1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
KRS 0000114345

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Prezent OPP

Pomagamy dzieciom już od 100 lat!

Prowadzimy blisko 300 placówek dla kilkudziesięciu tysięcy dzieci w całym kraju. Obejmujemy opieką dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych wykluczeniem oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Otrzymują one pomoc w nauce, ciepły pełnowartościowy posiłek, opiekę pedagogów i psychologów. Wspieramy także dzieci i młodzież uzdolnione, szczególnie te z rodzin niezamożnych.

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

W całości na naszą działalność statutową, czyli:

 • prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych, świetlic środowiskowych i terapeutycznych, tj. placówek wsparcia dziennego, które funkcjonują w porozumieniu i w ścisłej współpracy z samorządami,

 • prowadzenie żłobków, przedszkoli, klubów młodzieżowych i szkół,

 • zapewnienie wsparcia rodzinie w sposób kompleksowy poprzez prowadzenie poradnictwa rodzinnego, ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków adopcyjnych, poradni psychologicznych i prawnych oraz poprzez środowiskową pracę pedagoga rodzinnego,

 • działanie na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców poprzez szereg działań takich jak prowadzenie centrów integracji, szkół specjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, ośrodków i turnusów rehabilitacyjnych, od 2019 także mieszkań treningowych, a od 2020 planujemy również uruchomienie opieki wytchnieniowej,

 • organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży uczęszczających do naszych placówek,

 • poszukiwanie, wspieranie oraz rozwój talentów i szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych.

Więcej o nas

Więcej o nas

Parę słów o historii TPD

Powstaliśmy w roku 1919 jako jedna z pierwszych organizacji społecznych działających w niepodległej Polsce na rzecz i dla dobra dziecka. Jako ruch oddolny walczyliśmy z chorobami, sieroctwem, ubóstwem i głodem, których skala w XX-leciu międzywojennym i tuż po II wojnie światowej była wprost niewyobrażalna dla dzisiejszego człowieka.

Prowadziliśmy działania jak na tamte czasy innowacyjne i kompleksowe, skupiając wokół TPD ludzi o wielkich sercach, którym los dziecka nie był obojętny: wybitnych lekarzy i pedagogów, artystów, twórców, polityków i polityczki najwyższego szczebla, a także naukowców (w tym jedną noblistkę ♥). Wśród Przyjaciół Dzieci byli zarówno marszałek Piłsudski, siostry Skłodowskie, premier Arciszewski, doktor Landy, Maria Kownacka i wiele oraz wielu innych. Więcej o naszej historii przeczytacie na naszej stronie pod adresem tpd.org.pl, a my tymczasem przejdźmy do współczesności.

Mamy 100 lat i... działamy dalej!

Jak na stulatka, mamy się całkiem nieźle! Wciąż pracujemy, wciąż każdego dnia zabiegamy o środki i wciąż przekonujemy dorosłych, że dzieci są ważne. Często musimy przekonywać o tym także same dzieci, ale to już inna historia (i część naszej pracy – ta najtrudniejsza jej część).

Placówki wsparcia dziennego

Prowadzimy blisko 300 placówek wsparcia dziennego, które tradycyjnie w TPD nazywamy Środowiskowymi Ogniskami Wychowawczymi (ŚOW) oraz świetlicami.

Placówka wsparcia dziennego to miejsce, w którym w trybie dziennym, najczęściej po szkole, dzieci i młodzież przebywają pod opieką specjalistów: pedagogów i psychologów, którzy pomagają w lekcjach, prowadzą zajęcia rozwijające zainteresowania, często oparte o arteterapię, organizują zabawy i wycieczki, prowadzą edukację ekologiczną, sportową, obywatelską, kulturalną. Dla dzieciaków są jednak po prostu „ciociami”, tymi dorosłymi, do których można zwrócić się z każdym problemem, otrzymać wsparcie, poradę, opowiedzieć o swoich emocjach i nauczyć się je rozumieć.

W Ogniskach są więc: zdrowe posiłki, lekcje odrobione na czas, gry, zabawki, komputery, wyjścia do kina, na basen, zawody sportowe, konkursy artystyczne, wycieczki, kolonie letnie, zimowiska, a tak naprawdę – uważni dorośli, którzy wyciągają do dzieciaków pomocną dłoń (i tak już od 100 lat).

Żłobki i przedszkola TPD

Wspieramy także polskie samorządy w organizacji i prowadzeniu placówek dla dzieci poniżej 3 r.ż. oraz przedszkolaków. Wiemy, że wciąż ich brakuje, a polscy rodzice chcą łączyć rodzicielstwo z pracą zawodową. Zapewniamy dzieciom najlepszą opiekę wykwalifikowanej kadry, pozwalając rodzicom wrócić do pracy.

Kompleksowa pomoc rodzinie

Prowadzimy poradnictwo rodzinne, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki adopcyjne, poradnie, w których mieszkańcy mogą otrzymać wsparcie psychologa, psychiatry czy prawnika.

Dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnościami

Niemal od początku istnienia prowadzimy szereg działań na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców: prowadzenie centrów integracji, szkół specjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, ośrodków i turnusów rehabilitacyjnych, od 2019 także mieszkań treningowych, a od 2020 planujemy również uruchomienie opieki wytchnieniowej.

Kolonie i zimowiska dla naszych podopiecznych

Jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy i do dziś poświęcamy się także organizacji wypoczynku  letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży uczęszczających do naszych placówek. 

Poszukujemy, wspieramy i rozwijamy talenty

TPD to nie tylko pomoc w walce o godne i samodzielne życie z niepełnosprawnością czy też z marginalizacją bądź zagrożeniem wykluczeniem ekonomicznym, edukacyjnym, kulturowym, lecz także system wspierania dzieci uzdolnionych

Wiemy, że nie w każdej rodzinie znajdują się środki na zapewnienie dziecku dodatkowych zajęć, które pozwolą odkryć i rozwinąć jego szczególne talenty. W naszych Ogniskach staramy się zachęcać dzieci i młodzież do aktywności artystycznej, kulturalnej, informatycznej, sportowej, ekologicznej i obywatelskiej, organizujemy całoroczne warsztaty i letnie obozy, podczas których dzieciaki pod opieką specjalistów znajdują nowe metody ekspresji, rozwijają pasje, tworzą, szlifują talenty. Nie chcemy więcej Janków Muzykantów :) Chcemy, by każde dziecko miało szansę na znalezienie i rozwijanie swojego talentu!


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000114345
 • Konto:15 1240 6175 1111 0000 4569 8851
 • Adres:00-325 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 6
 • WWW:tpd.org.pl
 • E-mail:tpd-zg@tpdzg.org.pl
 • Telefon:228260874Formularze PIT 2021/2022 dla
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

KRS 0000114345

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze pit
łatwy pit
papierowa wersja pit
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

 • Pomagamy dzieciom już od 100 lat!

  Prowadzimy blisko 300 placówek dla kilkudziesięciu tysięcy dzieci w całym kraju. Obejmujemy opieką dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych wykluczeniem oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Otrzymują one pomoc w nauce, ciepły pełnowartościowy posiłek, opiekę pedagogów i psychologów. Wspieramy także dzieci i młodzież uzdolnione, szczególnie te z rodzin niezamożnych.

 • Jak wykorzystamy 1%

  W całości na naszą działalność statutową, czyli:

  • prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych, świetlic środowiskowych i terapeutycznych, tj. placówek wsparcia dziennego, które funkcjonują w porozumieniu i w ścisłej współpracy z samorządami,

  • prowadzenie żłobków, przedszkoli, klubów młodzieżowych i szkół,

  • zapewnienie wsparcia rodzinie w sposób kompleksowy poprzez prowadzenie poradnictwa rodzinnego, ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków adopcyjnych, poradni psychologicznych i prawnych oraz poprzez środowiskową pracę pedagoga rodzinnego,

  • działanie na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców poprzez szereg działań takich jak prowadzenie centrów integracji, szkół specjalnych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, ośrodków i turnusów rehabilitacyjnych, od 2019 także mieszkań treningowych, a od 2020 planujemy również uruchomienie opieki wytchnieniowej,

  • organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży uczęszczających do naszych placówek,

  • poszukiwanie, wspieranie oraz rozwój talentów i szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych.

 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000114345
 • Konto:15 1240 6175 1111 0000 4569 8851
 • Adres:00-325 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 6
 • WWW:tpd.org.pl
 • E-mail:tpd-zg@tpdzg.org.pl
 • Telefon:228260874
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00