1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

KRS 0000116441

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

KRS 0000116441

Więcej o nas

Więcej o nas

Misja:
"Nic wam nie da szkiełko mędrca,
jeżeli nie będziecie mieli wiary w nas"
Janusz Korczak

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" powstało z pragnienia niesienia skutecznej pomocy człowiekowi, w szczególności młodemu. Gdy na początku 2000 uświadomiliśmy sobie skalę zagrożeń dotykających polskie rodziny i ich dzieci, postawiliśmy sobie pytanie, jak dotrzeć do młodzieży z przesłaniem, aby nigdy nie wchodziła w uzależnienia od narkotyków, alkoholu i innych używek. W tamtym okresie wiedzieliśmy, że priorytetem jest właśnie zajęcie się młodzieżą eksperymentującą z narkotykami lub już od nich uzależnionych. Takie działania podjęła Caritas Diecezji Kieleckiej, otwierając w 2002 na bazie istniejącego od 1995 r. Punktu Konsultacyjnego, pierwszą zakontraktowaną w ówczesnej Kasie Chorych Poradnię Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych. Funkcjonowanie tej poradni szybko uwidoczniło skalę problemu. Zmobilizowało to grupę osób wrażliwych na problemy innych, a szczególnie trudności rodziny, do podjęcia działań tworzących rozwiązania systemowe i długofalowe. Liderem tych działań była Pani dr Halina Olendzka dzisiejszy poseł PIS i aktualny Prezes Stowarzyszenia ks. Andrzej Drapała. Wokół tej idei zgromadziły się osoby zatroskane o młodego człowieka i jego rodzinę. Wśród założycieli Stowarzyszenia byli poseł Przemysław Gosiewski, Pani Wicewojewoda Maria Zuba dzisiejszy poseł PIS zarazem pierwszy Prezes Stowarzyszenia, wojewódzki konsultant psychiatrii dr Andrzej Plutecki, dr Monika Szpringer aktualnie prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, radny miasta Kielce Pan Grzegorz Banaś obecny Wojewoda Świętokrzyski, dyrektor Banku Śląskiego Leszek Waksmundzki, Pani Joanna Woźniak Pełnomocnik Wojewody d.s. Rodziny i Uzależnień oraz szereg innych osób oddanych sprawie młodzieży i rodziny. Wymieniam te osoby w przekonaniu, że taki zespół interdyscyplinarny gwarantował od początku przejrzystość i profezjonalizm działań. Pierwsze inicjatywy dotyczyły bezpośrednio osób uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych. Jednak szybko przekonaliśmy się, że do działań systemowych, trzeba wpisać diagnozę zjawisk patologicznych, szeroko pojętą profilaktykę, terapię, szkolenia kadry oraz otwieranie placówek środowiskowych dla młodzieży. Do tych działań od samego początku zapraszaliśmy szereg partnerów. W środowisku akademickim naszym nestorem i promotorem był nieodżałowany śp. prof. zw. dr hab. Waldemar Dudkiewicz. Jego inspiracje i wspólnie organizowane działania ewaluacyjne i szkoleniowe dawały nam pewność rzetelnie i merytorycznie organizowanych działań w obszarze diagnozy i profilaktyki. Wielką rolę odegrał i odgrywa Jego Ekscelencja prof. dr hab. Ks. Biskup Ordynariusz Kazimierz Ryczan. To jego zaufanie do kapłana swojej diecezji i każdorazowa życzliwa obecność pozwoliły podjąć posługę na rzecz Stowarzyszenia. Budowanie systemu ewaluowało do dzisiejszych rozwiązań i aktualnie określany jest on jako Regionalny System Profilaktyki i Diagnozy Zachowań Problemowych Dzieci i Młodzieży. Dzięki życzliwości wielu środowisk i partnerów stworzyliśmy sześć klubów młodzieżowych i dziecięco - młodzieżowych, Zakład Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Nadzieja Rodzinie" oraz podjęliśmy szereg działań profilaktycznych i szkoleniowych na rzecz środowiska oświatowego województwa świętokrzyskiego. Ostatnia obecność w jednej z naszych placówek Pani Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Joanny Kluzik Rostkowskiej oraz wcześniejsza wizyta Ministra Zdrowia prof. Zbigniewa Religii zainspirowała do propagowania naszych rozwiązań na ogólnopolskim forum. Tym samym pragniemy zaprosić Państwa do współpracy. Wszystkim którzy się przyczynili i będą mieli swój wkład w tworzeniu tego systemu a tym samym będą mieli osobisty udział w budowanie społeczeństwa opartego na cywilizacji miłości składam płynące z serca wyrazów wdzięczności.

Prezes Stowarzyszenia
Ks. Drapała Andrzej

Prowadzone działania
Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie" zajmuje się szeroko pojętą profilaktyką zachowań patologicznych wśród dzieci i młodzieży. W 2003 r. wraz z Akademią Świętokrzyską w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach i Caritas Diecezji Kieleckiej utworzyliśmy Regionalny System Diagnozy i Profilaktyki Dzieci i Młodzieży. W ramach systemowych działań profilaktycznych organizujemy konferencje dotyczące problematyki patologii wśród dzieci i młodzieży w regionie świętokrzyskim, szkolimy kadry pedagogów, diagnozujemy zjawiska patologiczne, prowadzimy warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, organizujemy również półkolonie dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii. Od lutego 2005 r. realizujemy projekt stworzenia sieci Młodzieżowych Klubów Osiedlowych. 02 stycznia 2006 r. otworzyliśmy NZOZ "Nadzieja Rodzinie" w ramach którego działają Poradnia Leczenia Uzależnień, Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Wesprzyj organizację pożytku publicznego dzieląc się swoim podatkiem. Pamiętaj, że przekazanie 1,5% PIT na wybrany przez Ciebie cel pozostaje bez wpływu na Twoje rozliczenie z urzędem skarbowym i nie pomniejsza należnego zwrotu nadpłaty. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych elementów z których się składa rozliczenie PIT 2023 takich jak PIT 11, PIT 37, PIT 28 lub ulga na dziecko - zachęcamy do zapoznania się z treściami na stronach naszego serwisu.

Formularze PIT 2024/2025 dla

KRS 0000116441

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00