe programy dla naukowców realizowane obecnie przez fundację:

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Najbardziej rozpoznawalny program Fundacji, realizowany od 1993 roku. Nagrody FNP są najbardziej prestiżowym wyróżnieniem, jakie naukowiec może otrzymać w Polsce. Nagrody co roku otrzymują wybitni uczeni za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Przedmiotem nagrody mogą być ściśle zdefiniowane i potwierdzone osiągnięcia naukowe, które w ostatnim okresie otworzyły nowe perspektywy badawcze.

Program START. START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych badaczy przed trzydziestką reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jest najdłużej realizowanym programem Fundacji. Grono laureatów wszystkich konkursów w programie START liczy już ponad 2900 osób. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć młodych naukowców, zapewniając zarazem stypendystom wsparcie finansowe i dając zachętę do dalszej pracy badawczej. Godziwe stypendium oznacza również możliwość zadbania o „start” życiowy – dom, rodzinę, zdrowie i edukację dzieci. Stypendia START są jednymi z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wyróżnień naukowych dostępnych dla młodych naukowców w Polsce.

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze. Celem programu jest utworzenie w Polsce nowych jednostek badawczych kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których zespoły złożone z wybitnych naukowców zagranicznych i polskich reprezentujących różne specjalizacje naukowe będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie.

Program DLA UKRAINY.  Program wsparcia uczonych z Ukrainy współpracujących z uczonymi z Polski. Program ma na celu bezpośrednie wsparcie uczonych z Ukrainy reprezentujących nauki społeczne i humanistyczne oraz realizację przez nich wspólnych projektów naukowych z uczonymi z Polski w zakresie zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów.

FNP w liczbach

ponad 1,5 mld zł przekazanych naukowcom (ze środków własnych i funduszy strukturalnych UE)

86 programów (realizowane w przeszłości i obecnie) 

ponad 12,6 tys. indywidualnych stypendiów, subsydiów i nagród

Ponad 560 nowych zespołów badawczych

Prawie 483 mln zł przekazane na programy wspierające młodych badaczy

Prawie 225 mln zł przekazanych na rozwój warsztatów naukowych oraz poprawę bazy technicznej placówek badawczych w całej Polsce

Ponad 220 tytułów w serii Monografie FNP

ok. 6 800 polskich i zagranicznych recenzentów oceniających wnioski w konkursach Fundacji

Więcej informacji na stronie www.fnp.org.pl


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Sztuka, kultura i nauka
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000109744
 • Konto:06 1090 1870 0000 0001 3538 5719
 • Adres:ul. I. Krasickiego 20/22, 02-611 Warszawa
 • WWW:https://start.fnp.org.pl
 • E-mail:fnp@fnp.org.pl
 • Telefon:22 845 95 00

Wesprzyj organizację pożytku publicznego „Fundacja na rzecz Nauki Polskiej” dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2023/2024 dla
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

KRS 0000109744

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00