1

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Towarzystwo Oświatowe im. C. Plater-Zyberkówny

KRS 0000116579

PITax.pl Łatwe podatki
Logo OPP

Pomagaj z nami!

Rozliczając z nami PIT
możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Towarzystwo Oświatowe im. C. Plater-Zyberkówny

KRS 0000116579

Prezent OPP

Edukacja i wychowanie do wartości przyszłych obywateli w światłej tradycji ojczystej

Towarzystwo działa na rzecz oświaty i kultury wprowadzając w życie myśl społeczną Cecylii Plater-Zyberkówny. W procesie wychowawczym wspomaga tworzenie ugruntowanego intelektualnie światopoglądu młodzieży opartego na etyce chrześcijańskiej i światłej tradycji ojczystej; formuje postawę otwartą i obywatelską oraz tworzy nawyk rzetelnej pracy. Zajmuje się również dbaniem o spuściznę swojej Fundatorki, zarówno materialną, jak i niematerialną. 

Oprócz działalności edukacyjnej tj. prowadzenia czterech placówek oświatowych, Towarzystwo skupia się na dbaniu o spuściznę Cecylii Plater-Zyberkówny i jej współpracowniczek, zarówno w wymiarze materialnym jak i niematerialnym. Prowadzimy projekty utrwalające pamięć o Jej działalności w obszarach, których ona dotyczyła, staramy się poprawić pozostawioną nam infrastrukturę zabytkowych budynków, rozpoczęliśmy również działalność związaną z zachowaniem archiwów przedwojennych szkół, a docelowo - ich poszerzeniem o okres zarówno PRL-owskiego nieistnienia jak i reaktywacji placówek w latach 90-tych XX wieku. 

Jak wykorzystamy jeden procent

Jak wykorzystamy 1,5%

1,5% pochodzące z odliczeń podatku zwyczajowo wykorzystujemy na projekty poprawiające infrastrukturę Szkół - w zeszłym roku było to doposażenie dziedzińca szkolnego w urządzenia placu zabaw (m.in. siłownię zewnętrzną). W tym roku środki zostaną przekazane na prace odwodnieniowe i ziemne poprawiające dodatkową część dziedzińca - tzw. "Tajemniczy Ogród". Od dwóch lat staramy się o pozyskanie środków na dostosowanie terenu zielonego dla potrzeb szkoły. W tym roku zrealizowaliśmy już mały projekt doposażenia terenu w urządzenia placu zabaw dla młodszych dzieci (dzięki finansowaniu zewnętrznemu). Nadal jednak pozostaje do realizacji część przeznaczona dla starszych dzieci przewidująca m.in. wielofunkcyjne boisko zewnętrzne do gier zespołowych. Do jego realizacji trzeba jednak odpowiednio przygotować teren. Jednym z największych wyzwań jest jego odwodnienie i podwyższenie. Te prace zamierzamy przeprowadzić właśnie w tym roku, by móc zapewnić odpowiednio przygotowany teren pod dalsze etapy inwestycji. 

Więcej o nas

Więcej o nas

Towarzystwo Oświatowe im. C. Plater-Zyberkówny zostało założone po śmierci Cecylii Plater-Zyberkówny w 1921 roku przez Jej najbliższe współpracowniczki. Stowarzyszenie następnie poszerzyło grono członków o absolwentki szkół, członków ich rodzin i przyjaciół - dzięki temu przetrwało okres PRL, który z mocy prawa zlikwidował wszystkie organizacje pozarządowe. Absolwentki szkół (najmłodsze z nich zdawały maturę w 1944 roku) spotykały się w ramach Koła Platerek na uroczystościach związanych z przedwojennymi nauczycielami lub nieistniejącą szkołą i nieustannie walczyły o jej przywrócenie. Udało im się cofnąć decyzję o delegalizacji Towarzystwa już w 1990 roku. Odzyskały również historyczny budynek Szkoły i już w 1993 roku reaktywowały w nim Szkołę Podstawową, zaś w 1998 roku Liceum. 

Budynek Szkół, którego najstarsza część pochodzi z 1883 roku, jest pomnikiem warszawskiej historii. Był to pierwszy budynek w stolicy wybudowany na cele edukacyjne i do wybuchu wojny mieścił w sobie jedną z najlepszych przedwojennych szkół żeńskich w Warszawie. Platerki były jedną z dwóch szkół warszawskich, które przygotowały do matur pierwsze kobiety w kraju już w 1917 roku. Jej absolwentki trafiały na najlepsze uniwersytety w kraju i za granicą. Szkoła również kształciła kadrę nauczycielską i była aktywnym partnerem dla pierwszych rządów po uzyskaniu niepodległości w zakresie reformy systemu edukacji. 

Jako placówka wychowawcza przedwojenna szkoła również zdała najważniejsze egzaminy - jej absolwentki aktywnie uczestniczyły w życiu społecznym kraju, niekiedy ponosząc najwyższą ofiarę. Były sanitariuszkami na frontach dwóch wojen światowych, uczestniczyły w działalności opozycyjnej w czasach PRL, zasiadały przy Okrągłym Stole. W samej szkole podczas Powstania Warszawskiego zlokalizowany był szpital powstańczy oraz manufaktura granatów. 

W okresie powojennym nie udało się namówić władz na reaktywację Szkoły. Budynek został przekazany Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, zaś Towarzystwo przestało istnieć. Więzy między społecznością przed wojną tworzącą szkołę były jednak tak silne, że przetrwały 40 lat nieistnienia i umożliwiły powrót do życia Towarzystwa, odzyskanie budynku Szkół oraz reaktywację placówek. 

Towarzystwo Oświatowe prowadzi obecnie cztery placówki oświatowe: koedukacyjne Przedszkole i Liceum oraz dwie szkoły podstawowe: męską i żeńską. Nadal do grona członków Towarzystwa przyjmujemy absolwentów lub członków ich rodzin. Nasza misja jest nieustająco związana z istnieniem Szkół. Dzięki naszej tradycji staramy się je prowadzić zgodnie z łacińską maksymą: "Consule praeteritum, praesens rege, cerne futurum / Radź się przeszłości, kieruj teraźniejszością, przewiduj przyszłość". 

W XXI wieku stoimy przed ogromnym wyzwaniem dotyczącym rozwoju infrastruktury szkolnej, tak by XIX-wieczny budynek był nadal najlepszym miejscem do nauki dla obecnych uczniów. Zadanie to nie jest łatwe - zabytkowa materia budynku powoduje, że koszty takiego dostosowania są ogromne. Jednakże stosując się do zasad wyznawanych przez naszą Założycielkę, musimy myśleć o sposobach na zmniejszenie zapotrzebowania na energię pochodzącą ze źródeł kopalnych czy o utrzymaniu substancji budynku w jak najlepszym stanie. Dlatego projekty modernizacyjne są dla nas obecnie priorytetowe. 


Dane Organizacji
 • Obszar działalności:Pomoc dzieciom
 • Obszar działania:cała Polska
 • KRS:0000116579
 • Konto:56 1750 0012 0000 0000 2648 9407
 • Adres:Piękna 24/26 00-549 Warszawa
 • WWW:www.towarzystwo.platerki.pl
 • E-mail:piekna@cpz.edu.pl
 • Telefon:226215254

Formularze PIT 2023/2024 dla
Towarzystwo Oświatowe im. C. Plater-Zyberkówny

KRS 0000116579

PIT-37 PIT-36 PIT-38 PIT-28
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy, z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82%
podatników.

Dochody z działalności
gospodarczej, dochody
małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach
z o.o., Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
PIT-39 PIT-36L PIT-OP

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo
Oświadczenie
w sprawie 1,5% podatku

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
PIT-OP wypełniają osoby,
które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.
Logo PITax.pl

Wybraliśmy dla Państwa
proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.
Druki PIT
Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl
Bezpieczne repozytorium
Rozlicz dowolne przychody –
obsługujemy wszystkie druki PIT
Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody
Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium
Drogowskaz podatkowy PITax.pl
Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bezpieczne przechowywanie danych
Odpowiedz na tylko proste pytania
bez cytowania ustaw i języka
prawnego
Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru
Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika
 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody podstawowe: z pracy, z prac zleconych oraz inne podstawowe. PIT wybierany przez 82% podatników.

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych

  Dochody z działalności gospodarczej, dochody małoletnich dzieci, dochody z zagranicy oraz inne dochody rozliczane na zasadach ogólnych.

 • Dochody kapitałowe

  Dochody z giełdy papierów wartościowych udziałów w spółkach z o.o., Spółek Akcyjnych i podobne.

 • Dochody rozliczane ryczałtowo

  Tylko dla tych, którzy zgłosili chęć rozliczenia ryczałtowego: dochody z wynajmu i prowadzenia działalaności gospodarczej.

 • Zbycie nieruchomości

  Wyłącznie dla osób, które sprzedają nieruchomość zakupioną w ciągu 5 ostatnich lat.

 • Działalność gospodarcza rozliczana liniowo

  Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie liniowe 19%

 • Oświadczenie w sprawie 1,5% podatku

  PIT-OP wypełniają osoby, które otrzymują z ZUS sporządzone przez ten organ na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe.

 • Logo PITax.pl

  Wybraliśmy dla Państwa proste, wygodne i bezpieczne rozliczenie PIT – naszym zdaniem najlepsze w Polsce

  Chcemy odwdzięczyć się za wsparcie naszej organizacji. Dlatego udostępniamy Państwu, zupełnie za darmo, możliwość rozliczenia podatku. Wybraliśmy rozwiązanie wyróżniające się wśród programów i usług rozliczenia podatku dostępnych na rynku – system, w którym można rozliczyć podatek z przyjemnością, – system, który wskaże i podpowie jak można obniżyć podatek. Od 2012 roku PITax.pl Łatwe podatki obsługuje miliony zadowolonych podatników. Zapraszamy do skorzystania.

 • Druki PIT

  Rozlicz dowolne przychody – obsługujemy wszystkie druki PIT

 • Rozliczenie wszystkich przychodów w PITax.pl

  Rozlicz nawet najbardziej zawiłe przychody

 • Bezpieczne repozytorium

  Zapisz, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym repozytorium

 • Drogowskaz podatkowy PITax.pl

  Odpowiedz na tylko proste pytania
  bez cytowania ustaw i języka
  prawnego

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru

  Wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego – dostaniesz formalne Urzędowe Poświadczenie Odbioru

 • Bezpieczne przechowywanie danych

  Bądź bezpieczny – podobnie jak systemy bankowe nigdy nie przechowujemy danych na komputerze użytkownika

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 17:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00