1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Przystań
KRS 0000115970

Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1% na cele statutowe
Stowarzyszenie Przystań
KRS 0000115970

Prezent OPP

Razem możemy więcej

Stowarzyszenie prowadzi Placówkę  rehabilitacyjną z  kompleksową rehabilitacją ruchową, logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Bełchatowa i okolic. Prowadzimy  również  dwie  inne placówki:Świetlicę Środowiskową oraz Miejsce krotkookresowego  pobytu . Obie  te  placówki przenaczone dla osób niesamodzielnych.Naszą Misją są działania ukierunkowane na to, aby niepełnosprawni zaistnieli w życiu społecznym oraz mogli realizować własne plany i działania. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1%

Wszrechstronna rehabilitacja osób niepełnospprawnych i niesamodzielnych po przez prowadzenie placówek:

 1. Placówki rehabilitacyjnej Przystań
 2. Świetlicy Środowiskowej Przystań
 3. Domu Dziennego Pobytu Przytań

oraz zakup sprzetu rehabilitacyjnego.

Więcej o nas

Więcej o nas

Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ" powstało w 2002 r. z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych. Od 2003 roku Stowarzyszenie prowadzi na terenie naszego miasta rehabilitację dla ponad 100  rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą (upośledzoną zarówno fizycznie, jak i umysłowo). 

Misja
1. Podstawowym celem Stowarzyszenia "Przystań" jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami.
2. Szczegółowymi celami Stowarzyszenia "Przystań" są:
a) organizacja i prowadzenie punktu rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
b) organizacja turnusów rehabilitacyjnych;
c) pozyskiwanie środków na te cele;
d) integracja i edukacja niepełnosprawnych oraz ich rodzin - wyrównywanie szans życiowych i przeciwdziałanie wyłączeniu z życia społecznego;
e) pozyskiwanie środków finansowych na indywidualne leczenie i rehabilitację rodzin członków Stowarzyszenia "Przystań";
f) inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele stowarzyszenia ;
g) organizacja szkoleń i seminariów.

Prowadzone działania
Jesteśmy jedną z dwóch organizacji działających na rzecz niepełnosprawnych na terenie naszego miasta a jedyną jednostką, która prowadzi kompleksową, bezpłatną rehabilitację dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Mamy już doświadczenie i jesteśmy organizacją prężnie się rozwijającą.
Stowarzyszenie dysponuje doświadczoną kadrą terapeutów: rehabilitanci, logopeda, olgofrenopedagodzy, psycholog, pedagog muzykoterapeuta, specjaliści Biofeedback.
Działania w ramach prowadzonych projektów obejmują bezpłatną, indywidualną i grupową terapię ruchową, pedagogiczną, logopedyczną, indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem, muzykoterapię dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
Utworzyliśmy grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Dodatkowo dysponujemy dwiema placówkami w których podopiecznymi „Przystani” opiekujemy się z troską, dbamy o zdrowie fizyczne i psychiczne, wspomagamy rozwój w zakresie indywidualnych potrzeb. Nasi terapeuci i opiekunowie wiedzą, jak otoczyć ich opieką, jak sprawić, żeby poczuli się ważni. Doceniamy wysiłek codzienności.

DOM PRZYSTAŃ to miejsce krótkokresowego pobytu przeznaczone dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu bełchatowskiego. Placówka mieści się w Bełchatowie na ulicy Żeromskiego 1. W Domu przebywać mogą jednocześnie 4 osoby. Nie ma ograniczeń wiekowych. W trakcie sprawowania opieki realizowane są zajęcia ogólnorozwojowe, usprawniające, dydaktyczne, terapia przez sztukę, porady psychologiczne, spacery i imprezy okolicznościowe. Celem działań jest zorganizowanie uczestnikom czasu, rehabilitacja, terapia sensoryczna, motoryczna oraz poznawczo – behawioralna. W każdym miesiącu zakupywane są materiały plastyczne wykorzystywane podczas zajęć. Uczestnicy mają również możliwość odpoczynku, a nawet snu w pomieszczeniach odpowiednio do tego przygotowanych. 

Misją Świetlicy jest pomoc dzieciom, młodzieży niepełnosprawnej w wieku od 3 do 18 lat, oraz ich rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej i materialnej. Z naszej pomocy mogą korzystać osoby z terenu powiatu bełchatowskiego. Zapewniamy opiekę wychowawczą i dydaktyczną oraz realizację działań profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży do lat 18-tu niepełnosprawnej, oraz znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej zdrowotnej i materialnej. To także wsparcie rodzin z osobą niepełnosprawną w sprawowaniu jej podstawowych funkcji.

Programy pomocy niepełnosprawnym mają charakter ciągły i systematyczny.
Naszym głównym celem jest dostarczanie fachowego, rzetelnego i łatwo dostępnego wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin w postaci specjalistycznej, wszechstronnej rehabilitacji.

Jako stowarzyszenie, dajemy również mozliwość gromadzenia środków  w postaci wpłaty z 1 %, a także pozostałych darowizn. Założenie subkonta jest całkowicie bezpłatne i nie wiąże się z ponoszeniem opłat za jego prowadzenie. Oznacza to, że wszystkie środki zgromadzone na subkoncie trafiają bezpośrednio do podopiecznego i zasilą budżet przeznaczony na rehabilitację dziecka.  Co najważniejsze, założenie subkonta jest niezwykle łatwe. Całą dokumentację możecie pobrać na  stronie https://www.przystan.belchatow.pl/subkonta lub w biurze Stowarzymia Przystań.


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Osoby niepełnosprawne
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000115970
 • Konto:65 1140 2004 0000 3702 8164 6304
 • Adres:ul. Żeromskiego 1, 97-400 Bełchatów
 • WWW:https://www.przystan.belchatow.pl/
 • E-mail:biuro@przystan.belchatow.pl
 • Telefon:516046260

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze PIT 2021/2022 dla
Stowarzyszenie Przystań

KRS 0000115970

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
logo pitax

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Formularze PIT
Łatwy PIT
papierowa wersja PIT
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
drogowskaz
urzędowe poświadczenie odbioru
Bezpieczny PIT
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Rozlicz dowolne przychody

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Zapisz w repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Odpowiedz na tylko proste pytania

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Wyślij przez internet

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bądź bezpieczny

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00 – 18:00