1
 • Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Stowarzyszenie "RAZEM"
  KRS 0000114639

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Umożliwić osobom z niepełnosprawnością aktywne i godne uczestnictwo w życiu społeczny.

Jesteśmy organizacją skupiającą rodziców, opiekunów i przyjaciół osób niepełnosprawnych założoną w lutym 1994 roku (przez kilkoro rodziców wychowujących dzieci z niepełnoprawnością intelektualną). W chwili obecnej w Stowarzyszeniu “RAZEM” zrzeszonych jest już około 70 rodzin.

Działamy głównie na obszarze Gminy Bielsko-Biała, Powiatu Bielskiego i powiatów ościennych. Jesteśmy organizacją non provit, nie prowadzimy działalności gospodarczej, a wszystkie działania realizujemy wyłącznie dzięki wsparciu jednostek samorządowych, różnych instytucji i ludzi dobrych serc oraz środkom pozyskanym z 1%, zbiorek publicznych i działalności odpłatnej. Od 2004 roku posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Od początku działalności staramy się umożliwić osobom niepełnosprawnym aktywne i godne uczestnictwo w życiu społecznym, tworzyć możliwie jak najkorzystniejsze warunki do ich pełnego rozwoju fizycznego i osobowego, a także nieść pomoc ich rodzinom. Swoje cele realizujemy m.in. poprzez:

 • świadczenie pomocy społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, w tym prowadzenie Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego (DPS-u) w Bestwinie dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • dowóz młodzieży niepełnosprawnej na zajęcia terapeutyczne,
 • organizację turnusów, wycieczek, obozów i innych wyjazdów,
 • organizację imprez i eventów integracyjnych, sportowych i kulturalnych,
 • organizację czasu wolnego m.in. poprzez prowadzenie różnego rodzaju warsztatów i zajęć (artystycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych), wyjść i wyjazdów do instytucji kulturalnych (kina, teatru, etc.) i na basen, półkolonii letnich, szkoleń i warsztatów np. z rozwoju kompetencji miękkich, umiejętności społecznych, wolontariatu,
 • prowadzenie rehabilitacji,
 • prowadzenie i organizację terapii w formie zajęć terapeutycznych, dogoterapii i hipoterapii,
 • wsparcie psychologiczne.

Naszym głównym celem była budowa Domu dla osób niepełnosprawnych na terenie własnej działki w Bestwinie, gdyż chcieliśmy zapewnić miejsce do godnego życia osobom niepełnosprawnym, które np. z powodu śmierci rodziców zostaną pozbawione dachu nad głową. Marzenie to udało się nam zrealizować i dziś możemy się pochwalić ukończonym i sprawnie działającym Ośrodkiem Mieszkalno-Rehabilitacyjnym, w którym jedną część stanowi część mieszkalna z pokojami dla 22 osób, a drugą część rehabilitacyjno-rekreacyjna wykorzystywana do realizacji działań na rzecz rodzin zrzeszonych w stowarzyszeniu oraz lokalnej społeczności.

Jak wykorzystamy 1%

1% podatku wykorzystamy na bieżącą działalność statutową, w tym:

 1. Całościową działalność stowarzyszenia tj. szereg działań obejmujących terapię i rehabilitację podopiecznych stowarzyszenia z niepełnosprawnością intelektualną oraz wsparcie psychologiczne ich rodzin, a także organizację zajęć, warsztatów, wyjazdów, imprez i innych wydarzeń na rzecz rodzin zrzeszonych w stowarzyszeniu.
 2. Działalność i rozwój wybudowanego i prowadzonego przez nas Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie (całodobową opiekę świadczoną na rzecz mieszkańców przebywających w nim na pobytach stałych i rotacyjnych oraz ich terapię, rehabilitację i wypełnienie czasu wolnego). Dzięki zebranym środkom wspólnie tworzymy dom, gdzie gości radość i ciepło, gdzie każdy mieszkaniec jest wartościowym człowiekiem, może żyć i się rozwijać oraz dajemy szansę mieszkańcom domu na rehabilitację, terapię oraz aktywnie uczestnictwo m.in. w życiu społecznym.

 

Część środków z 1% odłożymy na realizację kolejnego marzenia…

Chcąc rozwijać swój potencjał i zakres wsparcia zakupiliśmy w 2017r. działkę w Bestwinie, na której pragniemy wybudować drugi wielofunkcyjny obiekt przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin oraz lokalnej społeczności (dzieci, młodzieży, seniorów). W nim zgodnie ze wstępnymi planami powstaną m.in. na wyspecjalizowane pracownie warsztatowe, nowoczesny gabinet fizjoterapii i rehabilitacji oraz sala wielofunkcyjna pełniąca rolę centrum integracji. Stowarzyszenie chciałoby w nim uruchomić również żłobek oraz kawiarenkę będącą miejscem zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną i miejscem sprzedaży wyrobów tworzonych przez osoby z niepełnosprawnością w pracowniach ośrodka.

W chwili obecnej mamy opracowany projekt budowalny, jednak na rozpoczęcie inwestycji potrzebujemy znaczną sumę środków finansowych. W związku z powyższym postanowiliśmy z każdej zbiórki 1% odkładać część środków właśnie na ten cel. Mimo, że zdajemy sobie sprawę, że efekt tego działania będzie widoczny dla naszych darczyńców być może dopiero za kilka lat to jesteśmy przekonani, że nasz cel spotka się z przychylnością i poparciem. Nowa inwestycja pozwoli nam działać na jeszcze szerszym polu i przyniesie wiele dobrego osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom z naszego regionu oraz całej społeczności lokalnej.

Więcej o nas

TROCHĘ WSTĘPU….

Istniejemy i działamy od 1994 roku, a więc już blisko 25 lat. Naszym celem jest tworzenie jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób z niepełnosprawnością, a także pomóc rodzinom tych osób poprzez bardzo zróżnicowane formy wsparcia.

Od samego początku naszym największym marzeniem było wybudowanie domu stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych, które z różnych przyczyn losowych zostaną pozbawione dotychczasowej opieki. Z tą myślą w 2000 roku zakupiliśmy działkę, która początkowo była polem kapusty. Gdy w 2008 podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu budowy, wydawało nam się, że porywamy się motyką na słońce, a jednak się udało. We wrześniu 2013 roku oddaliśmy do użytku Dom jako Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny im. Św. Abpa Józefa Bilczewskiego i uruchomiliśmy jego część rehabilitacyjno-rekreacyjną, służąc do realizacji różnych działań na rzecz rodzin zrzeszonych w stowarzyszeniu i lokalnej społeczności. W 2015r. uruchomiliśmy część mieszkalną (9 kwietnia 2015r. stowarzyszenie uzyskało decyzją nr PS II.9423.6.2015 zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Współpracujemy z różnymi stowarzyszeniami z terenu Bielska-Białej i okolic m.in. Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "ADA", Stowarzyszeniem "Serce dla Serca", Bielskim Stowarzyszeniem "Teatr Grodzki" oraz Jednostkami Samorządu Terytorialnego jak: Urząd Miasta Bielsko-Biała, Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Gminy Bestwina, Starostwo Powiatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej.

 


A TERAZ KONKTRETY…

1. Prowadzimy dowóz młodzieży niepełnosprawnej z Bielska-Białej do ŚDŚ "Centrum" linią specjalną "S" - ośrodka w którym prowadzone są zajęcia terapeutyczne przy współpracy z Gminą Bielsko-Biała i MZK (nieprzerwanie od 1997r.).

2. Organizujemy:

 • zajęcia i warsztaty artystyczne, kulturalne, sportowe, edukacyjne i inne,
 • warsztaty z psychologiem,
 • wycieczki krajoznawcze, obozy i inne wyjazdy,
 • wyjścia i wyjazdy do instytucji kulturalnych, obiektów sportowych (m.in. kina, teatru, na basen),
 • półkolonie letnie,
 • doroczne duże imprezy integracyjne jak „Majówka” i „Kociołek Beskidzki” na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Bestwinie - angażujące społeczność lokalną, podczas których odbywają się m.in. występy artystyczne,
 • imprezy okolicznościowe takie jak mikołajki, spotkania noworoczne, imprezy sportowe pod hasłem "Osoby niepełnosprawne w akcji" oraz "Integracyjny piknik sportowy" i kulturalne,
 • szkolenia i warsztaty np. z rozwoju kompetencji miękkich, umiejętności społecznych, wolontariatu.
 • spotkania pozwalające na wymianę doświadczeń, tworzenie grup wsparcia.

3. Zapewniamy wsparcie psychologiczne i terapeutyczne m.in. w formie terapii zajęciowe, dogoterapii, hipoterapii, warsztatów grupowych z psychologiem, wsparcia psychologicznego indywidualnego.

4. Zapewniamy rehabilitację (w Ośrodku jest uruchomiony gabinet rehabilitacji i fizjoterapii wyposażony w specjalistyczny sprzęt, ponadto Ośrodek dysponuje salą gimnastyczną, gdzie m.in. prowadzone są zajęcia przez rehabilitanta).

5. Prowadzimy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny (DPS-u) w Bestwinie dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną (w Ośrodku mieszkańcom przebywającym na pobytach stałych i rotacyjnych zapewniamy całodobową opiekę oraz terapię i rehabilitację, a także wypełniamy im czas wolny np. różnymi wyjściami i wyjazdami kulturalnymi, rekreacyjnymi i turystycznymi).

 

Poza realizacją celów statutowych obejmujących powyższe działania Stowarzyszenie stawia sobie nowe wyzwania. Chcąc rozwijać swój potencjał i zakres wsparcia zakupiło w 2017r. działkę w Bestwinie, na której pragnie wybudować drugi wielofunkcyjny obiekt przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin oraz lokalnej społeczności (dzieci, młodzieży, seniorów). W nim zgodnie ze wstępnymi planami powstaną m.in. na wyspecjalizowane pracownie warsztatowe, nowoczesny gabinet fizjoterapii i rehabilitacji oraz sala wielofunkcyjna pełniąca rolę centrum integracji. Stowarzyszenie chciałoby w nim uruchomić również żłobek oraz kawiarenkę będącą miejscem zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną i miejscem sprzedaży wyrobów tworzonych przez osoby z niepełnosprawnością w pracowniach ośrodka. Co istotne ma on służyć również lokalnej społeczności. W chwili obecnej stowarzyszenie zbiera środki na rozpoczęcie tej inwestycji.


 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000114639
 • Konto:59 124 0 41 42 1 111 0000 482 3 55 25
 • Adres:Pl. Opatrzności Bożej 20, 43-300 Bielsko-Biała
 • WWW:https://stowarzyszenierazem.org/1procent/
 • E-mail:razem.stow@op.pl
 • Telefon:338227329 • Formularze PIT 2018/2019 dla
  Stowarzyszenie "RAZEM"

  KRS 0000114639

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Stowarzyszenie "RAZEM"

 • Umożliwić osobom z niepełnosprawnością aktywne i godne uczestnictwo w życiu społeczny.

  Jesteśmy organizacją skupiającą rodziców, opiekunów i przyjaciół osób niepełnosprawnych założoną w lutym 1994 roku (przez kilkoro rodziców wychowujących dzieci z niepełnoprawnością intelektualną). W chwili obecnej w Stowarzyszeniu “RAZEM” zrzeszonych jest już około 70 rodzin.

  Działamy głównie na obszarze Gminy Bielsko-Biała, Powiatu Bielskiego i powiatów ościennych. Jesteśmy organizacją non provit, nie prowadzimy działalności gospodarczej, a wszystkie działania realizujemy wyłącznie dzięki wsparciu jednostek samorządowych, różnych instytucji i ludzi dobrych serc oraz środkom pozyskanym z 1%, zbiorek publicznych i działalności odpłatnej. Od 2004 roku posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

  Od początku działalności staramy się umożliwić osobom niepełnosprawnym aktywne i godne uczestnictwo w życiu społecznym, tworzyć możliwie jak najkorzystniejsze warunki do ich pełnego rozwoju fizycznego i osobowego, a także nieść pomoc ich rodzinom. Swoje cele realizujemy m.in. poprzez:

  • świadczenie pomocy społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, w tym prowadzenie Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego (DPS-u) w Bestwinie dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • dowóz młodzieży niepełnosprawnej na zajęcia terapeutyczne,
  • organizację turnusów, wycieczek, obozów i innych wyjazdów,
  • organizację imprez i eventów integracyjnych, sportowych i kulturalnych,
  • organizację czasu wolnego m.in. poprzez prowadzenie różnego rodzaju warsztatów i zajęć (artystycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych), wyjść i wyjazdów do instytucji kulturalnych (kina, teatru, etc.) i na basen, półkolonii letnich, szkoleń i warsztatów np. z rozwoju kompetencji miękkich, umiejętności społecznych, wolontariatu,
  • prowadzenie rehabilitacji,
  • prowadzenie i organizację terapii w formie zajęć terapeutycznych, dogoterapii i hipoterapii,
  • wsparcie psychologiczne.

  Naszym głównym celem była budowa Domu dla osób niepełnosprawnych na terenie własnej działki w Bestwinie, gdyż chcieliśmy zapewnić miejsce do godnego życia osobom niepełnosprawnym, które np. z powodu śmierci rodziców zostaną pozbawione dachu nad głową. Marzenie to udało się nam zrealizować i dziś możemy się pochwalić ukończonym i sprawnie działającym Ośrodkiem Mieszkalno-Rehabilitacyjnym, w którym jedną część stanowi część mieszkalna z pokojami dla 22 osób, a drugą część rehabilitacyjno-rekreacyjna wykorzystywana do realizacji działań na rzecz rodzin zrzeszonych w stowarzyszeniu oraz lokalnej społeczności.

 • Jak wykorzystamy 1%

  1% podatku wykorzystamy na bieżącą działalność statutową, w tym:

  1. Całościową działalność stowarzyszenia tj. szereg działań obejmujących terapię i rehabilitację podopiecznych stowarzyszenia z niepełnosprawnością intelektualną oraz wsparcie psychologiczne ich rodzin, a także organizację zajęć, warsztatów, wyjazdów, imprez i innych wydarzeń na rzecz rodzin zrzeszonych w stowarzyszeniu.
  2. Działalność i rozwój wybudowanego i prowadzonego przez nas Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie (całodobową opiekę świadczoną na rzecz mieszkańców przebywających w nim na pobytach stałych i rotacyjnych oraz ich terapię, rehabilitację i wypełnienie czasu wolnego). Dzięki zebranym środkom wspólnie tworzymy dom, gdzie gości radość i ciepło, gdzie każdy mieszkaniec jest wartościowym człowiekiem, może żyć i się rozwijać oraz dajemy szansę mieszkańcom domu na rehabilitację, terapię oraz aktywnie uczestnictwo m.in. w życiu społecznym.

   

  Część środków z 1% odłożymy na realizację kolejnego marzenia…

  Chcąc rozwijać swój potencjał i zakres wsparcia zakupiliśmy w 2017r. działkę w Bestwinie, na której pragniemy wybudować drugi wielofunkcyjny obiekt przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin oraz lokalnej społeczności (dzieci, młodzieży, seniorów). W nim zgodnie ze wstępnymi planami powstaną m.in. na wyspecjalizowane pracownie warsztatowe, nowoczesny gabinet fizjoterapii i rehabilitacji oraz sala wielofunkcyjna pełniąca rolę centrum integracji. Stowarzyszenie chciałoby w nim uruchomić również żłobek oraz kawiarenkę będącą miejscem zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną i miejscem sprzedaży wyrobów tworzonych przez osoby z niepełnosprawnością w pracowniach ośrodka.

  W chwili obecnej mamy opracowany projekt budowalny, jednak na rozpoczęcie inwestycji potrzebujemy znaczną sumę środków finansowych. W związku z powyższym postanowiliśmy z każdej zbiórki 1% odkładać część środków właśnie na ten cel. Mimo, że zdajemy sobie sprawę, że efekt tego działania będzie widoczny dla naszych darczyńców być może dopiero za kilka lat to jesteśmy przekonani, że nasz cel spotka się z przychylnością i poparciem. Nowa inwestycja pozwoli nam działać na jeszcze szerszym polu i przyniesie wiele dobrego osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom z naszego regionu oraz całej społeczności lokalnej.

 • Więcej o nas

  TROCHĘ WSTĘPU….

  Istniejemy i działamy od 1994 roku, a więc już blisko 25 lat. Naszym celem jest tworzenie jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób z niepełnosprawnością, a także pomóc rodzinom tych osób poprzez bardzo zróżnicowane formy wsparcia.

  Od samego początku naszym największym marzeniem było wybudowanie domu stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych, które z różnych przyczyn losowych zostaną pozbawione dotychczasowej opieki. Z tą myślą w 2000 roku zakupiliśmy działkę, która początkowo była polem kapusty. Gdy w 2008 podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu budowy, wydawało nam się, że porywamy się motyką na słońce, a jednak się udało. We wrześniu 2013 roku oddaliśmy do użytku Dom jako Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny im. Św. Abpa Józefa Bilczewskiego i uruchomiliśmy jego część rehabilitacyjno-rekreacyjną, służąc do realizacji różnych działań na rzecz rodzin zrzeszonych w stowarzyszeniu i lokalnej społeczności. W 2015r. uruchomiliśmy część mieszkalną (9 kwietnia 2015r. stowarzyszenie uzyskało decyzją nr PS II.9423.6.2015 zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

  Współpracujemy z różnymi stowarzyszeniami z terenu Bielska-Białej i okolic m.in. Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "ADA", Stowarzyszeniem "Serce dla Serca", Bielskim Stowarzyszeniem "Teatr Grodzki" oraz Jednostkami Samorządu Terytorialnego jak: Urząd Miasta Bielsko-Biała, Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice, Urząd Gminy Bestwina, Starostwo Powiatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej.

   


  A TERAZ KONKTRETY…

  1. Prowadzimy dowóz młodzieży niepełnosprawnej z Bielska-Białej do ŚDŚ "Centrum" linią specjalną "S" - ośrodka w którym prowadzone są zajęcia terapeutyczne przy współpracy z Gminą Bielsko-Biała i MZK (nieprzerwanie od 1997r.).

  2. Organizujemy:

  • zajęcia i warsztaty artystyczne, kulturalne, sportowe, edukacyjne i inne,
  • warsztaty z psychologiem,
  • wycieczki krajoznawcze, obozy i inne wyjazdy,
  • wyjścia i wyjazdy do instytucji kulturalnych, obiektów sportowych (m.in. kina, teatru, na basen),
  • półkolonie letnie,
  • doroczne duże imprezy integracyjne jak „Majówka” i „Kociołek Beskidzki” na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Bestwinie - angażujące społeczność lokalną, podczas których odbywają się m.in. występy artystyczne,
  • imprezy okolicznościowe takie jak mikołajki, spotkania noworoczne, imprezy sportowe pod hasłem "Osoby niepełnosprawne w akcji" oraz "Integracyjny piknik sportowy" i kulturalne,
  • szkolenia i warsztaty np. z rozwoju kompetencji miękkich, umiejętności społecznych, wolontariatu.
  • spotkania pozwalające na wymianę doświadczeń, tworzenie grup wsparcia.

  3. Zapewniamy wsparcie psychologiczne i terapeutyczne m.in. w formie terapii zajęciowe, dogoterapii, hipoterapii, warsztatów grupowych z psychologiem, wsparcia psychologicznego indywidualnego.

  4. Zapewniamy rehabilitację (w Ośrodku jest uruchomiony gabinet rehabilitacji i fizjoterapii wyposażony w specjalistyczny sprzęt, ponadto Ośrodek dysponuje salą gimnastyczną, gdzie m.in. prowadzone są zajęcia przez rehabilitanta).

  5. Prowadzimy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny (DPS-u) w Bestwinie dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną (w Ośrodku mieszkańcom przebywającym na pobytach stałych i rotacyjnych zapewniamy całodobową opiekę oraz terapię i rehabilitację, a także wypełniamy im czas wolny np. różnymi wyjściami i wyjazdami kulturalnymi, rekreacyjnymi i turystycznymi).

   

  Poza realizacją celów statutowych obejmujących powyższe działania Stowarzyszenie stawia sobie nowe wyzwania. Chcąc rozwijać swój potencjał i zakres wsparcia zakupiło w 2017r. działkę w Bestwinie, na której pragnie wybudować drugi wielofunkcyjny obiekt przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin oraz lokalnej społeczności (dzieci, młodzieży, seniorów). W nim zgodnie ze wstępnymi planami powstaną m.in. na wyspecjalizowane pracownie warsztatowe, nowoczesny gabinet fizjoterapii i rehabilitacji oraz sala wielofunkcyjna pełniąca rolę centrum integracji. Stowarzyszenie chciałoby w nim uruchomić również żłobek oraz kawiarenkę będącą miejscem zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną i miejscem sprzedaży wyrobów tworzonych przez osoby z niepełnosprawnością w pracowniach ośrodka. Co istotne ma on służyć również lokalnej społeczności. W chwili obecnej stowarzyszenie zbiera środki na rozpoczęcie tej inwestycji.

 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000114639
 • Konto:59 124 0 41 42 1 111 0000 482 3 55 25
 • Adres:Pl. Opatrzności Bożej 20, 43-300 Bielsko-Biała
 • WWW:https://stowarzyszenierazem.org/1procent/
 • E-mail:razem.stow@op.pl
 • Telefon:338227329
  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

  • Rozliczenie na zasadach ogólnych

   Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

  • Dochody kapitałowe

   Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

  • Dochody rozliczane ryczałtowo

   Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

  • Zbycie nieruchomości

   Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

  • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

   Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

  • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

   PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

  • Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

   Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

  • Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

  • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  • Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

  • Odpowiedz na tylko proste pytania
   bez cytowania ustaw i języka
   prawnego

  • Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  • Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

  Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn - pt: 9:00 - 16:00

  Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn - pt: 7:00 - 18:00